منو
 صفحه های تصادفی
تمرینات بدنسازی
پیوند سیگما
رایانه کار Photoshop
خواص فیزیکی فلزات
فلات ها و کوههای ناهید
ماورای صوت
سخت گیری امام علی علیه السلام درباره بیت المال
رهیافت علمی در بررسی انقلاب اسلامی
سلیمان شاه بن محمد سلجوقی
آب و هوای معتدل
 کاربر Online
643 کاربر online
Lines: 1-33Lines: 1-32
-{picture=m1.jpg height=576 width=522 align=left} 
 !::~~darkgreen:و اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج~~:: !::~~darkgreen:و اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج~~::
 مجلسی که در آن برای ((امام زمان|حضرت قائم)) دعا شود جایگاهی برای حضور فرشتگان گردد و همچنین است تمام مجالس دعا، فرشتگان اهل آن مجالس را در دعا یاری می‌دهند. دلیل بر این معنی چند روایت است از جمله: در مجلد اول بحار روایتی است که :  مجلسی که در آن برای ((امام زمان|حضرت قائم)) دعا شود جایگاهی برای حضور فرشتگان گردد و همچنین است تمام مجالس دعا، فرشتگان اهل آن مجالس را در دعا یاری می‌دهند. دلیل بر این معنی چند روایت است از جمله: در مجلد اول بحار روایتی است که :
 ^~~darkgreen:__((پیامبر اکرم)) فرمود:اگر به بوستانهای ((بهشت)) گذرتان افتاد در آنها به گردش و تنعم بپردازید!__  ^~~darkgreen:__((پیامبر اکرم)) فرمود:اگر به بوستانهای ((بهشت)) گذرتان افتاد در آنها به گردش و تنعم بپردازید!__
 __عرض کردند:یا رسول‌الله بوستانهای ((بهشت)) چیست؟__  __عرض کردند:یا رسول‌الله بوستانهای ((بهشت)) چیست؟__
 __فرمود: حلقه‌های ذکر، که خداوند را کاروانهایی از فرشتگان است که در پی حلقه‌های ذکر می‌گردند. پس هنگامی که به آنها برسند پیرامونشان را می گیرند.__~~^  __فرمود: حلقه‌های ذکر، که خداوند را کاروانهایی از فرشتگان است که در پی حلقه‌های ذکر می‌گردند. پس هنگامی که به آنها برسند پیرامونشان را می گیرند.__~~^
 !از این حدیث شریف چند نکته استفاده می‌شود:  !از این حدیث شریف چند نکته استفاده می‌شود:
 *اول اینکه مجالس ذکر از بوستانهای بهشت است و این یا از باب نامگذاری سبب به نام مسبب است، به جهت اینکه نشستن در آن مجالس سبب دخول در بهشت است و یا از این جهت است که آن مجالس در حقیقت بهشت است یعنی منظور از بهشت دارالقرب و جایگاه ((ابرار)) و نیکان باشد.  *اول اینکه مجالس ذکر از بوستانهای بهشت است و این یا از باب نامگذاری سبب به نام مسبب است، به جهت اینکه نشستن در آن مجالس سبب دخول در بهشت است و یا از این جهت است که آن مجالس در حقیقت بهشت است یعنی منظور از بهشت دارالقرب و جایگاه ((ابرار)) و نیکان باشد.
 مؤید این احتمال علت آوردن آن حضرت است اینکه خداوند را کاروانهایی از فرشتگان است که در پی حلقه‌ها ذکر می گردند. به عبارت دیگر بهشت محل الطاف خداوند و منزلگاه کرامت اوست پس از گر بنده‌ای اهل کرامت باشد هم در دنیا و هم در برزخ و هم در ((قیامت)) و بعد از آن در بهشت خواهد بود. و نیز مؤید این معنی است.  مؤید این احتمال علت آوردن آن حضرت است اینکه خداوند را کاروانهایی از فرشتگان است که در پی حلقه‌ها ذکر می گردند. به عبارت دیگر بهشت محل الطاف خداوند و منزلگاه کرامت اوست پس از گر بنده‌ای اهل کرامت باشد هم در دنیا و هم در برزخ و هم در ((قیامت)) و بعد از آن در بهشت خواهد بود. و نیز مؤید این معنی است.
 آنچه در روایت آمده: ((قبر))، یا یکی از بوستانهای بهشت است و یا گودالی از گودالهای ((جهنم)) زیرا که مخفی نیست قبر که در زمین واقع است غیر از آن بهشت موعود می باشد که در آسمان واقع است و ممکن است منظور از بهشت همان بهشت موعود و تعبیر از حلقه‌های ذکر به بهشت از باب استعاره باشد و وجه شباهت همان باشد که گفته شد. یعنی سرای نزدیکی به حق و منزلگاه نیکان بودن. آنچه در روایت آمده: ((قبر))، یا یکی از بوستانهای بهشت است و یا گودالی از گودالهای ((جهنم)) زیرا که مخفی نیست قبر که در زمین واقع است غیر از آن بهشت موعود می باشد که در آسمان واقع است و ممکن است منظور از بهشت همان بهشت موعود و تعبیر از حلقه‌های ذکر به بهشت از باب استعاره باشد و وجه شباهت همان باشد که گفته شد. یعنی سرای نزدیکی به حق و منزلگاه نیکان بودن.
