منو
 کاربر Online
1157 کاربر online
تاریخچه ی: حکومت نصریه در غرناطه

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-6Lines: 1-6
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
-~w:30% ::تأسیس نصریه غرناطه::
درحدود سال 1231 مردی ازنژاد عرب اهل مدینه به نام محمدبن یوسف ابن نصر معروف به ابن احمر در اطراف ((جیان)) برای خود دولت کوچکی تاسیس کرد وسپس درسال 1335 ((قرناطه)) را تصرف کرد و پایتخت خود قرار داد .
وی با دیپلماسی هوشمندانه ای توانست به دولت خویش دوام بخشد . او این کار را با استفاده از کمک مسیحیان در مقابل رقبای مسلمان و سپس کمک مسلمین آفریقای شمالی در مقابل مسیحیان انجام می داد .
ویژگیهای جغرافیایی این قلمرو کوچک همراه با سایر عوامل سبب شد تا برا ی 5و2 قرن دیگر استقلال خود را حفظ کنند .

:: انتخاب غرناطه به پایتختی :: با اوج نهضت مسیحیان برای بازپس گیری سرزمین های خود در ایام ((فردیناند سوم)) کاستیلی باعث شد که ((ابن الاحمر)) به طرف قرناطه عقب نشینی کرد و آن شهر را درسال 1235 گرفته و پایتخت خود کرد . او چون می دانست با نیروی اندک نمی تواند جلوی فردیناند مقاومت کند ، بنابر این به سیادت آنها گردن نهاد و حتی در لشکرکشی های فردیناند علیه مسلمین شرکت می کرد . در این دوره ، حاکمان مسلمان به تدریج جای خود را به حکام مسیحی می دادند

~|~


::
1.((شهرهادراندلس|شهرها))
2.((جنگ هادراندلس|جنگ ها))
3.((وسعت سرزمین هادراندلس|وسعت سرزمین ها))
4.((ارتش هادراندلس|ارتش ها))
5.((نظام های اداریدراندلس|نظام های اداری))
6.((رسوم و آئین ها دراندلس|رسوم و آئین ها ))
::~|~ ~w:30%


::پایان کار حکومت نصریه ::
می توان دو علت را نام برد . اول ضعف داخلی حکومت قرناطه و دوم افزایش قدرت روز افزون مسیحیان دراثر ازدواج ((فردیناند)) و(( ایزابلا)) پادشاهان(( آراگون ))و(( کاستیل)) .
درسال1481 میلادی و با حمله مسلمین به قصر الرا که مرکز حکومتی در قرناطه بود ، فردیناند و ایزابلا را بر آن شدند تا به حکومت غرناطه پایان دهند . بنا براین از ضعف مسلمین استفاده کرده و حملات خود را شروع کردند که با لشکر کشی های نهایی در 1491 میلادی آغاز دید و قبل از پایان سال مسلمین تسلیم شدند و شرایطی سخت را پذیرفتند و ابو عبدالله آخرین سلطان نصری و آخرین حکمران مسلمان اسپانیا با اندلس وداع گفت وحکومت اسلام در اسپانیا به نحوی غم انگیزی پایان یافت .

~|~ ~rs:2 ~cbgc:#66CCFF::

((تاریخ اندلس|اندلس))

((قرطبه))

((قرناطه -گرانادا))

((جنوب فرانسه))

((تاریخ اسلام|جهان اسلام))

::~w:10%
+~w:30% ::تأسیس نصریه غرناطه::
درحدود سال 1231 مردی ازنژاد عرب اهل مدینه به نام محمدبن یوسف ابن نصر معروف به ابن احمر در اطراف ((جیان)) برای خود دولت کوچکی تاسیس کرد وسپس درسال 1335 ((قرناطه)) را تصرف کرد و پایتخت خود قرار داد .

وی با دیپلماسی هوشمندانه ای توانست به دولت خویش دوام بخشد . او این کار را با استفاده از کمک مسیحیان در مقابل رقبای مسلمان و سپس کمک مسلمین آفریقای شمالی در مقابل مسیحیان انجام می داد .
ویژگیهای جغرافیایی این قلمرو کوچک همراه با سایر عوامل سبب شد تا برا ی 5و2 قرن دیگر استقلال خود را حفظ کنند .

:: انتخاب غرناطه به پایتختی :: با اوج نهضت مسیحیان برای بازپس گیری سرزمین های خود در ایام ((فردیناند سوم)) کاستیلی باعث شد که ((ابن الاحمر)) به طرف قرناطه عقب نشینی کرد و آن شهر را درسال 1235 گرفته و پایتخت خود کرد .

او چون می دانست با نیروی اندک نمی تواند جلوی فردیناند مقاومت کند ، بنابر این به سیادت آنها گردن نهاد و حتی در لشکرکشی های فردیناند علیه مسلمین شرکت می کرد .
در این دوره ، حاکمان مسلمان به تدریج جای خود را به حکام مسیحی می دادند

~|~


::
1.((شهرهادراندلس|شهرها))
2.((جنگ ها در اندلس|جنگ ها))
3.((وسعت سرزمین ها در اندلس|وسعت سرزمین ها))
4.((ارتش ها در اندلس|ارتش ها))
5.((نظام های اداری در اندلس|نظام های اداری))
6.((رسوم و آئین ها دراندلس|رسوم و آئین ها ))
::~|~ ~w:30%


::پایان کار حکومت نصریه ::
می توان دو علت را نام برد :
اول : ضعف داخلی حکومت قرناطه
دوم : افزایش قدرت روز افزون مسیحیان دراثر ازدواج ((فردیناند)) و(( ایزابلا)) پادشاهان(( آراگون ))و(( کاستیل)) .

