منو
 کاربر Online
428 کاربر online
Lines: 1-13Lines: 1-12
 !~~darkviolet:::اصلاح زمین ؛ حیات زمین::~~ !~~darkviolet:::اصلاح زمین ؛ حیات زمین::~~
 +((شیخ صدوق)) در ((کمال‌الدین)) به سند خود از جانب ((امام باقر|ابوجعفر باقر(ع) ))دربارة آیة شریفه «اعلموا انّ الله یحیی الارض بعد موتها» (بدانید که خداوند زمین را پس از مرگ آن زنده خواهد کرد)
-ی دو در کم‌الدین به خد از جانب اعر ا(ع) باة ی ریه «المو ّ اله ییی الا موها» انید که اون زین را پ ا م ند واهد ک. +فمود: ینی دواد ین را به (( زمانا م ج) ))لا فمای، ینی س ا جو و ت ال زمین (ق بینا لکم الای) ه رای که م نانه‌ه آیات را ه قام آل مم رای شا یان نمودی. اشد که تعقل کنید (لعلکم قلون)
-فرمود: یعنی خدوان مین را ب قام آل محم () اا فرماید، یعی س ز جر و م اهل مین (ق ینا لکم الای) به ستی که ما نهها و یات را به قا ل ممد برای ما یان نمودیم. با که کنید (علکم قلون) و ضرت ابو ابراهیم موی ن عفر دراه ی «ییی الار عد متها» +و ا ((ما کام|ح ا اراهی وسی ن جعر)) باره ی «ییی الا ب موتها» مو: نه به ویله باران، بلکه خداون عز ل مدانی برمی‌انگیزد پ زمین ایا می‌شود به خا ایی زند ن لت و اقام در ن ا چهل و ارن ود مدتر است.
-فرمود: نه به وسیلة باران بلکه خداوند عز و جل مردانی برمی‌انگیزد پس زمین احیا می‌شود به خاطر برپایی و زنده شدن عدالت و اقامة حد در آن از چهل روز باران سود مندتر است.

در جواهر از سدیر روایت است که گفت: حضرت ابوجعفر باقر(ع) فرمود: یک حد که در زمین برپا شود پاکیزه‌تر است از چهل شب و روز باران. در کتاب الحجّه از حلبی روایت است که از حضرت ابوعبدالله صادق(ع) دربارة فرمودة خداوند متعال (اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها) پرسید: حضرت در پاسخ فرمود: یعنی به وسیلة عدالت پس از جور و ستم.
+در جواهر از سدیر روایت است که گفت: حضرت ابوجعفر باقر(ع) فرمود: یک حد که در زمین برپا شود پاکیزه‌تر است از چهل شب و روز باران. در کتاب الحجّه از حلبی روایت است که از ((امام صادق|حضرت ابوعبدالله صادق(ع) ))دربارة فرمودة خداوند متعال (اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها) پرسید: حضرت در پاسخ فرمود: یعنی به وسیلة عدالت پس از جور و ستم.
 منابع:  منابع:
 مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی  مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 01 آذر 1384 [05:52 ]   7   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [12:27 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [15:33 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [15:32 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [15:31 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [15:29 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [19:28 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..