منو
 کاربر Online
560 کاربر online
تاریخچه ی: خاصیت رادیواکتیویته

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-49Lines: 1-70
 __رادیواکتیویته (Radioactivity)__

 __رادیواکتیویته (Radioactivity)__

 ||((مواد رادیواکتیو)) از اتمهای ناپایداری تشکیل می‌شوند که تجزیه شده و انرژی سطح بالایی به نام ((تابش رادیواکتیو)) را آزاد می‌کنند. این اتمها نهایتا عناصر جدیدی را تشکیل می‌دهند. این خاصیت را که ایزوتوپهای ناپایدار اتمها ذراتی از خود گسیل می‌کنند، خاصیت رادیواکتیویته می‌گویند.|| ||((مواد رادیواکتیو)) از اتمهای ناپایداری تشکیل می‌شوند که تجزیه شده و انرژی سطح بالایی به نام ((تابش رادیواکتیو)) را آزاد می‌کنند. این اتمها نهایتا عناصر جدیدی را تشکیل می‌دهند. این خاصیت را که ایزوتوپهای ناپایدار اتمها ذراتی از خود گسیل می‌کنند، خاصیت رادیواکتیویته می‌گویند.||
 !تاریخچه !تاریخچه
 حدود اواخر قرن نوزدهم اکثر دانشمندان بر این عقیده بودند که تمام مسائل عمده ((فیزیک)) حل شده‌اند، به غیر از چند مورد جزئی که برای قطعیت دادن به برخی نظریه‌ها ضروری بود. ((رونتگن)) ، در سال 1895 ، ((اشعه ایکس)) را کشف کرد. این اشعه نخست در معاینات پزشکی بکار رفت و بعدها برای بررسی ساختمان اساسی مواد مورد استفاده قرار گرفت.

چند ماه بعد از کشف رونتگن ، ((بکرل|هنری بکرل)) (1908-1852 م) کشف کرد که ((ترکیبات اورانیوم)) ، پرتوی فوق‌العاده نافذ ، مشابه اشعه ایکس ، ساتع می‌کنند. ((ماری کوری)) این پدیده جدید را رادیواکتیو نامید. او و شوهرش ((پیر کوری)) ، همچنین ((پولونیم)) (Po ، فلز ضعیف) و ((رادیم)) (Ra ، فلز قلیایی خاکی) را کشف کردند. ماری کوری نخستین کسی بود که از اصطلاح «رادیواکتیو» برای موادی که فعالیت الکترومغناطیسی قابل‌توجهی دارند، استفاده کرد. خاصیت رادیواکتیویته این دو عنصر جدید از ((اورانیوم)) بیشتر بود.
 حدود اواخر قرن نوزدهم اکثر دانشمندان بر این عقیده بودند که تمام مسائل عمده ((فیزیک)) حل شده‌اند، به غیر از چند مورد جزئی که برای قطعیت دادن به برخی نظریه‌ها ضروری بود. ((رونتگن)) ، در سال 1895 ، ((اشعه ایکس)) را کشف کرد. این اشعه نخست در معاینات پزشکی بکار رفت و بعدها برای بررسی ساختمان اساسی مواد مورد استفاده قرار گرفت.

