منو
 صفحه های تصادفی
قاصدک «داروئی»
مارچوبه «داروئی»
لسلی لمپورت
قرارداد 1907
اذان گفتن بلال روز فتح مکه
چگونه راحت بخوابیم؟
بردار مکان ، سرعت و شتاب
امام حسین علیه السلام و نمایاندن جایگاه اصحاب در بهشت
فرمانروایان آق قویونلو در دوره ی اوج اقتدار آن حکومت
موازنه و ترصیع
 کاربر Online
518 کاربر online
تاریخچه ی: جنگ سرد

تفاوت با نگارش: 15

Lines: 1-225Lines: 1-225
 !جنگ سرد !جنگ سرد
-ایلات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در طی ((جنگ جهانی دوم ))با یکدیگر هم پیمان بودند، اما بعد از جنگ راهشان از هم جدا شد. در سال 1949 ایالات متحده پیمان ناتو را برای جلوگیری از گسترش کمونیسم شوروی تشکیل داد. دو ابر قدرت علاوه بر جنگهای واقعی در ((کره))، ((ویتنام)) و ((افغانستان))، با یکدیگر جنگ سرد تبلیغاتی، جاسوسی و تهدیدات نظامی نیز داشتند. وجود عامل بازدارنده سلاحهای هسته ای از درگیری نظامی مستقیم، پیشگیری می کرد. +((آمریکا |ایلات متحده)) و ((شوروی|اتحاد جماهیر شوروی)) در طی ((جنگ جهانی دوم ))با یکدیگر هم پیمان بودند، اما بعد از جنگ راهشان از هم جدا شد. در سال 1949 ایالات متحده ((پیمان ناتو ))را برای جلوگیری از گسترش ((کمونیسم)) شوروی تشکیل داد. دو ابر قدرت علاوه بر جنگهای واقعی در ((کره))، ((ویتنام)) و ((افغانستان))، با یکدیگر جنگ سرد تبلیغاتی، جاسوسی و تهدیدات نظامی نیز داشتند. وجود عامل بازدارنده ((سلاحهای هسته ای)) از درگیری نظامی مستقیم، پیشگیری می کرد.
 
 
 
 
  
 {picture=jang_sard1.jpg} {picture=jang_sard1.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 مسابقات تسلیحات هسته ای

