منو
 کاربر Online
561 کاربر online
تاریخچه ی: حالات ماده

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-55Lines: 1-58
-V{maketoc} +

||از وارسی مخلوطها و مواد خالص سه حالت از چهار حالت ((ماده)) ، به آسانی مشخص می‌شود که این سه حالت عبارتند از: ((جامد|جامدات)) ، ((مایع|مایعات)) و ((گاز|گازها)). ((پلاسما)) حالت چهارم ماده است. پلاسما ، حالت معمول مواد موجود در زندگی روزمره ما نیست، ولی متداولترین حالت ماده در جهان است.||

able dir align=left>
{img sr
c=img/daneshnameh_up/e/eb/liquid-9.gif}
 !دید کلی !دید کلی
-*از وارسی مخلوطها و مواد خالص سه حالت از چهار حالت ماده به آسانی مشخص می‌شود. این سه حالت عبارتند از: ((جامدات)) ، ((مایعات)) و ((گازها)) و ((پلاسما)) حالت چهارم ماده است. پلاسما حالت معمول مواد موجود در زندگی روزمره ما نیست ولی متداولترین حالت ماده در جهان است.

*
یونانیان باستان ، عالم را متشکل از چهار عنصر ((آتش)) ، ((خاک)) ، ((آب)) و ((آزمایش‌های مربوط به هوا)) می دانستند. امروزه ((دانشمندان)) به کمک این «((عناصر بنیادی جهان|عناصر))» ، تمام اجزای تشکیل دهنده جهان را آن طور که هست ، توضیح می‌دهند. آتش بیانگر ((انرژی)) بوده و سه عنصر دیگر نشان دهنده سه حالت از ((ماده)) ((«جامد)) ، ((مایع)) و ((گاز))) می‌باشند. بر طبق این تقسیم بندی مواد جامد دارای شکل و ابعاد مشخصی بوده و همچنین ((جرم)) ، ((حجم)) و ((وزن)) مشخصی دارند، مایعات و گازها ((شاره)) هستند، یعنی جریان می‌یابند.

این اجسام شکل معینی ندارند و شکل ظرفی را که در آن قرار دارند به خود می گیرند. در حالیکه مقدار معینی دارند. مثلا مقدار ((آب)) ، ((دی اکسید کربن)) ، آزمایش‌های مربوط به هوا ، شیر و غیره جرم قابل اندازه گیری و معینی دارند، اما نمی توانند همانند جامدات با اعمال ((نیروی کشسانی|نیروی پس زنی کشانی)) ، در مقابل تغییر شکل ، ((مقاومت مکانیکی|مقاومت)) کنند.
!حالات مختلف ماده
*((جامد))
*((مایع))
*((گاز))
*((پلاسما))
+یونانیان باستان ، عالم را متشکل از چهار عنصر ((آتش)) ، ((خاک)) ، ((آب)) و ((آزمایش‌های مربوط به هوا|هوا)) میدانستند. امروزه ((دانشمندان)) بکمک این ((عنصر|عناصر)) ، تمام اجزای تشکیل دهنده جهان را آن طور که هست ، توضیح می‌دهند. آتش بیانگر ((انرژی)) بوده و سه عنصر دیگر نشان دهنده سه حالت از ((ماده)) ((جامد)) ، ((مایع)) و ((گاز))) می‌باشند. بر طبق این تقسیم بند مواد جامد دارای شکل و ابعاد مشخصی بوده و همچنین ((جرم)) ، ((حجم)) و ((وزن)) مشخصی دارند.