چند ماه بعد از کشف رونتگن ، ((بکرل|هنری بکرل)) (1908-1852 م) کشف کرد که ((ترکیبات اورانیوم)) ، پرتوی فوق‌العاده نافذ ، مشابه اشعه ایکس ، ساتع می‌کنند. ((ماری کوری)) این پدیده جدید را رادیواکتیو نامید. او و شوهرش ((پیر کوری)) ، همچنین ((پولونیم)) (Po ، فلز ضعیف) و ((رادیم)) (Ra ، فلز قلیایی خاکی) را کشف کردند. ماری کوری نخستین کسی بود که از اصطلاح «رادیواکتیو» برای موادی که فعالیت الکترومغناطیسی قابل‌توجهی دارند، استفاده کرد. خاصیت رادیواکتیویته این دو عنصر جدید از ((اورانیوم)) بیشتر بود.
 +
 +
 +
 +{picture=radioaktiv1.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +پرتوهای گاما را توسط کاغذ و پرتوهای بتا
را توسط آلومینیم می توان متوقف
کرد اما پرتوهای گاما را فقط
لایه ضخیمی از سرب متوقف می سازد.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 !تحولات رادیواکتیویته !تحولات رادیواکتیویته
 *در مورد کشف رادیواکتیویته توسط هنری بکرل باید بگوییم که در سال 1896 میلادی ، بکرل در جستجوی شواهدی بود که ثابت کند مواد شیمیایی که دارای ((مواد فلوئورسان|نور طبیعی فلوئورسان)) هستند، از خود پرتو ساتع می‌کنند. او یک نمونه ((سولفات پتاسیم اورانیوم)) را برداشت و آن را همراه با یک ((صفحه عکاسی)) در کاغذ سیاه پیچید. از آنجا که روزی ابری بود، نمونه بکرل خاصیت فلوئورسانی را از خود نشان نمی‌داد. او آن را در کشویی در آزمایشگاه خود گذاشت و به آزمایشهای خود در مورد ((لامپ پرتوی کاتدی|لامپهای اشعه کاتدی)) ادامه داد. چند روز بعد ، بکرل دریافت که نمونه ، تصویری را بر روی صفحه عکاسی ایجاد کرده است. این نشان می‌داد که ماده مذکور شکلی از تشعشع را که بعدا ((ماری کوری)) آن را رادیواکتیویته نامید، از خود ساطع کرده است.

 *در مورد کشف رادیواکتیویته توسط هنری بکرل باید بگوییم که در سال 1896 میلادی ، بکرل در جستجوی شواهدی بود که ثابت کند مواد شیمیایی که دارای ((مواد فلوئورسان|نور طبیعی فلوئورسان)) هستند، از خود پرتو ساتع می‌کنند. او یک نمونه ((سولفات پتاسیم اورانیوم)) را برداشت و آن را همراه با یک ((صفحه عکاسی)) در کاغذ سیاه پیچید. از آنجا که روزی ابری بود، نمونه بکرل خاصیت فلوئورسانی را از خود نشان نمی‌داد. او آن را در کشویی در آزمایشگاه خود گذاشت و به آزمایشهای خود در مورد ((لامپ پرتوی کاتدی|لامپهای اشعه کاتدی)) ادامه داد. چند روز بعد ، بکرل دریافت که نمونه ، تصویری را بر روی صفحه عکاسی ایجاد کرده است. این نشان می‌داد که ماده مذکور شکلی از تشعشع را که بعدا ((ماری کوری)) آن را رادیواکتیویته نامید، از خود ساطع کرده است.

 *ماری کوری و ((پیر کوری)) همراه با فیزیکدان فرانسوی ، ((هنری بکرل)) ، مدل دیوی انجمن سلطنتی انگلستان و ((جایزه نوبل)) را در فیزیک برای کشف رادیواکتیو دریافت دریافت کردند. پیر کوری کشف کرد که ((رادیم)) Ra خودبه‌خود حرارت آزاد می‌کند. این نخستین نمود ثبت شده از ((انرژی هسته‌ای|انرژی اتمی)) به شکل گرما است.

در سال 1910 میلادی در کنفرانس بروکسل در مورد رادیواکتیویته ، واحد رادیواکتیویته به افتخار او کوری نامیده شد. ماری کوری تحقیق خود را با جستجوی ((کاربرد پزشکی مواد رادیواکتیو|کاربردهای پزشکی رادیواکتیو)) ادامه داد و قدرت تشعشع ترکیبات ((اورانیوم)) را اندازه گرفت و تحقیق خود را به عناصر دیگر از جمله ((توریم)) ، گسترش داد.

 *ماری کوری و ((پیر کوری)) همراه با فیزیکدان فرانسوی ، ((هنری بکرل)) ، مدل دیوی انجمن سلطنتی انگلستان و ((جایزه نوبل)) را در فیزیک برای کشف رادیواکتیو دریافت دریافت کردند. پیر کوری کشف کرد که ((رادیم)) Ra خودبه‌خود حرارت آزاد می‌کند. این نخستین نمود ثبت شده از ((انرژی هسته‌ای|انرژی اتمی)) به شکل گرما است.

