منو
 صفحه های تصادفی
نظریات آسیب شناسی اجتماعی
رابطه امامان با قرآن
مجمع بن عبدالله
سوار بن ابی حمیر و شهادت در سپاه امام حسین علیه السلام
کارشناس ارزیابی خسارت
نظریه مارکسیستی
جواب درس حسابداری صنعتی
گلیکوژن
خشک‌کن‌ها
ضرورت عقلی وجود امام
 کاربر Online
1022 کاربر online
تاریخچه ی: حس عشق و پرستش

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-43Lines: 1-44
-مقوله پنجم مقوله‏ای است که ما عجالتا نام آن را مقوله " پرستش " یا مقوله " عشق و پرستش " می‏گذاریم .

بر می‏گردیم به حرف اول خودمان که‏ در جهان هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند به تفسیر و توضیح نیست ، چون در انسان چیزها دیده می‏شود . که در غیر انسان دیده نمی‏شود ، و پیچیدگیهایی مشاهده می‏شود که توضیح و تفسیرش آسان نیست بلکه فوق العاده‏ مشکل است ، و به همین جهت است که انسان را " عالم صغیر " نامیده‏اند یعنی به تنهایی خودش یک جهان است
.
+مقوله پنجم مقوله‏ای است که ما عجالتا نام آن را مقوله " پرستش " یا مقوله " عشق و پرستش " می‏گذاریم .
 +بر می‏گردیم به حرف اول خودمان که‏ در جهان هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند به تفسیر و توضیح نیست ، چون در انسان چیزها دیده می‏شود . که در غیر انسان دیده نمی‏شود ، و پیچیدگیهایی مشاهده می‏شود که توضیح و تفسیرش آسان نیست بلکه فوق العاده‏ مشکل است ، و به همین جهت است که انسان را " عالم صغیر " نامیده‏اند یعنی به تنهایی خودش یک جهان است .
 +
 __~~green:عرفا این را هم قبول ندارند که انسان‏ عالم صغیر باشد ، می‏گویند عالم ، انسان صغیر است و انسان ، عالم کبیر . ~~__ __~~green:عرفا این را هم قبول ندارند که انسان‏ عالم صغیر باشد ، می‏گویند عالم ، انسان صغیر است و انسان ، عالم کبیر . ~~__
 مولوی می‏گوید :  مولوی می‏گوید :
 ~~green:چیست اندر خانه کاندر شهر نیست ~~  ~~green:چیست اندر خانه کاندر شهر نیست ~~
 ~~green:::چیست اندر جوی کاندر نهر نیست:: ~~  ~~green:::چیست اندر جوی کاندر نهر نیست:: ~~
 خانه جزء است و شهر کل ، هر چه در خانه باشد در شهر قطعا هست . ولی‏ در شهر ممکن است چیزهایی باشد که در خانه نباشد که اغلب هم اینطور است‏ . همچنین چیزی که در جوی کوچک باشد در رودخانه البته هست . بعد نتیجه‏ گیری می‏کند و می‏گوید :  خانه جزء است و شهر کل ، هر چه در خانه باشد در شهر قطعا هست . ولی‏ در شهر ممکن است چیزهایی باشد که در خانه نباشد که اغلب هم اینطور است‏ . همچنین چیزی که در جوی کوچک باشد در رودخانه البته هست . بعد نتیجه‏ گیری می‏کند و می‏گوید :
 ~~green:این جهان جوی است دل چون نهر آب~~  ~~green:این جهان جوی است دل چون نهر آب~~
 ~~green:::این جهان خانه است دل شهری عجاب:: ~~ ~~green:::این جهان خانه است دل شهری عجاب:: ~~
 نه عکس قضیه که بگوید این انسان ( دل یعنی انسان ) خانه است و جهان‏ شهر .  نه عکس قضیه که بگوید این انسان ( دل یعنی انسان ) خانه است و جهان‏ شهر .
-غرضم اهمیت انسان است ، و در انسان خیلی چیزهاست که نیازمند به‏ تفسیر است و این ساده‏انگاریها در موضوع انسان خیلی اشتباه است . این‏ ساده‏انگاریها را همه کرده‏اند . حال موضوعی که شاید بیشتر هم نیاز باشد که‏ ما شرح بدهیم مسأله " عشق و پرستش " و در واقع مسأله " عشق " است . +غرضم اهمیت انسان است ، و در انسان خیلی چیزهاست که نیازمند به‏ تفسیر است و این ساده‏انگاریها در موضوع انسان خیلی اشتباه است . این‏ ساده‏انگاریها را همه کرده‏اند . حال موضوعی که شاید بیشتر هم نیاز باشد که‏ ما شرح بدهیم مسأله " عشق و پرستش " و در واقع مسأله " عشق " است .
