منو
 صفحه های تصادفی
تیره گل مغربی
عیادت امام صادق علیه السلام از سید حمیری
انواع روغن طبیعی ویژه چرم سازی
الکترونگاتیوی مولیکن
مصر در عهد فراعنه
کاشیکار
انواع فرعی
علف خوکها
ابوطالب
اثرات و عوارض قرص شادی بخش
 کاربر Online
629 کاربر online
تاریخچه ی: جو ناهید

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-70Lines: 1-69
 {DYNAMICMENU()} {DYNAMICMENU()}
 __واژه‌نامه__ __واژه‌نامه__
 *((واژگان نجوم)) *((واژگان نجوم))
 *((واژگان اختر فیزیک)) *((واژگان اختر فیزیک))
 *((واژگان کیهان شناسی)) *((واژگان کیهان شناسی))
 *((واژگان فیزیک فضا)) *((واژگان فیزیک فضا))
 __مقالات مرتبط__ __مقالات مرتبط__
 *((نجوم|فهرست مقالات نجوم)) *((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
 *((اختر فیزیک)) *((اختر فیزیک))
 *((تفاوت جو سیارات منظومه شمسی)) *((تفاوت جو سیارات منظومه شمسی))
 *((سیارات منظومه شمسی)) *((سیارات منظومه شمسی))
 *((سیاره)) *((سیاره))
 *((سیاره زهره)) *((سیاره زهره))
 *((منظومه شمسی)) *((منظومه شمسی))
 __کتابهای مرتبط__ __کتابهای مرتبط__
 *((کتابهای نجوم)) *((کتابهای نجوم))
-__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__ +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
 __سایتهای مرتبط__ __سایتهای مرتبط__
 *سایتهای داخلی *سایتهای داخلی
 **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم] **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 **[http://parssky.com|پارس اسکای] **[http://parssky.com|پارس اسکای]
 **[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا] **[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 **[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا] **[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 **[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران] **[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
 *سایتهای خارجی *سایتهای خارجی
 **[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy] **[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
 **[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا] **[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا]
 **[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا] **[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا]
 **[http://www.space-frontier.org|بنیاد مرزهای فضا] **[http://www.space-frontier.org|بنیاد مرزهای فضا]
 **[http://www.challenger.org|کاوش فضا] **[http://www.challenger.org|کاوش فضا]
 **[http://pds.jpl.nasa.gov/planets|سیارات منظومه شمسی] **[http://pds.jpl.nasa.gov/planets|سیارات منظومه شمسی]
 **[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنجره بسوی عالم] **[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنجره بسوی عالم]
 __گالری تصویر__ __گالری تصویر__
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 body=  body=
 |~| |~|
 {DYNAMICMENU} {DYNAMICMENU}
 !مقدمه !مقدمه
-مهمترین گاز تشیکل دهنده جو ناهید ((دی اکسید کربن|گاز دی اکسید کربن)) است که با گازهای دیگری چون ((نیتروژن)) ، ((اکسیژن)) ، ((دی اکسید گوگرد)) و قدری بخار آب همراه است. پی بردن به میزان گازهای مزبور ما را با نحوه رویش و سیر تکاملی ناهید آشنا می‌سازد و دریچه‌هایی را از تاریخ پیدایش و رویش ((خانواده خورشید|اعضای خانواده خورشید)) ، در برابر دیدگان ما می‌گشاید.

نتایج بدست آمده از این اندازه گیریها که بیشتر به کمک ((سفینه پایونیر)) انجام یافته است، نشان می‌دهد که جو ناهید از شمار فراوانی ((ایزوتوپ|ایزوتوپهای آرگن)) که مقدار آن از جو زمین به مراتب بیشتر است تشکیل یافته و همچنین مقدار کمی ایزوتوپ نیز در آن وجود دارد که کلاً بر اثر ((زوال رادیو اکتیو|زوال رادیو اکتیویته پتاسیم)) حاصل گشته‌اند. حال آنکه ده درصد ((آرگن|گاز آرگن)) حاصله از زوالهای رادیو اکتیویته جو زمین در نتیجه وابفرسائی یا سایند سنگها تشکیل یافته است. این سنجش نشان دهنده آن است که ، تولید گازهائی چون آرگن ، مکانیسم دیگری سوای مکانیسم وابفرسائی وجود دارد که از مکانیسم زمینی به مراتب فعالتر است.
+مهمترین گاز تشیکل دهنده جو ناهید ((دی اکسید کربن|گاز دی اکسید کربن)) است که با گازهای دیگری چون ((نیتروژن)) ، ((اکسیژن)) ، ((دی اکسید گوگرد)) و قدری بخار آب همراه است. پی بردن به میزان گازهای مزبور ما را با نحوه رویش و سیر تکاملی ناهید آشنا می‌سازد و دریچه‌هایی را از تاریخ پیدایش و رویش ((خانواده خورشید|اعضای خانواده خورشید)) ، در برابر دیدگان ما می‌گشاید.