 مسابقات تسلیحات هسته ای

 دو ابر قدرت در ذخیره تسلیحات و تجهیزات هر
چه قوی تر، با یکدیگر به رقابت برخاستند.
 دو ابر قدرت در ذخیره تسلیحات و تجهیزات هر
چه قوی تر، با یکدیگر به رقابت برخاستند.
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 __1945 م __ __1945 م __
-هم پیمانان پیروز جنگ جهانی دوم ـ بطور عمده ایلات متحده و اتحاد جماهیر شوروی ـ در ((پالتا)) واقع در کریمه و پوتسدام واقع در ((آلمان)) یکدیگر را ملاقات نمودند و برای دنیای بعد از جنگ تصمیم گیری کردند. +هم پیمانان پیروز جنگ جهانی دوم ـ بطور عمده ایلات متحده و اتحاد جماهیر شوروی ـ در ((پالتا)) واقع در ((شبه جزیره کریمه|کریمه)) و ((پوتسدام)) واقع در ((آلمان)) یکدیگر را ملاقات نمودند و برای دنیای بعد از جنگ تصمیم گیری کردند.
 __1946__ __1946__
-در طی یک سخنرانی در شهر ((فالتون)) ایالت میسوری، نخست وزیر سابق ((بریتانیا))، ((چرچیل))، اظهار داشت که کمونیستها بر روی اروپا پرده آهنین می کشند. +در طی یک سخنرانی در شهر ((فالتون)) ((ایالت میسوری))، نخست وزیر سابق ((بریتانیا))، ((چرچیل))، اظهار داشت که کمونیستها بر روی اروپا پرده آهنین می کشند.
 __1947 __ __1947 __
 رئیس جمهور آمریکا ((هری ترومن ))ایالات متحده را ملزم به محدود نمودن گسترش جهانی کمونیزم کرد. رئیس جمهور آمریکا ((هری ترومن ))ایالات متحده را ملزم به محدود نمودن گسترش جهانی کمونیزم کرد.
 __1948__ __1948__
-نظامیان شوروی ((برلین)) غربی را محاصره نمودند. یک پل هوایی شهر را از نظر غذا و سوخت تامین می کرد. +نظامیان شوروی ((برلین)) غربی را محاصره نمودند. آمریکا و اروپای غربی ، توسط یک پل هوایی شهر را از نظر غذا و سوخت تامین می کردند .
 __1949__ __1949__
-ناتو (پیمان آتلانیتک شمالی) شکل می گیرد. اتحاد جماهیر شوروی اولین بمب اتمی خود را منفجر می کند. چین مبدل به یک دولت ((کمونیست)) می شود. +ناتو (پیمان آتلانیتک شمالی) شکل می گیرد. اتحاد جماهیر شوروی اولین بمب اتمی خود را منفجر می کند. ((چین)) مبدل به یک دولت ((کمونیست)) می شود.
 __1950__ __1950__
-جنگ کره «ماده غذایی» آغاز می گردد. سناتور جوزف مک کارتی نفوذ کمونیست را در وزارت امور خارجه، فاش می سازد. +((جنگ کره )) آغاز می گردد. سناتور ((جوزف مک کارتی)) نفوذ کمونیست را در وزارت امور خارجه، فاش می سازد.
 __1952__ __1952__
 ایالات متحده اولین ((بمب هیدروژنی )) را آزمایش می کند. ایالات متحده اولین ((بمب هیدروژنی )) را آزمایش می کند.
 __1953__ __1953__
-رهبر شوروی، ((ژوزف استالین ))می میرد. جنگ در کره «ماده غذایی» پایان می پذیرد. ارتش شوروی شورشها را در برلین شرقی سرکوب می کند. +رهبر شوروی، ((ژوزف استالین ))می میرد. جنگ در کره پایان می پذیرد. ارتش شوروی شورشها را در ((برلین شرقی ))سرکوب می کند.
 __1955__ __1955__
-«پیمان ورشو» که اتحادیه نظامی دول کمونیستی است، به رهبری شوروی شکل می گیرد. +((پیمان ورشو)) که اتحادیه نظامی دول کمونیستی است، به رهبری شوروی شکل می گیرد.
 __1956 __ __1956 __
-ارتش شوروی قیام مجاریها را سرکوب می نماید. نیکیتا خروشچف رهبر شوروی، جنایات استالین را بطور علنی فاش می سازد. +ارتش شوروی قیام ((مجارها)) را سرکوب می نماید. نیکیتا ((خروشچف)) رهبر شوروی، جنایات استالین را بطور علنی فاش می سازد.
 __1960__ __1960__
-هواپیمای «یو2» جاسوسی آمریکا بر فراز شوروی مورد هدف قرار می گیرد. ((جان. اف. کندی ))به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب می شود. +((هواپیمای یو2 ))جاسوسی آمریکا بر فراز شوروی مورد هدف قرار می گیرد. ((جان. اف. کندی ))به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب می شود.
 __1961__ __1961__
-تهاجمی به پشتیبانی آمریکا در خلیج خوکهای ویا، با شکست مواجه می شود. کمونیستها ((دیوار برلین)) را ساخته و برلین شرقی را از برلین غربی جدا می نمایند. +تهاجمی به پشتیبانی آمریکا در ((خلیج خوکها))ی ((وبا))، با شکست مواجه می شود. کمونیستها ((دیوار برلین)) را ساخته و برلین شرقی را از ((برلین غربی)) جدا می نمایند.
