منو
 کاربر Online
314 کاربر online
تاریخچه ی: حقیقت زهد

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-138Lines: 1-137
  V{maketoc}  V{maketoc}
 !آیا علاقه مندی به دنیا بد است؟ !آیا علاقه مندی به دنیا بد است؟
   
 می‏گویند مقصود از دنیای مذموم و مردود علاقه به دنیا و محبت به دنیاست‏ ، دنیا بد نیست ، علاقه و محبت به دنیا بد است ، مال و ثروت و مقام و قدرت و زن و فرزند بد نیست ، علاقه به اینها و محبت به اینها بد است ، زیرا خود دنیا عبارت است از این مخلوقات الهی به نام زمین و ماه و خورشید و ستاره و جماد و نبات و حیوان ، عبارت است از زن و فرزند و مال و ثروت و امثال اینها ، اینها همه مخلوقات خدا هستند و خداوند در قرآن به همینها قسم می‏خورد ، اینها که نمی تواند بد باشد ، پس آن چیزی‏ که مذموم و مردود است علاقه و محبت به این امور است نه خود این امور ، و همان علاقه را باید ترک کرد ، معنای اینکه دنیا را ترک کنید یعنی علاقه‏ و محبت دنیا را ترک کنید .  می‏گویند مقصود از دنیای مذموم و مردود علاقه به دنیا و محبت به دنیاست‏ ، دنیا بد نیست ، علاقه و محبت به دنیا بد است ، مال و ثروت و مقام و قدرت و زن و فرزند بد نیست ، علاقه به اینها و محبت به اینها بد است ، زیرا خود دنیا عبارت است از این مخلوقات الهی به نام زمین و ماه و خورشید و ستاره و جماد و نبات و حیوان ، عبارت است از زن و فرزند و مال و ثروت و امثال اینها ، اینها همه مخلوقات خدا هستند و خداوند در قرآن به همینها قسم می‏خورد ، اینها که نمی تواند بد باشد ، پس آن چیزی‏ که مذموم و مردود است علاقه و محبت به این امور است نه خود این امور ، و همان علاقه را باید ترک کرد ، معنای اینکه دنیا را ترک کنید یعنی علاقه‏ و محبت دنیا را ترک کنید .
 این بیان ، بیان خوبی است اما با یک توضیحی که در ضمن اشکال و جوابی‏ عرض می‏کنم . این بیان ، بیان خوبی است اما با یک توضیحی که در ضمن اشکال و جوابی‏ عرض می‏کنم .
   