مایعات و گازها ((شاره)) هستند، یعنی جریان می‌یابند. این اجسام شکل معینی ندارند و شکل ظرفی را که در آن قرار دارند بخود میگیرند، در حالیکه مقدار معینی دارند. مثلا مقدار ((آب)) ، ((دی اکسید کربن)) ، ((هوا)) ، ((شیر)) و غیره جرم قابل اندازه گیری و معینی دارند، اما نمیتوانند همانند جامدات با اعمال ((نیروی کشسانی|نیروی پس زنی کشانی)) ، در مقابل تغییر شکل ، مقاومت کنند.
 !آزمایشات ساده  !آزمایشات ساده
-*مقدار معینی مایع ، حجم مشخصی دارد، گاز چنین نیست. اگر یک ((واحد حجم مایعات|لیتر)) شیر را در چهار لیوان بریزیم، در مجموع همان یک لیتر حجم را اشغال می‌کند. حجم اشغال شده توسط سطح افقی شیر بالای شیر در لیوان مشخص می شود. همین سطح است که باعث تمایز مایعات از گازها می‌شود. />
*اگر گاز سنگین و قابل روئیت (رنگی) ((کولر)) را از ظرفی به ظرف دیگر بریزیم و در ظرف را باز بگذاریم ، گاز درون ظرف باقی نمی‌ماند. گازها همانند مایعات طح افق در بالای حجم اشغال کرده خود ندارند و در همه جا پخش می شوند. بنابراین ، حجم گاز برابرحجم هر ظرفی است که در آن قرار می گیرد.
! ((جامد))
در حالت جامد ((نیروی بین مولکولی|نیروهای بین مولکولی)) بقدری قویتر از ((انرژی جنبشی)) هستند که باعث سخت شدن جسم در نتیجه عدم جاری شدن آن می‌گردند. جامدات شکل و حجم معینی دارند. در جامدات فاصله مولکولها مانند فاصله آنها در مایع است (یعنی در حدود 10-10 متر).

جامدات نمی‌توانند، مانند وضعیتی که حالات مایع و گاز دارند، آزادانه به ا
طراف حرکت کنند. بلکه ، در جامد ، ((مولکول|مولکولها)) در مکانهای خاصی قرار می‌گیرند. و فقط می‌توانند در اطراف این مکانها ((حرکت نوسانی)) رفت و برگشتی بسیار کوچک انجام دهند. این حرکت نوسانی ، بخصوص در ((جامدات بلورین)) ، کاربردهای صنعتی و علمی زیادی را برای این دسته از مواد به دنبال دارد.
!((مایع))
در
حالت مایع مولکولها بهم نزدیک‌تر بوده بطوریکه نیروهای مابینشان قویتر از انرژی جنبشی آنان می‌باشد از طرف دیگر نیروها آنقدر قوی نیستند که قادر به ممانعت از حرکت مولکولها گردند از این روست که جریان مایع از ظرفی به ظرف دیگر شدنی است اما نسبت سرعت جاری شدن ((آب)) در مقایسه با مایعات دیگر از قبیل ((روغنها)) و ((گلیسیرین)) بسیار متفاوت است که این تفاوت در سرعت جاری شدن را ((میزان مقاومت یک مایع در مقابل جاری شدن ، ویسکوزیته آن خوانده می شود.~ویسکوزیته)) می‌نامند. که خود تابعی از شکل ، اندازه مولکولی ، درجه حرارت و ((فشار)) می‌باشد. بنابراین مایعات حجم معین و شکل نامعینی دارند. />
فاصله م
ولکولها در مایعات در مقایسه با گازها بسیار کم است (در حدود 10-10 متر). در مایعات مولکولها به اطراف خود حرکت می‌کنند و به سهولت روی هم می لغزند و راحت ((جریان سیال|جریان)) (شارش) پیدا می کنند، مواد مایع با قابلیت شکل پذیری و جریان یافتن در شبکه‌های ریز کاربردهای زیادی در صنعت پیدا کرده است.
!((گاز))
حالت فیزیکی مواد در شرایط فشار و درجه حرارت طبیعی بستگی به اندازه مولکولی و ((نیروی گرانشی|نیروهای فی ما بین)) آن دارد. اگر مقدار کمی از یک گاز در یک تانک نسبتا بزرگی قرار گیرد مولکولهای آن با سرعت در سرتاسر تانک
پخش می‌شوند پخش سریع مولکولهای گاز دلالت بر آن می‌کند که نیروهای موجود فی مابین مولکولها به مراتب ضعیفتر از ((انرژی نبش)) ن است و از آنجایی که ممکن است مقدار کمی از یک گاز در سرتاسر تانک یافت شود نشان دهنده آن است که مولکولهای گاز باید نسبتا از هم فاصله گرفته باشند. بنابراین گازها شکل و حجمشان بستگی به ظرفی دارد که در آن جای دارند.

