منو
 کاربر Online
796 کاربر online
تاریخچه ی: جنگ جهانی اول

تفاوت با نگارش: 16

Lines: 1-230Lines: 1-238
 !جنگ جهانی اول !جنگ جهانی اول
 در ماه اوت 1914 م جنگ عظیمی در اروپا بین ((آلمان))، رهبر ((دول محور))، و ((نیروهای متفقین)) به رهبری ((فرانسه)) و ((بریتانیا)) درگرفت. هیچ یک از دو طرف نتوانستند به پیروزی کامل دست یابند و جنگ تا چهار سال بطول انجامید. پیش از پیروزی متفقین در نوامبر 1918 حدود 10 میلیون نفر کشته شدند. در ماه اوت 1914 م جنگ عظیمی در اروپا بین ((آلمان))، رهبر ((دول محور))، و ((نیروهای متفقین)) به رهبری ((فرانسه)) و ((بریتانیا)) درگرفت. هیچ یک از دو طرف نتوانستند به پیروزی کامل دست یابند و جنگ تا چهار سال بطول انجامید. پیش از پیروزی متفقین در نوامبر 1918 حدود 10 میلیون نفر کشته شدند.
 +!دول محور
 +عبارت بودند از امپراتوری آلمان به رهبری «قیصر ویلیام دوم» (1941 ـ 1859م)، و ((امپراتوری اتریش - مجارستان)). ((بلغارستان)) و ((امپراتوری عثمانی)) نیز به نفع آنها می جنگیدند. آلمان تا آن زمان قوی ترین قدرت نظامی جنگ محسوب می شد.
 +!نیروهای متفقین
 +نیروهای مهم متفق عبارت بودند از: بریتانیا، فرانسه، ((ایتالیا))، ((روسیه))، ((بلژیک)) و ((صربستان)). ایالات متحده در آوریل 1917 به طرفداری متفقین وارد جنگ شد. روسیه پس از ((انقلاب بلشویک)) در 1917 متفقین را ترک گفت. کشورهایی که قسمتی از امپراتوری بریتانیا بودند از جمله: ((استرالیا))، ((کانادا)) ، ((نیوزلند)) و ((هندوستان))،هزاران زن و مرد را در اختیار منافع متحدان قرار دادند.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//jang_jahani_aval.jpg} +{picture=jang_jahani_aval.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 زندگی در خندق

 زندگی در خندق

 با دستور حمله، سربازان در بالای خندقهای خود
ظاهر می گردند تا شروع به پیشروی نمایند.
 با دستور حمله، سربازان در بالای خندقهای خود
ظاهر می گردند تا شروع به پیشروی نمایند.
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//jang_jahani_aval1.jpg} +{picture=jang_jahani_aval1.jpg}
  
 
 
 
 
