منو
 صفحه های تصادفی
مشاهده در تحقیق
سازمان فنی و حرفه ای کشور
فهرست میوه ها
کارمند امور اداری
معادلات تابعی
حزب ملل اسلامی
امام هادی علیه السلام و پیشگویی مرگ جوان غافل
تغذیه دام با محصولات جانبی نخل خرما
نرخ رسمی ارز
آل قاورد
 کاربر Online
715 کاربر online
تاریخچه ی: حرکت در ورزش تنیس

نگارش: 1حرکت در ورزش تنیس

مقدمه

تعریف و اهمیت حرکت:

تنیس یک بازی حرکتی ا ست و باید به همین صورت مورد آموزش قرار گیرد . اتفاقات بازی تنیس غیر قابل پیش بینی است . هر ضربه می تواند سرعت ، اسپین و جای متفاوتی داشته باشد . چگونگی حرکت بازیکن در زمین ، میزان موقعیت او در بازی را تعین می نماید . اجرای صحیح بازی تنیس به سرعت انفجاری فرد در انجام انواع مختلف حرکات سریع به طرفین و جهت های مختلف بستگی دارد .
زمانیکه بازیکن منتظر دریافت ضربه حریف است یا بطرف توپ می رود و یا آماده ضربه زدن می باشد ، برخورداری از تعادل یکی از عوامل مهم حرکت می باشد . ورزش تنیس با دویدن همراه می باشد زیرا تمامی ضربات آن ، به حرکت پا بستگی دارد . اصول اولیه حرکت در تنیس در شکل زیر نمایش داده شده است .

عکس

عوامل زیر بر حرکت در تنیس اثر می گذارد :

 • تشخیص : بازیکن با چه سرعت و صحتی توپ را در هنگام برخورد با راکت حریف ، تشخیص و جهت و سرعت آن را می بیند.
 • تصمیم گیری : سرعت برآورد اطلاعات و عملکرد بازیکن .
 • سرعت عکس العمل : سرعت حرکت علائم عصبی از مغز به عضلات .
 • جاگیری برای توپ : توانائی بازیکن در جاگیری مناسب هنگام رسیدن به توپ جهت ایجاد تعادل در هنگام ضربه.

چابکی/سرعت و شتاب:

چابکی و سرعت عبارتند: از توانائی بازیکن در حرکت نرم و سریع در زمین به منظور جا گیری برای ضربه .
چابکی باعث می شود که بازیکن موقعیت صحیح و استواری ، جهت ضربه زدن به توپ را فراهم آورد . سرعت در رسیدن به توپ اهمیت دارد ولی تا حدی قابل تقویت است زیرا اساسا یک امر ذاتی است . در تنیس حرفه ای (10 ) ده بار رفت و برگشت توپ گاهی 15 ثانیه بطول می انجامد در حالیکه هر ضربه مستلزم حدود 4 تغیر جهت است . بیشترین مسافت هایی که در زمین طی می شود بین 5/2 تا 6 متر است . این بدین معنی است که سرعت حرکت اولیه ( شروع ) و سرعت دویدن برای بازیکن تنیس حائز اهمیت فراوانی هستند .
شتاب: عبارت است از توانائی بازیکن در شروع یک حرکت سرعتی .

سرعت انفجاری و بازیابی:

سرعت انفجاری در 2-3 قدم اول برای رسیدن به یک توپ دور یا نزدیک لازم می باشد . سرعت بازیابی یعنی توانایی توقف ، بازیابی تعادل و بازیابی حالت آماده باش در زمین و آمادگی برای حرکت دوباره .
در ورزش تنیس قسمت تحتانی بدن بیشتر فعال است و برخورداری از پاهای قوی جهت انجام تکنیک های حرکت پا ( مهارتهای انفجاری و بازیابی ) ضروری است .

تعادل:

تعادل که به معنی توانایی رسیدن به حالت موازنه بدن است به دو نوع اساسی تقسیم می گردد : تعادل ساکن ( توانایی ایستادن در یک حالت ثابت ) و تعادل پویا ( توانایی حفظ تعادل در حا لت حرکت ) . در تنیس تعادل پویا اهمیت بیشتری دارد . بازیکنی که در خلال ضربات خود از تعادل برخوردار است جهت اجرای تکنیک صحیح به تلاش کمتری نیاز دارد .
چگونه می توان تعادل را ارزیابی نمود ؟
با در نظر گرفتن حالت پاشنه پای عقب ( در حالت ساکن ) و حالت سر و شانه های بازیکن ( سر همیشه روی شانه بطور ثابت قرار دارد ) . یک امتحان خوب جهت ارزیابی تعادل بازیکن این است که ببینیم آیا بازیکن بعد از ضربه می تواند به سمت جلو حرکت نماید ( به عبارت دیگر اینکه آیا شانه و پنجه های پای بازیکن در حالت تعادل قرار دارند یا نه ) .

