منو
 کاربر Online
181 کاربر online
تاریخچه ی: جنگ سرد

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-82Lines: 1-225
-جنگ سرد
ایلات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در طی جنگ جهانی دوم با یکدیگر هم پیمان بودند، اما بعد از جنگ راهشان از هم جدا شد. در سال 1949 ایالات متحده پیمان ناتو را برای جلوگیری از گسترش کمونیسم شوروی تشکیل داد. دو ابر قدرت علاوه بر جنگهای واقعی در کره، ویتنام و افغانستان، با یکدیگر جنگ سرد تبلیغاتی، جاسوسی و تهدیدات نظامی نیز داشتند. وجود عامل بازدارنده سلاحهای هسته ای از درگیری نظامی مستقیم، پیشگیری می کرد.
زیر نویس عکس
مسابقات تسلیحات هسته ای
دو ابر قدرت در ذخیره تسلیحات و تجهیزات هر چه قوی تر، با یکدیگر به رقابت برخاستند.
کیف جاسوسی
ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد از عوامل سری برای جمع اوری اطلاعات درباره یکدیگر استفاده می کردند. این عوامل برای اجتناب از لو رفتن از وسایل طراحی شده ویژه ای نظیر دوربینهای مخفی، ضبط صوتها، و دستگاههای فتوکپی بهره می بردند.
+!جنگ سرد
-زیر نویس عکس
وسایل می
مامورین سرویسهای اطلااتی آمریکا از این کیف دتیهای ویژه استفاده می کردند.
+((آمریکا |ایلات متحده)) و ((شوروی|اتحاد جماهیر شوروی)) در طی ((جنگ جهانی دوم ))با یکدیگر هم پیمان بودند، اما بعد از جنگ راهشان از هم جدا شد. در سال 1949 ایالات متحده ((پیمان ناتو ))را برای جلوگیری از گسترش ((کمونیسم)) شوروی تشکیل داد. دو ابر قدرت علاوه بر جنگهای واقعی در ((کره))، ((ویتنام)) و ((افغانستان))، با یکدیگر جنگ سرد تبلیغاتی، جاسوسی و تهدیدات نظامی نیز داشتند. وجود عامل بازدارنده ((سلاحهای هسته ای)) از درگیری نظامی مستقیم، پیشگیری می کرد.

{picture=jang_sard1.jpg}
مسابقات تسلیحات هسته ای


دو ابر قدرت در ذخیره تسلیحات و تجهیزات هر
چه قوی تر، با یکدیگر به رقابت برخاستند.__1945 م __

هم پیمانان پیروز جنگ جهانی دوم ـ بطور عمده
ایلات محد و اتحاد جماهیر شوروی ـ در ((پالتا)) واقع در ((شبه جزیره کریمه|کریمه)) و ((پوتسدام)) واقع در ((آلمان)) یکدیگر را ملاقات نمودند و برای دنیای بعد از جنگ تصمیم گیری کردند.

__1946__

در طی یک سخنرانی در شهر ((فالتون)) ((ایالت
میسوری))، نخست وزیر سابق ((بریتانیا))، ((چرچیل))، اظهار داشت که کمونیستها بر روی اروپا پرده آهنین می کشند.

__1947 __

رئی
س جمهور آمریکا ((هری ترومن ))ایالات متحده را ملزم به محدود نمودن گسترش جهانی کمونیزم کرد.

__1948__

نظ
امیان شوروی ((برلین)) غربی را محاصره نمودند. آمریکا و اروپای غربی ، توسط یک پل هوایی هر را از نظر غذا و سوخت تامین می کردند .

__1949__

ناتو (پیمان
آتلانیتک شمالی) شکل می گیرد. اتحاد جماهیر شوروی اولین بمب اتمی خود را منفجر می کند. ((چین)) مبدل به یک دولت ((کمونیست)) می شود.

__1950__

((جنگ کره )) آغ
از می گردد. سناتور ((جوزف مک کارتی)) نفوذ کمونیست را در وزارت امور خارجه، فاش می سازد.