در حالت گازی مولکولها آزادانه به اطراف حرکت کرده و با یکدیگر و نیز با دیواره
ظرف برخورد می‌کنند. فاصله مولکولها در حالت گازی در حدود چند ده برابر فاصله آنها در حالت مایع و جامد است. اگر در یک ظرف ((نوشابه)) پلاستیکی را بسته و آنرا متراکم کنید و سپس آنرا با ((آب)) پر کرده و دوباره سعی کنید که آنرا متراکم کنید، در حالت اول به علت فاصله زیاد بین مولکولی در گاز ، متراکم کردن سنگین تر و سخت تر صورت می گیرد در صورتی که حالت دوم چنین نیست.
!((پلاسما))
پلاسما حالت چهارمی از ماده است که دانش امروزی نتوانسته آنها را جزو سه حالت دیگر پندارد و مجبور شده آنرا حالت مست
قلی به حساب آورد. این ماده با ماهیت محیط یونیزه ، ترکیبی از یونهای مثبت و ((الکترون)) با غلظت معینی باشد. که مقدار الکترونها و یونهای مثبت در یک محیط پلاسما تقریبا برابر است و حالت پلاسمای مواد تقریبا ((شبه خنثایی پلاسما|حالت شبه خنثایی)) دارد. پدیدههای طبیعی زیادی از جمله ((آتش)) ، ((خورشید)) ، ((ستارگان)) و غیره در رده حالت پلاسمایی ماده قرار می گیرند.

پلاسما شبیه به گاز است ولی مرکب از ((ذرات باردار)) متحرکی به نام ((یون)) است، یونها به شدت تحت تاثیر ((نیروی الکتریکی|نیروهای الکتریکی)) و ((نیروی مغناظیسی|مغناطیسی)) قرار می‌گیرند. مواد طبیعی در حالت پلاسما عبارتند از انواع شعله ، بخش خارجی ((جو زمین)) ، ((جو ستارگان|اتمسفر ستارگان)) ، بسیاری از مواد موجود در فضای ((سحابی)) و بخشی از دم ((ستاره دنباله‌دار)). ((شفق قطبی|شفقهای قطبی شمالی)) نمایش خیره کننده از حالت پلاسمایی ماده است که در ((میدان مغناطیسی)) جریان می‌یاب
د.
+*مقدار معینی مایع ، حجم مشخصی دارد، گاز چنین نیست. اگر یک ((واحد حجم مایعات|لیتر)) شیر را در چهار لیوان بریزیم، در مجموع همان یک لیتر حجم را اشغال می‌کند. حجم اشغال شده توسط سطح افقی بالای شیر در لیوان مشخص میشود. همین سطح است که باعث تمایز مایعات از گازها می‌شود.>>
*اگر گاز سنگین و قابل روئیت (رنگی) ((کلر)) را از ظرفی به ظرف دیگر بریزیم و در ظرف را باز بگذاریم ، گاز درون ظرف باقی نمی‌ماند. گازها همانند مایعات ، سطح افقی در بالای حجم اشغال کرده خود ندارند و در همه جا پخش می‌شوند. بنابراین ، جم گاز برابرحجم هر ظرفی است که در آن قرار می‌گیرد.
-د نیت دنی ک انش امروی الت یری از جمله ((رهمن عیف هستهای|همکن ی)) ((رمن وی هت‌|قوی هی)) ا نی در دته ندیا ه نا اات پنجم و ش ماده ه حا مورد ه از این الا ر تیه وا ((کلئو|کلنهای هه)) ، ((یروی س‌ای|نیرهای هتای)) ((واکن های تای)) و در کل ((یک رات یادی)) استاده ی‌د.
!((چگا بوز-اینتین ))
حالت پنجم نم اه بو-ایین (Booze-Einstein condensate) ک ر ا ۹۵ کش شد ر ثر ر د ای به ا ((وزو))ها (Bosons) ا داهایی سیار ایی دی یی. ونهی سر ر م فرومین ا رهای ک راری بیت یه یک ((و)) در تا مموی شکل میگید. ماه چگال وز-اینشین کنات رعت عبو ور در ن بیا ک ات.
!((چ
ا فرمیوی )) />ات ا م ماد گال فرمیونی (Fermionic condensate) ات. را ین (Deborah Jin) ا داناه کوراد که گروه در اوار ایی اسا ( ۸۲ ) مو به کف ی کل ته ه دات، یید: وقی شکل دیی اده روبر میوید ید انی را ر ات ویژگیهای کید. آنها این اده تاه ا با د کن ابری ا انهر ات ((پسیم)) ۰ مایی تر ز یک ییویم جه اتر از ر مل پیدآون. این اتما در ین میی ون رانروی ریان مییاب و ن نشانه ه اهای ید بو. دماهای ایین ای یافد؟ هنو نمیدانیم. />ماد چگال فمیوی یا شبیه ما بو-((اینتی)) (BEC) است. ((ر بیدی)) امها در یعت می نوند ه کل ب یا فرمیون اشد. یکی تفاوهای اساسی میان نها لتهای کونتومی رای لت . دا یدی ون می تواند در یک حالت ((کوانتوی)) باد ، مثلا نری ، اسین و ... ه یی اشد ، م بق ((اص ر پائولی)) دو فرمیون نمی تان مان حالتهای انومی یکا داته اشن. ری همین ما آرایش ی الکترنها ک میون هتن می اند می یک تز نری قرا گیرن. ر ((اربیتال)) تنا د الکترون که ((این))های مفوت دات بان ا می ر و الکتنهای بعدی ای ه وریتا یری ا اژی بااتر بروند. یارای گ فموا را رد کنی و انرژی نها ییم تدا اییترین تراز اری ر ی ، ما ه دی اید به رای ا انژی اا برو. وجود ما چگا فمیونی هماد مده چل ی- ایی سالها یش ینی شه ا حاسب ده د اما ریدن به دای دی ه ف مطلق که بری کی این ک ه لازم ست ا کنون کن شده بو. ر د از فتن تها هایی بسی ایین ساختهیو. تمهای BEC وزون ان اتمهای ه گال فمیونی، ((فمیون)).
+
{img src=img/daneshnameh_up/8/8d/msc1cb.jpg}