 __28 ژوئن 1914م__ __28 ژوئن 1914م__
-یک تروریست ((صرب))، ((دوک اعظم)) اتریش، فرانسیس فردیناند، و همسرش را در ((سارایوو))، شهری در بوسنی هرزگوین، ترور می کند. +یک تروریست ((صرب))، ((دوک اعظم)) اتریش، فرانسیس فردیناند، و همسرش را در ((سارایوو))، شهری در (( بوسنی هرزگوین)) ، ترور می کند.
 __28 ژوئیه 1914__ __28 ژوئیه 1914__
 امپراتوری ((اتریش)) ـ ((مجارستان)) به صربستان اعلان جنگ می دهد. روسیه آماده دفاع از صربستان می گردد. امپراتوری ((اتریش)) ـ ((مجارستان)) به صربستان اعلان جنگ می دهد. روسیه آماده دفاع از صربستان می گردد.
 __یکم تا سوم اوت 1914__ __یکم تا سوم اوت 1914__
-آلمان که متحد اتریش ـ مجارستان است، در یکم اوت به ((روسیه)) اعلان جنگ می دهد و در سوم اوت به فرانسه، متحد روسیه، اعلان جنگ می دهد. +آلمان که متحد (( اتریش ـ مجارستان )) است، در یکم اوت به ((روسیه)) اعلان جنگ می دهد و در سوم اوت به فرانسه، متحد روسیه، اعلان جنگ می دهد.
 __2 اوت 1912__ __2 اوت 1912__
 بریتانیا برای دفاع از ((بلژیک)) که در جنگ بی طرف بود، در برابر آلمان مهاجم وارد جنگ می شود. بریتانیا برای دفاع از ((بلژیک)) که در جنگ بی طرف بود، در برابر آلمان مهاجم وارد جنگ می شود.
 __اوت 1914__ __اوت 1914__
 آلمانیها از بلژیک گذشته و به فرانسه حمله می کنند. آلمانیها ارتش فرانسه و نیروی اعزامی بریتانیا را به سمت ((پاریس)) عقب می رانند. آلمانیها از بلژیک گذشته و به فرانسه حمله می کنند. آلمانیها ارتش فرانسه و نیروی اعزامی بریتانیا را به سمت ((پاریس)) عقب می رانند.
 __20 اوت 1914__ __20 اوت 1914__
 آلمانیها روسیه مهاجم را در ((نبرد تاننبرگ ))شکست می دهند و از آنها را تا «پروشا» عقب می رانند. این منطقه جنگی موسوم به جبهه شرق می گردد. آلمانیها روسیه مهاجم را در ((نبرد تاننبرگ ))شکست می دهند و از آنها را تا «پروشا» عقب می رانند. این منطقه جنگی موسوم به جبهه شرق می گردد.
 __سوم تا نهم سپتامبر1914__ __سوم تا نهم سپتامبر1914__
 فرانسویها و بریتانیاییها در ((نبرد مارن ))آلمانیها را از نزدیکی شهر پاریس، پایتخت فرانسه به عقب می رانند. تاکسی ها سربازان فرانسوی را از پاریس به خطوط مقدم نبرد انتقال می دهند. فرانسویها و بریتانیاییها در ((نبرد مارن ))آلمانیها را از نزدیکی شهر پاریس، پایتخت فرانسه به عقب می رانند. تاکسی ها سربازان فرانسوی را از پاریس به خطوط مقدم نبرد انتقال می دهند.
