منو
 کاربر Online
1472 کاربر online
تاریخچه ی: حضور قلب در نماز

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-10Lines: 1-62
-یکی از برترین عبادات نما است. نماز اربا مو بنده با خداوند است. نم یاد یژه خدات و ملاقات بسیار یین و دنشین د ا مولی ات. از دا اصلی و لازم این بادت رعای حضور قلب ات یعنی نماز گار از آغاز تا پایان نماز ویش را بصورت واقعی و حقیقی در محضر پروردگار ببیند و بیاید و واقعا حبت کند.
<BR>و دل را حرم پرودگار است به روی یر خدا نگاید، این اساس حضور زمینه هرگونه توجهی را به هر چیز یا هر کس یا هر مووعی از بین می برد و واقعا تا انسان از نماز فارغ نشود متوجه یر خدا نخواهد شد
+V{maketoc}
!روح نماز
{picture=namazjebhe.jpg height=550 width=400 align=left}نماز
یکی از برترین عبادات است. ارتباط مخصوص بنده با خداوند و ملاقت شیرین و دلنشین عبد با مولای خود است.
نماز مانند دیگر باات ،یک پیکره و اندامی رد و یک وحی !
!پیکر نماز
پیکر نماز ع
بارتند از: قیام، رکوع، سجود، تشهد،و اذکاری که در نماز بز زبان جاری میکنیم، ولی روح نماز ،یاد خداوند است، که به آن حضور قلب گفته میو یعنی قلب حاضر باشد مچنان که در بقیه مخابات ومکالمات با افراد قلب حضور دارد یعنی انسان توجه به مخاطب خود ومعنی سخنی که میگوید دارد. />ر این ساس نمازی که بدون حضور قلب ویاد خداند باشد پیکری بدون و است که فقط تشکیل شده ز حرکاتی و الفاظی !! واولاًتمام توصیفاتی که از نمز شده ات مانند :« الصلوة معراج المؤمن » «نماز معراج مؤمن است » و یا«الصلوة قربان کل قی » «نماز نزدیک کننده انسان با تقوی به خداوند است» مربوط به نماز با حضور قلب است.
واین سخن از ائمه
علیهم السلام رسیه که :از نماز آن مقداری که با حضور قلب باد پذیرفته میشود
یعنی نمازگار از آغاز تا پایان نماز، ایدکوشش کندخود را به صورت واقعی و حقیقی در محضر پروردگار ببیند و دل را که حرم پرودگار است به روی غیر خدا نگشاید.
ا
و این نکته را همگی در نظر داشته باشیم که ریشه همه آثار معنوی اخلاقی و اجتماعی که عبادات است در یک چیز است :
یاد کرد
ق وغیر او را از یاد بردن !!!
!نماز در قرآن
قرآن مجید در آیات فراوانی ـ
حدود هشتاد آیه ـ با تعبیر های گوناگون درباره اقامه نماز یا حدود و احکام آن خن فته است یا از نمارگزاران تمجید نموده و بی نمازان را سخت توبیخ کرده. بطور مثال به رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ دستور می دهد:
« وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصلوة وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها » طه؛132<br />کسان خود را به نماز فرمان بده و بر نماز پایداری کن.
در آیه دیگر مؤمنان را سفارش به نماز می کند و می فرماید:
«قُ
لْ لِعِبادِیَ الَّذِینَ امَنُوا یُقِیمُوا الصلوة» ابراهیم؛31 />به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را به پا دارند.
((قرآن)) مجید در یک جا به اثر تربیتی و جنبه تقویت رو
حی نماز اشاره میکند و می گوید:
«نمازاز کار بد و زشت باز می دارد » و در جای دیگر می گوید :
«نماز را برای اینکه به یاد من باشی ب
پادار »
اشاره به اینکه انسان که نماز می خ
واند و در یاد خدا است همواره در یاد دارد ه خای دانا و بینائی مراقب اوست و فراموش نمی کند که خودش بنده است.
((ذک
ر خدا)) و یاد دا که هدف تمامی عبادتهاست دل را جلا میدهد و صفا می بخشد وآنرا آماده عنایتهای الهی قرار میدهد.
این یاد حق واحساس حضور،ا
گ به درجه کمالی خود رسد چنانچه که در اولاء خداوند مشاهده میشود، زمینه هرگونه توجه به هر چیز یا ه کس یا هر موضوعی را از بین می‌برد و واقعاً تا انسان از نماز فارغ نشود متوجه غیر خدا نخواهد شد.
!آداب نماز در روایات:
{picture=namazezan.jpg height=300 width=400 align=left}نماز، آداب و
حدودی دارد که رعایت آن بر نمازگزار لازم و ضروری است و توجه و دقّت در آن نشانگر اهمّیّت دادن او به نماز است.
قرآن به
مؤمنین دستور می دهد:
«یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» اعراف؛31
ای فرزندان آدم! زینت
های ( مادی و معنوی ) خود را هنگام رفتن به هر مسجدی با خود بردارید.
زی
