منو
 کاربر Online
542 کاربر online
تاریخچه ی: حق پدر بر فرزند

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-20Lines: 1-27
-در کتاب کافی از حضرت رضا(ع) روایت شده که فرمود:
__::الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق.::__
__::امام؛ همدم و همراه و دوست پدر مهربان است.::__
+ در کتاب کافی از حضرت رضا(ع) روایت شده که فرمود:

~~darkgreen:__::الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق.::__~~
~~darkviolet:__::امام؛ همدم و همراه و دوست پدر مهربان است.::__~~
-و از پیمبر اکرم(ص) روایت است که فرمود: من و علی(ع) دو پدر این امت هستیم. +و از ((پیمبر اکرم))(ص) روایت است که فرمود: من و ((امام علی|علی(ع) ))دو پدر این امت هستیم.
-از حضرت ابوعبدا صادق(ع) روایت شده که فرمود: خداوند ما را از علیین آفرید و ارواح ما را از بلندای آن خلق کرد و ارواح شیعیان ما از علیین و بدنهایشان را از پایین آن آفرید. از همین روی بین ما و آنان نزدیکی برقرار است و دلهای ایشان به سوی ما مشتاق است. و از حضرت ابوجعفر باقر(ع) روایت شده که فرمود: به تحقیق که خداوند ما را از اعلی علیین خلق فرموده و دلهای شیعیان ما را از خمیر مایة خلقت ما و تنشان را از پایین‌تر از آن آفرید، پس دلهایشان در هوای ما است زیرا که از آنچه ما آفریده شدیم آنها نیز آفریده شده‌اند. +از ((امام صادق|حضرت ابوعبدالله صادق(ع) ))روایت شده که فرمود: __~~green:خداوند ما را از ((علیین)) آفرید~~__ و ارواح ما را از بلندای آن خلق کرد و ارواح ((شیعه|شیعیان)) ما از علیین و بدنهایشان را از پایین آن آفرید. />
^
از همین روی بین ما و آنان نزدیکی برقرار است و دلهای ایشان به سوی ما مشتاق است^
-و کما این م ب اسابری روایت شده که گف: ز ح اوالل د(ع) دار یه __~~brown:ال ثابت و ا ی ا~~ __یش آن ای ا شاهاش ر من ات رسید +و ((اما با| اب بار(ع) ))روایت شده که فمود: ه تحقیق که وند ما اعلی علیی لق فمود و دلهی یعیان ما ر ز خیر میه ل ما و ت را از ایین‌تر از آ ی، پ دلهایشن در وای م ست یرا ک ا آنچه ما فریده یم نها نی آرید شده‌اند.
-رمد: «اصل و یش ن رخت پکیز ول الله و اه ن امیرالمومنین است و حسی میو ن هن و نه تن ا ندا حسی ا کمی کوچکر آنند و یعه گهای ن خت ی باش. ه خدا ک ی یکی آناییان) ی می کی ا رگهای آن خت ی افتد + در کما الی ز مر لح الای روایت ک گ: ز ت ادال ا(ع) ربارة آن یه __~~brown:لها ت ها ی اسا~~ __ری آن ای ر جا خها ر آسمان ت رسید!
-در بحار به نقل از امالی شیخ طوسی از پیغمبر اکرم(ص) روایت شده است که فرمود:
من درختی هستم که فاطمه شاخه و علی پیوند وحسن و حسین میوه و دوستانشان از امت من برگهای آن درخت می‌باشند.
+فرمود: «اصل و ریشه آن درخت پاکیزه ((پیامبر اکرم|رسول الله)) و شاخه آن ((امام علی|امیر‌المومنین)) است و ((امام حسن|حسن)) و ((امام حسین|حسین)) میوه آن هستند و نه تن از فرزندان حسین شاخه کمی کوچکتر آنند و شیعه برگهای آن درخت می باشند. به خدا که وقتی یکی از آنها (شیعیان) می میرد یکی از برگهای آن درخت می افتد و

در بحار به نقل از امالی ((شیخ طوسی)) از پیغمبر اکرم(ص) روایت شده است که فرمود:

-=::من درختی هستم که ((حضرت فاطمه|فاطمه)) شاخه و علی پیوند وحسن و حسین میوه و دوستانشان از امت من برگهای آن درخت می‌باشند.::=-
   
-نکته‌ای که باید در اینجا بدان توجه کرد این ست که معنای روایات فوق به معنای د و اینکه شبهاتی ک پدر و مادر شیعه دا ا رز ال ص بوده‌اند هر کس پدر و مادر شیعه ر واسته از بقیه ینت ائمه ساخت شده است درست است که عم خدوندی تمام حواد گذشه و آینه و در نیج می تمام شیعیان و محبین ئمه از اول تا آخر است اما ن شیعه یک دین ارثی نژادی نیست و هر کس با تحقیق و مله میند یعه و محب ال بی شو مسأله چیی نیست اینکه یین بقیه گل مه رت شدهند را نمتوان ظم به ین تعبیر کد و هر ک در اصا نق جان به مهب یه گرایش ی ک. این احادیث ربار‌اش صادق است. +نکته! />باید توجه دات که معنای این وایات روایا ا ای ی که هر کس از پدر و مادر شیعه و ا بهتی است هر کس که د و ماد شیه نود ت نیت چرا شیعه یک دین ارثی انند ((یهود)) نیست و هر کس با تحقیق و سی ن یما بیو مول ین حدیث است س این ی وبختی ری ری شیان بدتی ری یرا نی به ماله ر نمی د.
 منابع:  منابع:
 مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی  مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [11:50 ]   6   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [11:44 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [12:08 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:54 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:44 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [19:24 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..