منو
 صفحه های تصادفی
امتیاز دارسی در نفت ایران
حفاظت در برابر مواد پرتوزا
سازگاری اسلام با روح ایرانی
دسته بندی سیستمهای حسابداری
حذف و انقباض
انواع فرآیند تغییر دهنده پوسته زمین
تیره شیرآور
اخبار علمی فیزیک
محبت همه مردم به حسنین
هنر متعهد
 کاربر Online
637 کاربر online
تاریخچه ی: جمع شدن یاران دین

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-23Lines: 1-23
 !~~darkviolet:::سیصد و سیزده یار در کنار قائم آل محمد::~~ !~~darkviolet:::سیصد و سیزده یار در کنار قائم آل محمد::~~
-650 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/imam mahdi.jpg" width=450 align=left vspace=5 border=1>در تفسیر آیة کریمة «اینما تکونوا یأت بکم‌الله جمیعاً» هر کجا باشید خداوند همگی شما را خواهد آورد. از حضرت صادق(ع) آمده: «یعنی اصحاب قائم(عج) سیصد و ده و چند نفر سپس فرمود آنهایند به خدا امت معدوده و الله در یک ساعت جمع می‌شوند همانند ابرهای پاییزی. +700 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/7/7f/imam mahdi.jpg" width=450 align=left vspace=5 border=1>در تفسیر آیة کریمة «اینما تکونوا یأت بکم‌الله جمیعاً» هر کجا باشید خداوند همگی شما را خواهد آورد. از ((امام صادق|حضرت صادق(ع) ))آمده: «یعنی اصحاب ((امام زمان|قائم(عج) ))سیصد و ده و چند نفر سپس فرمود آنهایند به خدا امت معدوده و الله در یک ساعت جمع می‌شوند همانند ابرهای پاییزی.
-و از حضرت علی بن الحسین(ع) و پسرش روایت است که فرمودند: مفقودان گروهی هستند که از رختخوابشان مفقود و سپیده دم در مکه حاضر می‌شوند و این است معنی آیه «اینما تکونوا یأت بکم‌الله جمیعاً» و آنها اصحاب قائم(عج) هستند. +و از ((امام سجاد|حضرت علی بن الحسین(ع) ))و پسرش روایت است که فرمودند: مفقودان گروهی هستند که از رختخوابشان مفقود و سپیده دم در مکه حاضر می‌شوند و این است معنی آیه «اینما تکونوا یأت بکم‌الله جمیعاً» و آنها اصحاب قائم(عج) هستند.
 و از حضرت صادق(ع) روایت است که فرمود: این آیه درحق مفقود شوندگان از اصحاب قائم نازل شده است که «اینما تکونوا یأت بکم الله جمیعا» آنان از رختخوابشان مفقود می‌شوند پس در مکه صبح می کنند و بعضی از ایشان در روز بر ابر می نشینند درحالیکه آنان به نامشان و به نام پدرشان و حسب و منسبشان شناخته می‌شوند. مفضل پرسید: فدایت شوم کدام یک از آنها ایمانشان محکم‌تر است؟ فرمود آنکه در روز بر ابر بنشیند.  و از حضرت صادق(ع) روایت است که فرمود: این آیه درحق مفقود شوندگان از اصحاب قائم نازل شده است که «اینما تکونوا یأت بکم الله جمیعا» آنان از رختخوابشان مفقود می‌شوند پس در مکه صبح می کنند و بعضی از ایشان در روز بر ابر می نشینند درحالیکه آنان به نامشان و به نام پدرشان و حسب و منسبشان شناخته می‌شوند. مفضل پرسید: فدایت شوم کدام یک از آنها ایمانشان محکم‌تر است؟ فرمود آنکه در روز بر ابر بنشیند.