نتهای مادی شامل پوشیدن لباسهای مرتب، پاک، تمیز، شانه زدن موها، به کار بردن عطر و مانند آن می شود و زینتهای معنوی، صفات انسانی، ملکات اخلاقی، پاکی نیّت و اخلاص را در بر می گیرد.
((امام رضا)) ـ علیه السلام ـ در این باره چنین فرموده است:
«هر گاه بخواهی نماز به
جای آوری، در حال کسالت و خواب آلودگی و شتابزدگی و هوا پرستی به نماز نایست، بلکه آن را با آرامش و وقار و هشیاری به پا دار. و بر تو باد به افتادی و فروتی در برابر خداوند بزرگ، بر تو باد به واهمه و پریدگی رنگ، بین بیم و امید ... همچون برده فراری و سرافکنده در پیشگاه خدا بایست؛ پاهایت را استوار و قامتت را مستقیم بدار و به چپ و راست منگر، گوی او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند؛ و در وقت نماز با ریش خود و با هیچ یک از اعضای بدنت بازی مکن.»
((امام خمینی)) ـ قدّس سرّه ـ در
باره رعایت آداب نماز می نویسد:
«سزاوار است که نمازگزار
با حالت سنگینی و وقار با لباس آراسته و عطرزده ومسواک کرده و موهای شانه کرده باشد.»
!نماز اول و
قت
پاسخ سری
ع به خواست بزرگان، نشانه احترام و ادب نسبت به آنان است. از این رو، افراد نمازگزار به مجرد شنیدن نوای ملکوتی اذان که اقامه نماز را از جانب خدا اعلان می دارد، همه کارهای خویش را تعطیل کرده، به نماز می ایستند و بویژه به هنگام سحر، خود را پیش از اذان صبح آماده حضور در پیشگاه خدا نموده و زمزمه های عاشقانه خویش را با نسیم سحری در هم می آمیزند، چنانچه قرآن درباره آنان می فرماید:
«وَ بِالْاََسْح
ارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» ذاریات؛ 18
و در سحرگاها
ن از خدا بخشش می طلبند.
((امام باقر)) ـ علیه السلام ـ فرم
ود
«إنّ فضل الوقت الأوّل علی الاخر کفضل الاخرة علی الدّنیا»
برتری اول وقت بر دیگر وقتها ه
مچون برتری آخرت بر دنیاست.
!چند نکته عملی
بعضی ازاموری که در حضور قلب در نماز تأثیردارد عبارتند از :
#هنگام وضو برای نماز به خداوند
توجه اشته باشد.
#درمواقع
ی که در منزل نماز میخواندمکان مشخص و ثابتی را برای نماز خود قرار دهد،وسعی کند در موقع نماز خلوت باشد.
#درنماز از سجاده ، انگشتر عقیق ، و عطر استفاده کند که روایاتی در استحباب آنها نیز رسیده است.
#اذکار نماز را با توجه ادا کند و شمرده نماز بخواند.
#از اذکار متنوع استفاده کند.
-چنانچه روزی امام سجاد (علیه السلام) در حال نماز بودند که فرزندنشان امام باقر (علیه السلام) که کودکی بودند در چاه عمیقی سقوط کرده اند مادر این کودک با اضطراب کنار چاه آمده و فریاد می زد: ای پسر رسول خدا فرزندت غرق شد ولی امام سجاد (علیه السلام) اصلاً توجهی نداشتند پس از نماز حضرت دست در چاه عمیق بردند و محمد فرزندشان را بیرون آوردند در حالی که حتی لباسش خیس نشده بود  
-آگاه ضرت رمد: ارگ متوجه بودید که من ر پیشگا ه کی وم تقضای کتن نمازم نداشتید گر من ا خداوند وی ردانده ودم ا م از من روی بر ی گرداند، آیا در این صرت جز او حم کننده و مهربانی وود داشت. +ا م مهم ر ایه حضو قل نماز عزم ی داشته اد و در ما ماز ب آن توه باد.
-
منب :

اراانا ج 46 ، 34 ، ج 29
+ />مچنین بینی:
[http://www.salat.ir|سایت صلاه] />[http://www.irib.ir/salat/doa1/html/24.htm |ا و نیایش]
[www.erfan.ir/farsi/book/namaz/index.html |سی
ای نا] />!منبع:
*
جامع الاحادیث />*وضح لمسائل امام مین (ره)
*بحار الانوار
جلد 84

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 17 تیر 1385 [13:59 ]   9   یاسر ناظم نیا      جاری 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:49 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:45 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:38 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 تیر 1385 [13:00 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [14:21 ]   4   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [13:12 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [05:52 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 خرداد 1383 [08:31 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..