منو
 کاربر Online
425 کاربر online
تاریخچه ی: حروف تهجی

V{maketoc}
!حروف تهجی
الفبای زبان عربی را __حروف تهجی__ می گویند.
این حروف به قرار زیر است:
<br>
<center>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111"width="75%" id="AutoNumber1" height="34">
<tr>

<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849"">__((الف |الف و <br>همزه))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849"">__((ب))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((ت))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((ث))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((ج))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((ح))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((خ))__</td>
</tr>
<tr>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__((د))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__((ذ))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__((ر))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((ز))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((س))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((ش))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((ص))__</td>
</tr>
<tr>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__((ض))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__((ط))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__((ظ))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__((ع))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((غ))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((ف))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((ق))__</td>
</tr>
<tr>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__((ک))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__((ل))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__((م))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__((ن))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__((و))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((ه))__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__((ی))__</td>
</tr>
</table>
</center>
تعداد این حروف عملاً 28 حرف می باشد که اگر __((الف))__ را حساب نمائیم 29 حرف خواهد شد.
چهار حرف گ، چ، پ، ژ در زبان عربی نمی باشد و مخصوص حروف ((الفبای فارسی)) است.


!اسامی حروف
<center>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111"width="75%" id="AutoNumber1" height="34">
<tr>

<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC"">__الف <br>همزه__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC"">__باء__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__تاء__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__ثاء__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__جیم__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__حاء__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__خاء__</td>
</tr>
<tr>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__دال__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__ذال__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__راء__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__زاء__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__سین__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__شین__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__صاد__</td>
</tr>
<tr>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__ضاد__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__طاء__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__ظاء__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__عَین__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__غَین__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__فاء__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__قاف__</td>
</tr>
<tr>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__کاف__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__ لام__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__میم__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__نون__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#99FFCC">__واو__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__هاء__</td>
<td p align="center"width="8%" height="34" bgcolor="#F9A849">__یاء__</td>
</tr>
</table>
</center>

!تلفظ حروف هنگام قرائت
این حروف یک حرفی نوشته می شوند ولی هنگام تلفظ و خواندن 2 یا 3 حرفی خوانده می شوند.
حروفی که اسامی شان به __همزه__ ختم می شود، هنگام تلاوت ((حروف مقطعه)) در قرآن __بدون همزه__ تلفظ می شوند، لذا اسامی حروف مقطعه 2 یا 3 حرفی اداء می شود:
*__دو حرفی__: حا، را، طا، ظا، یا
*__سه حرفی__: الف، سین، صاد، عَین، قاف، کاف، لام، میم، نون.


!حروف شمسی
!حروف قمری


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [19:14 ]   6   مرتضی حسن نیا      جاری 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [19:07 ]   5   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [19:38 ]   4   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [04:12 ]   3   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [08:01 ]   2   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [08:00 ]   1   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..