 اشکال این است که چه فرق می‏کند که بگوییم خود دنیا بد است‏ و باید رها کرد و یا آنکه بگوییم علاقه به دنیا و محبت دنیا بد است ، زیرا همان طوری که خود موجودات و مواد این جهان مخلوق خدا هستند و از این جهت مقدس اند و بدون حکمت به وجود نیامده‏اند همین طور علاقه‏ها و میلها و غریزه‏هایی هم که در وجود انسان نسبت به این موجودات هست‏ آفریده خداست و بدون حکمت نیست . اشکال این است که چه فرق می‏کند که بگوییم خود دنیا بد است‏ و باید رها کرد و یا آنکه بگوییم علاقه به دنیا و محبت دنیا بد است ، زیرا همان طوری که خود موجودات و مواد این جهان مخلوق خدا هستند و از این جهت مقدس اند و بدون حکمت به وجود نیامده‏اند همین طور علاقه‏ها و میلها و غریزه‏هایی هم که در وجود انسان نسبت به این موجودات هست‏ آفریده خداست و بدون حکمت نیست .
  خدا میل و علاقه به زندگی را در سرشت‏ آدم گذاشته ، همان طوری که در سرشت هر جانداری گذاشته ، اگر این میل و علاقه نبود هیچ کس حاضر نبود به زندگی خود ادامه دهد و هیچ حیوانی به‏ زندگی ادامه نمی‏داد و از خود دفاع نمی‏کرد ، خدا علاقه به زن و فرزند را در دل آدمی قرار داده برای آن که نسل باقی بماند ، خداوند میل به عزت و قدرت را در انسان قرار داده ، و همچنین میل به‏ کسب علم و میل به زیبایی و هر میل دیگر که در انسان هست .   خدا میل و علاقه به زندگی را در سرشت‏ آدم گذاشته ، همان طوری که در سرشت هر جانداری گذاشته ، اگر این میل و علاقه نبود هیچ کس حاضر نبود به زندگی خود ادامه دهد و هیچ حیوانی به‏ زندگی ادامه نمی‏داد و از خود دفاع نمی‏کرد ، خدا علاقه به زن و فرزند را در دل آدمی قرار داده برای آن که نسل باقی بماند ، خداوند میل به عزت و قدرت را در انسان قرار داده ، و همچنین میل به‏ کسب علم و میل به زیبایی و هر میل دیگر که در انسان هست .
 پس همچنانکه‏ خود موجودات و مواد عالم را که مخلوقات خدایند نمی‏شود گفت بد است ، علاقه‏ها و میلهایی که در انسان نسبت به این امور هست بد نیست ، و همان‏ طوری که هیچ عضوی از اعضای انسانی حتی یک مو و یک رگ باریک تر از مو ، هیچ رشته‏ای و هیچ نسجی در بدن لغو و بی حکمت نیست و هیچ عضو زائد در بدن نیست ، رشته‏های روحی و علاقه‏ها و محبتهای روحی نیز همین طور است ، هیچکدام زائد نیست ، هیچ میل و علاقه زائد در روح نیست ، پس ترک دنیا به معنای ترک علاقه و محبت دنیا هم همان اشکالی را دارد که ترک خود دنیا دارد ، این اشکال .  پس همچنانکه‏ خود موجودات و مواد عالم را که مخلوقات خدایند نمی‏شود گفت بد است ، علاقه‏ها و میلهایی که در انسان نسبت به این امور هست بد نیست ، و همان‏ طوری که هیچ عضوی از اعضای انسانی حتی یک مو و یک رگ باریک تر از مو ، هیچ رشته‏ای و هیچ نسجی در بدن لغو و بی حکمت نیست و هیچ عضو زائد در بدن نیست ، رشته‏های روحی و علاقه‏ها و محبتهای روحی نیز همین طور است ، هیچکدام زائد نیست ، هیچ میل و علاقه زائد در روح نیست ، پس ترک دنیا به معنای ترک علاقه و محبت دنیا هم همان اشکالی را دارد که ترک خود دنیا دارد ، این اشکال .
 ! علاقه دنیا و محبت دنیا مذموم نیست ممدوح است . ! علاقه دنیا و محبت دنیا مذموم نیست ممدوح است .
  در قرآن کریم‏ این علاقه‏ها و محبتها به عنوان آیت و نشانه حکمت خداوند ذکر شده :   در قرآن کریم‏ این علاقه‏ها و محبتها به عنوان آیت و نشانه حکمت خداوند ذکر شده :
 __~~green:«و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم‏ موده و رحمة » ~~__( روم / . 21) __~~green:«و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم‏ موده و رحمة » ~~__( روم / . 21)
 __~~green:از آیات الهی این است که برای شما از جنس خود شما جفت آفرید تا با آنها آرام بگیرید و شما را به یکدیگر مایل و علاقه‏مند ساخت .~~__  __~~green:از آیات الهی این است که برای شما از جنس خود شما جفت آفرید تا با آنها آرام بگیرید و شما را به یکدیگر مایل و علاقه‏مند ساخت .~~__
 بعلاوه خود انبیاء و اولیاء از این محبتها بهره‏مند و سرشار بودند و این‏ کمال آنها بود نه نقص آنها . پیغمبر اکرم فرزندان خود را دوست می‏داشت‏ ، و هم آن حضرت در مورد زن و عطر و نماز می‏گفت :  بعلاوه خود انبیاء و اولیاء از این محبتها بهره‏مند و سرشار بودند و این‏ کمال آنها بود نه نقص آنها . پیغمبر اکرم فرزندان خود را دوست می‏داشت‏ ، و هم آن حضرت در مورد زن و عطر و نماز می‏گفت :
 __~~green:« حبب الی من دنیاکم ثلاث : الطیب و النساء و قرش عینی فی الصلوش ».~~__ __~~green:« حبب الی من دنیاکم ثلاث : الطیب و النساء و قرش عینی فی الصلوش ».~~__
 __~~green:در این دنیا سه چیز را دوست می‏دارم ، بوی خوش و زنان و روشنی چشم در نماز . ~~__ __~~green:در این دنیا سه چیز را دوست می‏دارم ، بوی خوش و زنان و روشنی چشم در نماز . ~~__
 پس مقصود ترک این علاقه‏ها نیست . پس مقصود ترک این علاقه‏ها نیست .
   
