منو
 صفحه های تصادفی
آبشش
نظریه اختلال
علم غذا
سبک عراقی
تنظیم اپرون های بیوسنتز aa ها
چرخش زمین
دوره فروپاشی و زوال سلسله صفویه-نقش روحانیون و مجتهدان با تکیه بر عنصر قدرت و حکومت
عصاره گوشت
میکروارگانیسمهای هوا
شکارچیان دشتها
 کاربر Online
597 کاربر online
تاریخچه ی: حرکت پا در تنیس

V{maketoc}
~~maroon:__حرکت پا در ورزش تنیس :__

وقتی به موضوع چگونگی حرکت بازیکن به منظور پوشش کل زمین می رسید ، لازم نیست که به میزان سرعت دویدن خود محدود باشید ، زیرا که مهم این نیست که شما چه قدر سریع می دوید ، بلکه مهم اینست که شما نسبت به ((توپ)) چقدر سریع هستید. شاید شما نتوانید سرعت دویدن خود را به اندازه کافی بهبود دهید ، چرا که سرعت افراد به این سادگی قابل تغیر نیست . اما با این حال می توانید به اطراف زمین سریعتر و بهتر حرکت کرده و به ضربه های حریف برسید ، این کار از طریق دانستن راه های صحیح حرکت کردن در ((زمین تنیس)) امکان پذیر است .
آیا تا به حال بازیکنی را دیده اید که به نظر نمی رسد حرکات چندانی داشته باشد ، اما همیشه پشت توپ در موقعیت صحیح قرار گرفته و منتظر ضربه اش است؟ او می داند که چگونه در زمین تنیس حرکت کند .
برای این که بدن را با بیشترین بهره وری و بازده حرکت دهید ، باید حرکت را اول از مرکز ثقل آغاز کنید نه از سر یا شانه هایتان ، مثلا در ((هاکی روی یخ)) شروع حرکت با پایی است که نزدیکتر به هدف است . و اگر غیر از این حرکت کنند با صورت به روی یخ خواهند افتاد . در ((تنیس)) هم این اصل بسیار مهم است ، زیرا علاوه بر رسیدن به توپ باید به آن ضربه بزنید .
یاد گرفتن ، ضربه زدن و ((استراتژی در تنیس)) به معنی یاد گرفتن پوشش زمین نیست . بسیاری از بازیکنان تنیس و مربیانی که حرکات پای درستی دارند آنرا از سایر ((ورزش)) ها یاد گرفته اند . سال های گذشته ، برخی تکنیک های غلط آموزش داده شده اند ، مثلا این که برای حرکت به سمت توپ پای دورتر را اول باید حرکت داد. یا این که بعد از زدن ضربه نباید پاها همدیگر را قطع کنند اما بازیکنان سطح جهانی نظیر بوریس بکر، یانیک نوا ، آغاسی و ادبرگ ، دقیقا بر عکس عمل می کنند .
بنابر این ، علی رغم هرچه آموخته اید و یا هر چقدر کند هستید ، با یاد گرفتن صحیح حرکت در زمین بازده بیشتری خواهید داشت .
شش حرکت برای پوشش بهتر زمین تنیس به شرح زیر ارائه می گردد.

!حرکت اول:جهش کنید

{picture=_ggttqq_1.jpg}
شما همواره در زمین به اندازه اولیه خود سریع هستید قدم اول را با پایی که به توپ نزدیک تر است بجهید . این حرکت کمی شانه و کمر شما را می چرخاند و راکت را به عقب می راند ، در حالی که یک پای شما عقب قرار دارد ، تنه شما را به سوی توپ حرکت می دهد اگر حرکت اول را با سر و تنه شروع کنید آنگاه پاها همواره در حال رسیدن به تنه هستند . اشتباه رایج دیگر بر داشتن گام به عقب با پای سمت توپ است . در این صورت بعد از دو گام هنوز به هیچ جا نرسیده اید.
!حرکت دوم:تطبیق دهید
{picture=_ggttqq_2.jpg}

اگر توپ خیلی دور باشد ، بعد از جهش اولیه چند گام اولیه شما گام های قدرتی و بزرگ اند تا شما را به توپ برسانند . همینطور که به توپ نزدیک می شوید ، شما شروع به کاهش سرعت می کنید و گام هایی برای انطباق بر می دارید تا در انتها ، در تعادل و کنترل بوده و پای عقبی شما در مسیر توپ قرار گرفته باشد . تمام وزن شما باید روی آن پا باشد که بتوانید به طرف ضربه گام بردارید . انتظار در آن موقعیت شما را قادر می سازد که خود را با توپ های بلند، کوتاه یا ((کات دار)) منطبق کنید. اگر با پای جلویی گام بر داشته بودید ، نمی توانستید خود را با توپ تطبیق دهید و فقط می توانستید با حرکت بازو ضربه بزنید.

