منو
 کاربر Online
696 کاربر online
تاریخچه ی: حضور قلب در نماز

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-59Lines: 1-62
 V{maketoc} V{maketoc}
 !روح نماز !روح نماز
-نماز یکی از برترین عبادات است. ارتباط مخصوص بنده با خداوند و ملاقات شیرین و دلنشین عبد با مولای خود است. +{picture=namazjebhe.jpg height=550 width=400 align=left}نماز یکی از برترین عبادات است. ارتباط مخصوص بنده با خداوند و ملاقات شیرین و دلنشین عبد با مولای خود است.
  نماز مانند دیگر عبادات ،یک پیکره و اندامی دارد و یک روحی !  نماز مانند دیگر عبادات ،یک پیکره و اندامی دارد و یک روحی !
 !پیکر نماز !پیکر نماز
 پیکر نماز عبارتند از: قیام، رکوع، سجود، تشهد،و اذکاری که در نماز بز زبان جاری میکنیم، ولی روح نماز ،یاد خداوند است، که به آن حضور قلب گفته میشود یعنی قلب حاضر باشد همچنان که در بقیه مخاطبات ومکالمات با افراد قلب حضور دارد یعنی انسان توجه به مخاطب خود ومعنی سخنی که میگوید دارد. پیکر نماز عبارتند از: قیام، رکوع، سجود، تشهد،و اذکاری که در نماز بز زبان جاری میکنیم، ولی روح نماز ،یاد خداوند است، که به آن حضور قلب گفته میشود یعنی قلب حاضر باشد همچنان که در بقیه مخاطبات ومکالمات با افراد قلب حضور دارد یعنی انسان توجه به مخاطب خود ومعنی سخنی که میگوید دارد.
 بر این اساس نمازی که بدون حضور قلب ویاد خداوند باشد پیکری بدون روح است که فقط تشکیل شده از حرکاتی و الفاظی !! واصولاًتمام توصیفاتی که از نماز شده است مانند :« الصلوة معراج المؤمن » «نماز معراج مؤمن است » و یا«الصلوة قربان کل تقی » «نماز نزدیک کننده انسان با تقوی به خداوند است» مربوط به نماز با حضور قلب است. بر این اساس نمازی که بدون حضور قلب ویاد خداوند باشد پیکری بدون روح است که فقط تشکیل شده از حرکاتی و الفاظی !! واصولاًتمام توصیفاتی که از نماز شده است مانند :« الصلوة معراج المؤمن » «نماز معراج مؤمن است » و یا«الصلوة قربان کل تقی » «نماز نزدیک کننده انسان با تقوی به خداوند است» مربوط به نماز با حضور قلب است.
-::-=واین سخن از ائمه علیهم السلام رسیده که :از نماز آن مقداری که با حضور قلب باشد پذیرفته میشود=-:: +واین سخن از ائمه علیهم السلام رسیده که :از نماز آن مقداری که با حضور قلب باشد پذیرفته میشود
  یعنی نمازگزار از آغاز تا پایان نماز، بایدکوشش کندخود را به صورت واقعی و حقیقی در محضر پروردگار ببیند و دل را که حرم پرودگار است به روی غیر خدا نگشاید.   یعنی نمازگزار از آغاز تا پایان نماز، بایدکوشش کندخود را به صورت واقعی و حقیقی در محضر پروردگار ببیند و دل را که حرم پرودگار است به روی غیر خدا نگشاید.
 او این نکته را همگی در نظر داشته باشیم که ریشه همه آثار معنوی اخلاقی و اجتماعی که عبادات است در یک چیز است : او این نکته را همگی در نظر داشته باشیم که ریشه همه آثار معنوی اخلاقی و اجتماعی که عبادات است در یک چیز است :
 یاد کردن حق وغیر او را از یاد بردن !!! یاد کردن حق وغیر او را از یاد بردن !!!
 !نماز در قرآن !نماز در قرآن
 قرآن مجید در آیات فراوانی ـ حدود هشتاد آیه ـ با تعبیر های گوناگون درباره اقامه نماز یا حدود و احکام آن سخن گفته است یا از نمارگزاران تمجید نموده و بی نمازان را سخت توبیخ کرده. بطور مثال به رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ دستور می دهد:  قرآن مجید در آیات فراوانی ـ حدود هشتاد آیه ـ با تعبیر های گوناگون درباره اقامه نماز یا حدود و احکام آن سخن گفته است یا از نمارگزاران تمجید نموده و بی نمازان را سخت توبیخ کرده. بطور مثال به رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ دستور می دهد:
 « وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصلوة وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها » طه؛132 « وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصلوة وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها » طه؛132
 کسان خود را به نماز فرمان بده و بر نماز پایداری کن.  کسان خود را به نماز فرمان بده و بر نماز پایداری کن.
 در آیه دیگر مؤمنان را سفارش به نماز می کند و می فرماید:  در آیه دیگر مؤمنان را سفارش به نماز می کند و می فرماید:
 «قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ امَنُوا یُقِیمُوا الصلوة» ابراهیم؛31 «قُلْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ امَنُوا یُقِیمُوا الصلوة» ابراهیم؛31
 به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را به پا دارند. به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را به پا دارند.