در سال 1910 میلادی در کنفرانس بروکسل در مورد رادیواکتیویته ، واحد رادیواکتیویته به افتخار او کوری نامیده شد. ماری کوری تحقیق خود را با جستجوی ((کاربرد پزشکی مواد رادیواکتیو|کاربردهای پزشکی رادیواکتیو)) ادامه داد و قدرت تشعشع ترکیبات ((اورانیوم)) را اندازه گرفت و تحقیق خود را به عناصر دیگر از جمله ((توریم)) ، گسترش داد.

-*در 1922 میلادی ، ((بوهر|نیلز بوهر)) نظریه ساختار طیفهای اتمی ‌را منتشر کرد و در 1927 میلادی اصل مکمل بودن را تنظیم کرد که رفتار پیچیده رادیواکتیویته را توصیف می‌کند.

+*در 1922 میلادی ، ((نیلز بوهر|نیلز بوهر)) نظریه ساختار طیفهای اتمی ‌را منتشر کرد و در 1927 میلادی اصل مکمل بودن را تنظیم کرد که رفتار پیچیده رادیواکتیویته را توصیف می‌کند.

 *((رادرفورد|ارنست رادرفورد)) ، فیزیکدان بریتانی نیوزلندی الاصل (1871-1937) ، بر روی رادیواکتیویته و ((ذره آلفا|ماهیت ذرات آلفا)) (دارای بار مثبت) تحقیق کرد و متوجه شد که بار مثبت اتم در مرکز آن و در هسته‌ای ریز و متراکم متمرکز است. در سال 1930 میلادی رادرفورد تشعشعات مواد رادیواکتیو را منتشر کرد.

 *((رادرفورد|ارنست رادرفورد)) ، فیزیکدان بریتانی نیوزلندی الاصل (1871-1937) ، بر روی رادیواکتیویته و ((ذره آلفا|ماهیت ذرات آلفا)) (دارای بار مثبت) تحقیق کرد و متوجه شد که بار مثبت اتم در مرکز آن و در هسته‌ای ریز و متراکم متمرکز است. در سال 1930 میلادی رادرفورد تشعشعات مواد رادیواکتیو را منتشر کرد.

 *در سال 1934 میلادی زوج ژولیو - کوری ((رادیواکتیویته مصنوعی)) را کشف کرد.  *در سال 1934 میلادی زوج ژولیو - کوری ((رادیواکتیویته مصنوعی)) را کشف کرد.
 !تابشهای رادیواکتیو !تابشهای رادیواکتیو
 سه نوع تابش رادیواکتیو وجود دارد که ذرات آلفا از چهار ذره اتمی‌ ، یعنی دو ((پروتون)) و دو ((نوترون)) ، تشکیل می‌شوند. این ذرات ضعیفترین نوع تابش رادیواکتیو هستند و بار الکتریکی مثبت دارند. مسیر آنها را می‌توان با صفحه کاغذ مسدود کرد. ((ذره بتا|ذرات بتا)) قدرتمند هستند و از ذرات اتمی‌ که ((الکترون)) خوانده می‌شوند و بار منفی دارند، تشکیل می‌شوند. این ذرات از کاغذ عبور می‌کنند، ولی ((آلومینیوم)) آن را مسدود می‌کند.

((اشعه گاما|پرتوهای گاما)) از همه قدرتمندترند. آنها ((امواج الکترومغناطیسی)) هستند و فاقد بار الکتریکی می‌باشند، اما پرتوهای گاما را فقط لایه ضخیمی ‌از ((سرب)) متوقف می‌سازد. خروجی یا تابش رادیواکتیو می‌تواند وارد بافتهای زنده شود و به آنها صدمه بزند، بنابراین اطراف آن باید کنترل شود. تابش رادیواکتیو را با وسیله‌ای به نام ((آشکارساز گایگر مولر)) ، که نام آن از نام مخترعانش اقتباس شده است، می‌توان اندازه گرفت. وقتی تابش رادیواکتیو ، وارد این شمارنده می‌شود، گاز موجود در آن حامل ((الکتریسیته)) می‌شود. مقدار بار را می‌توان روی صفحه‌ای قرائت کرد، یا از طریق یک ((بلندگو)) به صورت صداهای تیک‌تیک خاصی شنید.
 سه نوع تابش رادیواکتیو وجود دارد که ذرات آلفا از چهار ذره اتمی‌ ، یعنی دو ((پروتون)) و دو ((نوترون)) ، تشکیل می‌شوند. این ذرات ضعیفترین نوع تابش رادیواکتیو هستند و بار الکتریکی مثبت دارند. مسیر آنها را می‌توان با صفحه کاغذ مسدود کرد. ((ذره بتا|ذرات بتا)) قدرتمند هستند و از ذرات اتمی‌ که ((الکترون)) خوانده می‌شوند و بار منفی دارند، تشکیل می‌شوند. این ذرات از کاغذ عبور می‌کنند، ولی ((آلومینیوم)) آن را مسدود می‌کند.