زمان پاسخ:

زمان پاسخ یعنی توانایی پاسخ عملی به یک محرک ( مثل توپی که به سرعت نزدیک می شود ) . برخورداری از زمان پاسخ سریع ، خصوصاً هنگام پاسخ سرویس یا در جلوی تور ، بسیار حائز اهمیت می باشد . اگر چه تفاوت های ذاتی افراد بر زمان پاسخ تاثیر می گذارد ولی با تمرین می توان آنرا بطور قابل ملاحظه ای بهبود بخشید . عواملی که بر زمان پاسخ تاثیر می گذارند عبارتند از :
 • تشخیص آنچه دیده شده است .
 • انتخاب نوع پاسخ.
 • سازماندهی پیامهایی که باید به عضلات فرستاده شوند .
بازیکنان باید سعی کنند زمان پاسخ خود را با تمرین روی خط مسیر توپ ، خصوصیات حریف ( حرکات ، گریپ و غیره ) و نقاط ضعف و قوت حریف در مسابقه ، کاهش دهند .

چرخه حرکت در تنیس

چرخه حرکت در تنیس در شکل زیر خلاصه گردیده است :

عکس

 • قرار گرفتن در زمین

حالت آماده باش:

برخورداری از تعادل خوب بسیار حائز اهمیت است . بازیکن زمانی که منتظر دریافت توپ است ، باید پاهای خود را در حا لت حرکت نگه دارد و بدین ترتیب فقط با حفظ وازنه میتواند جهت پاسخ به ضربه حریف ، ناگهان به هر طرف حرکت نماید .
حرکت در تنیس از زمین شروع می شود و بطرف بالا و به تمام قسمتهای مختلف بدن منتشر می شود . این بدین معنی است که بازیکنان جهت هماهنگی صحیح در تمام مراحل باید شروع خوبی داشته باشند .
دو نوع حالت آماده باش در تنیس وجود دارد : حرکتی و ثابت

حالت آماده باش حرکتی

حالت آماده باش حرکتی از ویژگی های زیر برخوردار است :
 • مرکز ثقل درون مرکز تکیه گاه است
 • داشتن تحرک به منظور حرکت ناگهانی به سمت توپ ( پرش در جا و split step در زمان ضربه )
 • سر مستقیم و در مسیر شانه هاست
 • چانه بالا
 • بازو ها نزدیک به بدن جهت حرکت و عکس ا لعمل سریعتر ( مثلاً در پاسخ سرویس )
 • تنه از کمر کمی به سمت جلو خم می باشد
 • زانو ها کمی خم می باشند
 • پاها تقریباً به اندازه عرض شانه ها باز است
 • وزن بدن روی پنجه هاست
 • مرکز ثقل جلو و کمی پایین تر از حالت طبیعی نگاه داشته می شود .

حالت آماده باش ثابت:

حالت آماده باش ثابت از ویژگی های زیر برخوردار است :
 • این حالت مطابق خصوصیات فردی بازیکن است
 • بازیکن زمانی که منتظر ضربه حریف است ، بدن خود را شل نگه می دارد
 • نیازی به خم کردن زانو نیست

درجه خم شدن زانو:

 • زیاد به جلو خم نشوید ، زیرا اگر چه در آن حا لت می توانید سریعاً به جلو حرکت کنید ولی حرکت شما به اطراف و عقب مشکلتر می شود .

عکس

 • حرکت به سمت توپ
برای بهتر شدن حرکت بدن ، بازیکن باید حرکت خود را از مرکز ثقل بدن شروع کند نه از سر یا شانه ها ، حرکت از بالا تنه شروع می شود . بازیکن باید سعی کند به تعادلی پویا دست یابد . روند این کار بصورت زیر می باشد :

غلبه بر نیروی وزن بدن:

 • در زمان ضربه یا درست قبل از ضربه حریف ، بازیکن باید زانوها را سریعاً خم و بلافاصله صاف نماید . این کار باعث می شود که بازیکن وزن خود را برای یک لحظه کاهش دهد .
 • مرکز ثقل بدن به دلیل خم شدن زانوها به پایین منتقل می گردد ، سپس بازیکن حرکت را آغاز می کند .
 • این کار نیروی خلاف جاذبه را افزایش می دهد و باعث سهولت حرکت انفجاری به سمت توپ می شود .