 ((قرآن)) مجید در یک جا به اثر تربیتی و جنبه تقویت روحی نماز اشاره میکند و می گوید: ((قرآن)) مجید در یک جا به اثر تربیتی و جنبه تقویت روحی نماز اشاره میکند و می گوید:
 «نمازاز کار بد و زشت باز می دارد » و در جای دیگر می گوید : «نمازاز کار بد و زشت باز می دارد » و در جای دیگر می گوید :
 «نماز را برای اینکه به یاد من باشی بپادار » «نماز را برای اینکه به یاد من باشی بپادار »
 اشاره به اینکه انسان که نماز می خواند و در یاد خدا است همواره در یاد دارد که خدای دانا و بینائی مراقب اوست و فراموش نمی کند که خودش بنده است. اشاره به اینکه انسان که نماز می خواند و در یاد خدا است همواره در یاد دارد که خدای دانا و بینائی مراقب اوست و فراموش نمی کند که خودش بنده است.
 ((ذکر خدا)) و یاد خدا که هدف تمامی عبادتهاست دل را جلا میدهد و صفا می بخشد وآنرا آماده عنایتهای الهی قرار میدهد. ((ذکر خدا)) و یاد خدا که هدف تمامی عبادتهاست دل را جلا میدهد و صفا می بخشد وآنرا آماده عنایتهای الهی قرار میدهد.
 این یاد حق واحساس حضور،اگر به درجه کمالی خود برسد چنانچه که در اولیاء خداوند مشاهده میشود، زمینه هرگونه توجه به هر چیز یا هر کس یا هر موضوعی را از بین می‌برد و واقعاً تا انسان از نماز فارغ نشود متوجه غیر خدا نخواهد شد. این یاد حق واحساس حضور،اگر به درجه کمالی خود برسد چنانچه که در اولیاء خداوند مشاهده میشود، زمینه هرگونه توجه به هر چیز یا هر کس یا هر موضوعی را از بین می‌برد و واقعاً تا انسان از نماز فارغ نشود متوجه غیر خدا نخواهد شد.
 !آداب نماز در روایات: !آداب نماز در روایات:
-نماز، آداب و حدودی دارد که رعایت آن بر نمازگزار لازم و ضروری است و توجه و دقّت در آن نشانگر اهمّیّت دادن او به نماز است. +{picture=namazezan.jpg height=300 width=400 align=left}نماز، آداب و حدودی دارد که رعایت آن بر نمازگزار لازم و ضروری است و توجه و دقّت در آن نشانگر اهمّیّت دادن او به نماز است.
 قرآن به مؤمنین دستور می دهد:  قرآن به مؤمنین دستور می دهد:
 «یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» اعراف؛31 «یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» اعراف؛31
 ای فرزندان آدم! زینتهای ( مادی و معنوی ) خود را هنگام رفتن به هر مسجدی با خود بردارید.  ای فرزندان آدم! زینتهای ( مادی و معنوی ) خود را هنگام رفتن به هر مسجدی با خود بردارید.
 زینتهای مادی شامل پوشیدن لباسهای مرتب، پاک، تمیز، شانه زدن موها، به کار بردن عطر و مانند آن می شود و زینتهای معنوی، صفات انسانی، ملکات اخلاقی، پاکی نیّت و اخلاص را در بر می گیرد. زینتهای مادی شامل پوشیدن لباسهای مرتب، پاک، تمیز، شانه زدن موها، به کار بردن عطر و مانند آن می شود و زینتهای معنوی، صفات انسانی، ملکات اخلاقی، پاکی نیّت و اخلاص را در بر می گیرد.
 ((امام رضا)) ـ علیه السلام ـ در این باره چنین فرموده است:  ((امام رضا)) ـ علیه السلام ـ در این باره چنین فرموده است:
 «هر گاه بخواهی نماز به جای آوری، در حال کسالت و خواب آلودگی و شتابزدگی و هوا پرستی به نماز نایست، بلکه آن را با آرامش و وقار و هشیاری به پا دار. و بر تو باد به افتادگی و فروتنی در برابر خداوند بزرگ، بر تو باد به واهمه و پریدگی رنگ، بین بیم و امید ... همچون برده فراری و سرافکنده در پیشگاه خدا بایست؛ پاهایت را استوار و قامتت را مستقیم بدار و به چپ و راست منگر، گویا او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند؛ و در وقت نماز با ریش خود و با هیچ یک از اعضای بدنت بازی مکن.»  «هر گاه بخواهی نماز به جای آوری، در حال کسالت و خواب آلودگی و شتابزدگی و هوا پرستی به نماز نایست، بلکه آن را با آرامش و وقار و هشیاری به پا دار. و بر تو باد به افتادگی و فروتنی در برابر خداوند بزرگ، بر تو باد به واهمه و پریدگی رنگ، بین بیم و امید ... همچون برده فراری و سرافکنده در پیشگاه خدا بایست؛ پاهایت را استوار و قامتت را مستقیم بدار و به چپ و راست منگر، گویا او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند؛ و در وقت نماز با ریش خود و با هیچ یک از اعضای بدنت بازی مکن.»