((اشعه گاما|پرتوهای گاما)) از همه قدرتمندترند. آنها ((امواج الکترومغناطیسی)) هستند و فاقد بار الکتریکی می‌باشند، اما پرتوهای گاما را فقط لایه ضخیمی ‌از ((سرب)) متوقف می‌سازد. خروجی یا تابش رادیواکتیو می‌تواند وارد بافتهای زنده شود و به آنها صدمه بزند، بنابراین اطراف آن باید کنترل شود. تابش رادیواکتیو را با وسیله‌ای به نام ((آشکارساز گایگر مولر)) ، که نام آن از نام مخترعانش اقتباس شده است، می‌توان اندازه گرفت. وقتی تابش رادیواکتیو ، وارد این شمارنده می‌شود، گاز موجود در آن حامل ((الکتریسیته)) می‌شود. مقدار بار را می‌توان روی صفحه‌ای قرائت کرد، یا از طریق یک ((بلندگو)) به صورت صداهای تیک‌تیک خاصی شنید.
 !نیم عمر !نیم عمر
 ((نیم عمر)) یک ماده ، مدت زمانی است که طول می‌کشد تا خاصیت رادیواکتیویته آن به نصف کاهش یابد. مثلا ، نیم عمر کربن 14 (شکل خاصی از عنصر ((کربن))) 5600 سال است، یعنی 5600 سال طول می‌کشد تا نصف اتمهای رادیواکتیو کربن دچار فروپاشی شوند، یا یک گرم از اتمهای رادیواکتیو به نیم گرم تقلیل یابد. 5600 سال دیگر طول می‌کشد که همین مقدار نیز به نصف برسد و به همین ترتیب. نیم عمر عناصر مختلف از چند ثانیه تا میلیونها سال متغیر است. فروپاشی بشکه‌های ((زباله هسته‌ای|زباله‌های اتمی)) ‌زیان‌بخش حاصل از ((نیروگاه هسته‌ای|نیروگاههای هسته‌ای)) میلیونها سال طول می‌کشد.

همه موجودات زنده روی زمین حاوی مقدار معینی کربن 14 (کربن رادیواکتیو) هستند که با تبادل مداوم گازهای ((اکسیژن)) و ((دی‌اکسید کربن)) بین موجودات زنده و ((جو زمین)) تشکیل می‌شود. وقتی یک گیاه یا حیوان می‌میرد، این تبادل متوقف می‌شود و کربن 14 شروع به فروپاشی می‌کند. دانشمندان می‌دانند که نیم عمر این کربن 5600 سال است. بنابراین پس از این مدت جسم مرده دقیقا نصف تشعشع رادیواکتیو زمان زندگی خود را ساتع می‌کند. این فروپاشی با آهنگ ثابتی انجام می‌شود و در نتیجه این امکان وجود دارد که با اندازه‌گیری میزان تابش ، زمان مرگ موجود مورد نظر را دریافت. باستان‌شناسان از نیم عمر کربن برای یافتن تاریخ مومیایی‌های مصر باستان استفاده کرده‌اند.

از دیدگاه نظری ، همه مواد رادیواکتیو نهایتا به سرب تبدیل می‌شوند. هسته اتم سرب پایدار است و بنابراین خاصیت رادیواکتیو ندارد، اما این امر بطور تجربی اثبات نشده است، زیرا نیم عمر بعضی از عناصر بیش از عمر انسانها است. در جدول زیر نام برخی عناصر متداول و نیم عمر آنها آمده است.

