منو
 صفحه های تصادفی
رازک
جعبه ابزار دانشنامه
رشته دانشگاهی مهندسی عمران
نفرین امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
اثر گرمخانه‌ای جو ناهید
پیمان خدا برای امام علی علیه السلام
مبارزه ابوبکر بن علی علیه السلام در روز عاشورا
دیکیت
شهر فرهنگی
رژیم غذایی خام خواری
 کاربر Online
331 کاربر online
تاریخچه ی: جنگ خارجی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-15Lines: 1-24
-جنگ خارجی +!تعریف جنگ خارجی
جنگ خارجی به مبارزه مسلحانه‌ای گفته می‌شود که علیه نیروهای بیگانه مستقر در داخل مرزهای یک کشور صورت می‌گیرد.
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-گفته شد در جنگ در سطح جمعی مظهر نیاز به شوروه یجان است ، همان طورکه عشق در سطح فردی نیز چنین است.گذشته از این توجیه احساسی ، اساس جنگهای خارجی تضاد منافع دولتها با یکدیگر است که نشان دهندة عدم تفاهمو بی ثمر بودن مذاکرات سیاسی است.
!یر تحولی رشد
جنگ های خارجی پیشینه ای بسیار طولانی دارند ، از زمانی که انسانها زندگی گله ای را پشت سر گذاشتند و وارد زندگی قبیله ای شدند ، شرایط لازم برای بروز جنگ های خارجی وجود داشته است و تا به امروز نیز ادامه دارد .از جمله جنگ های خارجی جنگ مریکا و عراق که هنوز تمام نشده جنگ ایران و عراق که هشت سال طول کشید آثار زیانباری بر جای گذاشت.
!
عرف جنگ خارجی
جنگ خارجی به مبارزه مسلحانه ای گفته می
شود که علیه نیروهای بیگانه مستقر در داخل مرزهای یک کشور ورت می یری.
+جنگ در سطح جمعی مظهر نیاز به شور و هیجان است، همانطور که ((عشق)) در سطح فردی نیز چنین است. گذشته از این توجیه احساسی ، اساس جنگهای خارجی تضاد منافع دولتها با یکدیگر است که نشان دهنده عدم تفاهم و بیثمر بودن ((مذاکرات سیاسی)) است.
!اریخچ
جنگهای خارجی پیشینهای بسیار طولانی دارند. از زمانی که انسانها ((زندگی اجتماعی|زندگی گلهای)) را پشت سر گذاشتند، و وارد ((زندگی اجتماعی|زندگی قبیلهای)) شدند، شرایط لازم برای بروز جنگهای خارجی وجود داشته و تا به امروز نیز ادامه دارد. از جمله جنگهای خارجی می‌توان به ((جنگ مریکا و عراق)) که هنوز تمام نشده و ((نگ تحمیلی|جنگ ایران و عراق)) که هشت سال طول کشید و آثار زیانباری بر جای گذاشت، اشاره کرد.
 !آغاز جنگ خارجی !آغاز جنگ خارجی
-وقتی بین دو کشور هیچ نقطة اشتراکی وجود ندارد و تضاد منافع به نقطة درگیری و رویا رویی نظامی می رسد ، می گوییم که رابطه دو کشور مبتنی بر شکل آشکار اعمال زور یا جنگ است.فرض کنید که دولت الف تقاضایی از دولت ب دارد که انجام آن را بسیار مهم و حیاتی می شمارد و دولت ب این تقاضا را با منافع حیاتی خود سخت مغایر می داند و ن ب مکین نمی د و در برابر تمام شیوه های اعمال فشار مقاومت می کند.دراین صورت چنانچه دولت الف تشخیص دهد منافعی که با اقدام به دست می آورد بیش از هزینه های مادی و معنویجنگ است ، جه بسا متوسل به زور شود.
