منو
 صفحه های تصادفی
Astatine
دو دست در طواف
تبخیر
مدار اسیلاتور مربعی 1
سنت فرهنگی اولمک -مراحل تحولی
مبانی گرانش
تواضع حضرت خضر در برابر امام علی علیه السلام
شاهرخ تیمورى
حاطب بن ابی بلتعه
همجوشی هسته‌ای
 کاربر Online
490 کاربر online
تاریخچه ی: جنگ و پرخاشگری

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-15Lines: 1-23
 +!ریشه لغوی
 +پرخاشگری از ریشه لاتینی (Aggredi) گرفته شده و به معنی جلو رفتن برای حل یک مشکل است.
 !طلاعات اولیه !طلاعات اولیه
-گاستون بوتول معتقد است که باید رفتارهای پرخاشگرانه را به انگیزه های ستیزه جویانه نسبت داد.وانگیزه های ستیزه جویانه ناشی از احساس سرخوردگی یا سرکوب غرایز است. رفتارهای پرخاشگرانه جنگ نتیجه انگیزه های ستیزه جویانه است.پس پرخاشگری نتیجة ناکامی است.
!یشة لغوی پرخاشگری
پرخاشگری از ریشة لاتینی aggredi گرفته شده وبه معنی جلو رفتن برای حل یک مشکل است.
مفهوم پرخاشگری از نظر روانشناسان :
*عمل خصومت , عملی که موجب ترس یا گریز حیوان دیگر می گردد.
*نوعی رفتار که رنگ تهاجمی دارد و از خطر وسختی نمی هراسد , بلکه بدان میل می کند.
*میل انسان به انجام دادن هرنوع عمل شدید ومؤثر که با صفات دفاع از خود , غنیمت شمردن هرفرصت برای اظهار وجود , یا برقرار ساختن اصول و عقایدی که خود به آنها ایمان دارد , ممتاز و مشخص می شود که مخالف آن «میل به گریز» و اجتناب ازخطر یا ناسازکاری به وسیلة «کناره گیری» است.
+((گاستون بوتول)) معتقد است که باید ((پرخاشگری|رفتارهای پرخاشگرانه)) را به انگیزههای ستیزه جویانه نسبت داد، و انگیزههای ستیزه جویانه ناشی از ((احساس سرخوردگی)) یا ((سرکوب غرایز)) است. رفتارهای پرخاشگرانه جنگ نتیجه انگیزههای ستیزه جویانه است. پس پرخاشگری نتیجه ناکامی است.
!مفهوم پرخاشگری از نظر روانشناسان
*عمل خصومت ، عملی که موجب ((ترس)) یا گریز حیوان دیگر میگردد.
*نوعی رفتار که رنگ تهاجمی دارد و از خطر و سختی نمیهراسد، بلکه بدان میل میکند.
*میل انسان به انجام دادن هر نوع عمل شدید و موثر که با صفات دفاع از خود ، غنیمت شمردن هر فرصت برای اظهار وجود ، یا برقرار ساختن اصول و عقایدی که خود به آنها ایمان دارد، ممتاز و مشخص میشود که مخالف آن میل به گریز و اجتناب از خطر یا ناسازکاری بوسیله کناره گیری است.
 *رفتاری که هدفش ضرر رساندن به یک موجود زنده دیگر است. *رفتاری که هدفش ضرر رساندن به یک موجود زنده دیگر است.
-رابطة خشم و پرخاشگری :
خشم و پرخاشگری صلح جهانی را به خطر می اندازد و بی جهت نیست که علما و اندیشمندان و صلح دوستانه سالانه کنفرانسهایی در جهت چگونگی جلوگیری از تعدی گروهای انسانی به یکدیگر تشکیل داده , توصیه هایی صادر می نمایند.
!تیجة پرخاشگری در روابط بین المللی
عدم رعایت عدالت و احترام متقابل در روابط بین المللی می تواند ایجاد حالت روانی و ناکامی شدیدی برای نسلهای آتی به وجود آورد.پدید استعمارگری و غارت ثروت ملل مختلف و نابودی فرهنگهای بومی و جانشینی فرهنگی غیر بومی می تواند موجب خشم ونفرت روشنفکران و افراد آزاد اندیش جوامع ستم گردد , که با کمک ترفند های فرهنگی مردم جامعه را نسبت به ستم ملی ای که بر آنها رفته است یا می رود , آگاه نماید و در نهایت آنها را به انتقام جویی و شورش و نبردی علیه بیگانگان ترغیب کند. />دراین مورد ستیزه جویی می تواند علل و انگیزة روانکاوانه و عقده گشایی نیز برخودگیر و اقدامات ستیزه جویانه دقیقاً برای مقابله با احساس حقارت ملی یا عقدة شکست و ناتوانی در برابر استعمارگران تلقی گردد.
+!رابطه خشم و پرخاشگری
((پرخاشگری|خشم و پرخاشگر)) صلح جهانی را به خطر میاندازد و بیجهت نیست که ((علما)) و اندیشمندان و صلح دوستان سالانه کنفرانسهایی در جهت چگونگی جلوگیری از تعدی گروهای انسانی به یکدیگر تشکیل داده و توصیههایی صادر مینمایند.
!نتیجه پرخاشگری در روابط بین المللی
عدم رعایت ((عدالت)) و احترام متقابل در ((روابط بین المللی)) میتواند ایجاد حالت روانی و ناکامی شدیدی برای نسلهای آتی به وجود آورد. ((استعمارگری|پدیده استعمارگری)) و غارت ثروت ملل مختلف و نابودی ((فرهنگ بومی|فرهنگهای بومی)) و جانشینی فرهنگی غیر بومی میتواند موجب خشم و نفرت روشنفکران و افراد آزاد اندیش جوامع تحت ستم گردد، که با کمک ترفندهای فرهنگ مردم جامعه را نسبت به ستم ملیای که بر آنها رفته است یا میرود، آگاه نماید.

در نهایت آنها را به ((انتقام جویی)) و ((شورش)) و نبردی علیه بیگانگان ترغیب کند. در این مورد ستیزهجویی میتواند علل و انگیزه روانکاوانه و عقدهگشایی نیز برخود گیرد، و اقدامات ستیزه جویانه دقیقا برای مقابله با ((احساس حقارت ملی)) یا عقده شکست و ناتوانی در برابر استعمارگران تلقی گردد.
!همچنین ببینید
*((احساس حقارت ملی))
*((احساس سرخوردگی))
*((استعمارگری))
*((انتقام جویی))
*((پدیده جنگ))
*((پرخاشگری))
*((جنگ روانی))
*((روانشناسی جنگ))
*((شورش))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 دی 1383 [04:52 ]   2   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [12:54 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..