-و از حضرت امام موسی(ع) روایت است که فرمود: به خدا قسم وقتی قائم ما بپاخیزد، خداوند از همة شهرها و بلاد شیعیان ما را به سوی او جمع می‌نماید. و در بحار از حضرت صادق(ع) روایت شده است که فرمود: بر او سی هزار فرشته و سیصد و سیزده فرود می ‌آیند ابان بن تغلب عرضه داشت: تمام این فرشتگان؟ فرمود: آری فرشتگانی که با نوح در کشتی بودند و فرشتگانی که با ابراهیم بودند هنگامی که به آتش افکنده شد و آنهایی که با موسی بودند هنگامی که دریا را برای بنی‌اسرائیل شکافت و آنهایی که با عیسی بودند هنگامی که خداوند وی را به سوی خود بالا برد و چهار هزار فرشتة نشانداری که با پیغمبر اکرم(ص) بودند و هزار فرشته ای که پی در پی فرود می آمدند و سیصد و سیزده فرشته‌ای که در بدر بودند و چهارهزار ملائکه‌ای که فرود آمدند تا به همراه حسین بن علی(ع) با دشمنان نبرد کنند ولی به آنها اجازه داده نشد … و همة اینها در زمین منتنظر قائم(عج) هستند که هنگام ظهورش فرا رسد. +و از ((امام کاظم|حضرت امام موسی(ع) ))روایت است که فرمود: به خدا قسم وقتی قائم ما بپاخیزد، خداوند از همة شهرها و بلاد شیعیان ما را به سوی او جمع می‌نماید. و در ((بحار الانوار)) از حضرت صادق(ع) روایت شده است که فرمود: بر او سی هزار فرشته و سیصد و سیزده فرود می ‌آیند ((ابان بن تغلب)) عرضه داشت: تمام این فرشتگان؟ فرمود: آری فرشتگانی که با نوح در کشتی بودند و فرشتگانی که با ابراهیم بودند هنگامی که به آتش افکنده شد و آنهایی که با موسی بودند هنگامی که دریا را برای بنی‌اسرائیل شکافت و آنهایی که با عیسی بودند هنگامی که خداوند وی را به سوی خود بالا برد و چهار هزار فرشتة نشانداری که با پیغمبر اکرم(ص) بودند و هزار فرشته ای که پی در پی فرود می آمدند و سیصد و سیزده فرشته‌ای که در بدر بودند و چهارهزار ملائکه‌ای که فرود آمدند تا به همراه ((امام حسین|حسین بن علی(ع) ))با دشمنان نبرد کنند ولی به آنها اجازه داده نشد … و همة اینها در زمین منتظر قائم(عج) هستند که هنگام ظهورش فرا رسد.
 و در حدیث مفضل از امام صادق آمده که فرمود: «‌ای مفضل او تنها ظاهر می‌شود و به سوی خانة خدا به تنهایی می‌رود و تنها وارد کعبه می گردد و در حالی تنهایی شب بر او فرا می رسد پس چون دیدگان به خواب رود و سیاهی شب‌ سایه افکند جبریل و میکائیل و فرشتگان در صفوف متشکل بر او فرود آیند. آنگاه میان رکن و مقام می‌ایستد و فریاد می کشد و می فرماید:  و در حدیث مفضل از امام صادق آمده که فرمود: «‌ای مفضل او تنها ظاهر می‌شود و به سوی خانة خدا به تنهایی می‌رود و تنها وارد کعبه می گردد و در حالی تنهایی شب بر او فرا می رسد پس چون دیدگان به خواب رود و سیاهی شب‌ سایه افکند جبریل و میکائیل و فرشتگان در صفوف متشکل بر او فرود آیند. آنگاه میان رکن و مقام می‌ایستد و فریاد می کشد و می فرماید:
 *ای نقبای من *ای نقبای من
 *و ای وابستگان خاص من  *و ای وابستگان خاص من
 *و ای کسانی که خداوند شما را پیش از ظهورم برای یاری من بر روی زمین ذخیره کرده است؛ *و ای کسانی که خداوند شما را پیش از ظهورم برای یاری من بر روی زمین ذخیره کرده است؛
 !::با خواست و رغبت نزد من بیایید:: !::با خواست و رغبت نزد من بیایید::
- پس فریاد آن حضرت به گوش آنها می‌رسد در حالی که در محرابها و بر رختخوابهای خود در شرق و غرب زمین قرار دارند. و همان یک صدا به گوش همة آنها می‌رسد پس به آنها حضرت پاسخ مثبت می دهند و سوی او می‌شتابند و در عرض یک چشم بر هم زدن در پیشگاه او بین رکن و مقام حاضر می‌شوند. پس خداوند عز و جل به نور امر می‌کند که مانند عمودی از زمین تا آسمان کشیده می‌شود که از آن نور هر مؤمنی که بر روی زمین است استفاده خواهد کرد و نوری که درون خانه‌اش آشکار می‌گردد پس نفوس مؤمنین به آن نور خشنود می‌شود + پس فریاد آن حضرت به گوش آنها می‌رسد در حالی که در محرابها و بر رختخوابهای خود در شرق و غرب زمین قرار دارند. و همان یک صدا به گوش همة آنها می‌رسد پس به آنها حضرت پاسخ مثبت می دهند و سوی او می‌شتابند و در عرض یک چشم بر هم زدن در پیشگاه او بین ((رکن و مقام)) حاضر می‌شوند. پس خداوند عز و جل به نور امر می‌کند که مانند عمودی از زمین تا آسمان کشیده می‌شود که از آن نور هر مؤمنی که بر روی زمین است استفاده خواهد کرد و نوری که درون خانه‌اش آشکار می‌گردد پس نفوس مؤمنین به آن نور خشنود می‌شود
 منابع:  منابع:
 مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی  مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [12:24 ]   8   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [12:22 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [12:21 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [14:05 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [14:05 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [14:58 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [14:58 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [19:28 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..