منو
 کاربر Online
362 کاربر online
تاریخچه ی: حبسیه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-57Lines: 1-66
-حبسیه بیشتر از موضوعات شعری است تا از انواع ادبی به هر حال حبسیه از فروع ادب غیی است و در آن شاعر اندوه و رنج خود را از زند ن توصیف می کند. +__~~red:::فیش ناتمام است::~~__
{img src=img/daneshnameh_up/6/61/hasbiye.JPG}

حبسیه بیشتر از موضوعات شعری است تا از انواع ادبی به هر حال حبسیه از فروع ادب غنی است و در آن شاعر اندوه و رنج خود را از زندن توصیف می کند.
-نخستین و بیشترین حبسیه ها در دیوان مسعود ((سعد سلمان)) دیده می شود و بعد از او نیز شاعرانی که به زندان رفتند حبسیه سرودند. چنان که ((خاقانی )) چند حبسیه فرا دارد و در عصر ما شاعر استاد ((ملک الشعرا ی بهار)) نیز چند حبسیه سروده است. +نخستین و بیشترین حبسیه ها در دیوان (( مسعود سعد سلمان)) دیده می شود و بعد از او نیز شاعرانی که به زندان رفتند حبسیه سرودند. چنان که ((خاقانی )) چند حبسیه فرا دارد و در عصر ما شاعر استاد ((ملک الشعرای بهار)) نیز چند حبسیه سروده است.
 ~~red:زندان نای~~ ~~red:زندان نای~~
 ~~green:نالم به دل چو نای من اندر حصار نای ----- پستی گرفت همّت من زین بلند جای  ~~green:نالم به دل چو نای من اندر حصار نای ----- پستی گرفت همّت من زین بلند جای
 آرد هوای نای مرا ناله های زار ----- جز ناله های زار چه آرد هوای نای آرد هوای نای مرا ناله های زار ----- جز ناله های زار چه آرد هوای نای
 گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر ----- پیوند عمر من نشدی نظم جانفزای گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر ----- پیوند عمر من نشدی نظم جانفزای
 نه نه ! ز حصن نای بیفزود جاه من ----- داند جهان که مادر ملک است حصن نای نه نه ! ز حصن نای بیفزود جاه من ----- داند جهان که مادر ملک است حصن نای
 من چون ملوک سر ز فلک برگذاشته ----- زی زهره برده دست و به مه برنهاده پای من چون ملوک سر ز فلک برگذاشته ----- زی زهره برده دست و به مه برنهاده پای
 از دیده گاه پاشم دُرهای قیمتی ----- وز طبه گه خرامم در باغ دلگشای از دیده گاه پاشم دُرهای قیمتی ----- وز طبه گه خرامم در باغ دلگشای
 نظمی به کامم اندر چون باده لطیف ----- خطّی به دستم اندر چون زلف دلربای نظمی به کامم اندر چون باده لطیف ----- خطّی به دستم اندر چون زلف دلربای
 ای در زمانه راست نگشته مگوی کژ ----- وی پخته ناشده به خرد، خام کم درای ای در زمانه راست نگشته مگوی کژ ----- وی پخته ناشده به خرد، خام کم درای
 امروز پست گشت مرا همّت بلند ----- زنگار غم گرفت مرا تیغ غم زدای امروز پست گشت مرا همّت بلند ----- زنگار غم گرفت مرا تیغ غم زدای
 از رنج تن تمام نیارم نهاد پی ----- وز درد دل بلند نیارم کشید وای از رنج تن تمام نیارم نهاد پی ----- وز درد دل بلند نیارم کشید وای
 گیرم صبور گردم بر جای نیست دل ----- گویم برسم باشم هموار نیست رای گیرم صبور گردم بر جای نیست دل ----- گویم برسم باشم هموار نیست رای
 عونم نکرد همّت دور فلک نگار ----- سودم نداد گردش جام جهان نمای عونم نکرد همّت دور فلک نگار ----- سودم نداد گردش جام جهان نمای
 کاری ترست بر دل و جانم بلا و غم ----- از رُمح آبداده و از تیغ سرگرای کاری ترست بر دل و جانم بلا و غم ----- از رُمح آبداده و از تیغ سرگرای
 چون پشت بینم از همه مرغان درین حصار ----- ممکن بود که سایه کند بر سرم همای؟ چون پشت بینم از همه مرغان درین حصار ----- ممکن بود که سایه کند بر سرم همای؟
 گردون چه خواهد از من بیچاره ی من ضعیف ----- گیتی چه خواهد از من درمانده گدای گردون چه خواهد از من بیچاره ی من ضعیف ----- گیتی چه خواهد از من درمانده گدای
 گر شیر شرزه نیستی ای فضل کم شکر ----- ور مار گرزه نیستی ای عقل کم گزای گر شیر شرزه نیستی ای فضل کم شکر ----- ور مار گرزه نیستی ای عقل کم گزای
 ای محنت ارنه کوه شدی ساعتی بُرو ----- وی دولت ار نه باد شدی لحظه یی بپای ای محنت ارنه کوه شدی ساعتی بُرو ----- وی دولت ار نه باد شدی لحظه یی بپای
 ای تن جزع مکن که مجازی است ای نجهان ----- وی دل غمین مشو که سپنجی است این سرای ای تن جزع مکن که مجازی است ای نجهان ----- وی دل غمین مشو که سپنجی است این سرای
 گر عز و مُلک خواهی ، اندر جهان مدار----- جز صبر ور جز قناعت دستور و رهنمای گر عز و مُلک خواهی ، اندر جهان مدار----- جز صبر ور جز قناعت دستور و رهنمای
 ای بی هنر زمانه مرا پاک در نورد ----- وی کور دل سپهر مرا نیک برگرای ای بی هنر زمانه مرا پاک در نورد ----- وی کور دل سپهر مرا نیک برگرای
 ای روزگار هر ش ب و هر روز از حسد ----- دَه چَه ز محنتم کن و ده دَر ز غم گشای ای روزگار هر ش ب و هر روز از حسد ----- دَه چَه ز محنتم کن و ده دَر ز غم گشای
 در آتش شکیبم چون گل فروچکان ----- بر سنگ امتحانم چون زر بیازمای در آتش شکیبم چون گل فروچکان ----- بر سنگ امتحانم چون زر بیازمای
 از بهر زخم گاه چو سیمم فروگُذار ----- وز بهر حبس گاه چو مارم همی فسای از بهر زخم گاه چو سیمم فروگُذار ----- وز بهر حبس گاه چو مارم همی فسای
 ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور ----- وی آسیای چرخ تنم نیک تر بسای ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور ----- وی آسیای چرخ تنم نیک تر بسای
 ای دیده سعادت، تاری شو و مبین ----- وی مادر امید سترون شو و مزای ای دیده سعادت، تاری شو و مبین ----- وی مادر امید سترون شو و مزای
 مسعود سعد! دشمن فضل است روزگار ----- این روزگار شیفته را فضل کم نمای~~ مسعود سعد! دشمن فضل است روزگار ----- این روزگار شیفته را فضل کم نمای~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 27 شهریور 1385 [07:24 ]   6   حمیده کاشیان      جاری 
 شنبه 04 شهریور 1385 [09:50 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [10:19 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [15:05 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [15:02 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 28 مرداد 1385 [14:59 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..