منو
 کاربر Online
668 کاربر online
Lines: 1-49Lines: 1-37
-پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:« هنگامی که بزرگسالان به کودکان ترحم ننمایند و کودکان احترام بزرگسالان را پاس ندارند، خداوند مردی را از نسل حسن و حسین علیهماالسلام بر می‌انگیزد که دژهای گمراهی و قلب‌هایی را که بر آنها فقل زده شده است فتح می‌کند.» +((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم)) فرمود:« هنگامی که بزرگسالان به کودکان ترحم ننمایند و کودکان احترام بزرگسالان را پاس ندارند، خداوند مردی را از نسل ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|حسن)) و ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین)) علیهماالسلام بر می‌انگیزد که دژهای گمراهی و قلب‌هایی را که بر آنها فقل زده شده است فتح می‌کند.»
 و نیز فرمود:« در آن زمان رحمت و مهربانی از میان بزرگسالان و شرم و حیا از میان کودکان رخت بر می بندد.»  و نیز فرمود:« در آن زمان رحمت و مهربانی از میان بزرگسالان و شرم و حیا از میان کودکان رخت بر می بندد.»
 و نیز فرمود:« پس از من فتنه بسیار سختی رخ می دهد که در آن دوستی ها و صمیمیت ها رخت بر می بندد. این فتنه هنگامی روی می دهد که پنجمین فرزند از فرزندان امام هفتم در میان شیعیان نباشد. » و نیز فرمود:« پس از من فتنه بسیار سختی رخ می دهد که در آن دوستی ها و صمیمیت ها رخت بر می بندد. این فتنه هنگامی روی می دهد که پنجمین فرزند از فرزندان امام هفتم در میان شیعیان نباشد. »
-امام صادق علیه السلام نیز فرمود:« در آخرالزمان کوچک، بزرگ را تحقیر می‌کند.» +((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) نیز فرمود:« در آخرالزمان کوچک، بزرگ را تحقیر می‌کند.»
-((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)): « مردم همتشان در شکم و شهوتشان می شود به آنچه می خورند و آمیزش می کنند اهمیت نمی دهند.» +امام صادق علیه السلام: « مردم همتشان در شکم و شهوتشان می شود به آنچه می خورند و آمیزش می کنند اهمیت نمی دهند.»
-پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام فقر و تنگدستی زیاد می شود، در احادیث پیشوایان اسلام ‹ع› در این باره آمده است:
>>((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)): « هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام فقر و نیاز در میان مردم آشکار { و فراگیر } می شود، به طوری که مردم می گویند: شب را گرسنه سپری کردیم.»
+پیش از ظهور ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حضرت مهدی علیه السلام)) فقر و تنگدستی زیاد می شود، در احادیث پیشوایان اسلام ‹ ع › در این باره آمده است:
((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)): « هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام فقر و نیاز در میان مردم آشکار { و فراگیر } می شود، به طوری که مردم می گویند: شب را گرسنه سپری کردیم.»
-علی علیه السلام درباره نشانه های ظهور فرمود: « ساختمان ها را مستحکم می کنند.» +((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی علیه السلام)) درباره نشانه های ظهور فرمود: « ساختمان ها را مستحکم می کنند.»
 از پیامبر اکرم ‹ص› امام صادق علیه السلام: « دین به رای و نظر وابسته می گردد.»  از پیامبر اکرم ‹ص› امام صادق علیه السلام: « دین به رای و نظر وابسته می گردد.»
 امام صادق علیه السلام: « حرام خدا حلال و حلال خدا حرام می گردد. » امام صادق علیه السلام: « حرام خدا حلال و حلال خدا حرام می گردد. »
-امام صادق علیه السلام فرمود:« (در آخرالزمان) مردم به نیازمند می‌بخشند فقط برای اینکه به او بخندند. با سهم سادات قمار می‌شود و شراب نوشیده می‌گردد.»
