منو
 صفحه های تصادفی
نفت ایران در عصر جهانی شدن
مشاغل غیر دانشگاهی در زمینه صنعتی
مخ و اعمال آن
ماورای صوت در پزشکی
دانش جانشين نبوت تبليغی
لطایف قرآنی 1
طیف نمایی جذبی
مدافع جلو
خطوط انتقال تار نوری
ریدلی اسکات
 کاربر Online
381 کاربر online
تاریخچه ی: جنگهای سی ساله

V{maketoc}
! جنگ های سی ساله

جنگ 30 ساله (48 ـ 1618م) آخرین و و مخربترین جنگهای مذهبی بود که به عنوان عواقب جنبش ((دین پیرایی))، تمام اروپا را فرا گرفت. این جنگ زمانی آغاز شد که ((پروتستانها)) در بوهم ((«جمهوری چک)) فعلی) بر ضد حاکم ((کاتولیک)) خود، «امپراتور مقدس روم»، فردیناند دوم پادشاه ((اتریش))، قیام کردند.

{picture file=img/daneshnameh_up/e/ec//Janghaye_si_sale.jpg}
مقاومت آزادی است


این تصویر که دوک فریا، «فرمانده سربازان اسپانیا»
را که در سال 1633 م از مقابل نیروهای
مقاومت گریخت، نشان می دهد.

اما این جنگ، فراتر از یک جنگ بین کاتولیکها و پروتستانها بود. این جنگ تبدیل به نبردی برای تسلط بر اروپا بین ((فردیناند دوم))، که توسط ((اسپانیا)) و باواریا حمایت می شد و ((فرانسه)) که از طرف ((سوئد)) و کشورهای پروتستان متعدد دیگر حمایت می شد. گردید.__1608 م__

شاهزادگان پروتستان در آلمان اتحادیه ای را برای دفاع از خودشان در مقابل شکنجه های دینی، توسط فردیناند دوم «امپراتور مقدس روم»، تشکیل دادند. تنش ها مذهبی بالا گرفت.

__1618__

برکناری مسئولین پراگ: پروتستانهای بوهم (جمهوری چک فعلی)، در اعتراض به فعالیتهای ضد پروتستان فردیناند دوم در ((بوهم))، مسئولین کاتولیک را از کار، برکنار کردند. در آلمان جنگ بین پروتستانها و ((کاتولیک)) ها در گرفت.

__1620__

در جنگ «کوههای سفید»، که در نزدیکی پراگ در بوهم اتفاق افتاد. نیروهای پروتستان که توسط الکتروپالتین، ((فردریک پنجم))، رهبری می شد، توسط ارتش امپراتوری تحت فرماندهی کنت تیلی، شکست خورد.

__1625__

کریستیان چهارم پادشاه ((دانمارک)) به طرفداری از پروتستانها وارد جنگ شد.

__1626__

ارتش امپراتوری تحت فرماندهی آلبرشت ونتسل فن والنشتایم و تیلیف ارتش پروتستان را در آلمان شکست داد. کریستیان چهارم به سمت دانمارک، عقب نشینی کرد.

__1630__

فرانسه با آنکه یک کشور کاتولیک بود، از تسلط فردیناند دوم بر آلمان، نگران بود. کاردینال ریشیلیو (وزیر امور خارجه وقت فرانسه)، ((سوئد)) را قانع کرد تا به طرفداری از پروتستانها وارد جنگ شود.

__1631__

نیروهای سوئد به رهبری پادشاه خود، گوستاو دوم، ارتش امپراتوری تیلی را در «((جنگ براتین فلد))»، در نواحی شمالی آلمان شکست داد.

__1632__

ارتش سوئد نیروهای امپراتوری را در تقاطع ((رودخانه تیلی)) شکست داد. تیلی کشته شد. سپس نیروهای سوئدی ارتش امپراتوری تحت فرماندهی والنشتاین را در ((جنگ لیتسن)) در شمال آلمان، شکست داد. گوستاو دوم کشته شد.

__1634__

والنشتاین، نیروهای سوئدی را در «((جنگ نورد لینگن))» در جنوب آلمان شکست داد و مذاکرات صلح بین پروتستانها و کاتولیکها را آغاز نمود. فردیناند دوم به خاطر وحشت از قدرت والنشتاین، او را از کاربر کنار کرد و ترتیبی داد تا ((والنشتاین)) به دست افسران مزدور کشته شود.

__1635__

پیمان صلح پراگ، بین رهبران پروتستان و کاتولیک آلمان امضاء شد، اما جنگ توسط فرانسه و سوئد برای تصاحب سرزمینهای امپراتور مقدس ((روم))، ادامه یافت.

__1643__

فرانسویان سپاهیان امپراتوری اسپانیا را که از نواحی تحت سلطه اسپانیا در هلند اعزام شده بود، در نبرد «روکروا» در شرق فرانسه، شکست دادند.

__1645__

ارتش سوئد در ((جنگ یانکائو))، در بوهم، ارتش امپراتوری را شکست داد.