 ((نیم عمر)) یک ماده ، مدت زمانی است که طول می‌کشد تا خاصیت رادیواکتیویته آن به نصف کاهش یابد. مثلا ، نیم عمر کربن 14 (شکل خاصی از عنصر ((کربن))) 5600 سال است، یعنی 5600 سال طول می‌کشد تا نصف اتمهای رادیواکتیو کربن دچار فروپاشی شوند، یا یک گرم از اتمهای رادیواکتیو به نیم گرم تقلیل یابد. 5600 سال دیگر طول می‌کشد که همین مقدار نیز به نصف برسد و به همین ترتیب. نیم عمر عناصر مختلف از چند ثانیه تا میلیونها سال متغیر است. فروپاشی بشکه‌های ((زباله هسته‌ای|زباله‌های اتمی)) ‌زیان‌بخش حاصل از ((نیروگاه هسته‌ای|نیروگاههای هسته‌ای)) میلیونها سال طول می‌کشد.

همه موجودات زنده روی زمین حاوی مقدار معینی کربن 14 (کربن رادیواکتیو) هستند که با تبادل مداوم گازهای ((اکسیژن)) و ((دی‌اکسید کربن)) بین موجودات زنده و ((جو زمین)) تشکیل می‌شود. وقتی یک گیاه یا حیوان می‌میرد، این تبادل متوقف می‌شود و کربن 14 شروع به فروپاشی می‌کند. دانشمندان می‌دانند که نیم عمر این کربن 5600 سال است. بنابراین پس از این مدت جسم مرده دقیقا نصف تشعشع رادیواکتیو زمان زندگی خود را ساتع می‌کند. این فروپاشی با آهنگ ثابتی انجام می‌شود و در نتیجه این امکان وجود دارد که با اندازه‌گیری میزان تابش ، زمان مرگ موجود مورد نظر را دریافت. باستان‌شناسان از نیم عمر کربن برای یافتن تاریخ مومیایی‌های مصر باستان استفاده کرده‌اند.

از دیدگاه نظری ، همه مواد رادیواکتیو نهایتا به سرب تبدیل می‌شوند. هسته اتم سرب پایدار است و بنابراین خاصیت رادیواکتیو ندارد، اما این امر بطور تجربی اثبات نشده است، زیرا نیم عمر بعضی از عناصر بیش از عمر انسانها است. در جدول زیر نام برخی عناصر متداول و نیم عمر آنها آمده است.

