منو
 کاربر Online
659 کاربر online
تاریخچه ی: حرف

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-34Lines: 1-49
- +
 V{maketoc} V{maketoc}
 __~~violet:حرف کلمه اى است که معنى جداگانه اى ندارد، بلکه مفهومى را در پیوند با کلمات دیگر پدید مى آورد.~~__ __~~violet:حرف کلمه اى است که معنى جداگانه اى ندارد، بلکه مفهومى را در پیوند با کلمات دیگر پدید مى آورد.~~__
-__~~green:ام حرف از ظ کارکرد:~~__
!حرف ربط
میان کلمات یا گروه کلمات پیوند ایجاد مى کند.
!! ساده
+r />!او حرف از کارکرد

!
!حرف ربط
~~green: میان کلمات یا گروه کلمات پیوند ایجاد مى کند.~~
علی و محمد را در مدرسه دیدم.( علی – محمد: مفعول، و حرف ربط)

!!! ساده
~~green:از یک تکواژ ساخته شده اند و قابل تجزیه نیستند.~~
  و، اگر، تا، پس، زیرا، که، مگر، نیز، ولى، یا، چون، نه، هم.  و، اگر، تا، پس، زیرا، که، مگر، نیز، ولى، یا، چون، نه، هم.
-!! مرکّب +!!! مرکّب
~~green:مجموعه ای از دو یا چند واژ هستند.~~
  آن گاه، ازاین رو، اگرچه، بااین که، بلکه، بنابراین، تاجایى که، هرچند،همان که، چنانچه.  آن گاه، ازاین رو، اگرچه، بااین که، بلکه، بنابراین، تاجایى که، هرچند،همان که، چنانچه.
-!حرف اضافه
میان کلمات یا گروه کلمات وابستگى س ررار م سازد.
!! ساده
+!!حرف اضافه

~~green:
میان کلمات یا گروه کلمات وابستگى بررار ى سد.ای رف معمولا کلمه یا گروهی از کلمات را به فعل نسبت می دد.~~ />با اتوبوس از خانه به مدرسه رفتم.

!!! ساده
~~green:از یک تکواژ ساخته شده است.~~
  از، با، بر، براى، به، بى، تا، جز، در، چون.  از، با، بر، براى، به، بى، تا، جز، در، چون.
-!! مرکّب +!!! مرکّب
~~green:مجموعه از دو یا چند واژ است.~~
  از براىِ، غیر از، علاوه بر، راجع به، درباره، از روى، همانندِ.  از براىِ، غیر از، علاوه بر، راجع به، درباره، از روى، همانندِ.
-!حرف نشانه
نشان مى دهد که کلمه داراى چه نقشى است.
+!!حرف نشانه
~~green: نشان مى دهد که کلمه داراى چه نقشى در جمله است.~~
-~~green:برخى از حروف گاه حرف ربطند و گاه حرف اضافه. به مثال توجه کنید: +مثل:الف در خدایا (نقش منادا)
علی را دیدم.( را نشانه مفعول)
برخى از حروف گاه حرف ربطند و گاه حرف اضافه.
به ی مثالها توجه کنید:
 ـ تا: این حرف اگر نشان دهنده دلیل چیزى یا کارى باشد، حرف ربط است. ـ تا: این حرف اگر نشان دهنده دلیل چیزى یا کارى باشد، حرف ربط است.
-مثال: «پیامبر مشتاق و بیتاب به خانه آمد تا اوّلین فرزند را ببیند.» +مثال: «پیامبر مشتاق و بیتاب به خانه آمد تا اوّلین فرزند فطم را ببیند.»
 و اگر پایان چیزى یا کارى را نشان دهد، حرف اضافه است. و اگر پایان چیزى یا کارى را نشان دهد، حرف اضافه است.
 ـ چون: این حرف اگر دلیل یا شرط را نشان دهد، حرف ربط است: «غروب من چون درست بنگرى، طلوع من است.» ـ چون: این حرف اگر دلیل یا شرط را نشان دهد، حرف ربط است: «غروب من چون درست بنگرى، طلوع من است.»
 و اگر براى مثال آورى باشد، حرف اضافه است: «انسان هایى چون على هرگز تکرار نمى شوند.»~~ و اگر براى مثال آورى باشد، حرف اضافه است: «انسان هایى چون على هرگز تکرار نمى شوند.»~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 آبان 1385 [06:40 ]   4   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [10:35 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [10:34 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [10:32 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..