منو
 کاربر Online
501 کاربر online
Lines: 1-42Lines: 1-48
 یکی از حوادث نزدیک ظهور ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حضرت مهدی علیه السلام)) فرو رفتن یکی از شهرهای ((شام «سوریه»|شام)) در زمین است، نام این شهر در احادیث پیشوایان معصوم علیه السلام به صورتهای گوناگون آمده است:  یکی از حوادث نزدیک ظهور ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حضرت مهدی علیه السلام)) فرو رفتن یکی از شهرهای ((شام «سوریه»|شام)) در زمین است، نام این شهر در احادیث پیشوایان معصوم علیه السلام به صورتهای گوناگون آمده است:
 __((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)):__  __((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)):__
 *« یکی از شهرهای شام به نام « حرشا » در زمین فرو می رود.»  *« یکی از شهرهای شام به نام « حرشا » در زمین فرو می رود.»
 *« طلوع خورشید از مغرب از نشانه های حتمی است.»  *« طلوع خورشید از مغرب از نشانه های حتمی است.»
-*« هنگامی که آتش در مشرق شبیه هروٌی بزرگ دید که سه روز یا هفت روز طلوع می کند، در آن هنگام منتظر فرج ((آل محمد - آل الرسول|آل محمد)) ‹ص› باشید.» +*« هنگامی که آتش در مشرق شبیه هروٌی بزرگ دید که سه روز یا هفت روز طلوع می کند، در آن هنگام منتظر فرج ((آل محمد - ص- « آل الرسول »|آل محمد)) ‹ص› باشید.»
 *« قریه ای از شام که « جابیه » نامیده می شود در زمین فرو می رود.»  *« قریه ای از شام که « جابیه » نامیده می شود در زمین فرو می رود.»
 *« . . . . یکی از شهرهای ((دمشق)) در زمین فرو می رود. » *« . . . . یکی از شهرهای ((دمشق)) در زمین فرو می رود. »
-*« در شام اختلاف شدید و زمین لرزه ای واقع می شود و پس از آن یکی از شهرهای شام به نام « حرشا » در زمین فرو می رود و پس از این حادثه ((دودمن سفیانی و شمایل او|سفیانی)) خروج می کند و بر منبر دمشق مستقر می شود، در این هنگام منتظر حضرت مهدی علیه السلام باشید.» +*« در شام اختلاف شدید و زمین لرزه ای واقع می شود و پس از آن یکی از شهرهای شام به نام « حرشا » در زمین فرو می رود و پس از این حادثه ((دودمن سفیانی و شمایل او|سفیانی)) خروج می کند و بر منبر دمشق مستقر می شود، در این هنگام منتظر حضرت مهدی علیه السلام باشید.»
 *« قائم علیه السلام قیام نمی کند مگر در زمانی که. . . پیش از آن ((طاعون)) و شمشیر برّان در میان عرب حاکم گردد»  *« قائم علیه السلام قیام نمی کند مگر در زمانی که. . . پیش از آن ((طاعون)) و شمشیر برّان در میان عرب حاکم گردد»
-در آیه‌ی 155 سوره‌ی بقره چنین آمده است:« ~~green:و لنبونکّم بشیء من الخوف و الجوع من الاموال والا نفس والثمرات و بشّر الصابرین~~»؛ (و ما شما را به ترس و گرسنگی و خسارت‌های مالی و جانی و از دست‌دادن فرزند می‌آزماییم و شکیبایان را بشارت بده.) +در آیه‌ی 155 سوره‌ی بقره چنین آمده است:« ~~green:و لنبونکّم بشیء من الخوف و الجوع من الاموال والا نفس والثمرات و بشّر الصابرین~~»؛ ''و ما شما را به ترس و گرسنگی و خسارت‌های مالی و جانی و از دست‌دادن فرزند می‌آزماییم و شکیبایان را بشارت بده.''
 ((جابر بن یزید جعفی|جابر جعفی)) تفسیر این آیه را از امام باقر علیه السلام سوال کرد.  ((جابر بن یزید جعفی|جابر جعفی)) تفسیر این آیه را از امام باقر علیه السلام سوال کرد.
 امام علیه السلام فرمود:« یکی از تفسیرهای این آیه مربوط به گرسنگی در ((کوفه)) است که خداوند دشمنان آل محمد را به آن مبتلا می‌کند و آنان را هلاک می‌نماید. گرسنگی و ترس فراگیر بی‌سابقه‌ای هم گریبان مردم شام را می‌گیرد. مردم پیش از ظهور قائم علیه السلام به گرسنگی و پس از آن به ترس دچار می‌شوند.»  امام علیه السلام فرمود:« یکی از تفسیرهای این آیه مربوط به گرسنگی در ((کوفه)) است که خداوند دشمنان آل محمد را به آن مبتلا می‌کند و آنان را هلاک می‌نماید. گرسنگی و ترس فراگیر بی‌سابقه‌ای هم گریبان مردم شام را می‌گیرد. مردم پیش از ظهور قائم علیه السلام به گرسنگی و پس از آن به ترس دچار می‌شوند.»
 __((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)):__ __((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)):__
 *« قبل از ظهور قائم علیه السلام مردم با این حوادث از گناه باز داشته می‌شوند: آتشی که بر فراز سرشان در آسمان ظاهر می‌شود، رنگ سرخی که آسمان را باشکوه می‌کند، فرورفتنی در ((بغداد)) و فرورفتنی در ((بصره))، خون‌هایی که در بصره ریخته می‌شود، خانه‌هایی که در آنجا خراب و ساکنین‌شان هلاک می‌شوند، و ترسی که همه اهل ((عراق)) را در بر می‌گیرد و خواب راحت از چشم‌شان می‌رباید.»  *« قبل از ظهور قائم علیه السلام مردم با این حوادث از گناه باز داشته می‌شوند: آتشی که بر فراز سرشان در آسمان ظاهر می‌شود، رنگ سرخی که آسمان را باشکوه می‌کند، فرورفتنی در ((بغداد)) و فرورفتنی در ((بصره))، خون‌هایی که در بصره ریخته می‌شود، خانه‌هایی که در آنجا خراب و ساکنین‌شان هلاک می‌شوند، و ترسی که همه اهل ((عراق)) را در بر می‌گیرد و خواب راحت از چشم‌شان می‌رباید.»
 *« سالی که در آن صیحه شنیده می‌شود، در ((ماه رجب)) صورت و دستی به وضوح در ماه نقش می‌بندد.»  *« سالی که در آن صیحه شنیده می‌شود، در ((ماه رجب)) صورت و دستی به وضوح در ماه نقش می‌بندد.»
 *« آشکار شدن دستی در آسمان حتمی است.»  *« آشکار شدن دستی در آسمان حتمی است.»
 *« هنگامی که نشانه ای در آسمان مشاهده گردید - و آن آتش عظیمی است که چند شب در مشرق پدیدار می شود - در این هنگام فرج مردم است و آن، اندکی پیش از ظهور قائم علیه السلام است. »  *« هنگامی که نشانه ای در آسمان مشاهده گردید - و آن آتش عظیمی است که چند شب در مشرق پدیدار می شود - در این هنگام فرج مردم است و آن، اندکی پیش از ظهور قائم علیه السلام است. »
 *« نشانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام ((خورشید گرفتگی)) است در شب های سیزدهم و چهاردهم ((ماه رمضان)).»  *« نشانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام ((خورشید گرفتگی)) است در شب های سیزدهم و چهاردهم ((ماه رمضان)).»
 *« پیش از ظهور مهدی علیه السلام چاره ای از دو طاعون نیست، طاعون سفید و طاعون سرخ، طاعون سفید مرگ سریع و طاعون سرخ شمشیر است.»  *« پیش از ظهور مهدی علیه السلام چاره ای از دو طاعون نیست، طاعون سفید و طاعون سرخ، طاعون سفید مرگ سریع و طاعون سرخ شمشیر است.»
 __((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی علیه السلام)):__  __((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی علیه السلام)):__
 *« پیش از ظهور مهدی علیه السلام دو نوع مرگ هست: مرگ سرخ و مرگ سفید. . . مرگ سرخ شمشیر است و مرگ سفید طاعون است.»  *« پیش از ظهور مهدی علیه السلام دو نوع مرگ هست: مرگ سرخ و مرگ سفید. . . مرگ سرخ شمشیر است و مرگ سفید طاعون است.»
 *امام باقر علیه السلام از حضرت علی علیه السلام: « منتظر فرو رفتن قریه ای از قریه های شام در زمین باشید که به آن « خرشنا » گویند.» *امام باقر علیه السلام از حضرت علی علیه السلام: « منتظر فرو رفتن قریه ای از قریه های شام در زمین باشید که به آن « خرشنا » گویند.»
-منابع:
بحارالانوار 52/231 حدیث 96 - 348 حدیث 99
+__مراجعه شود به:__
*((نشانه های ظهور امام زمان علیه السلام))