نتایج بدست آمده از این اندازه گیریها که بیشتر به کمک ((سفینه پایونیر)) انجام یافته است، نشان می‌دهد که جو ناهید از شمار فراوانی ((ایزوتوپ|ایزوتوپهای آرگن)) که مقدار آن از جو زمین به مراتب بیشتر است تشکیل یافته و همچنین مقدار کمی ایزوتوپ نیز در آن وجود دارد که کلاً بر اثر ((زوال رادیو اکتیو|زوال رادیو اکتیویته پتاسیم)) حاصل گشته‌اند. حال آنکه ده درصد ((آرگون|گاز آرگون)) حاصله از زوالهای رادیو اکتیویته جو زمین در نتیجه وابفرسائی یا سایند سنگها تشکیل یافته است. این سنجش نشان دهنده آن است که ، تولید گازهائی چون آرگون ، مکانیسم دیگری سوای مکانیسم وابفرسائی وجود دارد که از مکانیسم زمینی به مراتب فعالتر است.
 

 

 
 
 
 
  
 {picture=mgn_eistla_regio2.jpg} {picture=mgn_eistla_regio2.jpg}
  
 
 
 
 
 

 

-علاوه بر گاز آرگن ، به نظر می‌رسد که ناهید از نظر ((کریپتون|گاز کریپتون)) نیز سیاره‌ای غنی‌تر از زمین است. چنین پنداری ما را به گوشه‌هایی از رمز آفرینش راهنمائی می‌کند و در پذیرش تئوری ((پیدایش منظومه شمسی)) مصممتر می‌سازد. شاید در همان روزهای نخستین پیدایش منظومه شمسی ، یعنی زمانی که ((باد خورشیدی|بادهای خورشیدی)) از وضع فعلی متراکمتر بوده است، محل کنونی ناهید گازهای بیشتری دریافت داشته و از انبوهش گازهای مزبور پیش سیاره زهره پدید آمده است.

پیش سیاره ناهید از همان روزهای آغازین همانند سپری جلوی بادهای خورشیدی را سد کرده و از وزش و رسیدن آنها به سیاره‌های زمین و ((مریخ|بهرام)) (مریخ) ممانعت نموده است و کمیابی گازهایی چون کریپتون و گزنون و آرگن در جو زمین و بهرام را احتمالاً بایستی ناشی از همین ممانعت دانست. بدون تردید مقدار کریپتون موجود در جو ناهید حداقل سه برابر کریپتون جو زمین است و مقدار گاز آرگن آن نیز هفتصد بار نیز بیشتر از گاز کریپتون می‌باشد و هنگامی که نسبت میان گازهای آرگن و کریپتون زمین و بهرام را که 30 به 1 است، با آن مقایسه می‌کنیم به نتیجه مطلوب نزدیکتر می‌شویم.
+علاوه بر گاز آرگن ، به نظر می‌رسد که ناهید از نظر ((کریپتون|گاز کریپتون)) نیز سیاره‌ای غنی‌تر از زمین است. چنین پنداری ما را به گوشه‌هایی از رمز آفرینش راهنمائی می‌کند و در پذیرش تئوری ((پیدایش منظومه شمسی)) مصممتر می‌سازد. شاید در همان روزهای نخستین پیدایش منظومه شمسی ، یعنی زمانی که ((باد خورشیدی|بادهای خورشیدی)) از وضع فعلی متراکمتر بوده است، محل کنونی ناهید گازهای بیشتری دریافت داشته و از انبوهش گازهای مزبور پیش سیاره زهره پدید آمده است.

پیش سیاره ناهید از همان روزهای آغازین همانند سپری جلوی بادهای خورشیدی را سد کرده و از وزش و رسیدن آنها به سیاره‌های زمین و ((مریخ|بهرام)) (مریخ) ممانعت نموده است و کمیابی گازهایی چون کریپتون و گزنون و آرگن در جو زمین و بهرام را احتمالاً بایستی ناشی از همین ممانعت دانست. بدون تردید مقدار کریپتون موجود در جو ناهید حداقل سه برابر کریپتون جو زمین است و مقدار گاز آرگن آن نیز هفتصد بار نیز بیشتر از گاز کریپتون می‌باشد و هنگامی که نسبت میان گازهای آرگن و کریپتون زمین و بهرام را که 30 به 1 است، با آن مقایسه می‌کنیم به نتیجه مطلوب نزدیکتر می‌شویم.

با توجه به اینکه مقدار گاز آرگن خورشید 20000 بیشتر از کریپتون آن است. با این حقیقت که گازهای مزبور به احتمال زیاد از خورشید آمده‌اند، روبرو می‌کردیم و مایه اولیه تشکیل دهنده سیارات را به ((خورشید)) وابسته می‌دانیم. نتایج حاصل از سفر پاپونیر ، این گمان را تا مرز یقین نیرو بخشیده است. گاز دی اکسید کربن جو ناهید در مقایسه با جو زمین بسیار زیاد است مقدار ((نیتروژن)) جو آن نیز بهمان سان از نیتروژن جو زمین بیشتر است و به میزانی معادل سه برابر نیتروژن جو زمین می‌رسد. از سوی دیگر ، نیتروژن جو بهرام به مراتب از آن هم کمتر است.

