منو
 صفحه های تصادفی
دانشگاه تهران
انتظار و اباحی گری
امام زمان علیه السلام در قرآن - یونس : 20
آرایش الکترونی عناصر
رادون
پنالتی در فوتبال
سیستم فایل
ادبیات برزیل
جنس پرتوی کاتدی
سفر آخرت
 کاربر Online
567 کاربر online
تاریخچه ی: حکومت کریم خان زند

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-8Lines: 1-8
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
-~w:50%
حکومت کریم خان زند
( 1165 – 1193 ه . ق )

1- (( آزاد خان افغان | مبارزات کریم خان و آزاد خان ))
2- (( محمد حسن خان قاجار |مبارزات کریم خان با محمد حسن خان قاجار‌))
3- کریم خان بر مسند قدرت
((شاه اسماعیل سوم و زندیه | شاه اسماعیل سوم صفوی و نقش او در اختلافات سیاسی ))

الف : شورش تقی خان ارانی
ب: شورش (( حسینقلی خان جهانسوز))
ج: ((کریم خان زند و اعراب بنی کعب ))
‌د: (( کریم خان زند و اعراب بنی کعب | اتحاد کریم خان و اعراب بنی کعب و مخالف عثمانیها و انگلیسیها نسبت به این عمل ))
ر: شورش میر مهنا
ز: (( میرمهنا ، کریم خان و انگلیسی ها |میرمهنا و انگلیسیها ))
و: سرکوبی شورش میر مهنا


((روابط خارجی ایران در دوره زندیه | روابط و مناسبات خارجی ایران در دوران زندیه))
((ویژگی های عمده دوران کریم خان زند ))
~|~


::منبع:CDایرانیا

مراحل مختلف حکومت سلسله زندیان در ایران ( 1160 – 1209 ه. ق)
1- مرحله اول (( از مرگ نادر تا روی کار آمدن کریم خان ))(1160 – 1165 ه.ق)
2- مرحله دوم (( حکومت کریم خان زند |از قدرت یابی کریم خان زند تا فوت او ))(1165 – 1193 ه.ق)
3- مرحله سوم : (( جانشینان کریم خان زند | از مرگ کریم خان تا غلبه آقا محمد خان قاجار بر لطفعلی خان زند )) ( 1193 – 1209 ه . ق)
~|~ ~w:30%

~|~ ~rs:2 ~cbgc:#FFCC99

((از مرگ نادر تا روی کار آمدن کریم خان |مرحله اول زندیه ))

((|حکومت کریم خان زند|مرحله دوم زندیه ))

((جانشینان کریم خان زند |مرحله سوم زندیه)) ::~w:10%
+~w:50%
حکومت کریم خان زند
( 1165 – 1193 ه . ق )

1- (( آزاد خان افغان | مبارزات کریم خان و آزاد خان ))
2- (( محمد حسن خان قاجار |مبارزات کریم خان با محمد حسن خان قاجار‌))
3- کریم خان بر مسند قدرت
((شاه اسماعیل سوم و زندیه | شاه اسماعیل سوم صفوی و نقش او در اختلافات سیاسی ))

الف : شورش تقی خان ارانی
ب: شورش (( حسینقلی خان جهانسوز))
ج: ((کریم خان زند و اعراب بنی کعب ))
‌د: (( کریم خان زند و اعراب بنی کعب | اتحاد کریم خان و اعراب بنی کعب و مخالف عثمانیها و انگلیسیها نسبت به این عمل ))
ر: شورش میر مهنا
ز: (( میرمهنا ، کریم خان و انگلیسی ها |میرمهنا و انگلیسیها ))
و: سرکوبی شورش میر مهنا


((روابط خارجی ایران در دوره زندیه | روابط و مناسبات خارجی ایران در دوران زندیه))
((ویژگی های عمده دوران کریم خان زند ))
~|~

/3/32/_ggttqq_VHAMM14.JPG">
::منبع:CDایرانیا

مراحل مختلف حکومت سلسله زندیان در ایران ( 1160 – 1209 ه. ق)
1- مرحله اول (( از مرگ نادر تا روی کار آمدن کریم خان ))(1160 – 1165 ه.ق)
2- مرحله دوم (( حکومت کریم خان زند |از قدرت یابی کریم خان زند تا فوت او ))(1165 – 1193 ه.ق)
3- مرحله سوم : (( جانشینان کریم خان زند | از مرگ کریم خان تا غلبه آقا محمد خان قاجار بر لطفعلی خان زند )) ( 1193 – 1209 ه . ق)
~|~ ~w:30%

~|~ ~rs:2 ~cbgc:#FFCC99

((از مرگ نادر تا روی کار آمدن کریم خان |مرحله اول زندیه ))

((حکومت کریم خان زند|مرحله دوم زندیه ))

((جانشینان کریم خان زند |مرحله سوم زندیه)) ::~w:10%
  ~|~


1.((معماری درعهد زندی|معماری))
2.((علوم درعهد زندی|علوم))
3.((دین درعهد زندی|دین))
4.((فنون درعهد زندی|فنون))
5.((هنردرعهد زندی|هنر))
6.((شهرسازی درعهد زندی|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد زندی|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد زندی|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
  ~|~


1.((معماری درعهد زندی|معماری))
2.((علوم درعهد زندی|علوم))
3.((دین درعهد زندی|دین))
4.((فنون درعهد زندی|فنون))
5.((هنردرعهد زندی|هنر))
6.((شهرسازی درعهد زندی|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد زندی|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد زندی|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
  ~|~ ~|~   ~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [14:13 ]   2   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [09:47 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..