منو
 کاربر Online
627 کاربر online
تاریخچه ی: حس عشق و پرستش

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-17Lines: 1-44
-مقوله پنجم مقولهای است که ما نام آن را مقوله پرستش یا مقوله عشق و پرستش میگذاریم. +مقوله پنجم مقولهای است که ما عجالتا نام آن را مقوله " پرستش " یا مقوله " عشق و پرستش " میگذاریم .
-برمیگردیم به حرف اول خودمان که در جهان هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند به تفسیر و توضیح نیست، چون در انسان چیزهایی دیده می شود که در غیر انسان دیده نمیشود، و پیچیدگیهایی مشاهده می شود که توضیح و تفسیرش آسان نیست بلکه فوقالعاده مشکل است، و به همین جهت است که انسان را عالم صغیر نامیدهاند یعنی به تنهایی خودش یک جهان است. ر انا یلی یها که نیازمند فیر ا و ن ساد انگاری مووع انسان یلی شتباه است. این ساد نگارها ا مه کدهند. +بر میگردیم به حرف اول خودمان که در جهان هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند به تفسیر و توضیح نیست ، چون در انسان چیزها دیده میشود . که در غیر انسان دیده نمیشود ، و پیچیدگیهایی مشاهده میشود که توضیح و تفسیرش آسان نیست بلکه فوق العاده مشکل است ، و به همین جهت است که انسان را " عالم صغیر " نامیدهاند یعنی به تنهایی خودش یک جهان است .

__~~green:
رفا این ا م قول ان که انسان ام یر با ، ی‏گوی لم انسان غی است و انسا ، ام ک . ~~__
- حال موضوعی ک شای بیشتر م نیاز باشد که ما شرح بدهیم مسله ش و پرستش و در واع مسأله عشق است. خد همین عش در انسان یک پدیده معضل عجیبی است که خیلی یز به تفسیر دارد. در اب عش بعضی اصلاً عشق را جز از مقوله شهوت ندانسته و فته‌اند شق همان هیجان غریزه جنسی است. +مولوی یید : />~~green:چیس در خاه کادر شر نیست ~~ />~~green:::یت اندر ی اند نهر نیست:: ~~
-نیه یگی هست ک ت ست ه ها ا ریه ی یش ی یف میشد نبه جنی ودش ر ا ست می‌د و الت رحانی ه خود می‌گیر. و یک نیه یر که ا س ه دو و عشق است: +نه ء است ش ک ه ه خاه باد ر ه ت . لی در ش کن چیزیی باشد ک د انه نش که ال هم ایو است‏ . مچنین چیی که در وی کک شد در رانه اله هس . عد ی گیی می‏کند و ی‏گوی :
-عشقهای جسانی که مبدأ جسانی و غایت جسمنی دارد. و عشهی وانی که از ابتداء بداء وحانی داد غایتش هم روحانی ات. +~~green:این جان جی اس دل چون ه ~~
~~green:::
این جها انه ات د شهری عجا:: ~~
-سأله عشق خصوصاً در آنجا که با پرستش تم می‌شود- و بلکه هر عشقی که به مرحله عشق واقعی برس (یعنی حساب شهوات را باید جدا کرد) به مرحله پرستش می‌رسد، یعنی این و در واع از یکدیگر تکیک پذی نیستند- به هر حا مسه عشق و پستش در انسان مسأله‌ای است که فوق لعاده نیازمند ه تحلیل و تفسیر و توضیح و توجیه است. +ه عکس یه که بوید این انا ( د ینی اس ) انه است و هان هر .
 +غرضم اهمیت انسان است ، و در انسان خیلی چیزهاست که نیازمند به‏ تفسیر است و این ساده‏انگاریها در موضوع انسان خیلی اشتباه است . این‏ ساده‏انگاریها را همه کرده‏اند . حال موضوعی که شاید بیشتر هم نیاز باشد که‏ ما شرح بدهیم مسأله " عشق و پرستش " و در واقع مسأله " عشق " است .
 +خود همین عشق در انسان یک پدیده معضل عجیبی است که خیلی نیاز به تفسیر دارد . در باب عشق بعضی اصلا عشق را جز از مقوله شهوت ندانسته و گفته‏اند عشق همان هیجان غریزه جنسی است ، چیز دیگری غیر از آن نیست ، یعنی‏
 +مبدئش غریزه جنسی است انتهایش هم غریزه جنسی است .
-ببینید :
((ماهیت عشق (سه نریه)))
+نظریه دیگری هست که معتقد است که عشقها از غریزه جنسی شروع می‏شود ولی‏ بعد تلطیف می‏شود ، جنبه جنسی خودش را از دست می‏دهد و حالت روحانی به‏ خود می‏گیرد . و یک نظریه دیگر هست که از اساس قائل به دو نوع عشق است‏

__~~red
:: عشقهای جسمانی که مبدأ جسمانی و غایت جسمانی دارد ، و عشقهای روحانی‏ که از ابتدا مبدأ روحانی دارد و غایتش هم روحانی است . ~~__

مسأله عشق خصوصا در آنجا که با پرستش توأم می‏شود و بلکه هر عشقی که به‏ مرحله عشق واقعی برسد
( یعنی حساب شهوات را باید جدا کرد ) به مرحله‏ پرستش می‏رسد ، یعنی این دو در واقع از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند به هر حال مسأله عشق و پرستش در انسان مسأله‏ای است که فوق العاده نیازمند به‏ تحلیل و تفسیر و توضیح و توجیه است . باید بررسی شود که واقعا چه مبدئی‏ دارد ؟

آیا این حرفی که از قدیم به افلاطون ن
سبت داده‏اند و لهذا امروز هم‏ می‏گوین " عشق افلاطونی " راست است ؟ آیا در انسان واقعا یک مبدأ غیر جسمانی و غیر مادی برای عشق وجود دارد ؟ و آیا عشقهای روحانی هم در انسان‏ وجود دارد و اگر وجود دارد چیست ؟

منبع : کتاب فطرت
نویسنده : شهید مرتضی مطهری
صفحه :84


بیشتر بدانید :

((ماهیت عشق
))
 ((ماهیت عشق روحانی ومطلوب حقیقی)) ((ماهیت عشق روحانی ومطلوب حقیقی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [15:13 ]   6   یاسر ناظم نیا      جاری 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [13:45 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [13:31 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [12:33 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [12:32 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [20:41 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..