 خود همین عشق در انسان یک پدیده معضل عجیبی است که خیلی نیاز به تفسیر دارد . در باب عشق بعضی اصلا عشق را جز از مقوله شهوت ندانسته و گفته‏اند عشق همان هیجان غریزه جنسی است ، چیز دیگری غیر از آن نیست ، یعنی‏  خود همین عشق در انسان یک پدیده معضل عجیبی است که خیلی نیاز به تفسیر دارد . در باب عشق بعضی اصلا عشق را جز از مقوله شهوت ندانسته و گفته‏اند عشق همان هیجان غریزه جنسی است ، چیز دیگری غیر از آن نیست ، یعنی‏
 مبدئش غریزه جنسی است انتهایش هم غریزه جنسی است .  مبدئش غریزه جنسی است انتهایش هم غریزه جنسی است .
 نظریه دیگری هست که معتقد است که عشقها از غریزه جنسی شروع می‏شود ولی‏ بعد تلطیف می‏شود ، جنبه جنسی خودش را از دست می‏دهد و حالت روحانی به‏ خود می‏گیرد . و یک نظریه دیگر هست که از اساس قائل به دو نوع عشق است‏  نظریه دیگری هست که معتقد است که عشقها از غریزه جنسی شروع می‏شود ولی‏ بعد تلطیف می‏شود ، جنبه جنسی خودش را از دست می‏دهد و حالت روحانی به‏ خود می‏گیرد . و یک نظریه دیگر هست که از اساس قائل به دو نوع عشق است‏
-: عشقهای جسمانی که مبدأ جسمانی و غایت جسمانی دارد ، و عشقهای روحانی‏ که از ابتدا مبدأ روحانی دارد و غایتش هم روحانی است . +__~~red:: عشقهای جسمانی که مبدأ جسمانی و غایت جسمانی دارد ، و عشقهای روحانی‏ که از ابتدا مبدأ روحانی دارد و غایتش هم روحانی است . ~~__
 مسأله عشق خصوصا در آنجا که با پرستش توأم می‏شود و بلکه هر عشقی که به‏ مرحله عشق واقعی برسد ( یعنی حساب شهوات را باید جدا کرد ) به مرحله‏ پرستش می‏رسد ، یعنی این دو در واقع از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند به هر حال مسأله عشق و پرستش در انسان مسأله‏ای است که فوق العاده نیازمند به‏ تحلیل و تفسیر و توضیح و توجیه است . باید بررسی شود که واقعا چه مبدئی‏ دارد ؟ مسأله عشق خصوصا در آنجا که با پرستش توأم می‏شود و بلکه هر عشقی که به‏ مرحله عشق واقعی برسد ( یعنی حساب شهوات را باید جدا کرد ) به مرحله‏ پرستش می‏رسد ، یعنی این دو در واقع از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند به هر حال مسأله عشق و پرستش در انسان مسأله‏ای است که فوق العاده نیازمند به‏ تحلیل و تفسیر و توضیح و توجیه است . باید بررسی شود که واقعا چه مبدئی‏ دارد ؟
- آیا این حرفی که از قدیم به افلاطون نسبت داده‏اند و لهذا امروز هم‏ می‏گویند " عشق افلاطونی " راست است ؟ آیا در انسان واقعا یک مبدأ غیر جسمانی و غیر مادی برای عشق وجود دارد ؟ و آیا عشقهای روحانی هم در انسان‏ وجود دارد و اگر وجود دارد چیست ؟ + آیا این حرفی که از قدیم به افلاطون نسبت داده‏اند و لهذا امروز هم‏ می‏گویند " عشق افلاطونی " راست است ؟ آیا در انسان واقعا یک مبدأ غیر جسمانی و غیر مادی برای عشق وجود دارد ؟ و آیا عشقهای روحانی هم در انسان‏ وجود دارد و اگر وجود دارد چیست ؟
   
 منبع : کتاب فطرت  منبع : کتاب فطرت
 نویسنده : شهید مرتضی مطهری  نویسنده : شهید مرتضی مطهری
 صفحه :84  صفحه :84
-ببینید : +
بیشتر بدانید :
 ((ماهیت عشق)) ((ماهیت عشق))
-((ماهیت عشق (سه نظریه))) 
 ((ماهیت عشق روحانی ومطلوب حقیقی)) ((ماهیت عشق روحانی ومطلوب حقیقی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [15:13 ]   6   یاسر ناظم نیا      جاری 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [13:45 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [13:31 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [12:33 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [12:32 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [20:41 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..