 __~~brown:اگر واقعا آدمی پیدا شود که هیچ‏ احساسات و عواطفی نسبت به هیچ چیز و هیچ کس نداشته باشد ، دوستانی‏ نداشته باشد ، بچه‏هایش در نظرش مثل بیگانه بلکه مثل چوب و سنگ باشند و فرض هم بکنیم فقط از آن جهت به آنها علاقه داشته باشد که مخلوقی از مخلوقات خدا هستند ، این کامل نیست ، ناقص است . ~~__ __~~brown:اگر واقعا آدمی پیدا شود که هیچ‏ احساسات و عواطفی نسبت به هیچ چیز و هیچ کس نداشته باشد ، دوستانی‏ نداشته باشد ، بچه‏هایش در نظرش مثل بیگانه بلکه مثل چوب و سنگ باشند و فرض هم بکنیم فقط از آن جهت به آنها علاقه داشته باشد که مخلوقی از مخلوقات خدا هستند ، این کامل نیست ، ناقص است . ~~__
 اگر ابراهیم که حاضر شد فرزند خود را قربانی کند احساساتش نسبت به اسماعیل مساوی بود با احساساتش با یک گوسفند ، پس حاضر شدنش برای فدا دادن ، کمالی محسوب‏ نمی‏شود ، مساوی بوده با قربانی کردن گوسفندی ، و همچنین حضرت سید الشهداء امام حسین که فرزندان و برادران و نزدیکان خود را در راه خدا فدا کرد ، اگر علاقه خاصی به آنها نداشت این فداکاری اهمیت زیادی نداشت .  اگر ابراهیم که حاضر شد فرزند خود را قربانی کند احساساتش نسبت به اسماعیل مساوی بود با احساساتش با یک گوسفند ، پس حاضر شدنش برای فدا دادن ، کمالی محسوب‏ نمی‏شود ، مساوی بوده با قربانی کردن گوسفندی ، و همچنین حضرت سید الشهداء امام حسین که فرزندان و برادران و نزدیکان خود را در راه خدا فدا کرد ، اگر علاقه خاصی به آنها نداشت این فداکاری اهمیت زیادی نداشت .
 مقصود این‏ نیست ، مقصود چیز دیگری است که قرآن کریم در سوره آل عمران می‏فرماید :  مقصود این‏ نیست ، مقصود چیز دیگری است که قرآن کریم در سوره آل عمران می‏فرماید :
 __~~green:« زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من‏ الذهب و الفضة و الخیل المسومة و الانعام و الحرث ذلک متاع الحیوه‏ الدنیا و الله عنده حسن الماب » ~~__ ( آل عمران / . 14) __~~green:« زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من‏ الذهب و الفضة و الخیل المسومة و الانعام و الحرث ذلک متاع الحیوه‏ الدنیا و الله عنده حسن الماب » ~~__ ( آل عمران / . 14)
 در این آیه چند چیز از اموری که مورد علاقه آدمی در دنیاست نام برده‏ شده :  در این آیه چند چیز از اموری که مورد علاقه آدمی در دنیاست نام برده‏ شده :
 ^~~green:زن و فرزند ، پولهای انباشته طلا و نقره ، اسبهای عالی که مظهر جلال‏ و حشمت اند ، چهار پایان و کشت و زرع ، و این آیه در مقام انتقاد و مذمت هم هست ، دنیای مذموم و مردود را ذکر می‏کند ، چه چیز را مذمت‏ می‏کند ؟ ^~~green:زن و فرزند ، پولهای انباشته طلا و نقره ، اسبهای عالی که مظهر جلال‏ و حشمت اند ، چهار پایان و کشت و زرع ، و این آیه در مقام انتقاد و مذمت هم هست ، دنیای مذموم و مردود را ذکر می‏کند ، چه چیز را مذمت‏ می‏کند ؟
  خود این امور را ؟  خود این امور را ؟
  خود زن و فرزند و ثروت و اسب و زراعت را ؟   خود زن و فرزند و ثروت و اسب و زراعت را ؟
 نه . علاقه و میل به این امور را ؟  نه . علاقه و میل به این امور را ؟
  آن را هم نه ، پس چه چیز را ؟~~^  آن را هم نه ، پس چه چیز را ؟~~^
  دل‏ خوش بودن و سرگرم بودن به این امور را ، راضی و قانع بودن به اینها و غفلت کردن از ماوراء اینها را . " « زین للناس حب الشهوات »" این‏ علایق در نظر اینها جلوه کرده و آنها را ربوده و از خود بیخود کرده ، به‏ اینها دلخوش و سرگرم اند و درباره غیر این امور فکر نمی‏کنند ، خیال‏ می‏کنند زندگی جز این چیزی نیست ، دوست داشتنی غیر از اینها نیست ، حد فکر و سطح اینها این شده .  دل‏ خوش بودن و سرگرم بودن به این امور را ، راضی و قانع بودن به اینها و غفلت کردن از ماوراء اینها را . " « زین للناس حب الشهوات »" این‏ علایق در نظر اینها جلوه کرده و آنها را ربوده و از خود بیخود کرده ، به‏ اینها دلخوش و سرگرم اند و درباره غیر این امور فکر نمی‏کنند ، خیال‏ می‏کنند زندگی جز این چیزی نیست ، دوست داشتنی غیر از اینها نیست ، حد فکر و سطح اینها این شده .
 __~~green: « ذلک مبلغهم من العلم » ~~__ (نجم / . 30) __~~green: « ذلک مبلغهم من العلم » ~~__ (نجم / . 30)
 __~~green:درباره مرد عابدی که به خاطر منافع مادی از اطاعت خدا سر پیچید~~__ __~~green:درباره مرد عابدی که به خاطر منافع مادی از اطاعت خدا سر پیچید~~__
  می‏فرماید:  می‏فرماید:
 __~~green:« و اتل علیهم نبأ الذی اتیناه ایاتنا فانسلخ منها فاتبعه‏ الشیطان فکان من الغاوین » ~~__ (اعراف / . 175) __~~green:« و اتل علیهم نبأ الذی اتیناه ایاتنا فانسلخ منها فاتبعه‏ الشیطان فکان من الغاوین » ~~__ (اعراف / . 175)
   