 *دوم: از اموری که از خبر شریف استفاده می‌شود: ((استحباب)) جمع شدن و گردهم‌آیی مؤمنین برای ذکر و دعا می باشد و شاهد بر این مطلب چند روایت است از جمله: در اصول کافی به سند خود از ((امام صادق|حضرت ابی عبدا… صادق(ع) )) آمده که فرمود: هیچ سه نفر به بالا از مؤمنین جمع نشوند مگر اینکه به مثل آنها از فرشتگان حاضر گردند. پس اگر ((دعا))ی خیر کنند آمین گویند و اگر از شری به خدا پناه ببرند فرشتگاه از خداوند می خواهند که آن شر را از آنان دور نماید و اگر حاجتی بخواهند به درگاه الهی شفاعت کنند و قضای آن را تقاضا نمایند.  *دوم: از اموری که از خبر شریف استفاده می‌شود: ((استحباب)) جمع شدن و گردهم‌آیی مؤمنین برای ذکر و دعا می باشد و شاهد بر این مطلب چند روایت است از جمله: در اصول کافی به سند خود از ((امام صادق|حضرت ابی عبدا… صادق(ع) )) آمده که فرمود: هیچ سه نفر به بالا از مؤمنین جمع نشوند مگر اینکه به مثل آنها از فرشتگان حاضر گردند. پس اگر ((دعا))ی خیر کنند آمین گویند و اگر از شری به خدا پناه ببرند فرشتگاه از خداوند می خواهند که آن شر را از آنان دور نماید و اگر حاجتی بخواهند به درگاه الهی شفاعت کنند و قضای آن را تقاضا نمایند.
 ونیز از آن حضرت است که فرمود:هیچگاه چهار نفر با هم در یک امر مجتمع نشوند که به درگاه خدا دعا کنند مگر اینکه با اجابت آن دعا متفرق گردند. وهمچنین از ((امام صادق)) (ع) است که فرمود هر گاه پدرم را چیزی اندوهگین می کرد. زنان و کودکان راجمع می نمود و سپس دعا می کرد و آنها را آمین می گفتند. ونیز از آن حضرت است که فرمود:هیچگاه چهار نفر با هم در یک امر مجتمع نشوند که به درگاه خدا دعا کنند مگر اینکه با اجابت آن دعا متفرق گردند. وهمچنین از ((امام صادق)) (ع) است که فرمود هر گاه پدرم را چیزی اندوهگین می کرد. زنان و کودکان راجمع می نمود و سپس دعا می کرد و آنها را آمین می گفتند.
   
 *سوم: از اموری که از حدیث شریف استفاده می‌شود اینکه شرکت کردن و حضور درمجالس ذکر و دعا مستحب است. هرچند که بدان اشتغال نورزد شاهد بر این مطلب روایتی است در بحار به نقل از عوالی اللئانی آمده که: عده ای از مشایخ به طریق صحیحی از ((امام رضا)) (ع) روایت کرده‌اند که فرمود: هنگامی که اهل مجالس ذکر و علم به منزلهایشان باز می گردند خدای عز و جل به فرشتگان می فرماید ثواب آنچه از کارهای اینان دیدید بنویسید. پس برای هر کدام ثواب عملش را می نویسند و بعضی از افرادیکه با آنها حاضربودند رها می کنند.پس خداوند عز و جل می‌فرماید: چرا فلانی را ننوشتید مگر با ایشان نبود و در جمع‌شان حضور نداشت؟می گویند پروردگارا او با آنها شرکت نداشت و کلمه‌ای هم سخن نگفت خداوند جلیل جل جلاله می فرماید: مگر همنشین آنها نبود؟عرضه می‌دارند چرا پروردگارا پس می فرماید: او را با آنها بنویسید آنان قومی هستند که همنشینانشان به سبب ایشان بدبخت نشود پس او را با آنها می نویسند و خداوند تعالی می‌فرماید: برای او ثوابی مثل ((ثواب)) یکی از آنها بنگارید.علامة مجلسی در این باره گفته است: اینکه حضرت فرمود: لا یشقی بهم جلسیهم» همنشینانشان بدبخت نمی‌شود یعنی:به برکت آنها همنشینانشان ناامید نمی شود که منتهی به بدبختی می گردد، یا اینکه مصاحبت آنان در همنشینی موثر است پس به سبب آن شایستة ثواب و سعادت شده است. و نیز در بحار به نقل از ((عیون اخبار الرضا)) به سند خود از ((امام رضا|حضرت رضا(ع) )) آورده که فرمود:  *سوم: از اموری که از حدیث شریف استفاده می‌شود اینکه شرکت کردن و حضور درمجالس ذکر و دعا مستحب است. هرچند که بدان اشتغال نورزد شاهد بر این مطلب روایتی است در بحار به نقل از عوالی اللئانی آمده که: عده ای از مشایخ به طریق صحیحی از ((امام رضا)) (ع) روایت کرده‌اند که فرمود: هنگامی که اهل مجالس ذکر و علم به منزلهایشان باز می گردند خدای عز و جل به فرشتگان می فرماید ثواب آنچه از کارهای اینان دیدید بنویسید. پس برای هر کدام ثواب عملش را می نویسند و بعضی از افرادیکه با آنها حاضربودند رها می کنند.