منو
 صفحه های تصادفی
ژئودینامیک
خواص عمومی سلول
نظریه مرکزیت زمین بطلمیوس
الکترومغناطیس
ابوالفتح صاعدی عبدالملک بن عبیدالله
آزمایش مردمک چشم
پیتزا
آکروئیت
استامینود
اعلام حمایت قاسم بن حسن از امام حسین علیه السلام
 کاربر Online
741 کاربر online
تاریخچه ی: خانه زیست شناسی

{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~
::__''صفحات اصلی زیست شناسی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''مقالات برگزیده''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__((جدول طبقه بندی زیست شناسی))__

__((آزمایشگاه گیاه شناسی))__

__((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل زیست))__

__((مجله ژنتیک))__

~h:110 ~|~ ~|~::{picture=fun.9.gif}::~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~

__((هپاتیت A))__

__((نانوتکنولوژی در پزشکی))__

__((آلودگی محیط زیست))__

__((مهندسی ژنتیک در پستانداران))__

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~
::{picture=engineergenetic5.JPG}::

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~
::__''آزمایشات نمونه''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''بازی و سرگرمی''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__((آزمایش اثر روشنایی و تاریکی روی سنتز نشاسته در گیاهان))__

__((آزمایش افزایش طول گیاهان)) __

__((آزمایش تشریح دانه گیاهان)) __

__((آزمایش دستگاه انتقال مواد در گیاهان آوندی)) __

~h:110 ~|~ ~|~~cbgc:#ccffff ::{picture=science.3.jpg}::


~|~ ~|~

__((شگفتیهای جهان علم))__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/javaclasses/MoonLander.htm|شگفتیهای چشم]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/javaclasses/doppler.htm|سرگرمی با یخ و نمک] __

__((سرگرمی با قالب های یخ)) __

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~::{picture=bird4.JPG}::

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~
::__''انجمن زیست شناسی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''صفحات جدید''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90038&topics_threshold=0&topics_offset=5&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=44|استخراج طلا از گیاهان]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=96569&topics_threshold=0&topics_offset=8&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|معرفی دانشمندان]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93915&topics_threshold=0&topics_offset=2&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|رونویسی DNA را به صورت عملی ببینید.]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=96491&topics_threshold=0&topics_offset=11&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|اولین شیمی درمانی]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|ادامه ...]__::

~h:110 ~|~ ~|~


::{picture=transcription.gif}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~

__((سلولهای بنیادی و پرورش ابر انسانها))__

__((نانوتکنولوژی))__

__((کبد))__

__((بیوتکنولوژی))__

::__((مقالات جدید خادم|ادامه ...))__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~

::{picture=bipthecnology2.JPG}::
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~
::__''صفحات جذاب''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''اخبار علمی''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=89737&topics_threshold=0&topics_offset=1&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=44|بحث هفتگی 3: بیوتکنولوژی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93501&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|معرفی گرایشهای زیست شناسی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91554&topics_threshold=0&topics_offset=18&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|بسط تحقیقات ژنتیکی] __

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91995&topics_threshold=0&topics_offset=3&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|کرمها به کمک درمان بیماری آسم می‌آیند.] __

::__((صفحات جذاب|ادامه ...))__::

~h:110 ~|~ ~|~


::{picture=engineringgenetic3.JPG}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=88678&topics_threshold=0&topics_offset=18&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=44|با دانشمندان معاصر ایرانی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93502&topics_threshold=0&topics_offset=5&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|ایدز] __

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=94108&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|قهوه به حافظت از بدن در برابر تشکیل سنگ صفرا کمک می‌کند.] __

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93374&topics_threshold=0&topics_offset=10&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|خالکوبی و هپاتیت C] __

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~


::{picture=aids3.JPG}::

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

{FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 شهریور 1386 [07:49 ]   62   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 04 مرداد 1386 [14:28 ]   61   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:10 ]   60   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:04 ]   59   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [15:25 ]   58   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [13:01 ]   57   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   56   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   55   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   54   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   53   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   52   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   51   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   50   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   49   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   48   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   47   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   46   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   45   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   44   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [08:01 ]   43   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [07:59 ]   42   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [07:47 ]   41   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 25 فروردین 1386 [15:37 ]   40   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [10:51 ]   39   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [10:44 ]   38   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [12:37 ]   37   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [07:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [14:03 ]   35   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 بهمن 1385 [17:59 ]   34   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 13 بهمن 1385 [20:59 ]   33   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:46 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:41 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:36 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [13:16 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [20:05 ]   28   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [19:58 ]   27   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [19:49 ]   26   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 آذر 1385 [12:18 ]   25   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [17:08 ]   24   سین سینایی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [20:01 ]   23   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [19:31 ]   22   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [08:26 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [14:12 ]   20   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [14:29 ]   19   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [03:17 ]   18   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [15:48 ]   17   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [07:27 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 جمعه 19 اسفند 1384 [20:03 ]   15   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [19:00 ]   14   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [15:29 ]   13   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [10:37 ]   12   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [15:14 ]   11   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [01:04 ]   10   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:51 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:42 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:38 ]   7   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:24 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:20 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:15 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [03:19 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [07:39 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [15:59 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..