منو
 صفحه های تصادفی
طبقه بندی چربیها
عوامل اختلاف قرائتها
رشته دانشگاهی مهندسی سیستم
تیک یا اختلال حرکات بدنی
راستگویی در قرآن
پیوند سیگما
حیات مجدد دین و اعتراف غربیها
فراخوان مشارکت در محتوای گروه فیزیک
کلرادوئیت
بعد پنجم
 کاربر Online
301 کاربر online
تاریخچه ی: جلبکها

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-9Lines: 1-9
-!جلبکها @@Algae@@
@#20:جلبکها گروهی از تالوفیتهای کلروفیل دار می باشند. در تقسیمات جهان گیاهی جلبکها 1800 جنس و 2100 گونه دارند که از نظر شرایط زیست، اندازه ، ساختار بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و همچنین تولید مثل با یکدیگر متفاوت اند. جلبکها اکثراً آبزی بوده، بطور شناور و یا چسبیده به کف یا تکیه گاه درآب قرار می گیرند جلبکهای کوچک میکروسکوپی شناور در آب را فیتوبلدنکتون (Phytoplankton) می نامند.
+~~green:@#20:جلبکها @@Algae@@ #@~~
@#17:جلبکها گروهی از تالوفیتهای کلروفیل دار می باشند. در تقسیمات جهان گیاهی جلبکها 1800 جنس و 2100 گونه دارند که از نظر شرایط زیست، اندازه ، ساختار بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و همچنین تولید مثل با یکدیگر متفاوت اند. جلبکها اکثراً آبزی بوده، بطور شناور و یا چسبیده به کف یا تکیه گاه درآب قرار می گیرند جلبکهای کوچک میکروسکوپی شناور در آب را فیتوبلدنکتون (Phytoplankton) می نامند.
 جلبکها را از نظر مواد اندوخته ای ، نوع رنگیزه ها (پیگمان) و تاژکهای موجود در آنها رده بندی می کنند. همه جلبکها دارای کلروفیل برخی از گروهها همراه با انواع کلروفیل دارای پیگانهای دیگری مانند کاروتنوئید (کاروتن - گزانتوفیل)، فیکوسیانین و فیکوار یترین هستند مواد اندوخته ای غذایی جلبکها از پلی ساکاریدها و چربی ها است جلبکها را به شش شاخه زیر تقسیم می کنند.  جلبکها را از نظر مواد اندوخته ای ، نوع رنگیزه ها (پیگمان) و تاژکهای موجود در آنها رده بندی می کنند. همه جلبکها دارای کلروفیل برخی از گروهها همراه با انواع کلروفیل دارای پیگانهای دیگری مانند کاروتنوئید (کاروتن - گزانتوفیل)، فیکوسیانین و فیکوار یترین هستند مواد اندوخته ای غذایی جلبکها از پلی ساکاریدها و چربی ها است جلبکها را به شش شاخه زیر تقسیم می کنند.
 1-جلبکهای سبز آبی 1-جلبکهای سبز آبی
 2-جلبکهای تاژک دار 2-جلبکهای تاژک دار
 3- جلبکهای سبز 3- جلبکهای سبز
 4-جلبکهای سبز – زرد 4-جلبکهای سبز – زرد
 5-جلبکهای قهوه ای 5-جلبکهای قهوه ای
 6-جلبکهای قرمز#@ 6-جلبکهای قرمز#@

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [15:51 ]   4   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [03:41 ]   3   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [20:00 ]   2   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [19:01 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..