پس خداوند عز و جل می‌فرماید: چرا فلانی را ننوشتید مگر با ایشان نبود و در جمع‌شان حضور نداشت؟می گویند پروردگارا او با آنها شرکت نداشت و کلمه‌ای هم سخن نگفت خداوند جلیل جل جلاله می فرماید: مگر همنشین آنها نبود؟عرضه می‌دارند چرا پروردگارا پس می فرماید: او را با آنها بنویسید آنان قومی هستند که همنشینانشان به سبب ایشان بدبخت نشود پس او را با آنها می نویسند و خداوند تعالی می‌فرماید: برای او ثوابی مثل ((ثواب)) یکی از آنها بنگارید.علامة مجلسی در این باره گفته است: اینکه حضرت فرمود: لا یشقی بهم جلسیهم» همنشینانشان بدبخت نمی‌شود یعنی:به برکت آنها همنشینانشان ناامید نمی شود که منتهی به بدبختی می گردد، یا اینکه مصاحبت آنان در همنشینی موثر است پس به سبب آن شایستة ثواب و سعادت شده است. و نیز در بحار به نقل از ((عیون اخبار الرضا)) به سند خود از ((امام رضا|حضرت رضا(ع) )) آورده که فرمود:
 ^::__هر کس درمجلسی که امر ما در آن احیا می‌شود، بنشیند روزی که دلها می میرد دل اونخواهد مرد__::^ ^::__هر کس درمجلسی که امر ما در آن احیا می‌شود، بنشیند روزی که دلها می میرد دل اونخواهد مرد__::^
   
 *چهارم: از اموری که از حدیث شریف استفاده می‌شود اینکه: نشستن در مجالس ذکر مایه صفای دل می باشد. بدین جهت است که فرشتگان با اهل آن مجلس انس می گیرند. *چهارم: از اموری که از حدیث شریف استفاده می‌شود اینکه: نشستن در مجالس ذکر مایه صفای دل می باشد. بدین جهت است که فرشتگان با اهل آن مجلس انس می گیرند.
 :: {picture=m2.gif height=250 width=245}:: :: {picture=m2.gif height=250 width=245}::
 !تذکر:  !تذکر:
 منظور از حلقه‌های ذکر: مجالس است که اهل ایمان در آنها جمع می‌شوند تا قرآن بخوانند یا بر مولی صاحب الزمان دعا کنند یا نامهای خدای تعالی و صفات او را یاد نمایند یا از پیغمبر و امامان یاد آورند که در خبر آمده: ذکر آنها ذکرالله است و یا مصائب آنان با سایر شئون که متعلق به ایشان است بازگو شود.  منظور از حلقه‌های ذکر: مجالس است که اهل ایمان در آنها جمع می‌شوند تا قرآن بخوانند یا بر مولی صاحب الزمان دعا کنند یا نامهای خدای تعالی و صفات او را یاد نمایند یا از پیغمبر و امامان یاد آورند که در خبر آمده: ذکر آنها ذکرالله است و یا مصائب آنان با سایر شئون که متعلق به ایشان است بازگو شود.
 و نیز از جمله مجالس ذکر: سایر مجالس دعا و مجلس مذاکره و مباحثه علم شرعی و درس گرفتن آن می باشد البته به طور خالصانه و دور از هر گونه و یاد و شهرت طلبی و جدال و مِراء.  و نیز از جمله مجالس ذکر: سایر مجالس دعا و مجلس مذاکره و مباحثه علم شرعی و درس گرفتن آن می باشد البته به طور خالصانه و دور از هر گونه و یاد و شهرت طلبی و جدال و مِراء.
 منابع:  منابع:
 مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی  مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 18 بهمن 1391 [12:07 ]   8   مرتضی جواهری پور      جاری 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [03:21 ]   7   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [11:32 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [11:22 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:19 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:14 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [12:10 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [19:22 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..