 || ||
 __نام عنصر__|__نیم عمر عنصر__ __نام عنصر__|__نیم عمر عنصر__
 ((اورانیم)) 238|5 میلیارد سال ((اورانیم)) 238|5 میلیارد سال
 اورانیم 235|700 میلیون سال اورانیم 235|700 میلیون سال
 ((پلوتونیوم|پلوتونیم 239)) |24000سال ((پلوتونیوم|پلوتونیم 239)) |24000سال
 ((کربن|کربن 14))|5600 سال ((کربن|کربن 14))|5600 سال
 ((ید|ید131)) |8 روز ((ید|ید131)) |8 روز
 ((طلا|طلای 198)) |3 روز ((طلا|طلای 198)) |3 روز
 ((سدیم|سدیم 24))|15 ساعت ((سدیم|سدیم 24))|15 ساعت
 ((فلوئور|فلوئور 17))|1 دقیقه ((فلوئور|فلوئور 17))|1 دقیقه
 ((پولونیم|پولونیم 214))|3x108- ثانیه ((پولونیم|پولونیم 214))|3x108- ثانیه
 ((سرب))|پایدار (بدون نیم عمر) ((سرب))|پایدار (بدون نیم عمر)
 || ||
 !عمده کاربردهای ایزوتوپهای رادیواکتیو !عمده کاربردهای ایزوتوپهای رادیواکتیو
 بسیاری از ((ایزوتوپ|ایزوتوپها)) ، رادیواکتیو هستند. یعنی ذرات با فرکانس بالا را از هسته (مرکز) اتمهای خود ساتع می‌کنند. از آنها می‌توان برای دنبال کردن مسیر مواد متحرکی که از دید پنهان هستند، مانند جریان خون در بدن یک بیمار در بیمارستان ، استفاده کرد.  بسیاری از ((ایزوتوپ|ایزوتوپها)) ، رادیواکتیو هستند. یعنی ذرات با فرکانس بالا را از هسته (مرکز) اتمهای خود ساتع می‌کنند. از آنها می‌توان برای دنبال کردن مسیر مواد متحرکی که از دید پنهان هستند، مانند جریان خون در بدن یک بیمار در بیمارستان ، استفاده کرد.
 !!در جریان خون !!در جریان خون
 مقدار کمی ‌از یک ایزوتوپ رادیواکتیو به درون ((خون|جریان خون)) بیمار تزریق می‌شود. سپس مسیر آن توسط ((انواع آشکارساز|آشکارسازهای)) خاصی که فعالیت رادیواکتیویته را مشخص می‌کنند، دنبال می‌شود. این اطلاعات به یک کامپیوتر داده می‌شود که صفحه آن هرگونه اختلالی ، مانند ((انعقاد خون|انعقاد خون در رگها)) ، را نشان می‌دهد. با استفاده از روشی مشابه ، می‌توان از ایزوتوپها برای مطالعه جریان مایعات در تاسیسات شیمیایی نیز استفاده کرد. مقدار کمی ‌از یک ایزوتوپ رادیواکتیو به درون ((خون|جریان خون)) بیمار تزریق می‌شود. سپس مسیر آن توسط ((انواع آشکارساز|آشکارسازهای)) خاصی که فعالیت رادیواکتیویته را مشخص می‌کنند، دنبال می‌شود. این اطلاعات به یک کامپیوتر داده می‌شود که صفحه آن هرگونه اختلالی ، مانند ((انعقاد خون|انعقاد خون در رگها)) ، را نشان می‌دهد. با استفاده از روشی مشابه ، می‌توان از ایزوتوپها برای مطالعه جریان مایعات در تاسیسات شیمیایی نیز استفاده کرد.
 !!در فرسودگی ماشین‌آلات !!در فرسودگی ماشین‌آلات
 آهنگ فرسودگی ((ماشین‌آلات صنعتی)) را نیز می‌توان با استفاده از ایزوتوپها اندازه گرفت. مقادیر اندکی از ایزوتوپهای رادیواکتیو به بخشهای فلزی ماشین آلات ، مانند ((یاتاقان|یاتاقانها)) و ((رینگ پیستون|رینگ پیستونها)) اضافه می‌شود. سپس سرعت فرسودگی با اندازه گرفتن رادیواکتیویته روغنی که برای ((روغنکاری)) این بخشها بکار رفته است، محاسبه می‌شود. آهنگ فرسودگی ((ماشین‌آلات صنعتی)) را نیز می‌توان با استفاده از ایزوتوپها اندازه گرفت. مقادیر اندکی از ایزوتوپهای رادیواکتیو به بخشهای فلزی ماشین آلات ، مانند ((یاتاقان|یاتاقانها)) و ((رینگ پیستون|رینگ پیستونها)) اضافه می‌شود. سپس سرعت فرسودگی با اندازه گرفتن رادیواکتیویته روغنی که برای ((روغنکاری)) این بخشها بکار رفته است، محاسبه می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آشکارساز گایگر مولر)) *((آشکارساز گایگر مولر))
 *((اشعه گاما)) *((اشعه گاما))
 *((ایزوتوپ)) *((ایزوتوپ))
 *((اورانیوم))  *((اورانیوم))
 *((پولونیم))  *((پولونیم))
 *((ایزوتوپهای اورانیوم)) *((ایزوتوپهای اورانیوم))
 *((توریم)) *((توریم))
 *((ذره آلفا))  *((ذره آلفا))
 *((ذره بتا)) *((ذره بتا))
 *((رادیم)) *((رادیم))
 *((رادیواکتیویته مصنوعی)) *((رادیواکتیویته مصنوعی))
 *((عناصر رادیواکتیو)) *((عناصر رادیواکتیو))
 *((مواد رادیواکتیو)) *((مواد رادیواکتیو))
 *((مواد فلوئورسان)) *((مواد فلوئورسان))
 *((نیم عمر)) *((نیم عمر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [08:59 ]   2   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [06:39 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..