منو
 کاربر Online
947 کاربر online
تاریخچه ی: حرمت شرابخوری

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2
حرمت شرابخواری از نظر قرآن کریم:
یکی از محرمات قطعی در اسلام، نوشیدن شراب است، یعنی آنچه عقل انسان را می‌گیرد و مست می‌کند.
رسول خدا پس از زدودن شرک از دل‌های اعراب، نشر احکام را که از جمله آنها تحریم شرب خمر بود، آغاز کرد، ولی چون شرابخواری یکی از عادات دیرینه بت‌ پرستان بود و مشروب فروشی یکی از راه‌های درآمد عده‌ای از آنها بود، خداوند متعال چنین صلاح دید که حرمت شراب را بتدریج اعلام کند، لذا ابتدا در مکه آیه 33 سوره اعراف را فرستاد:«قل انّما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق » از آن پس به طور کلی هر چه "اثم" (گناه) بود، حرام اعلام شد.
پس از این آیه، در مدینه منوّره آیه 43 سوره نساء نازل شد:«یاایها الذین آمنو ا لا تقربوا الصلوه و انتم سکاری » (ای مؤمنین، در حال مستی نماز نخوانید.»
با این آیه، حرمت شراب برای نمازگزاران بیان شد. و سرانجام آیه 219 سوره بقره نازل شد:«و یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر» در این آیه، شرابخوری صریحاً گناه معرفی شد که با انضمام آیه اول (آیه 33 سوره اعراف) حرمتش مشخص می‌شود.
در عین حال گویی بعضی از مسلمان‌ها هنوز به حرمت شرابخوری تن نداده بودند؛ لذا آیه صریح دیگری (سوره مائده، آیه 90) نازل شد که فرمود:«انما الخمر والمیسر والانصاب والازالام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون»

حرمت شرابخواری از دیدگاه پیامبر و ائمّه علیهم السلام :
هیچیک از فقها خوردن شراب را حلال نمی دانند و در روایات زیادی تصریح به حرمت آن شده است. شرابخواری جزو گناهانی است که اثرات بسیار شوم و عواقب وخیمی در پی دارد که به چند روایت از پیامبر اسلام اشاره می‌شود:
-رسول خدا در مورد شراب، ده نفر را لعنت فرمود:«زارع، نگهدار، آبگیر، خورنده، ساقی، آورنده، گیرنده، فروشنده، خریدار، سودبرنده.» یعنی هر کس به هر نحوی در شرابخوری نقش داشته باشد، مورد لعن پیامبر است.
-« هر کس شراب بنوشد نمازش تا چهل روز، قبول نیست.»
-«اگر فرد شرابخوار سخنی گفت، او را تصدیق نکنید. اگر از دخترتان خواستگاری کرد، او را رد کنید. اگر بیمار شد به عیادتش نروید، و اگر مُرد، در تشییع و تدفین او حاضر نشوید. به او اعتماد نکنید و امانتی به او نسپارید.»
-«شرابخور را تا سه بار، تازیانه بزنید و در دفعه چهارم بکشید.»
-«کسی که به اختیار خود بر سر سفره‌ای بنشیند که در آن شراب بنوشند، ملعون است، و ملعون است.»
-«تمام بدی‌ها در خانه‌ای جمع شده‌اند و شرابخواری کلید آن خانه است.»
-«شراب و ایمان در یک جا جمع نمی‌شود.»
-«شرابخوار را به سیصد و شصت نوع عذاب شکنجه می‌کنند.»

امام باقر علیه السلام فرمود:«خمر یعنی هر چه سکرآور و مست‌کننده باشد؛ و هر چه زیادش مست کننده باشد، خوردن مقدار اندکی از آن هم حرام است.»

امام صادق علیه السلام فرمود:«خداوند شرابخوری را حرام فرمود، چون فسادانگیز است. کسی که دائماً شراب می‌خورد، حالت ارتعاش و اضطراب دارد، از قلبش نور هدایت و ایمان می‌رود و مردانگیش منهدم می‌شود. مستی و بی‌عقلی، او را به ارتکاب اعمال حرام وادار می‌کند؛ خونریزی می‌کند، مرتکب زنا می‌شود و چه بسا در حال مستی به محارم خود تجاوز کند.»

گفتنی است هر چیز مست کننده ای حرام است، حتی اگر به آن شراب نگویند.
روایات زیادی نیز در این مورد وارد شده است، از جمله:

حضرت صاحب الزمان علیه السلام فرمود:«نوشیدن آبجو حرام است.»

رسول خدا فرمود:«هر مست کننده ای حرام است.» و نیز فرمود:«از انگور شراب می سازند و از کشمش و خرما و جو هم شراب می سازند. ای مردم! من شما را از تمام آنها نهی می کنم!»

منابع:
تفسیر المیزان، ج 2، ص 202 و 203.
تفسیر المیزان، ج 6، ص 123 و 124.
بحار الانوار، ج 79،باب 86 و باب 88.

مراجعه شود به:
قرآن و تحریم شراب در چهار مرحله

حرمت شرابخواری از نظر قرآن کریم:
یکی از محرمات قطعی در اسلام، بلکه همه ادیان الهی، نوشیدن شراب است، یعنی آنچه عقل انسان را می گیرد و مست می کند. بله در اینجا بحث لطیفی است و آن اینکه وقتی اسلام ظهور کرد و کم کم با مسأله شرک و بت پرستی مقابله نمود و آنرا از دلهای اعراب پاک کرد، رسول مکرم اسلام نشر احکام را که از جمله آنها تحریم شرب خمر بود، آغاز کردند، ولی چون شرابخواری یکی از عادات دیرینه بت پرستان بود و مشروب فروشی یکی از راههای درآمد عده ای از آنها بود.

