منو
 کاربر Online
723 کاربر online
تاریخچه ی: جهان بزرگ مقیاس

!دید کلی
در میان مردم هند و چین ، ضرب المثلی وچود دارد که می گوید ، دنیا فقط تا جایی است که بشر بتواند پای پیاده آن را درنوردد. به زبان ستاره شناسان می توان گفت که جهان ، فقط تا جایی است که تلسکوپهای ما می توانند ببینند. جهان مشاهده شده ، بخشی از کل جهان است که هزاران میلیون پارسک در فضا ، و هزارن میلیون سال در زمان را در بر گرفته است. برای مشاهده ساختمان بزرگ مقیاس ، محتوا و تکامل جهان از تجهیزات عظیم و روشهای ماهرانه ای استفاده می شود.
!روشهای مطالعه ساختمان جهان
*تجسس در جهان با همه وسعتش هدف علم کیهانشناسی (Cosmo logy)است. نیل به ساختمان بزرگ مقیاس جهان ، می تواند از طریق تچربی (کیهان شناسی مشاهده ای) ، یا عملی (مدلهای نظری جهان)انجام گیرد. روش تجربی ، بر داده های مشاهده ای تکیه دارد و ساختمان واقعی جهان را در نظر قرار می دهد. لیکن تجربه عملی با جهان در سطح وسیع تا اندازه زیادی محدود است.
*روش عقلی ، کلیه ساختمانهای ممکن برای جهان ، یعنی مدلهای کیهانشناختی را کاوش می کند. ممکن بودن ، منطقی بودن را می رساند ، یعنی هیچ تناقضی با قوانین فیزیکی و داده های مشاهده ا ی در آن یافت نشود. ریاضیات تا حد زیادی استنتاجهای منطقی را تسهیل می کند و داده های مشاهده ای ،عوامل راهگشایی برای مدلهای نظری هستند. فقط یک جهان واقعی وجود دارد که ما تا تلسکوپهای خود مشاهده می کنیم و در جوار آن انبوهی از مدلهای نظری وجود دارد. از آنجا که داده های مشاهده ای قابل اطمینان در مورد جهان در دید وسیع ، کمیاب است به دشواری می توان یک مدل خاصی را با جهان واقعی تطابق داد.
!خصوصیات مشاهده‌ای
داده های مشاهده ای با مکان ، شدت تابش ، طیف و قطبی بودن کهکشانها و بویژه با درخشانترین کهکشانها در خوشه ها سروکار دارد. تابندگی درخشانترین کهکشانها در خوشه های فنی را می توان تا فواصل بسیار بزرگ ، اندازه گیری کرد. اگر این کار را انجام دهیم خواهیم دید که تابندگی آنها ، تقریبا مساوی است. از این دو ویژگی ، برای اندازه گیری فواصل خوشه های کهکشانها استفاده می شود.
یک خصیصه مشاهده ای دیگر کهکشانهای دور ، جابجایی خطوط طیفی آنها به سمت طول موجهای آزمایشگاهی است. انتقال به .....خطوط طیفی ، در نتیجه گریز کهکشانها به وجود می آید. فضا در حضور ماده و میدان ، انحنا می یابد و تقریبا فضای مسطح در نسبیت خاص ، فقط در یک حجم کوچک ، و نه در کل مسیر اشعه نور از یک کهکشان دوردست ، مجاز است.
!قانون هابل
برای درخشنده ترین کهکشانهای خوشه ها ، یک رابطه تجربی بین دو کمیت مشاهده شد. m و z وجود دارد ، که نخستین بار توسط هابل کشف شد. m قدر ظاهر کهکشانها و z کمیت برون بعدی است که به صورت نسبت جابجایی خطوط طیفی حاصل از کهکشانها به طول موج آزمایشگاهی تعریف می شود. چون m ، مقیاسی برای فاصله است ، لذا رابطه تجربی کشف شد. توسط هابل یک تناسب بین فاصله r یک خوشه کهکشانی و انتقال به قرنر z آن ، یا سرعت فرار کهکشانها ، نشان می دهد.
V=zc=Hor
این رابطه ساده که بین فواصل خوشه های کهکشانها و سرعتهای فرار آنها وجود دارد ، قانون هابل خوانده می شود ، که در آن HO ثابت هابل خوانده می شود که مقیاسی از انبساط جهان است.
!گستره قانون هابل
قانون هابل برای فواصلی که به حد کافی بزرگ باشند ، معتبر است. از این رو می توان از اثرات محلی چشم پوشی کرد. لیکن فاصله را نمی توان تا جایی بزرگ کرد که تاثیرات نسبیتی ، قابل اغماض باشند. انحراف انتقال به قرنر های بسیار بزرگ از قانون ساده هابل ، اهمیت زیادی دارد. زیرا انحرافات ، تعیین خواهند کرد که کدام یک از مدلهای کیهان شناختی پیشنهادی ، بهترین مدل است.
!ثابت هابل
ثابت Hº که در قانون هابل مشاهده می شود ، به ثابت هابل معروف است ، که مقیاس انبساط جهان را نشان می دهد. عکس ثابت هابل ، دارای بعد زمان است و زمان هابل خوانده می شود. چنانچه سرعت گریز در تمام مدت تکامل جهان ثابت بوده باشد ، زمان هابل باید نشان دهنده سن جهان باشد. لذا برای H0=55kmS<sup>-1</ sup>Mpc<sup>-1</sup> زمان هابل مساوی 18×10<sup>9</sup> سال است. اما در نتیجه گرانش خودی ، انبساط جهان دارای منفی است. اگر چنین باشد ثابت هابل در گذشته ، بزرگتر بود. و زمان هابل ، کوتاهتر از زمانی است که از روی سرعت ثابت انبساط به دست آید. بر اساس مدلهای فریدمان و نظریه انفجار بزرگ ، انبساط جهان تقریبا10×10<sup>9</sup> سال پیش آغاز شده است.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 04 فروردین 1385 [23:00 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [16:01 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [11:11 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [06:18 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [16:21 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [16:15 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..