!حرکت سوم:ضربه بزنید

{picture=_ggttqq_3.jpg}
با پای عقبی که در مسیر توپ قرار دارد و همه وزنتان روی آن است ، بطرف ضربه حرکت کنید که وزن بدن به جلو برود. وقتی ضربه را می زنید ، چنانچه در موقعیت (ایستادن بازopen stance) ایستاده اید و می خواهید که حرکتی رو به جلو را با تنه خود در مقابل توپ ایجاد کنید ، باسن خود را در زدن ضربه به عقب حرکت ندهید ، همچنین وزن خود را به جلو انتقال ندهید . تنها دست شماست که می خواهد همه قدرت را تولید کند (بجای پای شما). در این صورت بازوی شما بسته خواهد بود و از سرعت سر ((راکت)) نیز کاسته خواهد شد و شما ((گریپ نرم)) و حالت شل و راحت را از دست خواهید داد . شما نمی توانید توپی را که زمین خورده و به نحو بدی بلند شده ، پاسخ دهید و کنترل خود را از دست خواهید داد . بنابراین روی ضربه های زاویه ای به گوشه های زمین که باید در حال دویدن بزنید . تلاش کنید که گامی رو به توپ بر دارید همین حرکت به تنهایی باعث می شود که نیروی سر راکت افزایش یابد.

{picture=_ggttqq_4.jpg}

!حرکت چهارم:برگشت به عقب

بعد از زدن توپ باید برای ضربه بعدی آماده شوید ، بعد از زدن ضربه همانجا علاف نشوید. بلافاصله بعد از زدن توپ نیم تنه خود را برای تعادل بیشتر پائین ببرید. وزن را از روی پای جلویی بر دارید و به پای عقب ببرید . وقتی که باید سریعا جهت عوض کنید ، باسن خود را پائین نگاه داشته در حالی که سرتان بالا باشد . این حرکت به شما حالت فنری می دهد که قادر خواهید بود ، انفجاری در جهت لازم حرکت کنید . چنانچه راست بایستید در پاهایتان انعطاف لازم را نخواهید داشت. ضمنا لازم است که اول ضربه را زده و بعد تغیر حالت دهید اگر وقتی که می خواهید به داخل زمین باز گردید ضربه بزنید ، حرکت عرضی خواهید داشت و قدرت و کنترل را از دست خواهید داد.

!حرکت پنجم:پاها همدیگر را قطع کنند (یک پا پشت پای دیگر حرکت کند)
{picture=_ggttqq_5.jpg}
نحوه سریع تر و موثرتر بازگشت به وسط زمین این است که پای عقب پای جلو را قطع کند. از این طریق شما می توانید دو برابر مسافت را با نصف گام عادی طی کنید . ( علت اینکه قبلا می گفتند هیچوقت پاها یتان همدیگر را قطع نکند این بود که همواره تنه بازیکن موازی با تور بماند که ((رانگ فوت)) نشوند ) وقتی که پاهایتان ضربدری است حریف نمی تواند با آن سرعت خود را به توپ رسانده و ضربه را پاسخ دهد .چنانچه شما صرفا بغل به بغل پاها را حرکت دهید . مسافت محدودی را می توانید بپیمائید ، زیرا یک پا فقط می تواند تا جائیکه پای دیگر قرار دارد ، حرکت کند نه بیشتر ، با حرکت ضربدری مسافت حرکت یک پا را دو برابر می کنید و در همین حال تنه تان موازی با تور می ماند .

!حرکت ششم:گام شکسته
{picture=_ggttqq_6.jpg}

((گام شکسته)) درست زمانی که حریف می خواهد ضربه بزند ، واقع می شود این حرکت باعث می شود که شما لحظه ای درنگ کنید و مسیر ضربه حریف را پیش بینی کنید پرش کوچکی انجام دهید ، سپس در حالیکه وزن شما بطور مساوی روی پاها تقسیم شده روی پنجه ها فرود آیید که حاضر باشید در هر جهتی با پای صحیح آن جهت حرکت کنید .روی پاشنه پا فرود نیایید چون موتور خاموش می شود ، باید آماده به حرکت باشید . اینطور نباشد که یک جهتی برای حریف پیش بینی کرده اید و روی یک پا وزن خود را داده باشید چنانچه خطا کرده باشید ممکن است گیر بیفتید. اشتباه دیگر جهش های متعدد است با امید به اینکه یکی از آنها در زمان مناسبی واقع شود .
وقتی حریف ضربه می زند یک جهش واقعی کنید در این صورت آماده حرکت سریع به هر سویی خواهید بود~~


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [11:19 ]   3   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:12 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [15:31 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..