 __1962__ __1962__
 ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی قرار دادی مبنی بر منع آزمایشات هسته ای در اتمسفر به امضاء میرسانند. چین یک بمب اتمی را منفجر می سازد. «کندی» رئیس جمهور آمریکا ترور می شود. ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی قرار دادی مبنی بر منع آزمایشات هسته ای در اتمسفر به امضاء میرسانند. چین یک بمب اتمی را منفجر می سازد. «کندی» رئیس جمهور آمریکا ترور می شود.
 __1964__ __1964__
-((خروشچف ))از رهبری شوروی عزل می گردد. +«خروشچف »از رهبری شوروی عزل می گردد.
 __1965__ __1965__
-نظامیان آمریکا به ویتنام اعزام می شوند. +نظامیان آمریکا به ((ویتنام)) اعزام می شوند.
 __1968 __ __1968 __
-دولت چکسلواکی در جریان «بهار پراگ» سعی در رهایی از کمونیزم دارد. نیروهای «پیمان ورشو» به چکسلواکی حمله می کنند. +دولت ((چکسلواکی)) در جریان ((بهار پراگ)) سعی در رهایی از کمونیزم دارد. نیروهای «پیمان ورشو» به چکسلواکی حمله می کنند.
 __1971__  __1971__
-ریچارد نیکسون جمهور آمریکا در جستجوی رابطه بهتر با ((چین)) کمونیست است. او در سال بعد مائوتسه تونگ را در ((پکن ))ملاقات می کند. +ریچارد ((نیکسون)) جمهور آمریکا در جستجوی رابطه بهتر با ((چین)) کمونیست است. او در سال بعد مائوتسه تونگ را در ((پکن ))ملاقات می کند.
 __1972__ __1972__
-پیمان سالت (مذاکرات محدودیت سلاحهای استراژیک) منتچ به توافقنامه نظامی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی می گردد. نظامیان آمریکا، ((ویتنام)) را ترک می گویند. +((پیمان سالت)) (مذاکرات محدودیت سلاحهای استراژیک) منتچ به توافقنامه نظامی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی می گردد. نظامیان آمریکا، ((ویتنام)) را ترک می گویند.
 __1975__ __1975__
 کمونیستها قدرت را در ویتنام، ((لائوس)) و ((کامبوج)) دردست گرفتند. کمونیستها قدرت را در ویتنام، ((لائوس)) و ((کامبوج)) دردست گرفتند.
 __1979__ __1979__
 سربازان شوروی وارد ((افغانستان)) شدند تا دولت کمونیست رو به زوال را تقویت نمایند. سربازان شوروی وارد ((افغانستان)) شدند تا دولت کمونیست رو به زوال را تقویت نمایند.
 __1980__ __1980__
-جنبش همبستگی در ((لهستان)) به رهبری لخ والسا به حکومت کمونیستی به رقابت می پردازد. +((جنبش همبستگی)) در ((لهستان)) به رهبری ((لخ والسا)) به حکومت کمونیستی به رقابت می پردازد.
 __1983__ __1983__
 مرحله جدیدی از مسابقه ((تسلیحات هسته ای ))آغاز می گردد. ((موشکهای کروز ))در اروپا استقرار می یابند. مرحله جدیدی از مسابقه ((تسلیحات هسته ای ))آغاز می گردد. ((موشکهای کروز ))در اروپا استقرار می یابند.
 __1985__ __1985__
-میخائیل گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی می شود. سیاستهای او نهایتا به پایان جنگ سرد کمک می نماید. +((میخائیل گورباچف)) رهبر اتحاد جماهیر شوروی می شود. سیاستهای او نهایتا به پایان جنگ سرد کمک می نماید.
-گرچه اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده در جنگ جهانی دوم در کنار یکدیگر می جنگیدند، اما سیستم سیاسی آنها کاملا مخالف یکدیگر بود. اتحاد جماهیر شوروی دولتی با سیاستهای کمونیستی وسط دیکتاتو ((ژوزف استالین ))(1953 ـ 1879) اداره می شد. میلیونها شهروند شوروی در ارودگاههای کار اجباری در وضع فجیعی زندانی بودند. +گرچه اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده در جنگ جهانی دوم در کنار یکدیگر می جنگیدند، اما سیستم سیاسی آنها کاملا مخالف یکدیگر بود. اتحاد جماهیر شوروی دولتی با سیاستهای کمونیستی ود که عمدتا توط ((ژوزف استالین ))(1953 ـ 1879) اداره و کنترل می شد. میلیونها شهروند شوروی در ارودگاههای کار اجباری در وضع فجیعی زندانی بودند ، اما در مقابل روسیه از کشوری درجه دوم در اروپا ، به قدرتی جهانی تبدیل گشت .
 !کیف جاسوسی !کیف جاسوسی
-ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد از عوامل سری برای جمع وری اطلاعات درباره یکدیگر استفاده می کردند. این عوامل برای اجتناب از لو رفتن از وسایل طراحی شده ویژه ای نظیر ((دوربینهای مخفی))، ضبط صوتها، و دستگاههای فتوکپی بهره می بردند. +ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد از عوامل سری برای جمع وری اطلاعات درباره یکدیگر استفاده می کردند. این عوامل برای اجتناب از لو رفتن از وسایل طراحی شده ویژه ای نظیر ((دوربینهای مخفی))، ضبط صوتها، و دستگاههای فتوکپی بهره می بردند.
 