 __نوامبر 1914__ __نوامبر 1914__
 پیشروی در غرب متوقف می گردد. طرفین متخاصم شروع به حفر خندقهایی می کنند که از ساحل بلژیک تا مرز ((سوئیس)) امتداد دارند. این منطقه جنگی موسوم به جبهه غرب می گردد. خطوط این منطقه تا سال 1918 چندان تغییر نخواهد یافت. پیشروی در غرب متوقف می گردد. طرفین متخاصم شروع به حفر خندقهایی می کنند که از ساحل بلژیک تا مرز ((سوئیس)) امتداد دارند. این منطقه جنگی موسوم به جبهه غرب می گردد. خطوط این منطقه تا سال 1918 چندان تغییر نخواهد یافت.
 __25 آوریل 1915__ __25 آوریل 1915__
-سربازان بریتانیایی و ((استرالیا))یی به امپراتوری ((عثمانی)) حمله می کنند و در گالیپولی، شبه جزیره ای در غرب ((ترکیه)) مستقر می گردند. در این حمله، نیروهای مهاجم به سختی شکست می خوردند. +سربازان بریتانیایی و ((استرالیا))یی به امپراتوری ((عثمانی)) حمله می کنند و در (( گالیپولی)) ، شبه جزیره ای در غرب ((ترکیه)) مستقر می گردند. در این حمله، نیروهای مهاجم به سختی شکست می خوردند.
 __7 مه 1915__ __7 مه 1915__
 یک ((زیر دریایی)) آلمان، کشتی مسافری بریتانیایی «لوسیتانیا» را در ((اقیانوس اطلس ))غرق می کند. در میان غرق شدگان 128 آمریکایی وجود داشتند. یک ((زیر دریایی)) آلمان، کشتی مسافری بریتانیایی «لوسیتانیا» را در ((اقیانوس اطلس ))غرق می کند. در میان غرق شدگان 128 آمریکایی وجود داشتند.
 __21 فوریه 1916__ __21 فوریه 1916__
-ارتشهای آلمان و فرانسه برای تسخیر شهر نظامی وردان در شمال شرقی فرانسه، وارد نبرد می شوند. نبرد تا ماه دسامبر به طول می انجامد و یک میلیون کشته بر جا می گذازد. +ارتشهای آلمان و فرانسه برای تسخیر شهر نظامی (( وردان )) در شمال شرقی فرانسه، وارد نبرد می شوند. نبرد تا ماه دسامبر به طول می انجامد و یک میلیون کشته بر جا می گذازد.
 __31 مه 1961__ __31 مه 1961__
 ناوگان جنگی آلمان و بریتانیا نبرد دوردست ((دانمارک)) انجام می دهند. ناوگان جنگی آلمان و بریتانیا نبرد دوردست ((دانمارک)) انجام می دهند.
 __1 ژوئیه 1916 __ __1 ژوئیه 1916 __
 در اولین روز نبرد سوم، رودخانه ای در شمال غربی فرانسه، سربازان مهاجم بریتانیایی متحمل 60000 کشته و زخمی می شوند که از این میان 19000 نفر کشته می شوند. در اولین روز نبرد سوم، رودخانه ای در شمال غربی فرانسه، سربازان مهاجم بریتانیایی متحمل 60000 کشته و زخمی می شوند که از این میان 19000 نفر کشته می شوند.
 __6 آوریل 1917__ __6 آوریل 1917__
 زیر دریایی ها به تحریک آلمان به لنگر گاه ایالات متحده در اقیانوس اطلس حمله می کنند، رئیس جمهور ((وودرو ویلسون ))علیه آلمان اعلان جنگ می دهد. زیر دریایی ها به تحریک آلمان به لنگر گاه ایالات متحده در اقیانوس اطلس حمله می کنند، رئیس جمهور ((وودرو ویلسون ))علیه آلمان اعلان جنگ می دهد.