 ((امام خمینی)) ـ قدّس سرّه ـ درباره رعایت آداب نماز می نویسد:  ((امام خمینی)) ـ قدّس سرّه ـ درباره رعایت آداب نماز می نویسد:
 «سزاوار است که نمازگزار با حالت سنگینی و وقار با لباس آراسته و عطرزده ومسواک کرده و موهای شانه کرده باشد.» «سزاوار است که نمازگزار با حالت سنگینی و وقار با لباس آراسته و عطرزده ومسواک کرده و موهای شانه کرده باشد.»
 !نماز اول وقت !نماز اول وقت
 پاسخ سریع به خواسته بزرگان، نشانه احترام و ادب نسبت به آنان است. از این رو، افراد نمازگزار به مجرد شنیدن نوای ملکوتی اذان که اقامه نماز را از جانب خدا اعلان می دارد، همه کارهای خویش را تعطیل کرده، به نماز می ایستند و بویژه به هنگام سحر، خود را پیش از اذان صبح آماده حضور در پیشگاه خدا نموده و زمزمه های عاشقانه خویش را با نسیم سحری در هم می آمیزند، چنانچه قرآن درباره آنان می فرماید:  پاسخ سریع به خواسته بزرگان، نشانه احترام و ادب نسبت به آنان است. از این رو، افراد نمازگزار به مجرد شنیدن نوای ملکوتی اذان که اقامه نماز را از جانب خدا اعلان می دارد، همه کارهای خویش را تعطیل کرده، به نماز می ایستند و بویژه به هنگام سحر، خود را پیش از اذان صبح آماده حضور در پیشگاه خدا نموده و زمزمه های عاشقانه خویش را با نسیم سحری در هم می آمیزند، چنانچه قرآن درباره آنان می فرماید:
 «وَ بِالْاََسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» ذاریات؛ 18  «وَ بِالْاََسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» ذاریات؛ 18
 و در سحرگاهان از خدا بخشش می طلبند.  و در سحرگاهان از خدا بخشش می طلبند.
 ((امام باقر)) ـ علیه السلام ـ فرمود  ((امام باقر)) ـ علیه السلام ـ فرمود
 «إنّ فضل الوقت الأوّل علی الاخر کفضل الاخرة علی الدّنیا» «إنّ فضل الوقت الأوّل علی الاخر کفضل الاخرة علی الدّنیا»
 برتری اول وقت بر دیگر وقتها همچون برتری آخرت بر دنیاست.  برتری اول وقت بر دیگر وقتها همچون برتری آخرت بر دنیاست.
 !چند نکته عملی !چند نکته عملی
 بعضی ازاموری که در حضور قلب در نماز تأثیردارد عبارتند از : بعضی ازاموری که در حضور قلب در نماز تأثیردارد عبارتند از :
 #هنگام وضو برای نماز به خداوند توجه داشته باشد. #هنگام وضو برای نماز به خداوند توجه داشته باشد.
 #درمواقعی که در منزل نماز میخواندمکان مشخص و ثابتی را برای نماز خود قرار دهد،وسعی کند در موقع نماز خلوت باشد. #درمواقعی که در منزل نماز میخواندمکان مشخص و ثابتی را برای نماز خود قرار دهد،وسعی کند در موقع نماز خلوت باشد.
 #درنماز از سجاده ، انگشتر عقیق ، و عطر استفاده کند که روایاتی در استحباب آنها نیز رسیده است. #درنماز از سجاده ، انگشتر عقیق ، و عطر استفاده کند که روایاتی در استحباب آنها نیز رسیده است.
 #اذکار نماز را با توجه ادا کند و شمرده نماز بخواند. #اذکار نماز را با توجه ادا کند و شمرده نماز بخواند.
 #از اذکار متنوع استفاده کند. #از اذکار متنوع استفاده کند.
 واز همه مهم تر اینکه برحضور قلب در نماز عزم جدی داشته باشد و در تمام نماز به آن متوجه باشد. واز همه مهم تر اینکه برحضور قلب در نماز عزم جدی داشته باشد و در تمام نماز به آن متوجه باشد.
 !همچنین ببینید: !همچنین ببینید:
 +[http://www.salat.ir|سایت صلاه]
 +[http://www.irib.ir/salat/doa1/html/24.htm |دعا و نیایش]
 +[www.erfan.ir/farsi/book/namaz/index.html |سیمای نماز]
 !منابع: !منابع:
 *جامع الاحادیث *جامع الاحادیث
 *توضیح المسائل امام خمینی (ره) *توضیح المسائل امام خمینی (ره)
 *بحار الانوار جلد 84 *بحار الانوار جلد 84

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 17 تیر 1385 [13:59 ]   9   یاسر ناظم نیا      جاری 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:49 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:45 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:38 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:00 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [14:21 ]   4   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [13:12 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [05:52 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 خرداد 1383 [08:31 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..