!
امد />ر حالت امد ((نیی ین مولکولی|نیروهی ین مولکولی)) قری قویتر از ((نری جنی)) هستند که با سخت شدن سم نتیج عد اری شد آن می‌ردن. جاات شک و مینی ارن. در جامدت فاصله مولکوله مانند اله نا در ایع ست. جادات نمی‌توند مانند وعیتی که حلا مای و از دارند، زادانه ه طراف حرکت کن. بلکه در جام ، ((ولکو|ولکوله)) در کانهای رار می‌گیرند و ق یتوانند در اطرا این مکانه ((حرکت وسانی)) فت و برگشتی بسیار کک نجام دهند.

ای رکت وسانی ، بخصوص در ((بلور|جامدات بورین)) ، کربردهای صنعتی و می زیادی را برای این دست از مواد به دا دارد.
!ای
در حالت می ملکولها هم زیک‌ر بده، بطویکه نیروهای ینشا قویر ز اژ جنبشی آان می‌باشد. ز رف یگر نیروه نقدر وی نیند که قار به ماعت ز حرکت موکولها گدد. از این وست که جریان ایع از ظرفی ب ظر دیر شدی ت، نبت سرت اری شد ((آب)) در مقای ا ایت یگر از قبی ((رن|روغنها)) و ((گلسیرین)) بسیر متفوت ت که این تاو د سرت جاری ، میان مقاوت یک مای در مقال اری شن ،یعنی ((ویکزیته)) آن انه ی و ک خود ابی ا شک ، انداز موکولی ، ((ما|درج رات)) ((شار)) می‌باشد. بنابراین مایات مین و شکل نامینی دارند.

