منو
 صفحه های تصادفی
انواع رویکردهای نوین در جامعه شناسی آموزش و پرورش
گردو1
دیدگاه جان هیک در باره پلورالیسم
کهکشان انفجاری
ببر
ایست قلبی و مرگ ناگهانی
تاثیر اعصار و قرون در رابطه انسان با انسان
بحث:لنین
پاسخ امام علی علیه السلام به عمر درباره حجرالاسود
اوسمیوم
 کاربر Online
768 کاربر online
تاریخچه ی: حقوق بین الملل یا خارجی

نگارش: 1

چگونگی پیدایش قوانین بین المللی

پیدایش ، شکل گیری ، تشکیل و انحلال سازمانهای بین المللی تابع قواعد حقوقی است . این قواعد می تواند از جمله موضوعات حقوقی برتر از سازمانهای بین المللی باشد . قواعد حقوقی دیگری نیزمیتواند قابل بررسی باشد وآن قواعدی حقوقی است که برآیند تشکیل این گونه سازمانها ونحوه اداره ، هدایت ، وظایف ، صلاحیت ها وغیره رابررسی میکند. هرچند به نظرمیرسد که هر دو وجه وجنبه قضیه به هرحال ناشی ازموجودیتی برتر به نام حقوق بین الملل است موضوع شخصیت حقوقی ، شاید دراین میان ازدیگرموضوعات مربوط به حقوق سازمانها بین المللی ، جلوه ای درخشا نتر داشته باشد، زیراشخصیت حقوقی بین المللی سازمانهای مذکوراست که اجازه میدهداین سازمانها دارای حق وتکلیف بین المللی باشند وبتواننداهلیت ورود به روابط حقوقی بین المللی کسب ونیزبتوانندازجمله تابعین حقوق بین الملل تلقی ودرمراجع بین المللی نیزطرح و اقامه دعوی نمایند. لذاسعی گردید با توجه به ماهییت حقوقی سازمانهای بین المللی ، و با نگاه اندک تاریخی ازحیث تشکیل شخصیت حقوقی در حقوق داخلی کشورهای مستقل ، موضوع شخصیت بین المللی سازمانهای بین المللی موردبررسی قرار گرفته شود .


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [06:23 ]   6   حسین غراب      جاری 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [06:22 ]   5   حسین غراب      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [07:39 ]   4   حسین غراب      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [07:09 ]   3   حسین غراب      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [07:09 ]   2   حسین غراب      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [05:34 ]   1   حسین غراب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..