 __31 ژوئیه 1917__ __31 ژوئیه 1917__
 ژنرال بریتانیایی، ((داگلاس هیک))، ((نبرد پاسچندیل)) را آغاز می کند. در طی سه ماه جنگ، بریتانیاییها 6 کیلو متر (4مایل) پیشروی می کنند. ژنرال بریتانیایی، ((داگلاس هیک))، ((نبرد پاسچندیل)) را آغاز می کند. در طی سه ماه جنگ، بریتانیاییها 6 کیلو متر (4مایل) پیشروی می کنند.
 __7 نوامبر1917__ __7 نوامبر1917__
 ((بلشویکها)) در روسیه قدرت را بدست می گیرند. آنها مذاکرات صلح با آلمان را آغاز می نمایند. ((بلشویکها)) در روسیه قدرت را بدست می گیرند. آنها مذاکرات صلح با آلمان را آغاز می نمایند.
 __3 مارس 1918__ __3 مارس 1918__
-بلشویکها قرارداد صلح برست ـ بیتوفسک را با آلمان به امضاء می رسانند. +بلشویکها (( قرارداد صلح برست ـ بیتوفسک )) را با آلمان به امضاء می رسانند.
 __21 مارس 1918__ __21 مارس 1918__
 ژنرال آلمانی، ((اریش لودند ورف ))حمله گسترده ای را به فرانسه آغاز می کند. سربازان او ارتش متفقین را به سمت پاریس به عقب می رانند. ژنرال آلمانی، ((اریش لودند ورف ))حمله گسترده ای را به فرانسه آغاز می کند. سربازان او ارتش متفقین را به سمت پاریس به عقب می رانند.
 __ژوئیه تا نوامبر 1918__ __ژوئیه تا نوامبر 1918__
 نیروهای متفقین تحت فرماندهی ژنرال فرانسوی فردیناند فوش دست به حمله متقابل می زنند. فرماندهان آلمانی در می یابند که دیگر نمی توانند به مبارزه ادامه دهند. نیروهای متفقین تحت فرماندهی ژنرال فرانسوی فردیناند فوش دست به حمله متقابل می زنند. فرماندهان آلمانی در می یابند که دیگر نمی توانند به مبارزه ادامه دهند.
 __11 نوامبر 1918__ __11 نوامبر 1918__
 یک آتش بس موقت به جنگ در جبهه غرب پایان می دهد. حکمران آلمانی، قیصر ویلیام دوم، از آلمان به ((هلند)) که اکنون یک جمهوری است، می گریزد. یک آتش بس موقت به جنگ در جبهه غرب پایان می دهد. حکمران آلمانی، قیصر ویلیام دوم، از آلمان به ((هلند)) که اکنون یک جمهوری است، می گریزد.
 در آغاز ((قرن بیستم ))رقابت بسیاری بین قدرتمند ترین دولتهای اروپا، آلمان، اتریش، مجارستان، روسیه، فرانسه و بریتانیا وجود داشت. در آغاز ((قرن بیستم ))رقابت بسیاری بین قدرتمند ترین دولتهای اروپا، آلمان، اتریش، مجارستان، روسیه، فرانسه و بریتانیا وجود داشت.
 !حملات شیمیایی !حملات شیمیایی
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//jang_jahani_aval2.jpg} +{picture=jang_jahani_aval2.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 آلمان برای اولین با در آوریل
1914 از گازهای سمی استفاده نمود.
 آلمان برای اولین با در آوریل
1914 از گازهای سمی استفاده نمود.
  