خداوند متعال چنین صلاح دید که حرمت شراب را به تدریج بیان نماید، لذا پس از اینکه در مکه معظمه این آیه را فرستاد و فرمود: « قل انّما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق » (سوره اعراف آیه 33 ) از این پس بطور کلی هرچه "اثم" به معنای گناه بود، حرام اعلام شد.

پس از این آیه، در مدینه منوّره آیه دیگری نازل شد: « یاایها الذین آمنو ا لا تقربوا الصلوه و انتم سکاری » (سوره نساء، آیه 43) (یعنی ای مؤمنین در حال مستی نماز نخوانید.» با آمدن این آیه، حرمت شراب برای حال نماز گزاران بیان شد. و بالاخره در مرحله بعد این آیه نازل شد: « و یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر » (سوره بقره آیه 219) در این آیه صریحاً شرابخوری اثم و گناه معرفی شد که با انضمام آیه اول در سوره اعراف 33 مشخص میشود که شرابخوری حرام است.

در عین حال گویی بعضی از مسلمانها هنوز به حرمت شرابخوری تن نداده بودند؛ لذا آیه صریح دیگری نازل شد که فرمود: « انما الخمر والمعیر والانصاب والازالام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » (سوره مائده آیه 90) که در این آیه با کلمه «انّما» که برای حصر است و با کلمه رجس به معنای پلیدی و با توجه دادن به اینکه این، از عمل شیطان است و بالاخره با تصریح به جمله « اجتناب و دوری کنید! » کاملاً و صریحاً حرمت شرابخوری را اعلام کرد.

از این بحث نتیجه جالبی گرفته می شود و آن اینکه شرابخوری از اول حرام بوده است، منتهی این حرمت به تدریج به گوش مسلمان ها رسیده است.

ولی بعضی از مفسّرین در اینجا به اشتباه گفته اند که شرابخوری از ابتدا حرام نبوده، بلکه با آمدن آیه 43 سوره نساء، فقط در موقع نماز خواندن حرام شد و سپس با آمدن آیه 219 سوره بقره شرابخوری مطلقاً مکروه و ناپسند اعلام شد و بالاخره با نازل شدن آیه 90 سوره مائده حرمت آن بطور قطعی روشن گشت.

حرمت شرابخواری از دیدگاه پیامبر و ائمّه (علیهم السلام) :
هیچیک از فقها خوردن شراب را حلال نمیدانند و در روایات زیادی تصریح به حرمت آن شده است. شرابخواری جزو گناهانی است که اثرات بسیار شوم و عواقب وخیمی در پی دارد که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

1- رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) در مورد شراب ده نفر را لعن کردند: « زارع، نگهدار، آبگیر، خورنده، ساقی، آورنده، گیرنده، فروشنده، خریدار، سودبرنده.» یعنی هر کس به هر نحوی در شرابخوری نقش داشته باشد، مورد لعن آن حضرت است.
2- رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: « هر کس شراب بنوشد تا چهل روز، نماز او قبول نیست.»
3- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «، اگر فرد شرابخوار سخنی گفت او را تصدیق نکیند، اگر از دخترتان خواستگاری کرد، او را رد کنید، اگر بیمار شد به عیادتش نروید، و اگر مُرد، در تشییع و تدفین او حاضر نشوید. به او اعتماد نکنید و امانتی به او نسپارید.»
4- امام باقر علیه السلام فرمود: « خمر یعنی هر چه سکرآور و مست کننده باشد و هر چه زیادش مست کننده باشد، کم آن هم حرام است.»
5- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « شرابخور را تا سه بار تازیانه بزنید و در دفعه چهارم بکشید.»
6- امام صادق علیه السلام فرمود: « خداوند شرابخوری را حرام فرمود، چون فسادانگیز است و کسی که دائماً شراب میخورد، حالت ارتعاش و اضطراب دارد و از قلبش نور هدایت و ایمان می رود و مردانگیش منهدم میگردد و مستی و بیعقلی، او را به ارتکاب اعمال حرام وادار میکند و خونریزی مینماید و مرتکب زنا میشود و چه بسا در حال مستی به محارم خود تجاوز کند.»
7- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « ملعون است، ملعون است، کسیکه به اختیار خود بر سر سفره ای بنشیند که در آن شراب بنوشند.
8- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « تمام بدی ها در خانه ای جمع شده اند و شرابخواری کلید آن خانه است. »
9- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « شراب و ایمان در یک جا جمع نمی شود. »
10- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « شرابخوار را به سیصد و شصت نوع عذاب، شکنجه میکنند » گفتنی است هر چیز مست کننده ای حرام است، حتی اگر به آن شراب نگویند.
روایات زیادی نیز در این مورد، وارد شده است، از جمله:
11- از ناحیه مقدسّه حضرت صاحب الزمان علیه السلام این جمله روایت شده است که فرمودند: « نوشیدن آبجو حرام است »
12- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: « هر مست کننده ای حرام است.» و نیز فرمودند: « از انگور شراب میسازند و از کشمش و خرما و جو هم شراب می سازند. ای مردم! من شما را نهی می کنم از تمام آنها!»

منابع:
تفسیر المیزان، ج 2، ص 202 و 203.
تفسیر المیزان، ج 6، ص 123 و 124.
بحار الانوار، ج 79،باب 86 و باب 88.

مراجعه شود به:
تحریم شراب


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 29 مرداد 1384 [08:30 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 شنبه 29 مرداد 1384 [08:16 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 24 بهمن 1383 [07:11 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [10:42 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..