پرش به جلو SPLIT STEP :

 • هنگامی که حریف در حال ضربه زدن به توپ می باشد با یک پرش به جلو حرکت کنید .
 • این کار شانه ها را صاف می کند ، مرکز ثقل بدن را پایین آورده و باعث می شود بازیکن سریعاً به ضربه حریف واکنش نشان می دهد .

چرخش:اولین قدم انفجاری

 • چرخش بدن می تواند هنگام خاتمه پرش به جلو ( split step ) ، آغاز گردد .
 • بطرف توپ حرکت کنید
 • اولین قدم باید به جلو و بطور مورب بطرف توپ باشد .
 • این کار همچنین باعث ایجاد کمی بی ثباتی در حرکت به جلو می شود و افزایش سرعت و حرکت به طرفین می شود .
 • این حرکت باعث چرخش ران و شانه ها می شود و عمل تاب عقب را انجام می دهد .
 • حرکت را با سر و شانه آغاز نکنید وبا پا نیز به عقب قدم نگذارید .
 • به یاد داشته باشید که سرعت بازیکن فقط به سرعت اولین قدم او بستگی دارد .

جهت حرکت :قدم و دو

بعد از چرخش ، بازیکن باید با یک قدم متقاطع مقدمات حرکت افقی خود را فراهم آورد و سپس شروع به دویدن نماید .
هنگام دویدن صاف باشید ( کمی به جلو متمایل باشید ) و هنگامی که به توپ نزدیک شدید خود را پائین بکشید .
بر داشتن گامهای بلند تا زمانیکه بازیکن به توپ نزدیک گردد مفید است . هرچه بازیکن به توپ نزدیکتر می شود گا مها یش باید کوتاه تر شوند .
انواع قدمها عبارتند از : قدم درجا ، قدم به پهلو ، قدم متقاطع ، قدم های تنظیم کننده و دو کوتاه و بلند .

انواع حرکت عبارتند از : افقی ، جلو و عقب


حرکت افقی
حرکت به جلو
حرکت به عقب
با چرخش شروع می شودهمیشه راکت را جلو نگه داریدحرکت پاها سریع ودستها نرم باشد
برای شروع دویدن به سمت توپ 2 قدم متقاطع بر داریدقدم اول را بصورت انفجاری بر دارید "این حالت انفجاری را احساس کنند" واز لغت کلیدی برو! برای اینکار استفاده کنیدسعی کنید وزن بدن را به منظور حفظ تاثیر نیروی خطی و زاویه ای در حین ضربه ، جلو نگه دارید
اگر توپ زیاد دور نیست قدم به پهلو و متقاطع ( کشیدن پا روی زمین) را با هم ترکیب کنیدوقتی به جلو حرکت می کنید بهتر است حرکت بصورت مورب باشد


بدیهی است که هیچگاه نباید بگذارید توپ دو بار به زمین بخورد !

فاصله حرکت :حرکت به سمت یک توپ دور یا نزدیک:

حرکت به سمت یک توپ نزدیک
حرکت به سمت یک توپ دور
بازیکن باید فقط پای خود راسریعا در پهلو روی زمین بکشیدبر داشتن اولین قدم انفجاری ، بازیکن باید از دویدن کوتاه و سریع استفاده کند
این تدبیر ، سریعترین راه حرکت از پهلو به یک مسیر کوتاه است و همیشه بازیکن را در حالت آماده باش نگه می داردبا قدمهای پر قدرت حرکت خود را برای رسیدن به توپ آغاز کنید
هنگام حرکت بسوی توپ های نزدیک از قدمهای کوچک استفاده کنیدبرای سریعتر دویدن ، دستها نیز باید با پاها هماهنگ گردند و به همان شدت به جلو وعقب حرکت کنند .دویدن با راکت را باید دانست
بازیکن ممکن است مجبور شود برای اینکه قبل از دو بار خوردن توپ به زمین به آن برسد ، در حال دویدن به توپ ضربه بزند
در صورت امکان بصورت مورب حرکت کنید


رابطه بدن و راکت ، و حرکت و ذهن:


بدن و راکت
حرکت و ذهن
از راکت جهت کسب تعادل و سرعت استفاده کنیداز جهت توپ مطمئن شوید و سپس بطرف آن حرکت کنید
از دستها بدرستی استفاده کنید وآنها را با حرکت تنه وپاها هماهنگ سازیدحرکت پای تهاجمی داشته باشید ، جلو بروید ، بطور مایل حرکت کنید
هنگامیکه توپ هنوز به زمین نخورده برای ضربه زدن آماده شویدبازیکن باید ابتدا حواس خود را جهت رسیدن به توپ متمرکز کنید وسپس به زدن ضربه
هیچگاه مرددنباشید واگر از خودتان بپرسید " آیا می توانم "موفق نخواهید شد

جاگیری برای توپ و مرحله زدن ضربه

جاگیری برای توپ:

 • برای برقراری تعادل از قدم های تنظیم کننده کوچک استفاده کنید .
 • در ضربات زمینی هرچه به توپ نزدیکتر باشید به قدمهای کوچکتری برای تنظیم جا نیاز دارید .
 • وزن بدن باید روی پای عقب باشد تا هنگام ضربه به جلو منتقل گردد.
 • سعی کنید پای عقب را در امتداد مسیر توپ قرار دهید ، سپس بطرف توپ حرکت کنید .
 • احساسکنید که وقت کافی برای انجام ضربه دارید .
 • بازیکن باید هنگام حرکت بطرف توپ ، بدن و راکت را تحت کنترل نگه دارد ( تعادل پویا ).
 • برای زدن توپهای کوتاه از کمر خم نشوید زیرا این کار ممکن است باعث کاهش تعادل گردد.
 • سعی کنید در یک قدم مانده به آخر به موقعیت مناسب دست یابید.

عکس

مرحله زدن ضربه :

انواع مختلف حالت پا در این مرحله عبارتند از :
حالت نیمه باز که در صورت امکان بهتر است ، حالت باز که خوب است و حالت بسته که خیلی بد است .
هرچه نقطه ضربه بالاتر باشد ، پاها با ید به هم نزدیکتر باشند .


ضربه در حالت نیمه باز
ضربه در حالت باز
برای کسانی که بک هند یک دست دارند توصیه می شودوقت بیشتری در اختیار ما قرار می دهد
این روش به بهبود رقص پا وکنترلی تر شدن ضربه کمک می کندبازیکن باید کمی به توپ نزدیکتر شود و برای تاب عقب راکت سریعتر حرکت کند
این روش برای فورهند یک دست و بک هند دو دست خوب است


قدم های تنظیم کننده / تعادل:

 • در صورت امکان با پای مخالف بطرف توپ قدم بردارید تا وزن بدن را جلو نگه دارید
 • سعی کنید بطور مورب بطرف توپ قدم بر دارید نه از پهلو .
 • اگر بازیکن با پای موافق به سمت توپ قدم بر دارد نمی تواند جای خود را تنظیم نماید .
 • ضربه ( بعد از پرش ) در هوا بد نیست ولی باید با تعادلی پویا در حین ضربه همراه باشد .
 • جهت برخورداری از تکیه گاه ثابت و محکم ، پاها باید تقریبا به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله داشته باشند .
 • گاهی برقراری تکیه گاه ثابت امکان پذیر نیست مخصوصا زمانیکه باریکن برای رسیدن به توپ پای خود را روی زمین می کشد . راه حل این مشکل ، کنترل مرکز ثقل بدن است .
 • حفظ مرکز ثقل و مرکز تکیه گاه بدن در طی راستا باعث ایجاد تعادل می شود و مرکز ثقل را پائین می آورد و ثبات بازیکن را افزایش و از سرعت او می کاهد .
 • در ضربات زمینی سعی کنید بدن را پائین نگه دارید . این کار باعث می شود که ضربات خشک و بی اثر گردیده و توازن سرعت آنها نیز از بین برود .
 • بازیکن باید بوسیله خم کردن زانوها خود را پائین بیاورد و در زمان مناسب با پاهایش خود را بالا بکشد . این کار باعث ایجاد حرکت عمودی می شود که انرژی را از پا به ران ، باسن ، کمر وشانه منتقل می سازد . ( زنجیره حرکت ).

بازیابی

تعادل وآخرین قدم انفجاری:

تعادل بدن را بر قرار کنید : "سر روی شانه در مرکز قرار گیرد "
برداشتن آخرین قدم انفجاری : پای عقب در طول تاب جلو (forward swing ) به جلو آمده ودر کنار بدن قرار می گیرد . جهت بر گشت به حالت اولیه با همین پا حرکت را شروع نمائید ، توجه داشته باشید که بر داشتن این قدم جهت باز یابی در همه ضربه ها ضروری نیست .
خط مسیر توپ را دنبال کنید وبا استفاده از این اطلاعات ، زاویه احتمالی ضربه حریف را حدس بزنید .