درسال1481 میلادی و با شورش و حمله عامه مردم مسلمان به ((قصر الرا)) که مرکز حکومتی در قرناطه بود ، فردیناند و ایزابلا را بر آن شدند تا به حکومت غرناطه پایان دهند .
بنا براین از ضعف مسلمین استفاده کرده و حملات خود را شروع کردند که با لشکر کشی های نهایی که در 1491 میلادی آغاز ش به اوج خود رسید .

قبل از پایان سال مسلمین تسلیم شدند و شرایطی سخت را پذیرفتند و ابو عبدالله آخرین سلطان نصری برکنار شد و به عنوان ((آخرین حکمران مسلمان اسپانیا)) با اندلس وداع گفت وحکومت اسلام در اسپانیا به نحوی غم انگیزی پایان یافت .

~|~ ~rs:2 ~cbgc:#66CCFF::

((تاریخ اندلس|اندلس))

((قرطبه))

((قرناطه -گرانادا))

((جنوب فرانسه))

((تاریخ اسلام|جهان اسلام))

::~w:10%
  :: واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد ::
1.((چطور شد که میان مناطق مختلف جهان اسلام ، اندلس تا این حد از لحاظ فرهنگی و علمی رشد یافت ؟))
2.((مراوده اندلس پیشرفته و مهد علوم و فرهنگ با اروپای قرون وسطی به چه نحوی بود ؟))
3.((مسیحیان اسپانیا چه واکنشی نسبت به رواج فرهنگ و علوم در اندلس داشتند ؟))
4.((چرا مسیحیان اسپانیا بعد از شکست مسلمانان ، حمام ها را خراب می کردند ؟ مگر چه مسئله ای با شستشو داشتند ؟))
5.((بقایای تمدن اندلس در اسپانیا مسیحی چه تأثیراتی برجای گذ اشت ؟)) ~|~
1.((جامعه و تمدن اسلامی بصورت یک پارچه ، از رود سند در هندوستان تا آن سوی اروپا و اندلس ، چه فضایی برای دانشمندان و اهل فرهنگ فراهم می نمود ؟ مراوده ای گسترده میان انبوهی فرهنگ ها ، اقوام و ملل گوناگون ، از هندی تا ایرانی و ارمنی و گرجی و عرب و آفریقای و اهالی اندلس؟!! ~|~


:: 1.((معماری در اندلس|معماری))
2.((علوم در اندلس|علوم))
3.((دین در اندلس|دین))
4.((فنون در اندلس|فنون))
5.((هنر در اندلس|هنر))
6.((شهرسازی در اندلس|شهرسازی))
7.((نژادها در اندلس|نژادها))
8.((مهاجرت ها در اندلس|مهاجرت ها)) :: ~|~

1.((باستان شناسی))(در حیطه شناخت تمدن ها ، فرهنگ ها و اقوام منقرض شده )
2.((فلسفه تاریخ))
2.((زبان شناسی))( شناخت لهجه ها و گویش های پیشینیان )

~|~ ~|~
  :: واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد ::
1.((چطور شد که میان مناطق مختلف جهان اسلام ، اندلس تا این حد از لحاظ فرهنگی و علمی رشد یافت ؟))
2.((مراوده اندلس پیشرفته و مهد علوم و فرهنگ با اروپای قرون وسطی به چه نحوی بود ؟))
3.((مسیحیان اسپانیا چه واکنشی نسبت به رواج فرهنگ و علوم در اندلس داشتند ؟))
4.((چرا مسیحیان اسپانیا بعد از شکست مسلمانان ، حمام ها را خراب می کردند ؟ مگر چه مسئله ای با شستشو داشتند ؟))
5.((بقایای تمدن اندلس در اسپانیا مسیحی چه تأثیراتی برجای گذ اشت ؟)) ~|~
1.((جامعه و تمدن اسلامی بصورت یک پارچه ، از رود سند در هندوستان تا آن سوی اروپا و اندلس ، چه فضایی برای دانشمندان و اهل فرهنگ فراهم می نمود ؟ مراوده ای گسترده میان انبوهی فرهنگ ها ، اقوام و ملل گوناگون ، از هندی تا ایرانی و ارمنی و گرجی و عرب و آفریقای و اهالی اندلس؟!! ~|~


:: 1.((معماری در اندلس|معماری))
2.((علوم در اندلس|علوم))
3.((دین در اندلس|دین))
4.((فنون در اندلس|فنون))
5.((هنر در اندلس|هنر))
6.((شهرسازی در اندلس|شهرسازی))
7.((نژادها در اندلس|نژادها))
8.((مهاجرت ها در اندلس|مهاجرت ها)) :: ~|~

1.((باستان شناسی))(در حیطه شناخت تمدن ها ، فرهنگ ها و اقوام منقرض شده )
2.((فلسفه تاریخ))
2.((زبان شناسی))( شناخت لهجه ها و گویش های پیشینیان )

~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:50 ]   7   محمد رضا قدوسی      جاری 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:38 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:31 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:28 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:24 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:20 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 خرداد 1384 [19:38 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..