منو
 کاربر Online
1266 کاربر online
تاریخچه ی: حقوق کارگر

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-21Lines: 1-21
-در آئین مقدس اسلام رسیدگی به ضعیفان و کارگران بسیار سفارش شده و به هیچ وجه اجازه نیست که صاحبان کر به افرای که اجیر شده اند ظلم روا دارند. ه وه ای از این موارد که در روایات مه وه میکن. +در آیین مقدس اسلام بر رسیدگی به کارگران سفارش بسیاری شده است و کارفرمایان به هیچ وجه مجاز نیستن به کارران ظلم روا دارند. د این مورد به چند روایت ه میشد:
-((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم)) فرمودند: « هر کس در اجرت کارگری ظلم کند، خداوند عمل او را ب مو گرداند و از بوی دلنشین ((بهشت|بهشت)) ک ز پانصد سال را به مشام می رسد حروم خواهد شد و فرمود: « ظلم به اجر ارر از ((گناهان کبیره)) است نی ن ت نهی فرمود اد ز انکه ایی ر بری کاری گیرند ر اینکه مزد او را عیی کنند. +((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم)) فرمود:«هر کس در پرداخت اجرت کارگر ظلم کند، خداوند اعمال خوب او را بی می‌رد و از بوی دلنشین ((بهشت|بهشت)) رمش میکد />و فرمود:« ظلم به کارگ هنام پراخت اجرتش از ((گناهان کبیره)) است />یامبر از اینکه مسلمین کرگران دون تعیین مزد، اجیر کنند نهی می‌فرمود.
رس
ل خدا ی‌فرمود ه کس مزد کارگرش را ندهد لعنت خدا و ((ملائکه)) و همه مردم بر او اد. »
و ن
ی می‌فرمو هر ک کارگری ا اجیر کند، بای او را از رفتن به نماز جمعه بازدارد؛ بلکه باید به او اجازه دهد در نماز مع شرکت کند تا در اجر و پاداش آن شریک باشد.»
-((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود: « ناپاکترین گناهان سه چیز است: کشتن بیجای حیوانات، ندادن مهریه زن، من اجرت کارگران.»
ل ا فرمود: « هر کس مزد کارگر را د، لن خدا ((ملائکه)) مه مدم و باد. »
+((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) می‌فرمود:«ناپاکترین گناهان سه چیز است: کشتن بجای حیوانات، ندادن مهریه زنان، نپداختن اجرت کارگران.»
م صادق علیه للام به غلامش می‌فرمود:«مزد کارگرن را ایکه عر آه ک ود بده
-رس خدا فمو: « هر کس کارگری را اجیر میکند، نبید او را از ماز جمعه منع کند، بلکه باید به او اجازه دهد تا در نمز جمعه رکت کن تا در اجر و پاداش آن شریک باشد. »
بای مام صادق (علیه اسلام) د نفر کارگ گفته ودند که تا عصر کار کنند. حرت ه غلامشان فرمودند: « مزد آنها ر ده قل ز نکه رق آنها خشک شود.» اینها نمونه ای از برخورد صاحبان کار با کارگران خود می با. و ود حدث مفصل خوان ز این مجمل.
+ا: />بار اانوار ج 103 166 تا 170.
با الانار 23 ص 238. />بحر لانوار 89 197، 44. />بحار الانوا 47، ص 57 105.
-!منابع:
*بحار الانوار، ج 103، ص 166 تا 170.
*بحار الانوار، ج 23، ص 238.
*بحار الانوار، ج 89، ص 197، ح 44.
*بحار الانوار، ج 47، ص 57، ح 105.

!
مراجعه شود به:
*((تعیین اجرت قبل از کار))
*((روزی حلال))
*((مکارم اخلاق حضرت رضا علیه السلام
))
+مراجعه شود به:
((تعیین اجرت قبل از کار))
((روزی حلال))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [17:45 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [05:07 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [13:12 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 مهر 1383 [06:21 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..