 __~~green:داستان آن مرد که آیات خود را به او تعلیم دادیم و او آنها را از خود جدا ساخت و شیطان او را دنبال‏ کرد و او از گمراهان شد~~__ __~~green:داستان آن مرد که آیات خود را به او تعلیم دادیم و او آنها را از خود جدا ساخت و شیطان او را دنبال‏ کرد و او از گمراهان شد~~__
   
 __ ~~green:« و لو شئنا لرفعناه بها و لکنه اخلد الی‏ الارض و اتبع هو ا ~~ __ (اعراف / . 176) __ ~~green:« و لو شئنا لرفعناه بها و لکنه اخلد الی‏ الارض و اتبع هو ا ~~ __ (اعراف / . 176)
   
 __~~green:اگر ما می‏خواستیم او را بالا می‏بردیم با آن‏ آیاتی که به او دادیم ، اما او خودش را به زمین و طبیعت چسباند و چنگالهای خود را محکم بند کرد و تابع هوا و هوس خود شد . ~~__ __~~green:اگر ما می‏خواستیم او را بالا می‏بردیم با آن‏ آیاتی که به او دادیم ، اما او خودش را به زمین و طبیعت چسباند و چنگالهای خود را محکم بند کرد و تابع هوا و هوس خود شد . ~~__
 در سوره یونس می‏فرماید : در سوره یونس می‏فرماید :
   