 
 
 
  
 {picture=jang_sard2.jpg} {picture=jang_sard2.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 وسایل مخفی

 وسایل مخفی

 مامورین سرویسهای
اطلاعاتی آمریکا از این کیف
دستیهای ویژه استفاده می کردند.
 مامورین سرویسهای
اطلاعاتی آمریکا از این کیف
دستیهای ویژه استفاده می کردند.
  
  
  
  
 
 
 
 
 !دوره تصرف بعد از جنگ !دوره تصرف بعد از جنگ
-پیروزیهای ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم قدرت شوروی را به قلب اروپا منتقل ساخت. در مناطقی که ارتش آنها اشغال نموده بود، شوروی ها دولتهای کمونیستی ایجاد کردند که می توان از جمله لهستان، ((چکسلواکی))، ((مجارستان))، ((رومانی)) و ((بلغارستان)) را نام برد. سیستم کمونیستی توسط پلیس مخفی با استفاده از زندان، اردوگاههای کار اجباری، شکنجه و اعدام، به شدت اعمال می شد. حاکمان این کشورها به مردم خود خدمت نمی کردند بلکه به استالین خدمت می کردند. +پیروزیهای ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم ، قدرت شوروی را به قلب اروپا منتقل ساخت. در مناطقی که ارتش آنها اشغال نموده بود، شوروی ها دولتهای کمونیستی ایجاد کردند که می توان از جمله لهستان، ((چکسلواکی))، ((مجارستان))، ((رومانی)) و ((بلغارستان)) را نام برد. سیستم کمونیستی توسط پلیس مخفی با استفاده از زندان، به شدت اعمال می شد.
 !تقسیم آلمان !تقسیم آلمان
-قدرتهای غربی، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، و اتحاد جماهیر شوروی به یکدیگر پیوستند تا آلمان شکست خورده را اشغال نمایند. هر کشور منطقه جداگانه ای را تحت کنترل خود گرفت. ((برلین))، پایتحت آلمان، داخل منطقه شوروی قرار داشت اما چهار هم پیمان هر کدام قسمتی از شهر را کنترل می کردند. در سال 1948 ارتش شوروی قسمت غربی برلین را محاصره نمود. غرب نیز این عمل را با سان پل هوائی برلین و بردن سوخت و غذا برای برلین غربی پاسخ گفت. نهایتا در سال 1949 شوروی دست از محاصره برداشت و آلمان به دو بخش تقسیم شد که هر کدام دولت جداگانه ای داشت. ناحیه غربی تبدیل به آلمان غربی شد و منطقه شوروی تبدیل به آلمان شرقی کمونیست شد. شهر برلین بین شرق و غرب بصورت تقسیم شده باقی ماند. +قدرتهای غربی، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، و اتحاد جماهیر شوروی به یکدیگر پیوستند تا آلمان شکست خورده را اشغال نمایند. هر کشور منطقه جداگانه ای را تحت کنترل خود گرفت. ((برلین))، پایتحت آلمان، داخل منطقه شوروی قرار داشت اما چهار هم پیمان هر کدام قسمتی از شهر را کنترل می کردند. در سال 1948 ارتش شوروی قسمت غربی برلین را محاصره نمود. غرب نیز این عمل را با اید یک پل هوائی به سمت برلین و بردن سوخت و غذا برای برلین غربی پاسخ گفت. نهایتا در سال 1949 شوروی دست از محاصره برداشت و آلمان به دو بخش تقسیم شد که هر کدام دولت جداگانه ای داشت. ناحیه غربی تبدیل به آلمان غربی شد و منطقه شوروی تبدیل به آلمان شرقی کمونیست شد. شهر برلین بین شرق و غرب بصورت تقسیم شده باقی ماند.
 !شورشها !شورشها
-مردمی که در کشورهای کمونیستی شرق اروپا زندگی می کردند از سختیهای بسیار رنج می بردند. در سال 1956 شورشهائی علیه قدرت شوروی در لهستان و مجارستان به وقوع پیوست. برای مدت کوتاهی مجارستانیها موفق به براندازی دولت ((کمونیست)) شدند. با این وجود تانکهای ارتش شوروی خیلی زود قیام را سرکوب نمودند، در شورش مجارستان حدود 2500 نفر کشته شدند. +در سال 1956 شورشهائی علیه قدرت شوروی در لهستان و مجارستان به وقوع پیوست. برای مدت کوتاهی مجارستانیها موفق به براندازی دولت ((کمونیست)) شدند. با این وجود تانکهای ارتش شوروی خیلی زود قیام را سرکوب نمودند، در شورش مجارستان حدود 2500 نفر کشته شدند.
 !بحران موشکی کوبا !بحران موشکی کوبا
 