امام صادق علیه السلام: « ((صدقه|صدقه)) را از روی توصیه و آشنایی‌دادن می‌پردازند. نیت صدقهدهنده ((وجه الله)) و رضای خداوند نیست.»
+امام صادق علیه السلام فرمود:« (در آخرالزمان) مردم به نیازمند می‌بخشند فقط برای اینکه به او بخندند. با سهم سادات ((قمار)) می‌شود و شراب نوشیده می‌گردد.»
امام صادق علیه السلام: « ((صدقه|صدقه)) را از روی توصیه و آشنایی‌دادن می‌پردازند. نیت صدقه دهنده وجه الله و رضای خداوند نیست.»
 امام صادق علیه السلام: « از کسی که مال یتیمان را می خورد، به خوبی یاد می‌شود.»  امام صادق علیه السلام: « از کسی که مال یتیمان را می خورد، به خوبی یاد می‌شود.»
-پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام تملق و چاپلوسی رواج می یابد. در احادیث پیشوایان معصوم علیه السلام در این باره آمده است: ثناگویی زیاد می شود؛  
-مردم در سخنان باطل و ناروا از یکدیگر سبقت می گیرند.  
-شنیدن قرآن بر مردم سنگین و شنیدن سخنان باطل بر آنان سبک و خوشایند  
-می گردد.  
-« تهمت آشکار و علنی می شود.»  
-امام صادق علیه السلام: « مردگان مسخره می شوند و کسی از آن جهت ناراحت نمی شود.»  
-  
 !منابع: !منابع:
 *بحارالانوار 52/259/ حدیث 147  *بحارالانوار 52/259/ حدیث 147
 *بحارالانوار 52/260 حدیث 147 *بحارالانوار 52/260 حدیث 147
 *بحارالانوار 52/260 حدیث 147  *بحارالانوار 52/260 حدیث 147
 *بحارالانوار 52/112 حدیث 22  *بحارالانوار 52/112 حدیث 22
 *بحارالانوار 52/192 حدیث 26  *بحارالانوار 52/192 حدیث 26
 *بحارالانوار 52/259 حدیث 147 (اموال ذوی القربی تقسیم فی الزور ) *بحارالانوار 52/259 حدیث 147 (اموال ذوی القربی تقسیم فی الزور )
 *بحارالانوار 51/79 حدیث 37  *بحارالانوار 51/79 حدیث 37
 *بحارالانوار 52/263 حدیث 148 *بحارالانوار 52/263 حدیث 148
 *بحارالانوار 52/256 حدیث 147 *بحارالانوار 52/256 حدیث 147
 *بحارالانوار 52/192 حدیث 26 ص 263 حدیث 148  *بحارالانوار 52/192 حدیث 26 ص 263 حدیث 148
 *بحارالانوار 52/256 حدیث 147 *بحارالانوار 52/256 حدیث 147
 *بحارالانوار 52/247/127 - ص 270/161 - ص 185/9 ص 104/9  *بحارالانوار 52/247/127 - ص 270/161 - ص 185/9 ص 104/9
 *بحارالانوار 52/260 حدیث 147  *بحارالانوار 52/260 حدیث 147
-*بحارالانوار 52/259 حدیث 147  
-*بحارالانوار 52/256 حدیث 147 علی علیه السلام 
-*بحارالانوار 52/256 حدیث 147 
-*بحارالانوار 52/192 حدیث 26 
 !مراجعه شود به: !مراجعه شود به:
 *((احوال مردم در آخر الزمان)) *((احوال مردم در آخر الزمان))
 *((وضع مردم در آخرالزمان - شهادت ناحق)) *((وضع مردم در آخرالزمان - شهادت ناحق))
-*((احوال مردم در آخرالزمان - روابط مردم با یکدیگر)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [05:26 ]   8   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:01 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [12:55 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [12:55 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [11:25 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [11:06 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [12:03 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [11:29 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..