 __~~green:« ان الذین لا یرجون لقائنا و رضوا بالحیوه‏ الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم عن ایاتنا غافلون ، اولئک ماویهم النار بما کانوا یکسبون » ~~__( یونس / 7) __~~green:« ان الذین لا یرجون لقائنا و رضوا بالحیوه‏ الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم عن ایاتنا غافلون ، اولئک ماویهم النار بما کانوا یکسبون » ~~__( یونس / 7)
 __~~green:آنها که امید و آرزوی ملاقات حق را ندارند و به زندگی دنیا راضی و قانع‏ و سرگرم‏اند و به آن آرام گرفته‏اند آنها به واسطه اعمال مبتنی و بر آن طرز فکر اهل آتش می‏باشند . ~~__ __~~green:آنها که امید و آرزوی ملاقات حق را ندارند و به زندگی دنیا راضی و قانع‏ و سرگرم‏اند و به آن آرام گرفته‏اند آنها به واسطه اعمال مبتنی و بر آن طرز فکر اهل آتش می‏باشند . ~~__
 از مجموع این آیات این طور فهمیده می‏شود که آن چیزی که مذموم و مردود است از نظر دین ، سرگرم شدن به این امور و غافل ماندن از خدا و آخرت‏ است ، اخلاد و خود را به طبیعت بستن و چسبیدن است ، راضی و قانع شدن و آرام گرفتن و اکتفا کردن است . از مجموع این آیات این طور فهمیده می‏شود که آن چیزی که مذموم و مردود است از نظر دین ، سرگرم شدن به این امور و غافل ماندن از خدا و آخرت‏ است ، اخلاد و خود را به طبیعت بستن و چسبیدن است ، راضی و قانع شدن و آرام گرفتن و اکتفا کردن است .
   
 __~~brown:پس اینکه می‏گویند " دنیای مذموم ، محبت و علاقه به دنیاست " درست است اما به این معنا ، به معنای‏ دلخوش شدن و قانع شدن و اکتفا کردن و بازماندن از ماوراء این علایق . ~~__ __~~brown:پس اینکه می‏گویند " دنیای مذموم ، محبت و علاقه به دنیاست " درست است اما به این معنا ، به معنای‏ دلخوش شدن و قانع شدن و اکتفا کردن و بازماندن از ماوراء این علایق . ~~__
 توقف بر دنیا مذموم است ، پایین بودن سطح فکر مذموم است ، این جهت مذموم است که علی علیه السلام‏ فرمود: توقف بر دنیا مذموم است ، پایین بودن سطح فکر مذموم است ، این جهت مذموم است که علی علیه السلام‏ فرمود:
 __~~green:« و انما الدنیا منتهی بصر الاعمی »~~__ (نهج البلاغه ، خطبه . 131) __~~green:« و انما الدنیا منتهی بصر الاعمی »~~__ (نهج البلاغه ، خطبه . 131)
 __~~green:دنیا حد نهایی شعاع دید آدم کور است . ~~__ __~~green:دنیا حد نهایی شعاع دید آدم کور است . ~~__
 پس چه چیز بد است ؟ پس چه چیز بد است ؟
   
 کوری ، نفوذ نکردن شعاع دید از حجاب طبیعت به‏ بالاتر ، محدود بودن فکر به مادیات .  کوری ، نفوذ نکردن شعاع دید از حجاب طبیعت به‏ بالاتر ، محدود بودن فکر به مادیات .
 قرآن کریم می‏فرماید : قرآن کریم می‏فرماید :
   