__1952__

یالات متحده اولین ((بمب هیدروژنی )) را آزمایش می کند.

__1953__

رهبر شور
وی، ((ژوزف استالین ))می میرد. جنگ در کره پایان می پذیرد. ارتش شوروی شورشها را در ((برلین شرقی ))سرکوب می کند.

__1955__

((پیمان ورشو)) که ا
تحادیه نظامی دول کمونیستی است، به رهبری شوروی شکل می گیرد.

__1956 __

ارتش شوروی قیام ((مجارها)) را سرکوب می نماید. نیکیتا ((خروشچ
ف)) رهبر شوروی، جنایات استالین را بطور علنی فاش می سازد.

__1960__

((
هواپیمای یو2 ))جاسوسی آمریکا بر فراز شوروی مورد هدف قرار می گیرد. ((جان. اف. کندی ))به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب می شود.

__1961__

تهاجمی به پشتیبانی آمریکا در ((خلیج خوکها))ی ((کوبا))، با شکست مواجه می شود. کمونیستها ((دیوار برلین)) را ساخته و برلین شرقی را از ((برلین غربی)) جدا می نمایند.

__1962__
-1945 م  
-هم پیمانان پیروز جنگ جهانی دوم ـ بطور عمده ایلات متحده و اتحاد جماهیر شوروی ـ در پالتا واقع در کریمه و پوتسدام واقع در آلمان یکدیگر را ملاقات نمودند و برای دنیای بعد از جنگ تصمیم گیری کردند. 
-1946 
-در طی یک سخنرانی در شهر فالتون ایالت میسوری، نخست وزیر سابق بریتانیا، چرچیل، اظهار داشت که کمونیستها بر روی اروپا پرده آهنین می کشند. 
-1947  
-رئیس جمهور آمریکا هری ترومن ایالات متحده را ملزم به محدود نمودن گسترش جهانی کمونیزم کرد. 
-1948 
-نظامیان شوروی برلین غربی را محاصره نمودند. یک پل هوایی شهر را از نظر غذا و سوخت تامین می کرد. 
-1949 
-ناتو (پیمان آتلانیتک شمالی) شکل می گیرد. اتحاد جماهیر شوروی اولین بمب اتمی خود را منفجر می کند. چین مبدل به یک دولت کمونیست می شود. 
-1950 
-جنگ کره آغاز می گردد. سناتور جوزف مک کارتی نفوذ کمونیست را در وزارت امور خارجه، فاش می سازد. 
-1952 
-ایالات متحده اولین بمب هیدروژنی را آزمایش می کند. 
-1953 
-رهبر شوروی، ژوزف استالین می میرد. جنگ در کره پایان می پذیرد. ارتش شوروی شورشها را در برلین شرقی سرکوب می کند. 
-1955 
-«پیمان ورشو» که اتحادیه نظامی دول کمونیستی است، به رهبری شوروی شکل می گیرد. 
-1956  
-ارتش شوروی قیام مجاریها را سرکوب می نماید. نیکیتا خروشچف رهبر شوروی، جنایات استالین را بطور علنی فاش می سازد. 
-1960 
-هواپیمای «یو2» جاسوسی آمریکا بر فراز شوروی مورد هدف قرار می گیرد. جان. اف. کندی به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب می شود. 
-1961 
-تهاجمی به پشتیبانی آمریکا در خلیج خوکهای گویا، با شکست مواجه می شود. کمونیستها دیوار برلین را ساخته و برلین شرقی را از برلین غربی جدا می نمایند. 
-1962 
 ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی قرار دادی مبنی بر منع آزمایشات هسته ای در اتمسفر به امضاء میرسانند. چین یک بمب اتمی را منفجر می سازد. «کندی» رئیس جمهور آمریکا ترور می شود. ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی قرار دادی مبنی بر منع آزمایشات هسته ای در اتمسفر به امضاء میرسانند. چین یک بمب اتمی را منفجر می سازد. «کندی» رئیس جمهور آمریکا ترور می شود.
-1964
خروشچف از رهبری شوروی عزل می گردد.
1965
نظامیان آمریکا به ویتنام اعزام می شوند.
1968
دولت چکسلواکی در جریان «بهار پراگ» سعی در رهایی از کمونیزم دارد. نیروهای «پیمان ورشو» به چکسلواکی حمله می کنند.
1971
ریچارد نیکسون جمهور آمریکا در جستجوی رابطه بهتر با چین کمونیست است. او در سال بعد مائوتسه تونگ را در پکن ملاقات می کند.
1972
پیمان سالت (مذاکرات محدودیت سلاحهای استراژیک) منتچ به توافقنامه نظامی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی می گردد. نظامیان آمریکا، ویتنام را ترک می گویند.
1975
کمونیستها قدرت را در ویتنام، لائوس و کامبوج دردست گرفتند.
1979
سربازان شوروی وارد افغانستان شدند تا دولت کمونیست رو به زوال را تقویت نمایند.
1980
جنبش همبستگی در لهستان به رهبری لخ والسا به حکومت کمونیستی به رقابت می پردازد.
1983
مرحله جدیدی از مسابقه تسلیحات هسته ای آغاز می گردد. موشکهای کروز در اروپا استقرار می یابند.
1985
میخائیل گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی می شود. سیاستهای او نهایتا به پایان جنگ سرد کمک می نماید.
گرچه اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده در جنگ جهانی دوم در کنار یکدیگر می جنگیدند، اما سیستم سیاسی آنها کاملا مخالف یکدیگر بود. اتحاد جماهیر شوروی دولتی با سیاستهای کمونیستی وسط دیکتاتو ژوزف استالین (1953 ـ 1879) اداره می شد. میلیونها شهروند شوروی در ارودگاههای کار اجباری در وضع فجیعی زندانی بودند.
دوره تصرف بعد از جنگ
پیروزیهای ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم قدرت شوروی را به قلب اروپا منتقل ساخت. در مناطقی که ارتش آنها اشغال نموده بود، شوروی ها دولتهای کمونیستی ایجاد کردند که می توان از جمله لهستان، چکسلواکی، مجارستان، رومانی و بلغارستان را نام برد. سیستم کمونیستی توسط پلیس مخفی با استفاده از زندان، اردوگاههای کار اجباری، شکنجه و اعدام، به شدت اعمال می شد. حاکمان این کشورها به مردم خود خدمت نمی کردند بلکه به استالین خدمت می کردند.
تقسیم آلمان
قدرتهای غربی، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، و اتحاد جماهیر شوروی به یکدیگر پیوستند تا آلمان شکست خورده را اشغال نمایند. هر کشور منطقه جداگانه ای را تحت کنترل خود گرفت. برلین، پایتحت آلمان، داخل منطقه شوروی قرار داشت اما چهار هم پیمان هر کدام قسمتی از شهر را کنترل می کردند. در سال 1948 ارتش شوروی قسمت غربی برلین را محاصره نمود. غرب نیز این عمل را با سان پل هوائی برلین و بردن سوخت و غذا برای برلین غربی پاسخ گفت. نهایتا در سال 1949 شوروی دست از محاصره برداشت و آلمان به دو بخش تقسیم شد که هر کدام دولت جداگانه ای داشت. ناحیه غربی تبدیل به آلمان غربی شد و منطقه شوروی تبدیل به آلمان شرقی کمونیست شد. شهر برلین بین شرق و غرب بصورت تقسیم شده باقی ماند.