ف
اصله وکوله در مایعا در قایه با گازا بسیار ک است. د ماعات ، موکلها به طراف د رکت می‌کنن و ه سول وی هم می‌لزند رات ران (شارش) یا ی‌کنند. مواد مایع با قبلیت شکل پیی و یا یافتن در شبکه‌های ریز ، کاربردای زیدی در نت پیدا کداند.
!گاز
حالت فیزیک
ی مواد در شرایط ((فار)) رج حرات طبیعی ، بستگی به انازه مولکلی و نیروهای فی‌مابین آ دارد. اگ مقار کمی از یک گ ، در یک نک نسبتا بزرگی قرا گیرد، ولکولهای آن عت در سرتاسر تاک پ میوند. پ ریع مولکولهای از دالت بر ن مکند ک نیرهای موجد فمین مولکولها راتب ضعیفتر از رژی شی آن است و آنایی که ممکن است مدار ی یک گ ر سرتاسر انک یا شو نشان هه آ ات که مولکولهای گ باید نسبا هم فاصله گرفته باشند. بابراین گها ش و شا بستگی ب ظرفی داد که ر آن جای دارند.

در حات گازی موکولها اانه به ارا حرت د و ا یکیگر نیز با یواره ف برخد می‌کند. فاله مولکولها در لت گازی در حدو ند ه رابر ص آنها در حالت مایع و اد است. اگر در یک ف نوابه ((پلاستیک|پلاستیکی)) ا ته و نرا متراکم کنید نرا پ که و دوباه ی کنی ک نرا متراک کنید، در حالت او بعلت فاه زیاد ن مولکولی ر از ، متراکم کردن سگین‌تر و سخت‌تر ت مید، صی ک ر الت دوم چنین نیست.
!
لاس />سما حالت امی ز ماد ات که ان مروی نانه آنها را ه حالت دیگر ندارد بور شده نا حات مستقلی حساب آرد. ای ماه ماهیت می یونیزه تریبی ا یونهی مت ((اکترون)) با غلظت معین ی‌باشد ک مقدار ((الکترون|الکترونها)) و ((آنیون و کاین|یونهای مت)) در یک محیط پلاما تریبا برا ست و حالت پلاسمای موا تقریا حالت __ب خنثایی__ دارد. پدیده‌های طبیعی یادی ز مله تش ، خورید ، ستارگا و یره ر ده حالت پلاسیی ماد قرار می‌گیرند.

لاما شبی ه گز ست وی رکب از __ذرات اردار__ متحرکی به نام ((آنین و کاتیون|یون)) ست. یونها د تاثیر ((یروی اکتریکی|نیروهای اکتریی)) ((نیری می|مغنایی)) ق می‌یند. مواد طبیعی ر حال پلسما عبارتن ز اوا __عله__ ، __بخش خاری جو زمین__ ، __اسفر ستارگا__ بسیاری از اد موود __ای سحابی__ شی از د __ستاره دنباله‌دار__ قهای طبی شملی. نمایش یره کن ا ات لاسایی مده ست ک د ((میدان مغناطیسی)) جرین می‌یابد.

بد
نیست بدانید که داش امروزی حات دیی جمله برهمکن ی و قوی ((هت|ه‌ای)) را نیز ر دسته‌ندیها بعنوان حاات نجم ششم ماده بساب ی‌آورد ک از ی اات ر تجیه وص ((نکلن|نکلونهای هسه)) ((یروی هسته‌ای|یوی هتهای)) ((واکن ای هستهای ل ((فییک ذرات بنید)) استفده می‌شود.
-! مباحث مرتبط با عنوان +

