منو
 کاربر Online
548 کاربر online
تاریخچه ی: حلقه های مغناطیسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-29Lines: 1-25
 !حلقه های مغناطیسی !حلقه های مغناطیسی
-دو سیم حامل جریان موازی به هم نیرو وارد می کنند
::{picture file=img/daneshnameh_up/18.jpg}::
وقتی جریان الکتریکی وارد سیم می شود، میان مغناطیسی ی اطراف سیم یجاد می ود.اگر شما دو سیم حامل جریان را کنار هم قرار دهید، میدان مغناطیسی اطراف هر سیم به ریا ی گر نیرو وارد می کند. این نیروها می توانند دو سیم حامل جریان را از هم دور یا به هم نزدیک کنند.
+دو سیم حامل جریان موازی به هم نیرو وارد می کنند.
::{picture=fa18.jpg}::
وقتی جریان الکتریکی وارد سیم می شود، یک میدان مغناطیسی ر اطراف سیم وجود می ید. اگر شما دو سیم حامل جریان را کنار هم قرار دهید، میدان مغناطیسی اطراف هر سیم به یگرسی ریا، نیرو یی وارد می کند. این نیروها می توانند دو سیم حامل جریان را از هم دور یا به یکدیگر نزدیک کنند.
 !وسایل مورد نیاز  !وسایل مورد نیاز
-*یک عدد باطری 6-ولتی یا منبع جریان معادل
*دو عدد سیم مسی گیره ی سوسماری در انهی آن
*میله یا چوبی برای ایستاند ن
+*یک عدد باطری 6ولتی ( یا یک منبع جریان معادل آن )
*دو عدد سیم مسی که ه اتهایشان یک گیره ی سوسماری وجود دا
*میله یا چوبی برای ایستاندن
 *نوار چسب  *نوار چسب
-*فویل آلمینیوم
+*فویل آلومینیومی
 !شرح آزمایش !شرح آزمایش
-با چوب یا میله یهای مانند شکل زیرطراحی کنید.
::{picture file=img/daneshnameh_up/19.jpg} ::
نواری ازفویل آلومینیوم با پهنای حدود1 سانتی متر و طول 60 سانتی مترببرید.یکی از دو سر نوار را مانند شکل به میله ایستا بچسبانید و آن را حلقه کنید و مطمئن شوید که دو سرنوار هیچ اتصالی با هم ندارند. یک سر نوار را به سیم مسی بسته و سر دیگر آنرا آزاد بگذارید.
::{picture file=img/daneshnameh_up/20.jpg}::
دو سر نوار آلومینیومی را به سیم مسی بسته و ببینید که بخش پایینی و بالایی حلقه همدیگر را دفع می کنند. با نزدیک کردن دو سر نوار (بدون تماس) دفع آن نیز بیشتر می شود. حال نوار را طوری آویزان کنید که دو سرآن روی هم بیفتد ، بابر این آنها یک اتصال الکتریکی خوب برقرار میکنند. یک سر سیم را به آن قسمتی که روی هم افتاده وصل کنید وسر دیگر سیم را به قسمت پائیبی حلقه وصل کرده با توجه به اینکه حلقه را از هم باز کنید.
توجه
نی که وقتی جریان برقرارمی شود دو طرف حلقه همدیگر را جذب می کنند . (این مرحله مستلزم کمی هماهنگی و ظرافت در تماس با نوار است تا کاملاًمشاهده شود که این جریان است که باعث حرکت دو ور نوار نسبت به هم می شود و نه نیوئ که شما هنگام وصل سیم به پائین حلقه به سیم اعمال نمودید.)
