منو
 صفحه های تصادفی
رده بندی کمربند ها در جودو
Bismuth
شبکیه خود را ببینید
امام خمینی
امام کاظم علیه السلام و نجات از نقشه هارون
ابوحنیفه
جلال آل احمد
خازنهای ثابت
بی‌اختیاری‌ ادرار فوریتی
نبرد الب ارسلان سلجوقی با قیصر بیزانس
 کاربر Online
1576 کاربر online
تاریخچه ی: حمل و نقل هوشمند ریلی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-27Lines: 1-27
 !!سیستم های کنترل کامل قطار (Positive Train Control -PTC)  !!سیستم های کنترل کامل قطار (Positive Train Control -PTC)
 سیستم PTC شامل سلسله دستورات، کنترل ها، ارتباطات و شبکه های اطلاعاتی جامعی هستند که برای کنترل حرکت ((قطار|قطارها)) با ایمنی، امنیت، دقت و کارایی بالا بکار می روند. این سیستم ها با کاهش چشمگیری در برخورد بین قطارها، باعث کاهش حوادث مربوط به کارکنان راه آهن و خسارت به تجهیزات آنها و کاهش تصادفات ناشی از سرعت زیاد می شود. از این رو ایمنی حمل و نقل ریلی افزایش می یابد. سیستم PTC شامل سلسله دستورات، کنترل ها، ارتباطات و شبکه های اطلاعاتی جامعی هستند که برای کنترل حرکت ((قطار|قطارها)) با ایمنی، امنیت، دقت و کارایی بالا بکار می روند. این سیستم ها با کاهش چشمگیری در برخورد بین قطارها، باعث کاهش حوادث مربوط به کارکنان راه آهن و خسارت به تجهیزات آنها و کاهش تصادفات ناشی از سرعت زیاد می شود. از این رو ایمنی حمل و نقل ریلی افزایش می یابد.
 سیستم PTC شامل شبکه های ارتباطی ((دیجیتال))، سیستم های تعیین مکان دقیق، کامپیوترهای on-board با نقشه های دیجیتالی در ((لوکوموتیو|لوکوموتیوها))، نمایشگرهای اتاق راننده، رابط های کنترل ترمز روی لوکوموتیو و تجهیزات دیگر می باشد. سیستم PTC شامل شبکه های ارتباطی ((دیجیتال))، سیستم های تعیین مکان دقیق، کامپیوترهای on-board با نقشه های دیجیتالی در ((لوکوموتیو|لوکوموتیوها))، نمایشگرهای اتاق راننده، رابط های کنترل ترمز روی لوکوموتیو و تجهیزات دیگر می باشد.
 !!ساختار شماتیک IRS  !!ساختار شماتیک IRS
 شناخت ساختار سیستم‌های هوشمند ریلی به منظور نشان دادن چگونگی ارتباط و کارکرد سیستم‌های هوشمند ریلی و تبیین استانداردها ضروری است. در شکل زیر ساختار کلی سیستم‌های هوشمند ریلی نشان داده شده است که اجزاء اصلی سیستم‌های هوشمند و ارتباط بین آن‌ها را مشخص می‌کند. این طرح بر مبنای معماری ITS در راه‌آهن ایالات متحده می‌باشد. این نمودار نمایانگر انواع مختلف زنجیره ارتباطات است که اطلاعات را بین وسایل نقلیه، وسایل ثابت نصب شده مربوط به حمل و نقل، مراکز کنترل و مراکز مدیریت و مشتریان ردوبدل می‌کند.  شناخت ساختار سیستم‌های هوشمند ریلی به منظور نشان دادن چگونگی ارتباط و کارکرد سیستم‌های هوشمند ریلی و تبیین استانداردها ضروری است. در شکل زیر ساختار کلی سیستم‌های هوشمند ریلی نشان داده شده است که اجزاء اصلی سیستم‌های هوشمند و ارتباط بین آن‌ها را مشخص می‌کند. این طرح بر مبنای معماری ITS در راه‌آهن ایالات متحده می‌باشد. این نمودار نمایانگر انواع مختلف زنجیره ارتباطات است که اطلاعات را بین وسایل نقلیه، وسایل ثابت نصب شده مربوط به حمل و نقل، مراکز کنترل و مراکز مدیریت و مشتریان ردوبدل می‌کند.