شورشها
مردمی که در کشورهای کمونیستی شرق اروپا زندگی می کردند از سختیهای بسیار رنج می بردند. در سال 1956 شورشهائی علیه قدرت شوروی در لهستان و مجارستان به وقوع پیوست. برای مدت کوتاهی مجارستانیها موفق به براندازی دولت کمونیست شدند. با این وجود تانکهای ارتش شوروی خیلی زود قیام را سرکوب نمودند، در شورش مجارستان حدود 2500 نفر کشته شدند.
نیکتا خروشچف
علیرغم این وقایع بیرحمانه، در بلوک شوروی کم کم شرایط مساعد شد. در سال 1953 استالین در گذشت و در سال 1956 جانشین وی نیکتا خرشچف (1971ـ 1894) در محضر کنگره شوروی جنایات استالین را بر ملا ساخت. سیستم کمونیستی زیر نظر خروشجف کر سمگی ی مو. میلیونها زندانی سیاسی از زندانها آزاد و ایراد بعضی سخنرانیهای مجاز شمرده شدند، سطح زندگی و ترقی نمود.
در سال 1961 شوروی ها دیوار برلین را ساختند که برلین شرقی را از برلین غربی جدا می نمود. این دیوار مانع فرار آلمانی هایی می شد که در جستجوی آزادی بیشتر و رفاه به غرب می گریختند. بین سالهای 1961 و 1989، 79 نفر در حالیکه سعی در عبور از روی دیوار داشتند، کشته شدند. «بهار پراک» در
«بهار پراک»
سال 1968 دولت کمونیست چکسلواکی به رهبری لکساندر دوبچک (93 ـ 1921) دست به اصلاحات تازه ای زد. این دوره به دوره «بهار پراگ» شهرت یافت و تنها چند ماه دوام یافت. اتحاد جماهیر شوروی یکبار دیگر تانکهای خود را در هم کوبیدن این حرکت اصلاحگر، اعزام داشت.
بلوک شوروی
گرچه مخالفان شجاعی نظیر فیزیکدان هسته ای، آندری ساخاروف (89 ـ 1921) و نویسنده معروف، آلکساندر سولزنیتسین (متولد 1918) در دهه 1970 به رویاروئی با قدرت شوروی پرداختند اما در دهه 1980 بود که بلوک شرق شروع به از هم پاشیدن نمود. بوجودآمدن جنبش همبستگی در لهستان به رهبری لخ والسا (متولد 1942) اولین شکاف واقعی در قدرت شوروی بود. وقتیکه میخائیل گورباچف (متولد 1931) در سال 1985 رهبر شوروی شد دست به اصلاحات جدی زد که در نهایت همه این موارد، منتهی به از هم پاشی بلوک شرق در سال 1990 شدند.
پرده آهنین
در پایان جنگ جهانی دوم، اتحاد جماهیرشوروی، دولت کمونیست را در کشورهای شرق اروپا، لهستان، مجارستان، بلغارستان، رومانی، آلمان شرقی و چکسلواکی تاسیس نمود. دولتهای کمونیست هم چنین در یوگسلاوی و آلبانی به قدرت رسیدند. در چین، مائوتسه تونگ کمونیستها را بسوی پیروزی رهبری کرد. مرز بین اروپای غربی و شرق کمونیست معروف به «پرده آهنین» بود.
زیر نویس عکس
یک جدائی عظیم
این نقشه نشان دهنده گسترش بلوک کمونیست در سال 1950 م است.
+
__
1964__

