منو
 صفحه های تصادفی
امام حسین علیه السلام از دیدگاه محمد بن حنفیه
داد خواهی از قاتلان خود
اصل ناوردایی (المپیاد)
توابع چند متغیره
عمرو عاص
محمد بن احمد بن شروانشاه
فکسوفنادین
بیماریهای گیاهی
وصیت های کوتاه فاطمه علیهاسلام
کردیریت
 کاربر Online
409 کاربر online
Lines: 1-21Lines: 1-24
-ملائکه آسمانی، همگی خادمین حضرت ائمه اطهار (علیهم السلام) هستند و نزول آن موجودات نورانی بر ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا ))و ائمه اطهار آنقدر در روایات آمده که جای شک و شبهه ای نیست و حتی ((جبرئیل|جبرئیل ))که از ملائکه مقرّبین است، خدمت ائمه معصومین رفت و آمد داشته است. م کر نمونه ایی ا می پدازیم: +ملائکه آسمانی خادمین ائمه اطهار علیهم السلام هستند و از نزول آن موجودات نورانی بر ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا )) و ائمه اطهار آن قدر در روایات سخن به میان آمده که جای هیچ شک و شبههای نیست و حتی ((جبرئیل|جبرئیل )) که از ملائکه مقرّبین است، خدمت ائمه معصومین رفت و آمد داشته است.
ر ی اره ب ند رایت ار میود:
-1- ((حمران بن اعین ))خدمت امام باقر (علیه السلام) رید و عرض کرد: « فدایت شوم! به ما چنین رسیده که ملائکه الهی به شما هم نازل میشوند!رت فرمود: « به خدا قسم ملائکه بر ما نازل میشوند و روی فرش ما قدم میگذارند! تعجب نکن! مگر نخوانده ای در قرآن که میفرماید: « آنان که گفتند پرورگار ما «الله» است و دراین عقیده پایمردی کردند، ملائکه بر آنها نازل میگردد و میگویند: « نترسید و محزون مباشید و بشارت ما باد شما را به بهشت موعود!» (سوره فصلت آیه 30) . +1- ((حمران بن اعین )) خدمت امام باقر علیه السلام رف و عرض کرد:« فدایت شوم! به ما چنین رسیده که ملائکه الهی بر شما هم نازل مشوند!»
مم فرمود:« به خدا قسم ملائکه بر ما نازل مشوند و روی فرش ما قدم مگذارند! تعجب نکن! مگر در قرآن نخوانده ای که مفرماید:« آنان که گفتند پرورگار ما «الله» است و در این عقیده پایداری کردند، ملائکه بر آنها نازل مگردند و مگویند:« نترسید و محزون مباشید و بشارت ما باد شما را به بهشت موعود!» (سوره فصلت، آیه 30)
-2 - معتب غلام ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق «عیه اام» ))مگوید: « در خدمت ر بوم ک رت رد مسی دند امام بار ی اسام) رن دم میکردند. +2- معتب غلام ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام )) می‌گوید:« روزی امام وارد سجدی شد.
ا بعد از اتمام نمازش فرمود:« روزی پدرم در اینجا نماز می‌خواند که من یم پیرمد بسیار خورویی آمد ن پدرم نشست. س مرد گندمگون بسی زیبایی مد و به آن پیرمرد ت:«شما مامور به ای کار یستی.» سس برخاستد و آهست با هم حبتی کرند و فتند.
پدر
م ه من فرمود:« این دو نفر را دیدی؟»
عرض
کردم:«بله.»
فرمود:« آ
ن شیخ ((حضرت عزرائیل )) بود و آن دیگری حضرت ((جبرئیل)).»
-بعد از اتمام نما، ا صاد فرمودند: « روزی پدرم امام باقر (علیه السلام) اینا ا مخواندند که من دی یرمرد بسیا خوویی م و د پدرم نست. ر ندمگون بیر یایی د و ب پیمرد گت: « شما مو این سله نید. س برخاستند و ست ا هم ی ک و رد. +3- امام صاق له اا فرمود:« پدرم امام باقر علیه السلام مول طواف ((بی اه الرام - کعبه خانه خدا|خانه خدا )) بود که مردی ی شاه‌های پدرم دست گذات و خو مائل خود را بسد. پدرم چیزی نگف تا ز طف ار ش و نماز خواند. ب فرمو:«مائل د را بس!» رد پی آمد نشست و مسائ و را رسی. آنگه رض کرد: راست مودی!» و برخاست و ت. سس مام ق لیه لم فرمود:«او جبرئی د.»
-پدرم امام باقر (علیه السلام) فرمود: « ین و نفر را دیی؟» عرض کردم: « بله» فرمود: « آ شیخ ((حضرت عزرائیل ))ملک المو و آ دیگری ر ((جبرئیل)). +4- امام باقر علیه السلام د وایی فرمود:«لائکه با م و آد رن
-3- امام صادق (علیه السلام) می فرماید: « در ام باقر یه الام) مشغو وف ((بی اله الحرم - کعبه، خاه خدا|خانه خدا ))بدد که مردی رو شانه پرم دس گاشت است مسائل ود را پرسد. پدرم چیی گفتند ا از طا فاغ شدد و نماز خوندند. ب موند: « بپرس سائل خود را مرد پیش آم و ست مسل د را پسید. ا که اسخ سؤاات د را دریات بد، ک: « ا فرموی!» و بخست . س اام باقر (لیه السلام) فمود: « این «بئیل» د.» . +5- امام صادق علیه السلام فرمود:«اک بر ا زل می‌شو ب ره ا د مینهد، ر س ‌های ما ار مند گیاا تا و خک بی می‌آوند، پرای خود را بر م و بچه‌ی ا می‌گسند، از ده حیاات ما لویری ی‌کد، م نم می‌وانن رو و شبه خمت ی‌س اخبار هل مین ا به م میند.»
-4- اما باقر (علیه السلام) فرمود: « ملائکه با ما رفت و آمد دارند.» .

5- امام صادق (
علیه السلام) فرمود: « ملائکه بر ما نازل میشوند و بر فرشهای ما رفت و آمد میکنند و بر سر سفره های ما حاضر میشوند و هر گونه گیاه تازه و خشکی را برای ما میآورند و پرهای خود را بر ما و بچه های ما میگسترانند و از حیوانات جلوگیری میکنند که به ما صدمه ای بزنند و در هنگام نماز با ما نماز میخوانند و در همه روزها و شب ها به خدمت ما میرسند و اخبار اهل زمین را به ما میدهند.»

منابع:
بحار الانوار، ج 26، باب 9، ص 351 تا 360.
+مابع:
بحار الانوار، ج 26، باب 9، ص 351 تا 360.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((امور غریبه امام باقر علیه السلام))
+((امور غریبه امام باقر علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [15:19 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [10:00 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [11:23 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..