منو
 صفحه های تصادفی
فرهنگ استان همدان
تاریخچه فوتبال از نگاه پله
پیش بینى و کنترل توفان
نماز حسنین بر جنازه مطهر امام علی علیه السلام
شخصیت و موقعیت مختار، میزبان مسلم
غارشناسی
فرآیندهای طبیعی تصفیه هوا
تعادل ژنی در مگس سرکه
اپیدت
مدیریت استراتژیک
 کاربر Online
446 کاربر online
تاریخچه ی: حق پدر بر فرزند

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-7Lines: 1-27
-در کتاب کافی از حضرت رضا(ع) روایت شده که فرمود: الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق. امام؛ همدم و همراه و دوست پدر مهربان است. و از پیمبر اکرم(ص) روایت است که فرمود: من و علی(ع) دو پدر این امت هستیم. از حضرت ابوعبدا صادق(ع) روایت شده که فرمود: خداوند ما را از علیین آفرید و ارواح ما را از بلندای آن خلق کرد و ارواح شیعیان ما از علیین و بدنهایشان را از پایین آن آفرید. از همین روی بین ما و آنان نزدیکی برقرار است و دلهای ایشان به سوی ما مشتاق است. و از حضرت ابوجعفر باقر(ع) روایت شده که فرمود: به تحقیق که خداوند ما را از اعلی علیین خلق فرموده و دلهای شیعیان ما را از خمیر مایة خلقت ما و تنشان را از پایین‌تر از آن آفرید، پس دلهایشان در هوای ما است زیرا که از آنچه ما آفریده شدیم آنها نیز آفریده شده‌اند. و در کمال الدین از عمر بن صالح السابری روایت شده که گفت: از حضرت ابوعبدا.. صادق(ع) دربارة آن آیه (اصلها ثابت و فزعها فی السماء) ریشة آن پای بر جا و شاخه‌اش در آسمان است پرسیدم فرمود: «اصل و ریشه آن درخت پاکیزه رسول ا و شاخه آن امیر‌المومنین است و حسن و حسین میوة آن هستند و نه تن از فرزندان حسین شاخه کمی کوچکتر آنند و شیعه برگهای آن درخت می باشند. به خدا که وقتی یکی از آنها (شیعیان) می میرد یکی از برگهای آن درخت می افتد و در بحار به نقل از امالی شیخ طوسی از پیغمبر اکرم(ص) روایت شده است که فرمود:
من درختی هستم که فاطمه شاخه و علی پیوند وحسن و حسین میوه و دوستانشان از امت من برگهای آن درخت می‌باشند.
نکته‌ای که باید در اینجا بدان توجه کرد این ست که معنای روایات فوق به معنای د و اینکه شبهاتی ک پدر و مادر شیعه دا ا رز ال ص بوده‌اند هر کس پدر و مادر شیعه ر واسته از بقیه ینت ائمه ساخت شده است درست است که عم خدوندی تمام حواد گذشه و آینه و در نیج می تمام شیعیان و محبین ئمه از اول تا آخر است اما ن شیعه یک دین ارثی نژادی نیست و هر کس با تحقیق و مله میند یعه و محب ال بی شو مسأ چیی نیست اینکه یین بقیه گل مه رت شدهند را نمتوان ظم به ین تعبیر کد و هر ک در اصا نق جان به مهب یه گرایش ی ک. این احادیث ربار‌اش صادق است.
+ در کتاب کافی از حضرت رضا(ع) روایت شده که فرمود: />
~~darkgreen:__::
الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق.::__~~
~~darkviolet:__::
امام؛ همدم و همراه و دوست پدر مهربان است.::__~~ /> />و از ((پیمبر اکرم))(ص) روایت است که فرمود: من و ((امام علی|علی(ع) ))دو پدر این امت هستیم.

از ((امام صادق|حضرت ابوعبدالله صادق(ع) ))روایت شده که فرمود: __~~green:خداوند ما را از ((علیین)) آفرید~~__ و ارواح ما را از بلندای آن خلق کرد و ارواح ((شیعه|شیعیان)) ما از علیین و بدنهایشان را از پایین آن آفرید. />
^
از همین روی بین ما و آنان نزدیکی برقرار است و دلهای ایشان به سوی ما مشتاق است^ />
و از ((امام باقر|حضرت ابوجعفر باقر(ع) ))روایت شده که فرمود: به تحقیق که خداوند ما را از اعلی علیین خلق فرموده و دلهای شیعیان ما را از خمیر مایه خلقت ما و تنشان را از پایین‌تر از آن آفرید، پس دلهایشان در هوای ما است زیرا که از آنچه ما آفریده شدیم آنها نیز آفریده شده‌اند. /> />و در کمال الدین از عمر بن صالح السابری روایت شده که گفت: از حضرت ابوعبدالله صادق(ع) دربارة آن آیه __~~brown:اصلها ثابت و فزعها فی السماء~~ __ریشة آن پای بر جا و شاخه‌اش در آسمان است پرسیدم!

فرمود: «اصل و ریشه آن درخت پاکیزه ((پیامبر اکرم|رسول الله)) و شاخه آن ((امام علی|امیر‌المومنین)) است و ((امام حسن|حسن)) و ((امام حسین|حسین)) میوه آن هستند و نه تن از فرزندان حسین شاخه کمی کوچکتر آنند و شیعه برگهای آن درخت می باشند. به خدا که وقتی یکی از آنها (شیعیان) می میرد یکی از برگهای آن درخت می افتد و

در بحار به نقل از امالی ((شیخ طوسی)) از پیغمبر اکرم(ص) روایت شده است که فرمود:

-=::من درختی هستم که ((حضرت فاطمه|فاطمه)) شاخه و علی پیوند وحسن و حسین میوه و دوستانشان از امت من برگهای آن درخت می‌باشند.::=-

نکته! />باید توجه دات که معنای این وایات روایا ا ای ی که هر کس از پدر و مادر شیعه و ا بهتی است هر کس که د و ماد شیه نود ت نیت چرا شیعه یک دین ارثی انند ((یهود)) نیست و هر کس با تحقیق و سی ن یما بیو م ین حدیث است س این ی وبختی ری ری شیان بدتی ری یرا نی به ماله ر نمی د.
 منابع:  منابع:
 مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی  مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [11:50 ]   6   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [11:44 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [12:08 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:54 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:44 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [19:24 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..