«
خروشچف »از رهبری شوروی عزل می گردد.

__
1965__

نظامیان آمریکا به ((ویتنام)) اعزام می شوند.

__
1968 __

دولت ((چکسلواکی)) در جریان ((بهار پراگ)) سعی در رهایی از کمونیزم دارد. نیروهای «پیمان ورشو» به چکسلواکی حمله می کنند.

__
1971__

ریچارد ((نیکسون)) جمهور آمریکا در جستجوی رابطه بهتر با ((چین)) کمونیست است. او در سال بعد مائوتسه تونگ را در ((پکن ))ملاقات می کند.

__
1972__

((
پیمان سالت)) (مذاکرات محدودیت سلاحهای استراژیک) منتچ به توافقنامه نظامی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی می گردد. نظامیان آمریکا، ((ویتنام)) را ترک می گویند.

__
1975__

کمونیستها قدرت را در ویتنام، ((لائوس)) و ((کامبوج)) دردست گرفتند.

__
1979__

سربازان شوروی وارد ((افغانستان)) شدند تا دولت کمونیست رو به زوال را تقویت نمایند.

__
1980__

((
جنبش همبستگی)) در ((لهستان)) به رهبری ((لخ والسا)) به حکومت کمونیستی به رقابت می پردازد.

__
1983__

مرحله جدیدی از مسابقه ((تسلیحات هسته ای ))آغاز می گردد. ((موشکهای کروز ))در اروپا استقرار می یابند.

__
1985__

((
میخائیل گورباچف)) رهبر اتحاد جماهیر شوروی می شود. سیاستهای او نهایتا به پایان جنگ سرد کمک می نماید.


گرچه اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده در جنگ جهانی دوم در کنار یکدیگر می جنگیدند، اما سیستم سیاسی آنها کاملا مخالف یکدیگر بود. اتحاد جماهیر شوروی دولتی با سیاستهای کمونیستی ود که عمدتا توط ((ژوزف استالین ))(1953 ـ 1879) اداره و کنترل می شد. میلیونها شهروند شوروی در ارودگاههای کار اجباری در وضع فجیعی زندانی بودند ، اما در مقابل روسیه از کشوری درجه دوم در اروپا ، به قدرتی جهانی تبدیل گشت .

!کیف جاسوسی

ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد از عوامل سری برای جمع آوری اطلاعات درباره یکدیگر استفاده می کردند. این عوامل برای اجتناب از لو رفتن از وسایل طراحی شده ویژه ای نظیر ((دوربینهای مخفی))، ضبط صوتها، و دستگاههای فتوکپی بهره می بردند.

{picture=jang_sard2.jpg}
وسایل مخفی


مامورین سرویسهای
اطلاعاتی آمریکا از این کیف
دستیهای ویژه استفاده می کردند.

!
دوره تصرف بعد از جنگ

پیروزیهای ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم ، قدرت شوروی را به قلب اروپا منتقل ساخت. در مناطقی که ارتش آنها اشغال نموده بود، شوروی ها دولتهای کمونیستی ایجاد کردند که می توان از جمله لهستان، ((چکسلواکی))، ((مجارستان))، ((رومانی)) و ((بلغارستان)) را نام برد. سیستم کمونیستی توسط پلیس مخفی با استفاده از زندان، به شدت اعمال می شد. />
!تقسیم آلمان

قدرتهای غربی، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، و اتحاد جماهیر شوروی به یکدیگر پیوستند تا آلمان شکست خورده را اشغال نمایند. هر کشور منطقه جداگانه ای را تحت کنترل خود گرفت. ((برلین))، پایتحت آلمان، داخل منطقه شوروی قرار داشت اما چهار هم پیمان هر کدام قسمتی از شهر را کنترل می کردند. در سال 1948 ارتش شوروی قسمت غربی برلین را محاصره نمود. غرب نیز این عمل را با اید یک پل هوائی به سمت برلین و بردن سوخت و غذا برای برلین غربی پاسخ گفت. نهایتا در سال 1949 شوروی دست از محاصره برداشت و آلمان به دو بخش تقسیم شد که هر کدام دولت جداگانه ای داشت. ناحیه غربی تبدیل به آلمان غربی شد و منطقه شوروی تبدیل به آلمان شرقی کمونیست شد. شهر برلین بین شرق و غرب بصورت تقسیم شده باقی ماند.

!شورشها /> />در سال 1956 شورشهائی علیه قدرت شوروی در لهستان و مجارستان به وقوع پیوست. برای مدت کوتاهی مجارستانیها موفق به براندازی دولت ((کمونیست)) شدند. با این وجود تانکهای ارتش شوروی خیلی زود قیام را سرکوب نمودند، در شورش مجارستان حدود 2500 نفر کشته شدند.


!بحرا
ن موشکی کوبا

{picture=jang_sard3.jpg}
راهپیمائی اعتراض آمیز


تظاهر کنندگان علیه د
خالت آمریکا
در ک
وبا اعتراض نمودند .