 __~~green:« فاعرض عن‏ من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوه الدنیا ، ذلک مبلغهم من العلم. ~~__( نجم / 29) __~~green:« فاعرض عن‏ من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوه الدنیا ، ذلک مبلغهم من العلم. ~~__( نجم / 29)
 __~~green:رویت را برگردان از آن کس که از ذکر ما رو برگردانده است و جز همین‏ زندگی دنیا غرض و هدفی ندارد ، اینها حد علم و سطح فکرشان همین است ، سطح فکرشان پایین است .~~ __ __~~green:رویت را برگردان از آن کس که از ذکر ما رو برگردانده است و جز همین‏ زندگی دنیا غرض و هدفی ندارد ، اینها حد علم و سطح فکرشان همین است ، سطح فکرشان پایین است .~~ __
 علاقه به امور دنیا ، علاقه به زن و فرزند و مال و ثروت و جاه و قدرت ، سنت و فطرت الهی است ، وسیله گردش و چرخش زندگانی این جهان است ، اگر این علایق گرفته شود از بشر ، اجتماع انسانی می‏خوابد ، دیگر نه برای‏ زندگانی دنیا زمینه‏ای باقی می‏ماند و نه برای زندگی آخرت ، حرکت زندگی و کمال زندگی و حیات آدمی متوقف بر آن علایق است ، و اما سرگرم شدن به آن‏ علایق و رضایت و قناعت و اکتفا کردن به آنها نه تنها موجب پیشرفت و ترقی نیست ، موجب‏ مزاحمت است ، موجب رکود و توقف است ، بشری که جز این علایق چیزی را نمی‏شناسد و واقف شده است بر اینها ، حیوانی بیش نیست .  علاقه به امور دنیا ، علاقه به زن و فرزند و مال و ثروت و جاه و قدرت ، سنت و فطرت الهی است ، وسیله گردش و چرخش زندگانی این جهان است ، اگر این علایق گرفته شود از بشر ، اجتماع انسانی می‏خوابد ، دیگر نه برای‏ زندگانی دنیا زمینه‏ای باقی می‏ماند و نه برای زندگی آخرت ، حرکت زندگی و کمال زندگی و حیات آدمی متوقف بر آن علایق است ، و اما سرگرم شدن به آن‏ علایق و رضایت و قناعت و اکتفا کردن به آنها نه تنها موجب پیشرفت و ترقی نیست ، موجب‏ مزاحمت است ، موجب رکود و توقف است ، بشری که جز این علایق چیزی را نمی‏شناسد و واقف شده است بر اینها ، حیوانی بیش نیست .
 !پس زاهد و تارک دنیا کیست ؟ !پس زاهد و تارک دنیا کیست ؟
   
 آن کسی است که دنیا را به حسب روح و مقامات روحی‏ خود طی کرده و به آخرت رسیده است .  آن کسی است که دنیا را به حسب روح و مقامات روحی‏ خود طی کرده و به آخرت رسیده است .
 گذشته از اینکه موجب رکود و توقف و سکون است ، موجب خرابی خود همین زندگی است . گذشته از اینکه موجب رکود و توقف و سکون است ، موجب خرابی خود همین زندگی است .
  آیا گمان می‏کنید حرص هم می‏تواند دنیا را اداره کند ؟   آیا گمان می‏کنید حرص هم می‏تواند دنیا را اداره کند ؟
 آیا طمع قادر است دنیا را به خوبی بچرخاند ؟ آیا طمع قادر است دنیا را به خوبی بچرخاند ؟
  آیا خشم و شهوت قادر است‏ به جهان نظم بدهد ؟   آیا خشم و شهوت قادر است‏ به جهان نظم بدهد ؟
 آیا شکم پرستی و زن پرستی و پول پرستی و جاه پرستی که‏ همه اینها تعبیراتی است از دلخوش بودن و قانع بودن به زندگی دنیا و تمرکز تمایلات و میلها در این چیزها ، آیا اینها قادرند به بشر سعادت‏ بدهند ؟ بشر وقتی زندگی دنیا را خوب اداره می‏کند و مدینه‏اش مدینه فاضله‏ می‏شود که غلام و عبد دنیا نباشد ، اگر اسیر علایق دنیا نبود ناچار آن‏ موجودات را مسخر خود و تابع خود قرار می‏دهد ، و اگر بنده شد و طوق‏ عبودیت به گردن انداخت تا او زنده است تابع امواج دریای خروشان‏ طبیعت است .  آیا شکم پرستی و زن پرستی و پول پرستی و جاه پرستی که‏ همه اینها تعبیراتی است از دلخوش بودن و قانع بودن به زندگی دنیا و تمرکز تمایلات و میلها در این چیزها ، آیا اینها قادرند به بشر سعادت‏ بدهند ؟ بشر وقتی زندگی دنیا را خوب اداره می‏کند و مدینه‏اش مدینه فاضله‏ می‏شود که غلام و عبد دنیا نباشد ، اگر اسیر علایق دنیا نبود ناچار آن‏ موجودات را مسخر خود و تابع خود قرار می‏دهد ، و اگر بنده شد و طوق‏ عبودیت به گردن انداخت تا او زنده است تابع امواج دریای خروشان‏ طبیعت است .
 همه پستیهای اخلاقی از دروغ و ریا و تملق و ظلم ، ناشی از دنیا پرستی‏ است و همه فضایل عالیه انسانی معلول بی اعتنایی و زهد و عدم قناعت به‏ زندگانی دنیاست .  همه پستیهای اخلاقی از دروغ و ریا و تملق و ظلم ، ناشی از دنیا پرستی‏ است و همه فضایل عالیه انسانی معلول بی اعتنایی و زهد و عدم قناعت به‏ زندگانی دنیاست .
 آدم دنیا پرست و مادی نمی‏تواند شجاع باشد و گذشت‏ داشته باشد ، نمی تواند عفت داشته باشد ، نمی‏تواند حریت و آزادگی داشته‏ باشد . آدم دنیا پرست و مادی نمی‏تواند شجاع باشد و گذشت‏ داشته باشد ، نمی تواند عفت داشته باشد ، نمی‏تواند حریت و آزادگی داشته‏ باشد .
   