  
  
  
 
 
 
 
 ((گاز))های سمی بسیاری از سربازان را در جنگ جهانی اول از بین برد. ابتدا، سربازان برای اجتناب از استنشاق گازهای سمی، پارچه ای آغشته به ((بیکربنات سود)) را روی صورت خود قرار می دادند. ماسکهای ضد گازهای شیمیایی بزودی برای مقابله با حملات شیمیایی تولید شدند و در میان سربازان جبهه خط مقدم پخش گردیدند. ((گاز))های سمی بسیاری از سربازان را در جنگ جهانی اول از بین برد. ابتدا، سربازان برای اجتناب از استنشاق گازهای سمی، پارچه ای آغشته به ((بیکربنات سود)) را روی صورت خود قرار می دادند. ماسکهای ضد گازهای شیمیایی بزودی برای مقابله با حملات شیمیایی تولید شدند و در میان سربازان جبهه خط مقدم پخش گردیدند.
 !دولتهای رقیب !دولتهای رقیب
-این دولتها برای تصرف مستعمرات جدید و تجار در سرتاسر دنیا به سختی با یکدیگر رقابت می کردند. آنها هم چنین نیروهای مسلح عظیمی بوجود آوردند. بسیاری از رهبران اروپایی معتقد بودند که برا شروع جنگ تنها مسئله زمان مطرح است. +این دولتها برای تصرف مستعمرات جدید و تجار در سرتاسر دنیا به سختی با یکدیگر رقابت می کردند. آنها هم چنین نیروهای مسلح عظیمی بوجود آوردند. بسیاری از رهبران اروپایی معتقد بودند که برا شروع جنگ تنها مسئله زمان مطرح است.
 !آلمان نیرومند !آلمان نیرومند
 آلمان تا آن زمان مبدل به نیرومندترین دولت اروپا شده بود. اما حاکمان آن کشور با وجود روسیه در شرق، فرانسه در غرب، و بریتانیا که کشتیهایش بر دریا ها مسلط بودند. احساس محدودیت می کردند. حاکمان آلمانی می خواستند از جنگ برای توسعه قدرت خود در اروپا و از بین بردن دشمنانشان استفاده کنند. آلمان تا آن زمان مبدل به نیرومندترین دولت اروپا شده بود. اما حاکمان آن کشور با وجود روسیه در شرق، فرانسه در غرب، و بریتانیا که کشتیهایش بر دریا ها مسلط بودند. احساس محدودیت می کردند. حاکمان آلمانی می خواستند از جنگ برای توسعه قدرت خود در اروپا و از بین بردن دشمنانشان استفاده کنند.
 !نگرشها به جنگ  !نگرشها به جنگ
 وقتیکه در ماه اوت 1914 جنگ اعلام شد، میلیونها تن از مردم شادمان در خیابانهای شهرهای مهم ((اروپا)) شروع به رقص و پایکوبی نمودند. مردم تصمیم حاکمان خود برای رفتن به جنگ مورد حمایت قرار دادند. مردان جوان داوطلب برای جنگیدن، هجوم می آورند. با این وجود، صحنه های دهشت انگیز جنگ جهانی اول، نگرش مردم به جنگ را تغییر داد. یک نسل کامل از مردان جوان به خاک و خون کشیده شدند. وقتیکه در ماه اوت 1914 جنگ اعلام شد، میلیونها تن از مردم شادمان در خیابانهای شهرهای مهم ((اروپا)) شروع به رقص و پایکوبی نمودند. مردم تصمیم حاکمان خود برای رفتن به جنگ مورد حمایت قرار دادند. مردان جوان داوطلب برای جنگیدن، هجوم می آورند. با این وجود، صحنه های دهشت انگیز جنگ جهانی اول، نگرش مردم به جنگ را تغییر داد. یک نسل کامل از مردان جوان به خاک و خون کشیده شدند.
 !پیامدها !پیامدها
 جنگ جهانی اول، چهار امپراتوری را نابود ساخت، امپراتوری آلمان تاج و تخت را از دست داد و ((دولت جمهوری)) جایگزین آن شد. امپراتوریهای شکست خورده اتریش ـ مجارستان و عثمانی هر دو از هم گسیختند و امپراتوری روسیه نیز بدست انقلابی های بلشویک افتاد. جنگ جهانی اول، چهار امپراتوری را نابود ساخت، امپراتوری آلمان تاج و تخت را از دست داد و ((دولت جمهوری)) جایگزین آن شد. امپراتوریهای شکست خورده اتریش ـ مجارستان و عثمانی هر دو از هم گسیختند و امپراتوری روسیه نیز بدست انقلابی های بلشویک افتاد.
 !جبهه غرب !جبهه غرب
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//jang_jahani_aval3.jpg} +{picture=jang_jahani_aval3.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 در نبرد این نقشه نشانگر
موقعیت جبهه غرب و نبردهای مهمی
سات که در طول این جبهه انجام یافته است.
 در نبرد این نقشه نشانگر
موقعیت جبهه غرب و نبردهای مهمی
سات که در طول این جبهه انجام یافته است.
  
  
  
  
 
 
 