جنگ سرد در سال 1962 م اوج گرفت . ایالات متحده متوجه
شد ه اتحاد جماهیر شوروی اقدام به مستقرسازی موشکهای هسته ای در کوبای کمویست که توسط ((فیدل کاسترو)) رهبری می شد ‏ کرده است . ایالات متحده درخواست برچیدن موشکها را کرد . رهبر شوروی نیکیتا خروشچف وقتی که با محاصره اقتصادی و تهدید به شروع جنگ هسته ای آمریکا روبرو شد ،‏ از تصمیم خود صرف نظر کرد و احتمال جنگ هسته ای از بین رفت .


!نیکتا خروشچف

علیرغم این وقایع بیرحمانه، در بلوک شوروی کم کم شرایط مساعد شد. در سال 1953 استالین در گذشت و در سال 1956 جانشین وی نیکتا خرشچف (1971ـ 1894) در حضور کنگره سراسری حزب کمونیست شوروی جنایات استالین را بر ملا ساخت. سیستم کمونیستی زیر نظر خروشجف ، ارهای سیی کاش یا . میلیونها زندانی سیاسی از زندانها آزاد و ایراد بعضی سخنرانیهای مجاز شمرده شدند، سطح زندگی و ترقی نمود.
در سال 1961 شوروی ها ((دیوار برلین)) را ساختند که برلین شرقی را از برلین غربی جدا می نمود. این دیوار مانع فرار آلمانی هایی می شد که در جستجوی آزادی بیشتر و رفاه به غرب می گریختند. بین سالهای 1961 و 1989، 79 نفر در حالیکه سعی در عبور از روی دیوار داشتند، کشته شدند. />
!«بهار پراک»

در
سال 1968 دولت کمونیست ((چکسلواکی)) به رهبری ((لکساندر دوبچک)) (93 ـ 1921) دست به اصلاحات تازه ای زد. این دوره به دوره «بهار پراگ» شهرت یافت و تنها چند ماه دوام یافت. اتحاد جماهیر شوروی یکبار دیگر تانکهای خود را در هم کوبیدن این حرکت اصلاحگر، اعزام داشت.

!
بلوک شوروی

گرچه مخالفان شجاعی نظیر فیزیکدان هسته ای، ((آندری ساخاروف)) (89 ـ 1921) و نویسنده معروف، آلکساندر ((سولزنیتسین)) (متولد 1918) در دهه 1970 به رویاروئی با قدرت شوروی پرداختند اما در دهه 1980 بود که بلوک شرق شروع به از هم پاشیدن نمود. بوجودآمدن جنبش همبستگی در لهستان به رهبری لخ والسا (متولد 1942) اولین شکاف واقعی در قدرت شوروی بود. وقتیکه ((میخائیل گورباچف ))(متولد 1931) در سال 1985 رهبر شوروی شد دست به اصلاحات جدی زد که در نهایت همه این موارد، منتهی به از هم پاشی بلوک شرق در سال 1990 شدند.

!
پرده آهنین
{picture=jang_sard4.jpg}
یک جدائی عظیم


این نقشه نشان دهنده گسترش
بلوک کمونیست در سال 1950 م است.

در پایان ((جنگ جهانی دوم))، اتحاد جماهیرشوروی، دولت کمونیست را در کشورهای شرق اروپا، لهستان، مجارستان، ((بلغارستان))، ((رومانی))، آلمان شرقی و چکسلواکی تاسیس نمود. دولتهای کمونیست هم چنین در ((یوگسلاوی)) و آلبانی به قدرت رسیدند. در چین، ((مائوتسه تونگ)) کمونیستها را بسوی پیروزی رهبری کرد. مرز بین ((اروپای غربی)) و شرق کمونیست معروف به «پرده آهنین» بود.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 دی 1384 [16:33 ]   18   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 21 دی 1384 [16:31 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 دی 1384 [16:28 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [09:47 ]   15   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:35 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:21 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:16 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:06 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:02 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [06:55 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [06:53 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [06:43 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [06:35 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [05:55 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [11:30 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [11:08 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [10:37 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [10:26 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..