 
 
 
  
 {picture=jang_sard3.jpg} {picture=jang_sard3.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 راهپیمائی اعتراض آمیز

 راهپیمائی اعتراض آمیز

 تظاهر کنندگان علیه دخالت آمریکا
در کوبا اعتراض نمودند .
 تظاهر کنندگان علیه دخالت آمریکا
در کوبا اعتراض نمودند .
  
  
  
  
 
 
 
 
-جنگ سرد در سال 1962 م اوج گرفت . ایالات متحده متوجه شد که اتحاد جماهیر شوروی اقدام به مستقرسازی موشکهای هسته ای در کوبای کمونیست که توسط فیدل کاسترو رهبری می شد ‏ کرده است . ایالات متحده درخواست برچیدن موشکها را کرد . رهبر شوروی نیکیتا خروشچف وقتی که با محاصره اقتصادی آمریکا روبرو شد ‏ از تصمیم خود صرف نظر کرد و احتمال جنگ هسته ای از بین رفت . +جنگ سرد در سال 1962 م اوج گرفت . ایالات متحده متوجه شد که اتحاد جماهیر شوروی اقدام به مستقرسازی موشکهای هسته ای در کوبای کمونیست که توسط ((فیدل کاسترو)) رهبری می شد ‏ کرده است . ایالات متحده درخواست برچیدن موشکها را کرد . رهبر شوروی نیکیتا خروشچف وقتی که با محاصره اقتصادی و تهدید به شروع جنگ هسته ای آمریکا روبرو شد ،‏ از تصمیم خود صرف نظر کرد و احتمال جنگ هسته ای از بین رفت .
 !نیکتا خروشچف !نیکتا خروشچف
-علیرغم این وقایع بیرحمانه، در بلوک شوروی کم کم شرایط مساعد شد. در سال 1953 استالین در گذشت و در سال 1956 جانشین وی نیکتا خرشچف (1971ـ 1894) در محضر کنگره شوروی جنایات استالین را بر ملا ساخت. سیستم کمونیستی زیر نظر خروشجف کر سمگی ی نو. میلیونها زندانی سیاسی از زندانها آزاد و ایراد بعضی سخنرانیهای مجاز شمرده شدند، سطح زندگی و ترقی نمود.
در سال 1961 شوروی ها دیوار برلین را ساختند که برلین شرقی را از برلین غربی جدا می نمود. این دیوار مانع فرار آلمانی هایی می شد که در جستجوی آزادی بیشتر و رفاه به غرب می گریختند. بین سالهای 1961 و 1989، 79 نفر در حالیکه سعی در عبور از روی دیوار داشتند، کشته شدند.
+علیرغم این وقایع بیرحمانه، در بلوک شوروی کم کم شرایط مساعد شد. در سال 1953 استالین در گذشت و در سال 1956 جانشین وی نیکتا خرشچف (1971ـ 1894) در حضور کنگره سراسری حزب کمونیست شوروی جنایات استالین را بر ملا ساخت. سیستم کمونیستی زیر نظر خروشجف ، ارهای سیی کاش یا . میلیونها زندانی سیاسی از زندانها آزاد و ایراد بعضی سخنرانیهای مجاز شمرده شدند، سطح زندگی و ترقی نمود.
در سال 1961 شوروی ها ((دیوار برلین)) را ساختند که برلین شرقی را از برلین غربی جدا می نمود. این دیوار مانع فرار آلمانی هایی می شد که در جستجوی آزادی بیشتر و رفاه به غرب می گریختند. بین سالهای 1961 و 1989، 79 نفر در حالیکه سعی در عبور از روی دیوار داشتند، کشته شدند.
 !«بهار پراک» !«بهار پراک»
-در سال 1968 دولت کمونیست ((چکسلواکی)) به رهبری لکساندر دوبچک (93 ـ 1921) دست به اصلاحات تازه ای زد. این دوره به دوره «بهار پراگ» شهرت یافت و تنها چند ماه دوام یافت. اتحاد جماهیر شوروی یکبار دیگر تانکهای خود را در هم کوبیدن این حرکت اصلاحگر، اعزام داشت. +در سال 1968 دولت کمونیست ((چکسلواکی)) به رهبری ((لکساندر دوبچک)) (93 ـ 1921) دست به اصلاحات تازه ای زد. این دوره به دوره «بهار پراگ» شهرت یافت و تنها چند ماه دوام یافت. اتحاد جماهیر شوروی یکبار دیگر تانکهای خود را در هم کوبیدن این حرکت اصلاحگر، اعزام داشت.
 !بلوک شوروی !بلوک شوروی
-گرچه مخالفان شجاعی نظیر فیزیکدان هسته ای، آندری ساخاروف (89 ـ 1921) و نویسنده معروف، آلکساندر سولزنیتسین (متولد 1918) در دهه 1970 به رویاروئی با قدرت شوروی پرداختند اما در دهه 1980 بود که بلوک شرق شروع به از هم پاشیدن نمود. بوجودآمدن جنبش همبستگی در لهستان به رهبری لخ والسا (متولد 1942) اولین شکاف واقعی در قدرت شوروی بود. وقتیکه ((میخائیل گورباچف ))(متولد 1931) در سال 1985 رهبر شوروی شد دست به اصلاحات جدی زد که در نهایت همه این موارد، منتهی به از هم پاشی بلوک شرق در سال 1990 شدند. +گرچه مخالفان شجاعی نظیر فیزیکدان هسته ای، ((آندری ساخاروف)) (89 ـ 1921) و نویسنده معروف، آلکساندر ((سولزنیتسین)) (متولد 1918) در دهه 1970 به رویاروئی با قدرت شوروی پرداختند اما در دهه 1980 بود که بلوک شرق شروع به از هم پاشیدن نمود. بوجودآمدن جنبش همبستگی در لهستان به رهبری لخ والسا (متولد 1942) اولین شکاف واقعی در قدرت شوروی بود. وقتیکه ((میخائیل گورباچف ))(متولد 1931) در سال 1985 رهبر شوروی شد دست به اصلاحات جدی زد که در نهایت همه این موارد، منتهی به از هم پاشی بلوک شرق در سال 1990 شدند.
 !پرده آهنین !پرده آهنین
 