 
-تا پایان سال 1914م مقین و دول محور ردیفی از خندقها را به طول 650 کیلومتر (400 مایل) از ((دریای مانش)) تا مرز سوئیس حفر نمودند و این ناحیه جبهه غرب نامیده می شد. آتشباری مداوم توپخانه ها زمین حائل میان دو نیروی متخاصم را مبدل به ناحیه ای وسیع و پر از چاله و گل و لای و بدون حفاظ نموده بود. بسیار از افراد در نبردهای سختی که در طول این جبهه اتفاق افتاد جان باختند. +تا پایان سال 1914م مقین و (( دول محور )) ردیفی از خندقها را به طول 650 کیلومتر (400 مایل) از ((دریای مانش)) تا مرز سوئیس حفر نمودند و این ناحیه جبهه غرب نامیده می شد. آتشباری مداوم توپخانه ها زمین حائل میان دو نیروی متخاصم را مبدل به ناحیه ای وسیع و پر از چاله و گل و لای و بدون حفاظ نموده بود. بسیار از افراد در نبردهای سختی که در طول این جبهه اتفاق افتاد جان باختند.
 !قرارداد ورسای !قرارداد ورسای
 بعد از جنگ، نشست بزرگی در سال 1919 در ((قصر ورسای))، نزدیک پاریس، برای مذاکره بر سر استقرار صلح، به نام قرار داد ورسای، تشکیل یافت. رئیس جمهور ایالات متحده وودرو ویلسون (1924 ـ 1856) گفته بود جنگ بوجود آمد تا جهان را برای ایجاد دموکراسی امن نماید. او قصد تشکیل اروپای دموکراتیک از دولتهای ملی را داشت. بعد از جنگ، نشست بزرگی در سال 1919 در ((قصر ورسای))، نزدیک پاریس، برای مذاکره بر سر استقرار صلح، به نام قرار داد ورسای، تشکیل یافت. رئیس جمهور ایالات متحده وودرو ویلسون (1924 ـ 1856) گفته بود جنگ بوجود آمد تا جهان را برای ایجاد دموکراسی امن نماید. او قصد تشکیل اروپای دموکراتیک از دولتهای ملی را داشت.
 !جامعه ملل !جامعه ملل
 در سال 1920، امضاء کنندگان قرارداد ورسای، جامعه ملل را تشکیل دادند. اهداف این سازمان حفظ صلح در سرتاسر دنیا و حل و فصل نمودن اختلاف از طریق مذاکره بجای جنگ بود. جامعه ملل هرگز به ایفای این نقش موفق نگردید. ایالات متحده به این اتحادیه نپیوست. در سال 1920، امضاء کنندگان قرارداد ورسای، جامعه ملل را تشکیل دادند. اهداف این سازمان حفظ صلح در سرتاسر دنیا و حل و فصل نمودن اختلاف از طریق مذاکره بجای جنگ بود. جامعه ملل هرگز به ایفای این نقش موفق نگردید. ایالات متحده به این اتحادیه نپیوست.
 !غرامت !غرامت
 بریتانیا و بخصوص فرانسه می خواستند مطمئن شوند که آلمان نمی تواند دوباره جنگ دیگری راه بیاندازد. آلمانیها اجازه نداشتند ارتش بزرگی داشته باشند و می بایست غرامت می پرداختند (پول هنگفتی برای جبران خسارت کشورهایی که با آنها جنگیده بودند). با این وجود، آلمانیها از اصول صلحی که توسط متفقین پیروز، در قرار داد ورسای بر آنها دیکته شده یود، به وحشت افتادند. اکثر آلمانیها نمی پذیرفتند که آنها مسئول جنگ بوده اند و در برابر قرار داد صلح مقاومت می کردند. بریتانیا و بخصوص فرانسه می خواستند مطمئن شوند که آلمان نمی تواند دوباره جنگ دیگری راه بیاندازد. آلمانیها اجازه نداشتند ارتش بزرگی داشته باشند و می بایست غرامت می پرداختند (پول هنگفتی برای جبران خسارت کشورهایی که با آنها جنگیده بودند). با این وجود، آلمانیها از اصول صلحی که توسط متفقین پیروز، در قرار داد ورسای بر آنها دیکته شده یود، به وحشت افتادند. اکثر آلمانیها نمی پذیرفتند که آنها مسئول جنگ بوده اند و در برابر قرار داد صلح مقاومت می کردند.
 !تورم شدید !تورم شدید
 در سال 1923 بعد از آنکه آلمانیها از پرداخت غرامت خودداری کردند، سربازان فرانسوی قسمتی از آلمان به نام «((منطقه صنعتی روهر))» را اشغال نمودند. اقتصاد آلمان از هم پاشید و موجب تورم شدید گشت. پول آلمان بی ارزش شد و مردم حتی برای خرید یک فنجان قهوه احتیاج به یک فرغون پر از اسکناس داشتند. در سال 1923 بعد از آنکه آلمانیها از پرداخت غرامت خودداری کردند، سربازان فرانسوی قسمتی از آلمان به نام «((منطقه صنعتی روهر))» را اشغال نمودند. اقتصاد آلمان از هم پاشید و موجب تورم شدید گشت. پول آلمان بی ارزش شد و مردم حتی برای خرید یک فنجان قهوه احتیاج به یک فرغون پر از اسکناس داشتند.
 !آرامش گمراه کننده !آرامش گمراه کننده
-سرانجام این بحران در آلمان فروکش کرد. تا سال 1942 زندگی در اروپا تقریبا بصورت عادی بازگشت. اما در پس پرده، آلمانیها هم چنان از نتایج جنگ جهانی اول ناخشنود باقی ماندند. +سرانجام این بحران در آلمان فروکش کرد. تا سال 1924 زندگی در اروپا تقریبا بصورت عادی بازگشت. اما در پس پرده، آلمانیها هم چنان از نتایج جنگ جهانی اول ناخشنود باقی ماندند.
 !زندگی در خندق !زندگی در خندق
 شرایط زندگی در خندقها بسیار بد بود. زندگی افراد در زیر رگبار ((مسلسل))ها و آتش توپخانه دائما در معرض خطر بود. شرایط زندگی در خندقها بسیار بد بود. زندگی افراد در زیر رگبار ((مسلسل))ها و آتش توپخانه دائما در معرض خطر بود.
 
