منو
 کاربر Online
825 کاربر online
Lines: 1-19Lines: 1-37
-پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:« هنگامی که بزرگسالان به کودکان ترحم ننمایند و کودکان احترام بزرگسالان را پاس ندارند، خداوند مردی را از نسل حسن و حسین علیهماالسلام بر می‌انگیزد که دژهای گمراهی و قلب‌هایی را که بر آنها فقل زده شده است فتح می‌کند.» +((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم)) فرمود:« هنگامی که بزرگسالان به کودکان ترحم ننمایند و کودکان احترام بزرگسالان را پاس ندارند، خداوند مردی را از نسل ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|حسن)) و ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین)) علیهماالسلام بر می‌انگیزد که دژهای گمراهی و قلب‌هایی را که بر آنها فقل زده شده است فتح می‌کند.»
 و نیز فرمود:« در آن زمان رحمت و مهربانی از میان بزرگسالان و شرم و حیا از میان کودکان رخت بر می بندد.»  و نیز فرمود:« در آن زمان رحمت و مهربانی از میان بزرگسالان و شرم و حیا از میان کودکان رخت بر می بندد.»
 و نیز فرمود:« پس از من فتنه بسیار سختی رخ می دهد که در آن دوستی ها و صمیمیت ها رخت بر می بندد. این فتنه هنگامی روی می دهد که پنجمین فرزند از فرزندان امام هفتم در میان شیعیان نباشد. » و نیز فرمود:« پس از من فتنه بسیار سختی رخ می دهد که در آن دوستی ها و صمیمیت ها رخت بر می بندد. این فتنه هنگامی روی می دهد که پنجمین فرزند از فرزندان امام هفتم در میان شیعیان نباشد. »
-امام صادق علیه السلام نیز فرمود:« در آخرالزمان کوچک، بزرگ را تحقیر می‌کند.» +((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) نیز فرمود:« در آخرالزمان کوچک، بزرگ را تحقیر می‌کند.»
 +امام صادق علیه السلام: « مردم همتشان در شکم و شهوتشان می شود به آنچه می خورند و آمیزش می کنند اهمیت نمی دهند.»
-ا: />
حارالاوا 51/ 79 حدیث 37

حارالاار 52/ 263 حدی 148

اراانوار 52/ 256 دی 147
+یش از ظور ((حضرت امم مهی رواحنا له الفداء|حضرت مهدی علیه السلا)) فقر و تنگدستی زیا می شود، در احادیث پیشوایان اسلام ‹ ع › در این باره آمده است:
((ضرت امام محمد باقر علیه السلاام باقر علیه السلام)): « هنگام ظهور حضرت مهدی لیه للام فقر و نیاز در یان مردم آشکار { و فراگیر } می ود، به طوری که مدم می گویند: شب را گرسنه سپری کردیم.»
-مراعه شود ه:

((
اا مدم در ر الما))
<BR>((ع مردم در آخر الزمان - هم مردم))

((و مرد د رالزما - انا))
<BR>((ع رد د رالان - اد ناحق))
<BR>((و رد د رالان - ل))
<BR>((احوال مردم در آخرالزمان - روط مردم ا یکی))
+((حضرت امیرالممنین علی علیه السلام|علی علیه السلام)) درباره نشانه های ظهور فرمود: « اختمان ها را مستحکم می کنند.»
ا یابر اکرم› امام صادق علیه السلام: « دین به رای و ن وابسته می گردد.»
امام صادق علیه لسلام: « حرا خدا حلال و حلال خدا حرام می گردد. »
<br />ام صادق علیه السلام فرمود:« (در آخرالزمان) مردم به نیازمن می‌بخشند فقط برای اینکه به او بخندند. با سهم سادات ((قمار)) می‌شود و شراب نوشیده می‌گردد.»
امام صادق علیه السلام: « ((صدقه|صدقه)) را از روی ویه و آشنایی‌دادن می‌پردازد. نیت صدقه هنده وه لله و رضای خداوند نیست.»
امام صادق ع
لیه السلام: « از کسی که ما یتیمان را ی خورد، به خوبی یاد ی‌شود.»
<br />!نبع: />*بحاراانوار 52/259/ حدیث 147
*بحارا
انوار 52/260 حدی 147
*
ارالوار 52/260 حدیث 147
*بحارال
انوار 52/112 دیث 22
*بحارا
انوار 52/192 حدی 26
*بحارالا
نوار 52/259 حدیث 147 (اموال ذوی القربی تقسیم فی الزور )
*بحارالانوار 51/79 حدیث 37 <br />*بحارالانو 52/263 حدیث 148
*بحارا
انوار 52/256 حدیث 147
*بحارا
انوار 52/192 حدی 26 263 دیث 148
*بحا
رالوار 52/256 حدیث 147
*بحارال
انوار 52/247/127 - 270/161 - ص 185/9 ص 104/9
*بحارا
لاوار 52/260 حدیث 147
<br />!مراجعه شود به:
>*((احوال مردم در آخر الزمان)) />*((و مردم ر آخرالزمان - شهاد ناحق))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [05:26 ]   8   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:01 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [12:55 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [12:55 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [11:25 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [11:06 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [12:03 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [11:29 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..