تکنیک های بازیابی:

حرکت به پهلو : قدمهای به پهلو ومتقاطع را با هم ترکیب نمائید .
با استفاده از تکنیک متقاطع ، بازیکن با بر داشتن 2/1 تعداد قدم های معمول ، دو برابر مسافت را طی می کند و در عین حال می تواند مفاصل ران خود را موازی با تور نگه دارد . قدم های به پهلو محدود تر هستند ، زیرا یک پا فقط می تواند روی زمین کشیده شود . با گام شکسته ( SPLIT STEP ) بازیابی خود را خاتمه دهید .

زمان بازیابی:

ابتدا توپ را زده و سپس به عمل بازیابی بپردازید . زودتر این کار را انجام ندهید زیرا باعث بهم خوردن نقطه تماس در ضربه می گردد. سعی کنید قبل از ضربه حریف بازیابی نمائید
همیشه عمل باز یابی را انجام دهید وبعد از ضربه منتظر بمانید ، ببینید چه پیش می آید .

موقعیت باز یابی:

موقعیت بازیابی شما در زمین به جایی که ضربه می زنید ، موقعیت حریف و جاهایی که حرطف شما ممکن است ضربه بعدی را در آنها فرود آورد ، بستگی دارد .

چگونگی تسلط بر زمین و حرکت در نقاط مختلف آن ( تکنیکهای حرکت در ضربه های مختلف )

اگر بازیکنان بدانند که چگونه بطور موثر در زمین حرکت کنند ، می توانند بهتر بر زمین تسلط یابند وبه توپهای بیشتری برسند .
اصول اولیه تسلط بر زمین عبارتند از :

عکس

 • پیش بینی
 • استفاده از زوایای هندسی زمین
 • حرکت پای خوب
 • قرار گرفتن روی پنجه ها
 • پریدن روی پنجه پاها در زمان ضربه حریف
 • پائین آوردن مرکز ثقل بدن بوسیله خم کردن زانوها

استفاده از الگوهای حرکت در آموزش چگونگی تسلط بر زمین و تکنیک های حرکتی در ضربه ها ی مختلف و ترکیب آنها ، حائز اهمیت است : مثلا الگوهای ساده ای از قبیل سرویس و فورهند قوی ، سرویس و والی به موازات خط و بریدن توپ بصورت ضربدری و غیره .

عکس

عقب زمین :

 • قانون کلی ضربات زمینی و پاسخ به توپ بهتر است خودتان به سمت توپ حرکت کنید ، و منتظر رسیدن توپ نباشید .
 • حرکت به جلو جهت زدن توپ در یک زاویه و بدست آوردن نیروی حرکتی به سمت جلو ، بسیار موثر است .
 • سعی کنید در داخل محدوده زمین یا حداقل نزدیک به خط انتهای زمین قرار بگیرید ( 1متر عقبتر)
 • وقتی مسافت زیادی با یک پا روی زمین کشیده می شوید ، بهتر است حرکت بعدی را با پای دیگر شروع کنید ، یک قدم متقاطع بردارید و سپس به سمت حریف بر گردید و به این سو و آن سو حرکت کنید .
 • هنگامی که به عقب می روید ، سریع حرکت کنید و سپس سعی کنید تعادل خود را حفظ کرده بطوریکه بتوانید در حال انتقال وزن به جلو به توپ ضربه بزنید .
 • هنگام بازیابی ، سعی کنید نزدیک خط انتهایی قرار بگیرید .
 • پاسخ سرویس : هنگامیکه منتظر دریافت سرویس هستید ، جهت حفظ آمادگی برای ضربه باید در حال حرکت باشید.
 • شما می توانید برای حمله به سمت توپ ، نزدیک خط انتهایی بایستید یا جهت بر خورداری از زمان و گامهای بیشتر برای زدن ضربه کمی عقبتر با یستید . جهت پاسخ به سرویس دوم نیز همین روش را به کار ببرید .
 • اگر سرویس خیلی سریع باشد ، بهتر است با پایی که به توپ نزدیکتر است یک قدم بر داشته وبچرخید .
 • اگر سرویس آرام تر باشد ، می توانید با استفاده از قدم های تنظیم کننده طوری جاگیری نمائید که بجای بک هند با فورهند به سرویس پاسخ دهید .
 • اگر زمان کافی داشتید ، با پایی که به توپ نزدیکتر است به سمت جلو حرکت کنید .
 • اگر سرویس حریف به سمت شما می آید ، در صورت امکان یک قدم به عقب بگذارید تا بتوانید از پهلو به توپ ضربه بزنید .
 • سرویس:تغییرات مربوط به جهت و فاصله پاها نسبت به حالت پای کلاسیک به روش فردی بازیکن ، سایز بازیکن ، سینگل یا دوبل بودن بازی و نوع ضربه بستگی دارد .
 • تکنیک های بالا و عقب بردن پا قبل از ضربه نیز تا حدود زیادی به خصوصیات فردی بازیکن بستگی دارد .
 • خوب زدن ضربه سرویس در هوا زمانی میسر است که شما از حرکت زنجیره ای خوبی بر خوردار باشید و به هماهنگی لازم در حرکات بدن دست یافته با شید.
 • حرکت پای سرویس را در درون زمین خاتمه دهید تا بهتر بتوانید به جلو حمله کنید .
 • اگر قصد حمله ندارید ، بعد از خاتمه سرویس یک قدم دیگر بر دارید ( برای توقف ) و سپس بطرف عقب به پشت خط انتهایی حرکت کنید .