{img src=img/daneshnameh_up/c/cf/Metan.jpg}ساختمان گاز متان ، یک گاز طبیعی!چگال بوز-اینشتین
حالت پنجم با نام ماده __~~green:چگال بوز-اینشتین~~__ (__Booze-Einstein condensate__) که در سال ۱۹۹۵ کشف شد، در اثر سرد شدن ذراتی به نام __~~green:بوزون‌ها~~__ (__Bosons__) تا دماهایی بسیار پایین پدید می‌آید. بوزون‌های سرد در هم فرومی‌روند و ابر ذره‌ای که رفتاری بیشتر شبیه یک ((موج)) دارد تا ذره‌های معمولی ، شکل می‌گیرد. ماده __چگال بوز-اینشتین__ شکننده‌ است و سرعت عبور نور در آن بسیار کم است.
!چگال فرمیونی
حالت تازه هم ماده __~~green:چگال فرمیونی~~__ (__Fermionic condensate__) است. "__دبورا جین__" (__Deborah Jin__) از دانشگاه کلورادو که گروهش در اواخر پاییز ۱۳۸۲ ، موفق به کشف این شکل تازه ماده شده‌ است، می‌گوید: __"__وقتی با شکل جدیدی از ماده روبرو می‌شوید، باید زمانی را صرف شناخت ویژگیهایش کنید. آنها این ماده تازه را با سرد کردن ابری از پانصدهزار اتم ((پتاسیم)) با جرم اتمی 40 تا دمایی کمتر از یک میلیونیم درجه بالاتر از صفر مطلق پدیدآوردند. این اتمها در چنین دمایی بدون گرانروی جریان می‌یابند و این ، نشانه ظهور ماده‌ای جدید بود. در دماهای پایین‌تر چه اتفاقی میافتد؟ هنوز نمیدانیم.__"__

ماده چگال فرمیونی بسیار شبیه ماده چگال بوز-اینشتین (__BEC__) است. ((ذرات بنیادی)) و اتمها در طبیعت می‌توانند به شکل __بوزون__ یا __فرمیون__ باشند. یکی از تفاوتهای اساسی میان آنها حالتهای کوانتومی مجاز برای ذرات است. تعداد زیادی بوزون می‌توانند در یک حالت ((مکانیک کوانتومی|کوانتومی)) باشند ، مثلا انرژی ، اسپین و ... آنها یکی باشد ، اما مطابق ((اصل طرد پائولی)) ، دو فرمیون نمی‌توانند همزمان حالتهای کوانتومی یکسان داشته باشند.

برای همین ، مثلا در ((آرایش اکترونی عناصر|آرایش اتمی)) ، الکترونها که فرمیون هستند، نمی‌توانند همگی در یک تراز انرژی قرار گیرند.در هر ((اوربیتال اتمی|اوربیتال)) تنها دو الکترون که اسپین‌های متفاوت داشته باشند، جا می‌گیرد و الکترونهای بعدی باید به اوربیتال دیگری با انرژی بالاتر بروند. بنابراین اگر فرمیونها را سرد کنیم و انرژی آنها را بگیریم ، ابتدا پایین‌ترین تراز انرژی پر می‌شود ، اما ذره بعدی باید به ترازی با انرژی بالاتر برود.

وجود ماده چگال فرمیونی همانند ماده چگال یوز- اینشتین سالها قبل پیش‌بینی شده و خواص آن محاسبه شده بود ، اما رسیدن به دمای نزدیک به صفر مطلق که برای تشکیل این شکل ماده لازم است تاکنون ممکن نشده بود. هر دو از فرورفتن اتمها در دماهایی بسیار پایین ساخته می‌شوند. اتمهای BEC بوزون ‌هستند و اتمهای ماده چگال فرمیونی ، فرمیون.
!
مباحث مرتبط با عنوان
 *((اتم)) *((اتم))
-*((همکنش عیف هسته‌ای))
*((برمکن قوی سته‌ای))
+*((م ولیه))
*((بو))
 *((جامد)) *((جامد))
-*((جامدات)) 
 *((چگالی)) *((چگالی))
 *((گاز)) *((گاز))
-*((گازها)) 
 *((پلاسما)) *((پلاسما))
-*((شاره)) 
 *((عناصر بنیادی جهان)) *((عناصر بنیادی جهان))
-*((یع))
*((مایعات))
+*((میون))
*((مایع))
 *((مقاومت مکانیکی)) *((مقاومت مکانیکی))
 *((مولکول)) *((مولکول))
-* ((چگال فرمیونی)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 30 مهر 1384 [08:49 ]   10   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 30 مهر 1384 [08:49 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 29 اسفند 1383 [06:41 ]   8   احمد شکیب      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [07:11 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [11:55 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [10:41 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:03 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [08:51 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [16:00 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 مهر 1383 [16:43 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..