 
 
 
  
 {picture=jang_sard4.jpg} {picture=jang_sard4.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 یک جدائی عظیم

 یک جدائی عظیم

 این نقشه نشان دهنده گسترش
بلوک کمونیست در سال 1950 م است.
 این نقشه نشان دهنده گسترش
بلوک کمونیست در سال 1950 م است.
  
  
  
  
 
 
 
 
-در پایان ((جنگ جهانی دوم))، اتحاد جماهیرشوروی، دولت کمونیست را در کشورهای شرق اروپا، لهستان، مجارستان، ((بلغارستان))، ((رومانی))، آلمان شرقی و چکسلواکی تاسیس نمود. دولتهای کمونیست هم چنین در ((یوگسلاوی)) و آلبانی به قدرت رسیدند. در چین، ((مائوتسه تونگ)) کمونیستها را بسوی پیروزی رهبری کرد. مرز بین اروپای غربی و شرق کمونیست معروف به «پرده آهنین» بود. +در پایان ((جنگ جهانی دوم))، اتحاد جماهیرشوروی، دولت کمونیست را در کشورهای شرق اروپا، لهستان، مجارستان، ((بلغارستان))، ((رومانی))، آلمان شرقی و چکسلواکی تاسیس نمود. دولتهای کمونیست هم چنین در ((یوگسلاوی)) و آلبانی به قدرت رسیدند. در چین، ((مائوتسه تونگ)) کمونیستها را بسوی پیروزی رهبری کرد. مرز بین ((اروپای غربی)) و شرق کمونیست معروف به «پرده آهنین» بود.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 دی 1384 [16:33 ]   18   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 21 دی 1384 [16:31 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 دی 1384 [16:28 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [09:47 ]   15   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:35 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:21 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:16 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:06 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:02 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [06:55 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [06:53 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [06:43 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [06:35 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [05:55 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [11:30 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [11:08 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [10:37 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [10:26 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..