منو
 صفحه های تصادفی
بوزجان
واژگان هندسه
کودهای پتاسیم
حالات و حرکات عناصر صحنه
کندریوزوم
محاسبات اراتستن
اختیار امام حسن علیه السلام در استفاده از بیت المال در زمان صلح
مدارهای الکتریکی
شاه عباس اول
رنگ آمیزی و همخوانیII
 کاربر Online
886 کاربر online
تاریخچه ی: جغد

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-34Lines: 1-61
-V{maketoc} />
+!مقدمه
جغدها به __~~gr
een:راسته بوفیان (Strigiformes)~~__ تعلق دارند. برای این راسته در فارسی نامهای زیادی پیشنهاد شده است مانند شب شکران ، چون اغلب در شب شکار می‌کنند، جغد شکلان چون اغلب شبیه جغد هستند و جغدها گروه بزرگی از این راسته را تشکیل می‌دهند. این پرندگان دارای صورتی مسطح و چشمانی درشت می‌باشند. پرهای بسیار نرم و پر پشت دارند. پرواز آنها بدون صدا انجام می‌شود.


dir align = left>
 
 
  
-{picture=Joghd1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/athene1.JPG}
  
 
 
 
 
- />تفاوت اصلی جغد ((پرندگان کی)) در آنت جغد شبها کا ی کن چمهای جغد یار سا است و تی د نو یی می اند یند بعضی ا دها دارای چنان قدرت نیی ند ک می وانند یک عمه را ر تاریکی خی هند دها هم قره ها به استثنء جو مشاهه ه اد.


ککرین ،د کوله مریکای شای می باشد طول ین قط 15 ات (6 اینچ) ینی ه برگی یک ((گنک)) است.علیرغم انداه کک یک ده پ ا است صا" ص ولی مثل وی ک نوع ن از رون سا اه ا ای ل توجه رن ماد آوا می وند. د همیش ه فاله روز می شک و نواد به نیا ی ید ورتی که کبد ذا و اته اش این وجه زرگتر است ک نهیتا" نده می .جغد کوو ی ست بویله پرواز ر راز مین طعه اش را کا می کند و گهی ویله یرج رن از ل استراش بر روی شاخه به رف طعه ا شکار می کند. /> />جغدها برای شکار در شب املا" تناسب ارند ه دارای شمهای زر رو به ج ستند که تفاده از هر دو چشم ا یک زمان برای او میس ی سازد ید دو چشمی را فرام می کن نوک پرای جغد به شکلی طراحی شده ه ر هنگام حمله به عمه صدای پرها م باشد منقار قلاب ل نیرومندش به همراه نگالهای قوی رای نگه داشتن طعمه به کار می . />
غدها همی طم ود را رت می بلند و بد از آک قسمتهای مفید آن را م کدد مابقی ن ا به شک ت از راه دهان یرون ی اان فاله غد که ز عات استخون تکه های ر وی حیوانات و پوست پشت حشرا تشیل می شود کملا" نن دند غذای خرده شده توسط جغد می باشد.
+

ای پرندگان گدن کوهی دارن. شهای اته بفیان ز پهایی که ییر کل یافه است پویده شده ست و نبت ش سایر پدگان زرتر ت. در بعضی نوای ی در ایران در مان ی د را شم میانستند ر ورتی که این دگا ی یا و ی می هستن چون ((و|موشه)) ذیه ی‌کنن در ی ملک ارای ارزش امیت میباشند و ر ی قاط این پنه نگهبن باغ ما نم ذاته‌ان. />!ه ی />ای این پگان (( کو|موشی کر)) و ((جونگان)) مر ی‌اد ک اغب به مزاع ات رای واد میوند. پنگا تر ای گوه ا ((خررگوش)) و ((سناب|نجاب)) یه می‌کد. مای ((شرا)) تغذیه می‌کنن. ار این گوه ز پرندگا ناند م و ودگا م میت برگی برای مزرع نگها ایا میکنند. و ذیه ی پرگان جا است بیشباهت به ایر ((گان شکاری)) می‌باشد.

