منو
 کاربر Online
608 کاربر online
تاریخچه ی: حجاب در روایات

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-15Lines: 1-17
-1) ((میرلممنین|میمومنین لیه السلا)) ر صیت خود ه ((حضر اا ن متبی لیه السلا|ا حس متبی علیه اسلام)) میفرماید. . . با پو حجابی ک رای نان ار می ده ش نها را از هوس و حرام بازدار که شدت ((حجا)) برای آها پایداری بیشتری به اان می ورد، پ ی رمای: از خارج شدن بی حساب بی رویه نان لوگیری ک زی چه ارج شدن زنان دتر از آ نیست ک خص غیرقابل اطمینی را بر آنها داخل ی ولی همین ارج دن ز نل هم مفادی رد و گر ی تونی کری کنی که زنان تو غی ا نناسند و با یچ مردی هیگونه رابطه از رفت و آمد و صحت فال آن ناشته باشد این کار را انام بده. . . +1) ((ضر مم می لی الل یه و له|ر لی الل ی له سلم)) فرموا ر انه ب ایی ر کوچه و بازار ارا داشته با نوند، چ ک اه مردا به نها یره ود. ه نان ور ن را بیامید چون ر ین ه ا ریم و و زنا و نی اتناب نگاه به نامح ن ه یان مده است.»
-2) ((ضر مم می لی الل یه و له|ر لی الل ی له سلم)) فرمود: نان فه ها و باانه ی دهی از آنا کوچه و بازار اشرا اه باشن نگاه مدان ب آها خیر و و به نها وره نو ا بیامید چون در وه نو از تحری ع ن و نی از اجت ن کد به نامحر حبتی یان شه ا. +2) ((میرلممنین|میمومنین لیه السلا)) ر صیت خود ه ((حضر اا ن متبی لیه السلا|ا حس متبی علیه اسلام)) فرمود:«ا پو و ی که برای مانت ی‌دهی ش آنا را هوس و حرام بازمی‌داری، چرا ک جا رای آنها ثبات بیشری ب ارمان ی آرد. از خرج ی‌ساب و بی‌رویه نان لوگیری کن یرا مسدی دارد؛ و ر می‌ونی کاری ک ک ن غی از ت ننند با مردا فت م ناشه بان...»
-3) ((ام سلمه|ام سلمه)) میگوید: من و میمونه خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بودیم که ابن مکتوم آمد، رت به ما دو نفر فرمودند چادر بسر کنید و خود را بپوشانید ما گفتیم یا رسول الله ابن مکتوم که نابیناست و ما را نمی بیند رت فرمود آیا شما هم کورید و او را نمی بینید؟!. +3) ((ام سلمه|ام سلمه)) می گوید:
روزی
من و میمونه خدمت رسول خدا بودیم که ابن مکتوم نابینا آمد. پیمر به ما دو نفر فرمود چادر به سر کنیم و خود را بپوشانیم. ما گفتیمیا رسول الله، ابن مکتوم که نابیناست و ما را نمیبیند />پیمر فرمودآیا شما هم کورید و او را نمی بینید؟!»
-4) ((حضرت امام رضا علیه السلام|امام رضا علیه السلام)) در نامه ای نوشتند نگاه به موی زنان حرام است ون موجب تحریک و فسا است و انسان را به آنچه نباید انام دهد می کشاند و پس فرمودند و همین طو است نگاه به چیزائی م مو مانند ور انم و ره موجب تحریک شهو است. +4) ((حضرت امام رضا علیه السلام|امام رضا علیه السلام)) در نامهای به یی ا یاان ود نوتنگاه به وی ان ر ا، و موجب تحریک و فاد است.»
 منابع:  منابع:
 بحار الانوار، ج 103، باب 61 و 62. بحار الانوار، ج 103، باب 61 و 62.
 بحار الانوار، ج 104، باب 91. بحار الانوار، ج 104، باب 91.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
 ((حجاب)) ((حجاب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [16:17 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [09:57 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [09:39 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..