منو
 کاربر Online
586 کاربر online
تاریخچه ی: حلقه های مغناطیسی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1

حلقه های مغناطیسی


دو سیم حامل جریان موازی به هم نیرو وارد می کنند.
img/daneshnameh_up/f/fb/fa18.jpg

وقتی جریان الکتریکی وارد سیم می شود، یک میدان مغناطیسی در اطراف سیم بوجود می آید. اگر شما دو سیم حامل جریان را کنار هم قرار دهید، میدان مغناطیسی اطراف هر سیم به دیگرسیم حامل جریان، نیرو یی وارد می کند. این نیروها می توانند دو سیم حامل جریان را از هم دور یا به یکدیگر نزدیک کنند.

وسایل مورد نیاز

  • یک عدد باطری 6ولتی ( یا یک منبع جریان معادل آن )
  • دو عدد سیم مسی که در هر انتهایشان یک گیره ی سوسماری وجود دارد
  • میله یا چوبی برای ایستاندن
  • نوار چسب
  • فویل آلومینیومی

شرح آزمایش

با چوب یا میله، پایه هایی مانند شکل زیر، برای سیم ها طراحی کنید.
img/daneshnameh_up/5/55/fa19.jpg

نواری ازفویل آلومینیوم به پهنای حدود 1 سانتی متر و طول 60 سانتی مترببرید. یکی از دو سر نوار را مانند شکل به میله ایستا بچسبانید و آن را حلقه کنید و مطمئن شوید که دو سرنوار هیچ اتصالی با هم ندارند. یک سر نوار را به سیم مسی بسته و سر دیگر آن را آزاد بگذارید.
img/daneshnameh_up/7/7c/fa20.jpg

دو سر نوار آلومینیومی را به سیم مسی بسته و ببینید که بخش پایینی و بالایی حلقه یکدیگر را دفع می کنند. با نزدیک کردن دو سر نوار ( بدون تماس)، دفع آن نیز بیشتر می شود. حال نوار را طوری آویزان کنید که دو سرآن روی هم بیفتند، بطوریکه یک اتصال الکتریکی خوب برقرار کنند. یک سر سیم را به آن قسمتی که روی هم افتاده وصل کرده وسر دیگر سیم را به قسمت پائینی حلقه ( با توجه به اینکه حلقه را از هم باز نگه داشته اید )، وصل کنید.
توجه کنید که وقتی جریان برقرارمی شود دو طرف حلقه همدیگر را جذب می کنند.

چه اتفاقی در حال وقوع است؟

سیم حامل جریان، در اطراف خود یک میدان مغناظیسی تولید می کند که بصورت دایره وار دور سیم بوجود می آید. وقتی جریان از درون میدان مغناطیسی می گذرد، میدان نیروئی به آن اعمال می کند. بنابراین هر سیم حامل جریان، میدان مغناطیسی در منطقهُ سیم دیگر ایجاد کرده و در نتیجه به سیم دیگر نیرو اعمال می کند. دو سیم موازی حامل جریان یکدیگر را جذب یا دفع می کنند که این بستگی به جهت جریان درون دو سیم دارد. اگر جهت جریان های دو سیم یکی باشد دو سیم همدیگر را جذب و اگر جهت جریان های دو سیم خلاف یکدیگر باشند، دو سیم همدیگر را دفع می کنند.
نیروئی که در فویل آلومینیومی ایجاد می شود بسیار کوچک است و این به خاطر این است که جریانی که درآلومینیوم ایجاد می شود کوچک است، فقط دو آمپر. جریانهای قویتر نیروهای قوی تری ایجاد می کنند. به طور مثال ، با استفاده از سیمهای حامل جریان400 آمپر، نیروهائی بالای 10000 برابر نیروئی که ما در این آزمایش ایجاد کردیم، تولید می شود.

حلقه های مغناطیسی


دو سیم حامل جریان موازی به هم نیرو وارد می کنند
عکس پیدا نشد

وقتی جریان الکتریکی وارد سیم می شود، میان مغناطیسی ای اطراف سیم ایجاد می شود.اگر شما دو سیم حامل جریان را کنار هم قرار دهید، میدان مغناطیسی اطراف هر سیم به جریان درون سیم دیگر نیرو وارد می کند. این نیروها می توانند دو سیم حامل جریان را از هم دور یا به هم نزدیک کنند.