از جمله اسرار ناهید ، فرآیند شیمیائی مرموز و پیچیده ابرهای آن است. وجود گازهائی مانند سولفید ئیدرژن ، سولفید کربونیل ، دی اکسید گوگرد و بخار آب در جو ناهید باعث گردیده تا قطراتی از ((اسید سولفوریک)) در هوای زهره پدید آید. بررسیهای انجام شده روی نسبت میان هیدروژن سبک و هیدروژن سنگین (دیوتریوم) موجود در جو ناهید ما را با حقایقی در زمینه وضعیت آب در سیاره مزبور آشنا می‌سازد.

 

 

 
 
 
 
  
 {picture=sgven10.jpg} {picture=sgven10.jpg}
  
 
 
 
 
-


با توجه به اینکه مقدار گاز آرگن خورشید 20000 بیشتر از کریپتون آن است. با این حقیقت که گازهای مزبور به احتمال زیاد از خورشید آمده‌اند، روبرو می‌کردیم و مایه اولیه تشکیل دهنده سیارات را به ((خورشید)) وابسته می‌دانیم. نتایج حاصل از سفر پاپونیر ، این گمان را تا مرز یقین نیرو بخشیده است. گاز دی اکسید کربن جو ناهید در مقایسه با جو زمین بسیار زیاد است مقدار ((نیتروژن)) جو آن نیز بهمان سان از نیتروژن جو زمین بیشتر است و به میزانی معادل سه برابر نیتروژن جو زمین می‌رسد. از سوی دیگر ، نیتروژن جو بهرام به مراتب از آن هم کمتر است.

از جمله اسرار ناهید ، فرآیند شیمیائی مرموز و پیچیده ابرهای آن است. وجود گازهائی مانند سولفید ئیدرژن ، سولفید کربونیل ، دی اکسید گوگرد و بخار آب در جو ناهید باعث گردیده تا قطراتی از ((اسید سولفوریک)) در هوای زهره پدید آید. بررسیهای انجام شده روی نسبت میان هیدروژن سبک و هیدروژن سنگین (دیوتریوم) موجود در جو ناهید ما را با حقایقی در زمینه وضعیت آب در سیاره مزبور آشنا می‌سازد.

نسبت میان گازهای مزبور در جو کنونی ناهید حدود یک به صد و شصت است، در حالیکه همین نسبت در زمین معادل یک به پانزده هزار می‌باشد. این وضعیت نشانگر آن است که ناهید آبهای خویش را که شاید روزگاری بصورت اقیانوس بوده‌اند، طی فرآیندهایی به هیدروژن مبدل نموده و سپس در جو خود رها ساخته است. احتمالاً در روزگاری که خورشید سردتر از امروز می‌بوده ، ناهید نیز همانند زمین از اقیانوسهایی برخوردار بوده است (شاید پژوهشهای بعدی بستر اقیانوسها و مجاری آب آن روزگار را آشکار سازد). ولی هنگامی که دمای خورشید به فزونی گرائید، اثر گرمخانه‌ای به تدریج در ناهید پدیدار شد و دمای سطحی را تا حد نقطه جوش فزونی بخشید و لاجرم آب اقیانوسها را به جوش آورد و تبخیر نمود.
+نسبت میان گازهای مزبور در جو کنونی ناهید حدود یک به صد و شصت است، در حالیکه همین نسبت در زمین معادل یک به پانزده هزار می‌باشد. این وضعیت نشانگر آن است که ناهید آبهای خویش را که شاید روزگاری بصورت اقیانوس بوده‌اند، طی فرآیندهایی به هیدروژن مبدل نموده و سپس در جو خود رها ساخته است. احتمالاً در روزگاری که خورشید سردتر از امروز می‌بوده ، ناهید نیز همانند زمین از اقیانوسهایی برخوردار بوده است (شاید پژوهشهای بعدی بستر اقیانوسها و مجاری آب آن روزگار را آشکار سازد). ولی هنگامی که دمای خورشید به فزونی گرائید، اثر گرمخانه‌ای به تدریج در ناهید پدیدار شد و دمای سطحی را تا حد نقطه جوش فزونی بخشید و لاجرم آب اقیانوسها را به جوش آورد و تبخیر نمود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اثر گرمخانه‌ای جو ناهید)) *((اثر گرمخانه‌ای جو ناهید))
 *((تفاوت جو سیارات منظومه شمسی)) *((تفاوت جو سیارات منظومه شمسی))
 *((سیارات منظومه شمسی)) *((سیارات منظومه شمسی))
 *((سیاره)) *((سیاره))
 *((سیاره زهره)) *((سیاره زهره))
 *((عوارض سطح ناهید)) *((عوارض سطح ناهید))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:54 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [08:24 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 27 اسفند 1384 [08:47 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [06:43 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [06:21 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [06:15 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [06:14 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..