 زاهد به معنای صحیح کلمه نه به معنای یک شخص ضعیف منفی که در درون درجه دنیا پرستان زندگی می‏کند و احیانا ریزه خور خوان آنها و طفیلی‏ آنهاست ، بلکه به معنای مردی فوق درجه دنیا پرستان است . کسی که حد علم و سطح فکرش بالاتر از اینهاست ، از فراق دنیا نمی‏ترسد ، از کم و بیش شدن دنیا باک ندارد ، شجاع و با جرئت می‏شود ، حریت و آزادگی پیدا می‏کند ، عفت و تقوا پیدا می‏کند ، گذشت و فداکاری پیدا می‏کند .  زاهد به معنای صحیح کلمه نه به معنای یک شخص ضعیف منفی که در درون درجه دنیا پرستان زندگی می‏کند و احیانا ریزه خور خوان آنها و طفیلی‏ آنهاست ، بلکه به معنای مردی فوق درجه دنیا پرستان است . کسی که حد علم و سطح فکرش بالاتر از اینهاست ، از فراق دنیا نمی‏ترسد ، از کم و بیش شدن دنیا باک ندارد ، شجاع و با جرئت می‏شود ، حریت و آزادگی پیدا می‏کند ، عفت و تقوا پیدا می‏کند ، گذشت و فداکاری پیدا می‏کند .
 فداکاران جهان خاصیت اول روحی شان این بود که زاهد به معنای صحیح کلمه‏ بودند . فداکاران جهان خاصیت اول روحی شان این بود که زاهد به معنای صحیح کلمه‏ بودند .
   
 !حقیقت زهد از زبان علی !حقیقت زهد از زبان علی
 خود شخص مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام که مجموعه‏ای از فضایل بشری بود ، عدالت و تقوا و شجاعت و حریت و سخا و کرم و وفا و مروت ، همه را جمع کرده بود چون در اعلی درجه بی اعتنا به دنیا بود ، یعنی خودش را و شرافت و کرامت نفس خود را از دنیا و ما فیها بالاتر می‏دانست .  خود شخص مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام که مجموعه‏ای از فضایل بشری بود ، عدالت و تقوا و شجاعت و حریت و سخا و کرم و وفا و مروت ، همه را جمع کرده بود چون در اعلی درجه بی اعتنا به دنیا بود ، یعنی خودش را و شرافت و کرامت نفس خود را از دنیا و ما فیها بالاتر می‏دانست .
 در وصیت به امام حسن می‏فرماید : در وصیت به امام حسن می‏فرماید :
   
