منو
 صفحه های تصادفی
زیستگاههای جهان
اسامی سوره‌های قرآنی
تشکیل دوره اول جدول تناوبی
بازی دو نفره
دارالندوه یا مجلس شورای مکه
حسن و حسین، نام دو درخت بهشتی
ابن ملجم
لشکرکشی محمود به هند – نبرد با جیپال
پریتونیت
تیره سیپه راسه
 کاربر Online
716 کاربر online
تاریخچه ی: خانه زیست شناسی

{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}
~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%
~|~
::__''صفحات اصلی زیست شناسی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''مقالات برگزیده''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__((جدول طبقه بندی زیست شناسی))__

__((آزمایشگاه گیاه شناسی))__

__((برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکی|برندگان جایزه نوبل زیست))__

__((مجله ژنتیک))__

~h:110 ~|~ ~|~::{picture=fun.9.gif}::~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~

__((هپاتیت A))__

__((نانوتکنولوژی در پزشکی))__

__((عروس دریایی))__

__((ژن درمانی))__

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~
::{picture=nanotec2.JPG}::

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~
::__''آزمایشات نمونه''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''بازی و سرگرمی''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__((آزمایش اثر روشنایی و تاریکی روی سنتز نشاسته در گیاهان))__

__((آزمایش افزایش طول گیاهان)) __

__((آزمایش تشریح دانه گیاهان)) __

__((آزمایش دستگاه انتقال مواد در گیاهان آوندی)) __

~h:110 ~|~ ~|~~cbgc:#ccffff ::{picture=science.3.jpg}::


~|~ ~|~

__((شگفتیهای جهان علم))__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/javaclasses/MoonLander.htm|شگفتیهای چشم]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/javaclasses/doppler.htm|سرگرمی با یخ و نمک] __

__((سرگرمی با قالب های یخ)) __

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~::{picture=sargarmi.zist.gif}::

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~
::__''انجمن زیست شناسی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''صفحات جدید''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=90038&topics_threshold=0&topics_offset=5&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=44|طب سوزنی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93376&topics_threshold=0&topics_offset=8&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|معرف دانشمندان]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93915&topics_threshold=0&topics_offset=2&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|رادیو نوکیز درمانی یا انرژی درمانی چیست]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93882&topics_threshold=0&topics_offset=14&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|اولین شیمی درمانی]__

::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|ادامه ...]__::

~h:110 ~|~ ~|~


::{picture=gavazn.gif}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~

__((سلولهای بنیادی و پرورش ابر انسانها))__

__((نانوتکنولوژی))__

__((کبد))__

__((بیوتکنولوژی))__

::__((مقالات جدید خادم|ادامه ...))__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~

::{picture=bipthecnology2.JPG}::
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~
::__''صفحات جذاب''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~
::__''اخبار علمی''__::
~cs:3
~|~
~cbgc:#ccffff
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=89737&topics_threshold=0&topics_offset=1&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=44|بحث هفتگی 3: بیوتکنولوژی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93501&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|معرفی گرایشهای زیست شناسی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91554&topics_threshold=0&topics_offset=18&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|بسط تحقیقات ژنتیکی] __

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=91995&topics_threshold=0&topics_offset=3&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|کرمها به کمک درمان بیماری آسم می‌آیند.] __

::__((صفحات جذاب|ادامه ...))__::

~h:110 ~|~ ~|~


::{picture=gen.science.jpg}::


~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=88678&topics_threshold=0&topics_offset=18&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=44|با دانشمندان معاصر ایرانی]__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93502&topics_threshold=0&topics_offset=5&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|ایدز] __

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=94108&topics_threshold=0&topics_offset=0&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|قهوه به حافظت از بدن در برابر تشکیل سنگ صفرا کمک می‌کند.] __

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=93374&topics_threshold=0&topics_offset=10&topics_sort_mode=lastPost_desc&topics_find=&forumId=44|خالکوبی و هپاتیت C] __

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc
~|~ ~|~


::{picture=aids3.JPG}::

~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

{FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 شهریور 1386 [07:49 ]   62   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 04 مرداد 1386 [14:28 ]   61   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:10 ]   60   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 خرداد 1386 [12:04 ]   59   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 19 خرداد 1386 [15:25 ]   58   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 12 خرداد 1386 [13:01 ]   57   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   56   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   55   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   54   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   53   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   52   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   51   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   50   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   49   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   48   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   47   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   46   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   45   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 [05:29 ]   44   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [08:01 ]   43   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 اردیبهشت 1386 [07:59 ]   42   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 اردیبهشت 1386 [07:47 ]   41   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 25 فروردین 1386 [15:37 ]   40   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [10:51 ]   39   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [10:44 ]   38   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [12:37 ]   37   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 اسفند 1385 [07:46 ]   36   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اسفند 1385 [14:03 ]   35   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 بهمن 1385 [17:59 ]   34   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 13 بهمن 1385 [20:59 ]   33   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:46 ]   32   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:41 ]   31   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 بهمن 1385 [09:36 ]   30   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 بهمن 1385 [13:16 ]   29   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [20:05 ]   28   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [19:58 ]   27   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 23 دی 1385 [19:49 ]   26   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 آذر 1385 [12:18 ]   25   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [17:08 ]   24   سین سینایی      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [20:01 ]   23   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 30 تیر 1385 [19:31 ]   22   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [08:26 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [14:12 ]   20   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 13 خرداد 1385 [14:29 ]   19   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [03:17 ]   18   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [15:48 ]   17   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [07:27 ]   16   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 جمعه 19 اسفند 1384 [20:03 ]   15   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [19:00 ]   14   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [15:29 ]   13   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [10:37 ]   12   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [15:14 ]   11   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [01:04 ]   10   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:51 ]   9   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:42 ]   8   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آبان 1384 [00:38 ]   7   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:24 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:20 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [16:15 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 26 شهریور 1384 [03:19 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [07:39 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [15:59 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..