وسایل مورد نیاز

  • یک عدد باطری 6-ولتی یا منبع جریان معادل
  • دو عدد سیم مسی با دو گیره ی سوسماری در انتهای آن
  • میله یا چوبی برای ایستاند ن
  • نوار چسب
  • فویل آلمینیوم


شرح آزمایش

با چوب یا میله ای وسیلهای مانند شکل زیرطراحی کنید.
عکس پیدا نشد

نواری ازفویل آلومینیوم با پهنای حدود1 سانتی متر و طول 60 سانتی مترببرید.یکی از دو سر نوار را مانند شکل به میله ایستا بچسبانید و آن را حلقه کنید و مطمئن شوید که دو سرنوار هیچ اتصالی با هم ندارند. یک سر نوار را به سیم مسی بسته و سر دیگر آنرا آزاد بگذارید.
عکس پیدا نشد

دو سر نوار آلومینیومی را به سیم مسی بسته و ببینید که بخش پایینی و بالایی حلقه همدیگر را دفع می کنند. با نزدیک کردن دو سر نوار (بدون تماس) دفع آن نیز بیشتر می شود. حال نوار را طوری آویزان کنید که دو سرآن روی هم بیفتد ، بنابر این آنها یک اتصال الکتریکی خوب برقرار میکنند. یک سر سیم را به آن قسمتی که روی هم افتاده وصل کنید وسر دیگر سیم را به قسمت پائیبی حلقه وصل کرده با توجه به اینکه حلقه را از هم باز کنید.
توجه کنید که وقتی جریان برقرارمی شود دو طرف حلقه همدیگر را جذب می کنند . (این مرحله مستلزم کمی هماهنگی و ظرافت در تماس با نوار است تا کاملاًمشاهده شود که این جریان است که باعث حرکت دو ور نوار نسبت به هم می شود و نه نیروئی که شما هنگام وصل سیم به پائین حلقه به سیم اعمال نمودید.)

چه اتفاقی در حال وقوع است؟

سیم حامل جریان، میدان مغناظیسی ای اطراف خود تولید می کند که دایره وار دور سیم قرار دارد. وقتی جریان از میان میدان مغناطیسی بگذرد، میدان نیروئی به آن اعمال می کند. بنابر این هر سیم حامل جریان ، میدان مغناطیسی در منطقهُ سیم دیگر ایجاد می کند ودر نتیجه به سیم دیگر نیرو اعمال می کند. دو سیم موازی همدیگر را جذب یا دفع می کنند که این بستگی به جهت جریان درون دو سیم دارد. اگر جهت جریان دو سیم یکی باشد دو سیم همدیگر را جذب و اگر جهت جریان دو سیم خلاف یکدیگر باشند باشد دو سیم همدیگر را دفع می کنند.
نیروئی که در فویل آلومینیومی ایجاد می شود بسیار کوچک است . و این به خاطر این است که جریانی که درآلمینیوم ایجاد می شود کوچک است، فقط دو آمپر. جریانهای قویتر نیروهای قوی تری ایجاد می کنند. در محدودهُ کاوشی، به طور مثال ، با استفاده از سیمهای حامل 400 آمپر، نیروهائی بالای 10000 برابر نیروئی که ما در این آزمایش ایجاد کردیم تولید می شود.

ضمیمه

آمپر واحد بنیادی جریان ااکتریسیته است و با نیروئی که یک سیم به سیمی دیگر اعمال میکند تعریف می شود. بنابر این تعریف آمپر عبارتست از : جریانی با شدت 1 آمپر در هر دو سیم بلند موازی که به فاصلهُ 1 متر از یک دیگرند نیروی جاذبه ای برابر 2 x 10-7نیوتن در هر یک متر طول از سیم ایجاد می کند .تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 دی 1383 [11:57 ]   7   پدرام رشیدی      جاری 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [07:31 ]   6   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [17:37 ]   5   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [06:11 ]   4   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [05:40 ]   3   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [21:47 ]   2   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [23:44 ]   1   پدرام رشیدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..