__1648__

با امضاء قرارداد ((صلح وستفالیا))، جنگ پایان می یابد. از آن به بعد اروپائیان دریافتند که پروتستانها و کاتولیکها به عنوان دو گروه مجزای از همدیگر باقی خواهند ماند. بدین ترتیب آخرین جنگ مهم مذهبی در اروپا پایان یافت.

! محاصره ماگدبورگ

ماگدبورگ، شهر پروتستان نشین ((آلمان)) در سال 1631 م در طول جنگ های سی ساله توسط ارتش کاتولیک امپراتور مقدس روم محاصره گردید. ارتش موفق به تصرف ((ماگدبورگ)) شد. سربازان شهر را غارت و اهالی شهر را قتل عام نمودند، سپس شهر به وسیله آتش ویران شد.

{picture file=img/daneshnameh_up/5/53//Janghaye_si_sale1.jpg}
شهر محاصره شده


شهر ماگدبورگ در کنار رود آلپ بنا شده بود.


وقتی که گوستا دوم «((آدولف کبیر))» (1632 ـ 1594م) در سال 1611 شاه سوئد گردید به جنگ علیه دانمارک، روسیه و لهستان پرداخت. گوستاو دوم برای اطمینان از حفظ تسلط سوئد بر منطقه ((بالتیک))، یک پیمان صلح با دانمارک امضاء کرد و بعد روسیه و لهستان را در جنگ شکست داد. گوستاو دوم که یک پروتستان معتقد بود، از پیروزیهای امپراتور مقدس کاتولیک روم، فردیناند دوم (1637 ـ 1578)، در مقابل پروتستانها در آلمانف در اولین سالهای جنگ سی ساله، به وحشت افتاد. گوستاو دوم با تحریک فرانسویها به طرفداری از پروتستانهای آلمان در سال 1630 وارد جنگ شد.

! ارتش جدید

گوستاو دوم از زمانی که به قدرت رسید بهترین ارتش اروپا را تشکیل داده بود. اغلب به عنوان بنیانگذار ارتش نوین از او یاد می شود، زیرا او توده های پراکنده و خشمگین مردمی را که ارتش آن زمان را تشکیل می دادند، در قالب یک ارتش منظم، که واحد موتوری و سلاحهای گرم داشتند، گرد هم آورد و سازماندهی کرد. او ارتش خود را به صورت واحدهای قابل انعطاف سازماندهی نمود و آنها را با سلاحهای سبکتر و مخربتر مسلح کرد. گوستاو دوم با توجه به رفاه سربازان خود، که تا آن زمان مورد بی توجهی قرار گرفته بودند، روحیه آنان را بالا برد. علاوه بر آن، او نظم خاصی را بر ارتش خود حاکم کرد و آنان را با یونیفورم نظامی آشنا نمود.

! جنگ در آلمان

گوستاو دوم بعد از آنکه به آلمان وارد شد، در ((نبرد برایتن فلد)) یک ارتش امپراتوری را شکست داد و نواحی شمالی آلمان را زیر سلطه امپراتور آزاد کرد. سپس گوستاو دوم به سمت نواحی جنوب حرکت کرد تا در سرزمینهای مرکزی کاتولیکها در منطقه باواریا و ارتش وارد جنگ شود. بعد از شکست مجدد نیروهای امپراتوری در تقاطع ((رودخانه لچ))، گوستاو دوم با یک ارتش امپراتوری جدید روبرو شد که توسط ((آلبرشت)) و ((نتسل فن والنشتاین)) (1634-1585)، فرمانده «جنگجویان فریناند دوم»، رهبری می شد. گوستاو دوم و والنشتاین در جنگ لیتسن با هم روبرو شدند. هر چند که درآنجا ارتش امپراتوری شکست خورد، اما پادشاه سوئد کشته شد.

! قدرت شمالی

ارتش سوئد به نقش مهم خود در جنگ سی ساله ادامه داد، اما هرگز نتوانست مثل زمانی که تحت فرماندهی گوستاو دوم بود، برتری خود را حفظ کند. زمانی که جنگ نهایتا در سال 1648 به پایان رسید، سوئد به صورت قدرت حاکم در نواحی شمالی اروپا در آمده بود. کشور سوئد تا زمان قیام ((روسیه)) تحت رهبری ((پطرکبیر))، در اوایل قرن هیجدهم، این موقعیت را در اروپا حفظ کرد.

! حقایق ثبت شده

«جنگهای سی ساله»، دوران وحشت در نواحی مرکزی اروپا بود، چرا که ارتشهای هر دو طرف متخاصم، بعد از بیداری از خواب جنگ، با خرابی و ویرانی های زیادی روبرو شد. در اثر جنگ، میلیونها نفر، عمدتا در اثر گرسنگی و بیماری جان سپردند. دستیابی به جزئیات جنگ دشوار است، اما می توان تخمین زد که جمعیت منطقه ای که امروزه آن را آلمان می نامیم، از 21 میلیون در سال 1618 به 13 میلیون در سال 1648 تقلیل یافت.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 13 دی 1384 [19:09 ]   3   محمد رضا قدوسی      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:38 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [09:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..