عکس

میانه زمین:

مشکلات مهم حرکتی به شرح زیر می باشد :

 • خم شدن و کشیده شدن زانوی خود را با ارتفاع توپ هماهنگ سازید ( مثلا برای هاف والی و والی کوتاه زانو ها خیلی خم و برای درایو والی و یا والی بلند زانو ها خیلی کشیده می شوند .)
 • وقتی در منطقه بین خط سرویس و خط انتهیی زمین هستید باید سریع بدوید .
 • هر زمان که امکان داشت به سمت جلو بدوید و حرکت پای حمله ای داشته باشید .
 • جهت ایجاد قدرت بیشتر در ضربه های حمله ای فورهند ، با پای عقب به سمت توپ حرکت کنید .
 • فقط در موقعیتهای اضطراری در هنگام دویدن ضربه بزنید .
 • هنگام بازی به روش سرو و والی سعی کنید حرکت گام شکسته (split step )را اجرا کنید .
 • هنگام زدن والی یا هاف والی در حال دویدن ، با پایی که به توپ نزدیکتر است به پهلو قدم بگذارید یا در حالت ( OPEN STANCE ) توپ را بزنید .

تور:

مشکلات مهم ضربه ها ی نزدیک تور عبارتند از :

 • در فاصله 3-2 متری تور قرار بگیرید .
 • با خم کردن زانو ها مرکز ثقل بدن را پائین بیاورید ، این کار باعث میشود که بازیکن با سرعت و قدرت به هر جهت حرکت کند .
 • هنگام والی جهت بریدن توپ با زاویه و احاطه بر زمین ، به سمت جلو حرکت کنید .
 • هرچه به تور نزدیکتر باشید بهتر می توانید جهت زدن والی بطور مورب حرکت کنید و زاویه کمتری به حریف می دهید .
 • هنگام ضربه به سمت تور قدم بر دارید .
 • بعد از زدن والی ، مسیر توپ را دنبال کنید .
 • بعد از اسمش به جلو حرکت کنید ولی احتمال زدن لاب ( lob ) توسط حریف را نیز در نظر داشته باشید .
 • هنگام بازیابی از پای مخالف جهت شروع حرکت استفاده کنید .
 • هنگامی که حریف در حال زدن ضربه است جهت آمادگی و عکس العمل بهتر از روش (split step ) استفاده کنید .

عکس

تمرین حرکت

بیشتر بازیکنان بطور طبیعی مهارت های حرکتی را پرورش می دهند. با توجه به این نکته بهتر است حرکت بوسیله ایجاد موقعیت ها در تمرین ، آموزش داده شود و تمرینات باید مشابه آنچه در زمین اتفاق می افتد ، باشد . تمرین برای سریعتر شدن شتاب و حرکت انفجاری در پیشبرد تنیس حرفه ای ضروری است . تمرینات باید به همان نسبت موقعیت های بازی در مسابقه طراحی گردند ( 15- 5 ثانیه حرکت وبدنبال آن 15 - 5 ثانیه بازیابی ).

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [12:54 ]   6   مهدی رضی      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [12:44 ]   5   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:13 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [17:00 ]   3   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [16:52 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [16:37 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..