!تعریف کلوزه و تی در مورد جنگ خارجی
بنا به گفتة اوتفوق سیاسی عامل مهمی در جلوگیری از وقوع جنگهاست و در صورت عدم موفقیت دیپلماسی یک کشور در حل بحرانهای سیاسی با مخالفان خود ، سربازان و نظامیان وارد صحنة جنگ ، درگیری و حل بحران می شوند به همین دلیل او می گوید : «در واقع ، جنگها تبلور و تجلی سیاست هستند ، سیاست را نباید تابع جنگ کرد ، این کار اشتباه است ، چرا که عامل سیاسی جنگ را بر پا داشته است .عامل سیاسی دارای توان ادراک است : جنگ فقط ابزار سیاست است نه برعکس .
بنابراین تنها راه این است که دیدگاه نظامی تابع دیدگاه سیاسی باشد.
! عقیدة دیمون آلون در مورد جنگ خارجی
او می کوشد تا نشان دهد که سه مفهوم اساسی «ترسانیدن ، برآشوبانیدن ، و باز داشتن» پایه های اصلی روابط سیاسی و استراتژی قدرنهای جهانی را تشکیل می دهند و چاره جویی درجلوگیری از جنگها نباید با آزادی انسانها در تضاد باشد.وی خلع سلاح عمومی از سلاحهای اتمی را در صورتی می پذیرد که به آزادی و دستاورد های تاریخ بشر لطمه وارد نگردد.
+وقتی بین دو کشور هیچ نقطه اشتراکی وجود ندارد و تضاد منافع به نقطه درگیری و رویارویی نظامی میرسد، میگوییم که رابطه دو کشور مبتنی بر شکل آشکار اعمال زور یا ((جنگ)) است. فرض کنید که __دولت الف__ تقاضایی از __دولت ب__ دارد که انجام آن را بسیار مهم و حیاتی میشمارد. __دولت ب__ نیز این تقاضا را با منافع حیاتی خود سخت مغایر میداند و ز قبل ن سرباز مید و در برابر تمام شیوههای اعمال فشار مقاومت میکند. در این صورت چنانچه __دولت الف__ تشخیص دهد منافعی که با اقدام به جنگ بدست میآورد بیش از هزینههای مادی و معنوی جنگ است ، چه بسا متوسل به زور شود.
!تعریف ((کلوزه وتین)) در مورد جنگ خارجی
بنا به گفته وی برتری سیاسی عامل مهمی در جلوگیری از وقوع جنگها است. در صورت عدم موفقیت ((دیپلماسی)) یک کشور در حل ((بحران سیاسی|بحرانهای سیاسی)) با مخالفان خود ، سربازان و نظامیان خود را وارد صحنه جنگ ، درگیری و حل بحران می‌کند. به همین دلیل وتینر می گوید: ''در واقع ، جنگها تبلور و تجلی ((سیاست)) هستند. سیاست را نباید تابع جنگ کرد. این کار اشتباه است. چرا که ((عامل سیاسی جنگ)) را بر پا داشته است. عامل سیاسی دارای توان ادراک است. جنگ فقط ابزار سیاست است نه برعکس.''
بنابراین تنها راه این است که ((جنگ نظامی|دیدگاه نظامی)) تابع ((جنگ سیاسی|دیدگاه سیاسی)) باشد.
! عقیده ((دیمون آلون)) در مورد جنگ خارجی
او میکوشد تا نشان دهد که سه مفهوم اساسی ترسانیدن ، برآشوبانیدن ، و باز داشتن پایههای اصلی روابط سیاسی و استراتژی قدرتهای جهانی را تشکیل میدهند، و چاره جویی در جلوگیری از جنگها نباید با آزادی انسانها در تضاد باشد. وی خلع سلاح عمومی از ((سلاح اتمی|سلاحهای اتمی)) را در صورتی میپذیرد که به ((آزادی)) و دستاوردهای تاریخ بشر لطمه وارد نگردد.
!همچنین ببینید
*((آزادی))
*((پدیده جنگ))
*((جنگ داخلی))
*((جنگ سیاسی))
*((جنگ نظامی))
*((دیپلماسی))
*((سلاح اتمی))
*((سیاست خارجی))
*((مذاکرات سیاسی))
*((مرز سیاسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 دی 1383 [04:54 ]   2   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [12:42 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..