 
 
 
  
  
- +{picture=jang_jahani_aval4.jpg}
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 یک افسر بریتانیایی شرح می دهد که زندگی
در خندقها در جبهه غرب چگونه بوده است.
 یک افسر بریتانیایی شرح می دهد که زندگی
در خندقها در جبهه غرب چگونه بوده است.
  
  
  
  
 
 
 
 
 در هوای مرطوب، گل و لای همه چیز را می پوشاند. سربازها همچنین مجبور بودند که در خندقها غذا بخورند و بخوابند. موشهای بزرگ در اطراف پرسه می زدند و از اجساد رو به فساد تغذیه می کردند. پیش از حمله دشمن، آتشباری سنگین توپخانه وجود داشت که روزها به طول می انجامید و گاهی اوقات افراد را دیوانه می ساخت.  در هوای مرطوب، گل و لای همه چیز را می پوشاند. سربازها همچنین مجبور بودند که در خندقها غذا بخورند و بخوابند. موشهای بزرگ در اطراف پرسه می زدند و از اجساد رو به فساد تغذیه می کردند. پیش از حمله دشمن، آتشباری سنگین توپخانه وجود داشت که روزها به طول می انجامید و گاهی اوقات افراد را دیوانه می ساخت.
 !حقایق ثبت شده  !حقایق ثبت شده
 بیشتر افرادی که در جنگ کشته می شدند مردان جوان بودند. فرانسه 4/1 میلیون کشته داد که در حدود یک دهم جمعیت مردان آن کشور است، آلمان نیز 3 میلیون کشته داد و رقم کشته های بریتانیا نیز 750000نفر بود. ایالات متحده 115000 و روسیه 7/1 میلیون کشته دادند. بیشتر افرادی که در جنگ کشته می شدند مردان جوان بودند. فرانسه 4/1 میلیون کشته داد که در حدود یک دهم جمعیت مردان آن کشور است، آلمان نیز 3 میلیون کشته داد و رقم کشته های بریتانیا نیز 750000نفر بود. ایالات متحده 115000 و روسیه 7/1 میلیون کشته دادند.
-{picture file=img/daneshnameh_up//jang_jahani_aval4.jpg} +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 دی 1384 [10:58 ]   22   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 21 دی 1384 [10:57 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 دی 1384 [10:54 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 دی 1384 [10:51 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [16:04 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [08:15 ]   17   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [08:13 ]   16   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [08:00 ]   15   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:46 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:42 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:32 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:29 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:17 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:16 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:10 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:02 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:00 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [06:36 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [06:22 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [05:56 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [05:51 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [05:44 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..