!چه اتفاقی در حال وقوع است؟
سیم حامل
جریا، میدان مغناظیسی ای اطراف خود تولید می کند که دایره وار دور سیم قرار دارد. وقتی جریان از میان میدان مغناطیسی بگذرد، میدان نیروئی به آن اعمال می کند. بنابر این هر سیم حامل جریان ، میدان مغناطیسی در منطقهُ سیم دیگر ایجاد می کند ودر نتیجه به سیم دیگر نیو اعمال می کند. دو یم موازی همدیگر را جذب یا دفع می کنن ک ای بستگی به جهت جریان درون دو سیم دارد. اگر جهت جریان دو سیم یکی باشد دو سیم همدیگر را جذب و اگر جهت جریان دو سیم خلاف یکدیگر باشند باشد دو سیم همدیگر را دفع می کنند. />نیروئی که در فویل آلومینیومی ایجاد می شود بسیار کوچک است . و این به خاطر این است که جریانی که درآلمینیوم ایجاد می شود کوچک است، فقط دو آمپر. جریانهای قویتر نیروهای قوی تری ایجاد می کنند. در محدودهُ کاوشی، به طور مثال ، با استفاده از سیمهای حامل 400 آمپر، نیروهائی بالای 10000 برابر نیروئی که ما در این آزمایش ایجاد کردیم تولید می شود.
+با چوب یا میله، ی هایی مانند شکل زیر، برای سیم ها طراحی کنید.
::{picture=fa19.jpg} ::
نواری ازفویل آلومینیوم به پهنای حدود 1 سانتی متر و طول 60 سانتی مترببرید. یکی از دو سر نوار را مانند شکل به میله ایستا بچسبانید و آن را حلقه کنید و مطمئن شوید که دو سرنوار هیچ اتصالی با هم ندارند. یک سر نوار را به سیم مسی بسته و سر دیگر آن را آزاد بگذارید.
::{picture=fa20.jpg}::
دو سر نوار آلومینیومی را به سیم مسی بسته و ببینید که بخش پایینی و بالایی حلقه یکدیگر را دفع می کنند. با نزدیک کردن دو سر نوار ( بدون تماس)، دفع آن نیز بیشتر می شود. حال نوار را طوری آویزان کنید که دو سرآن روی هم بیفتند، بطریکه یک اتصال الکتریکی خوب برقرار کنند. یک سر سیم را به آن قسمتی که روی هم افتاده وصل کرده وسر دیگر سیم را به قسمت پائینی حلقه ( با توجه به اینکه حلقه را از هم باز نگه داشته اید )، وصل کنید.
توج کنید که وقتی جریان برقرارمی ود دو رف ه همدیگر را جذب می کنند.
-!ی
مر واد بیادی جریان اکریی ا ا نیروئی که یک سیم ه سیمی دیگر اعمال میکند عی می و. ناب این ی پ ارس ا : جریانی با شد 1 مر در هر دو سیم لند مای ک ه فصل 1 متر ا یک دیگرن نیروی جابه ا با 2 x 10-7نیو ر ر یک مر و ز یم ایجاد م کد .
+!چه تاقی در حا قوع است؟
یم حال جریان، در اطراف خود یک میدان مناظیسی تولید می کند که بصرت دایره وار دور سیم بوجود می آید. وقتی جریان ا رون می مغنایی ی گرد، میدان نیروئی به آن اعمال می کند. بنابراین هر سیم امل جریان، میدان مغناطیسی در منطقهُ سیم دیگر ایجاد کرده و در نتیجه به سیم دیگر نیرو اعمال می کند. و ی موازی مل ریان یکدیگر را جذب ی دفع می کنند که این گی ب یان درون و سیم ارد. اگ جهت جریان های دو سیم یکی باشد و یم مدیگر ا جذب و ار جهت جریان های دو سیم لاف یکدیگر باشند، دو سیم مدیگر را فع می کند. />نیوئی که در فویل لینیومی ایجاد می شود بسیار کوچک است و این به خاطر این ست که جریانی که درآلومینیوم ایجاد می شود وچک است، فقط و آمپر. جریانهی قویتر نیروهای قوی تری ایجا می کنند. به طور مثال ب افاده از سیمهای حامل جریان400 آمپر، نیروهئی باای 10000 رابر یروئی که م در ی زمیش ایجاد کردیم تلید می شود.
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 دی 1383 [11:57 ]   7   پدرام رشیدی      جاری 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [07:31 ]   6   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [17:37 ]   5   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [06:11 ]   4   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [05:40 ]   3   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [21:47 ]   2   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [23:44 ]   1   پدرام رشیدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..