-::{picture file=img/daneshnameh_up//irs-rail.jpg}:: +::{picture=irs-rail.jpg}::
 ::ساختار کلی سیستم‌های هوشمند ریلی:: ::ساختار کلی سیستم‌های هوشمند ریلی::
 !!شبکه های ارتباطی  !!شبکه های ارتباطی
 شبکه های ارتباطی که از اساسی ترین ابزارها برای ایجاد سیستم های هوشمند می باشند، ابزار انتقال اطلاعات به قطارها(یا از قطارها)، تجهیزات نگهداری راه، سوزن ها و حفاظ های جانبی ریل، مراکز کنترل، ایستگاه های تشکیلاتی و بین راهی، ایستگاه های مسافری، تاسیسات نگهداری و سیستم های اطلاع رسانی به مشتریان را فراهم می سازند. شبکه های ارتباطی که از اساسی ترین ابزارها برای ایجاد سیستم های هوشمند می باشند، ابزار انتقال اطلاعات به قطارها(یا از قطارها)، تجهیزات نگهداری راه، سوزن ها و حفاظ های جانبی ریل، مراکز کنترل، ایستگاه های تشکیلاتی و بین راهی، ایستگاه های مسافری، تاسیسات نگهداری و سیستم های اطلاع رسانی به مشتریان را فراهم می سازند.
 ارتباطات با خطوط انتقال داده جدید، باعث جایگزینی پیام های دیجیتالی غیرصوتی با بسیاری از سیستم های ارتباطاتی صوتی رایج شده اند که البته بطور چشمگیری باعث افزایش سرعت و انعطاف پذیری بیشتر در مواجه با خطر و حوادث غیر مترقبه می شوند. این خطوط ارتباطی با استفاده از ((فرکانس|فرکانس های)) رادیویی با آلات ناقله ارتباط برقرار کرده و از آنها پیام دریافت می کنند. همچنین لوکوموتیوها نیز به کمک این خطوط انتقال داده و با استفاده از وسایل ارتباطی متنوع (که تحت مالکیت راه آهن یا شرکت های خصوصی مخابراتی می باشند) با تاسیسات ثابت کنار خط ارتباط دارند. این وسایل ارتباطی شامل امواج ((مایکرو ویو))، ((فیبر نوری))، کابل مسی، تلفن های ((موبایل))، ماهواره های ارتباطی، و حتی میله های راهنمای قدیمی می باشند. البته در حال حاضر کشورهای توسعه یافته به دنبال توسعه سیستم های نوین ارتباطاتی که می توانند اطلاعات را بصورت دیجیتالی با سرعت و ایمنی بالا منتقل نمایند، می باشند. دستیابی به چنین هدفی نیازمند برنامه ریزی بلند مدت می باشد. ارتباطات با خطوط انتقال داده جدید، باعث جایگزینی پیام های دیجیتالی غیرصوتی با بسیاری از سیستم های ارتباطاتی صوتی رایج شده اند که البته بطور چشمگیری باعث افزایش سرعت و انعطاف پذیری بیشتر در مواجه با خطر و حوادث غیر مترقبه می شوند. این خطوط ارتباطی با استفاده از ((فرکانس|فرکانس های)) رادیویی با آلات ناقله ارتباط برقرار کرده و از آنها پیام دریافت می کنند. همچنین لوکوموتیوها نیز به کمک این خطوط انتقال داده و با استفاده از وسایل ارتباطی متنوع (که تحت مالکیت راه آهن یا شرکت های خصوصی مخابراتی می باشند) با تاسیسات ثابت کنار خط ارتباط دارند. این وسایل ارتباطی شامل امواج ((مایکرو ویو))، ((فیبر نوری))، کابل مسی، تلفن های ((موبایل))، ماهواره های ارتباطی، و حتی میله های راهنمای قدیمی می باشند. البته در حال حاضر کشورهای توسعه یافته به دنبال توسعه سیستم های نوین ارتباطاتی که می توانند اطلاعات را بصورت دیجیتالی با سرعت و ایمنی بالا منتقل نمایند، می باشند. دستیابی به چنین هدفی نیازمند برنامه ریزی بلند مدت می باشد.
   
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((کاربرد GPS در حمل و نقل ریلی)) *((کاربرد GPS در حمل و نقل ریلی))
 *((ترمزهای بادی الکترونیکی ECP)) *((ترمزهای بادی الکترونیکی ECP))
 *((حس گرهای مورد استفاده در حمل و نقل ریلی هوشمند))  *((حس گرهای مورد استفاده در حمل و نقل ریلی هوشمند))
 *((سیستمهای هوشمند گذرگاههای همسطح Grade-crossing)) *((سیستمهای هوشمند گذرگاههای همسطح Grade-crossing))
 *((سیستم های هوشمند آب و هوایی )) *((سیستم های هوشمند آب و هوایی ))
-*((کاربرد تکنولوژی RFID در حمل و نقل ریلی)) +*((کاربرد تکنولوژی RFID در حمل و نقل ریلی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 آبان 1383 [11:15 ]   1   سید علی محسنی      جاری 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [04:35 ]   2   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [04:34 ]   1   سید علی محسنی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..