__
منابع:__
بحارالانوار 52/243و242 حدیث 114 ------ غیبه النعمانی
بحارالانوار 52/221 حدیث 85 ------ ارشاد مفید

بحارالانوار 52/231 حدیث 96 />حارالانوار 52/348 حدیث 99
 بحارالانوار 52/119 حدیث 48  بحارالانوار 52/119 حدیث 48
-بحارالانوار 52/211 حدیث 59 207 حدیث 42 +بحارالانوار 52/211 حدیث 59
بحارالانوا
52/207 حدیث 42
 بحارالانوار 52/229 حدیث 94  بحارالانوار 52/229 حدیث 94
 بحارالانوار 52/222 حدیث 87 بحارالانوار 52/222 حدیث 87
-بحارالانوار 52/243 و 242، حدیث 114 ------ غیبه النعمانی  
-بحارالانوار 52/230 حدیث 96  
 بحارالانوار 52/240 حدیث 107  بحارالانوار 52/240 حدیث 107
 بحارالانوار 52/289 حدیث 27 بحارالانوار 52/289 حدیث 27
 بحارالانوار 52/233 حدیث 97و98 بحارالانوار 52/233 حدیث 97و98
-بحارالانوار 52/221 حدیث 85 ------ ارشاد مفید
بحارالانوار 52/237 حدیث 105 - 212 حی 62 - 269 حدیث 159
+بحارالانوار 52/237 حدیث 105
بحارالانوار 52/212 حدیث 62 />حرالانو 52/269 حدیث 159
 بحارالانوار 52/253 حدیث 144  بحارالانوار 52/253 حدیث 144
 بحارالانوار 52/216 حدیث 73  بحارالانوار 52/216 حدیث 73

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 11 دی 1384 [06:59 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 11 دی 1384 [06:57 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [06:36 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [06:34 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [06:29 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 دی 1384 [06:26 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..