 __~~green:" « و اکرم نفسک عن کل‏ دنیة و ان ساقتک الی الرغائب فانک لن تعتاض بما تبدل من نفسک عوضا ، و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا ، و ما خیر خیر لا ینال الا بشر »~~ __ ( نهج البلاغه ، نامه . 31) __~~green:" « و اکرم نفسک عن کل‏ دنیة و ان ساقتک الی الرغائب فانک لن تعتاض بما تبدل من نفسک عوضا ، و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا ، و ما خیر خیر لا ینال الا بشر »~~ __ ( نهج البلاغه ، نامه . 31)
 __~~green: خودت را از کارهای پست محترم تر و بالاتر بشمار ، احساس‏ شرافت و بزرگواری را در خودت همیشه زنده نگه دارد ، مطامع ممکن است به‏ تو چشمک بزنند ولی تو اعتنا نکن که اگر خودت را فروختی و شخصیت اخلاقی‏ و روحی خود را از دست دادی چیزی جای او را پر نخواهد کرد ، تمام دنیا یک طرف و شرافت روحی و کرامت عقلی و معنوی یک طرف ، او با این‏ برابر نمی‏شود ، خود را بنده غیر نساز که خداوند تو را آزاد آفریده ، آن‏ منفعتی که از راه زشت کاری به دست بیاید فایده ندارد . ~~__ __~~green: خودت را از کارهای پست محترم تر و بالاتر بشمار ، احساس‏ شرافت و بزرگواری را در خودت همیشه زنده نگه دارد ، مطامع ممکن است به‏ تو چشمک بزنند ولی تو اعتنا نکن که اگر خودت را فروختی و شخصیت اخلاقی‏ و روحی خود را از دست دادی چیزی جای او را پر نخواهد کرد ، تمام دنیا یک طرف و شرافت روحی و کرامت عقلی و معنوی یک طرف ، او با این‏ برابر نمی‏شود ، خود را بنده غیر نساز که خداوند تو را آزاد آفریده ، آن‏ منفعتی که از راه زشت کاری به دست بیاید فایده ندارد . ~~__
 ایضا علی علیه السلام می‏فرماید :  ایضا علی علیه السلام می‏فرماید :
   
 __~~green:« الدنیا دار ممر لا دار مقر ، و الناس فیها رجلان : رجل باع فیها نفسه فاوبقها ، و رجل ابتاع نفسه‏  __~~green:« الدنیا دار ممر لا دار مقر ، و الناس فیها رجلان : رجل باع فیها نفسه فاوبقها ، و رجل ابتاع نفسه‏
 فاعتقها » ~~__ (نهج البلاغه ، حکمت . 133) فاعتقها » ~~__ (نهج البلاغه ، حکمت . 133)
 __~~green: دنیا به هر حال گذشتنگاه است و کسی‏ جاویدان در او باقی نمی‏ماند ، لیک مردم در این بازار دنیا که می‏آیند و عبور می‏کنند دو دسته‏اند : یک دسته در این بازار خود را می‏فروشند و اسیر و محبوس می‏کنند ویک دسته دیگر خود را می‏خرند و آزاد می‏سازند ، یک دسته‏ از این دنیا می‏روند در حالی که هزار قید بندگی در گردن دارند و یک دسته‏ می‏روند در حالی که بنده هیچ کس جز خداوند نیستند ، نه بنده زرند ونه‏ بنده سیم و نه بنده شهوت اند و نه بنده غضب ، نه بنده جاه اند و نه‏ بنده مال ، آزاد و آزاده‏اند . ~~__حقیقت زهد همین است .  __~~green: دنیا به هر حال گذشتنگاه است و کسی‏ جاویدان در او باقی نمی‏ماند ، لیک مردم در این بازار دنیا که می‏آیند و عبور می‏کنند دو دسته‏اند : یک دسته در این بازار خود را می‏فروشند و اسیر و محبوس می‏کنند ویک دسته دیگر خود را می‏خرند و آزاد می‏سازند ، یک دسته‏ از این دنیا می‏روند در حالی که هزار قید بندگی در گردن دارند و یک دسته‏ می‏روند در حالی که بنده هیچ کس جز خداوند نیستند ، نه بنده زرند ونه‏ بنده سیم و نه بنده شهوت اند و نه بنده غضب ، نه بنده جاه اند و نه‏ بنده مال ، آزاد و آزاده‏اند . ~~__حقیقت زهد همین است .
 منبع : حکمتها و اندرزها  منبع : حکمتها و اندرزها
 نویسنده : شهید استاد مرتضی مطهری  نویسنده : شهید استاد مرتضی مطهری
 صفحه : 91 صفحه : 91

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [12:35 ]   3   محمد ورهرام      جاری 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [15:30 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [16:56 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..