این پرندان کار را ته ه ی‌کند بلکه ن ا اگر کوچک ا با پوس یا و پشم فر میرد. اگر بر باشد ابدا له و س ایر اندامهای ه ا م و ر کار یی ب بشد مک است آن را قه ک. اد یر اب وا ا ه ت توههای شر و ست ا لو ا ی‌ناید.dir
align = left>
 
 
  
-{picture=Tofale2.jpg} {picture=Tofale1.jpg} {picture=Joghd_shekar.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/e/e5/athene4.JPG}
  
 
 
 
 
-
/>دوروه از جد ها وجود دارد جد ویله ای (انبار له) که شامل 10 گونه می شود و جد معمولی که در حدود 125 گونه می باشد.

از انوا دها می توان به ((جغد بری)) ٬ ((جغد عابی شمالی)) و(( جغد طویله ای)) ااره کرد .

! منبع:
*''DK multi media''
+!نحوه زندگی
>بوفیان به ساختن لانه علاقه‌ای ندارند و اغلب از مکانهایی مانند شکافها در کوهها ، تنه درختها ، ساختمانهای کهنه و خراب ، برجها ، غارها برای آشیانه استفاده می‌نمایند. تخمها روی زمین آشیانه بدون هیچگونه پوشش گذاشته می‌شوند. تخمها تقریبا گرد یا کمی تخم مرغی شکل است. تعداد تخمها 3 الی 4است. اگر غذای آنها فراوان باشد به 12 تا می‌رسد.>
این پرندگان با پیرامون خو سازش دارند و در زمستان جوجه‌دار می‌شوند و این امر در زمانی خواهد بود که بچه ((موش صحرایی|موشهای صحرایی)) فراوان باشند. جوه‌ها کور و بسیار پر خورند و بدنشان از کرکهای ریزی پوشیده شده است و برای پر در آوردن باید دوره زیادی بگذرد. اغلب این پرندگان نر و ماده باهم از جوه‌ها نهداری می‌کنند و در مقابل دشمن جسورانه از جوجه ها دفاع می‌کنند.
!
جنهای بوفیان
!!جنس بوفها
این جنس
دارای گونه‌ه و زیر گونه‌های فراوان است و در اکثر نقاط دنیا به جز در استرالیا وجود دارد. از ویژگیهای این گروه این است ک پرهای ناحیه گوش بزرگ شده و به این پرنده منره شاخ‌داری می‌دهد. معمولا رنگ چشم نارنجی زیبایی دارند. گونه بوف بزرگ یکی از گونه‌های این جنس است. صدای این پرنده بسیار در نیمه شبها ناراحت کننده می‌باشد و در تمام شب در محل زندگی آنها شنیده می‌شود.
{img src=img/daneshnameh_up/3/33/athene3.JPG}

!!جنس جغد
این جنس دارای جثه کوچک و سبکی است و اثری از پرهای
گوشی در این جنس دیده نمی‌شود. پیشانی آنها کوتاه و جمجمه نسبتا مسطح می‌باشد. رنگ چشم آنها زرد روشن است. جن نر و ماده یک رنگ و یک اندازه می‌باشند. این پرندگان از جوندگان و بعضی پرندگان کوچک و حشرات تغذیه می‌کنند. سر این پرنده دارای حرکات جالبی می‌باشد و اصولا پرنده ناآرامی به نظر می‌رسد. این جغدها به آسانی اهلی می‌شوند. جنس نر و ماده از جوجه‌ها نگهداری می‌کنند اما معمولا جنس ماده روی تخمها می‌خوابد.
!!جنس م
رغ حق
این جنس شامل تعداد زیادی جغ
دهای کوچک هستند و تنها جغدهای کوچکی هستند که دارای پرهای گوشی می‌باشند. دارای دو دوره پرریزی هستند. سر نسبت به سایر اندامهای بزرگ و نوک آنها کوچک است. نر و ماده بهم شبیه هستند. دارای صدای ناموزونی هستند که شبها دیده می‌شود. این پرنده به سرعت یک خفاش پرواز می‌کند و پیش از غروب آفتاب تغذیه می‌کند و هنگام روز دیده نمی‌شود.
!!جنس ماهیبوف
این پرندگان نوکی قوی و بلند دارند. پنجه‌های آنها بزرگ و خمیده است. بالهای آنها نسبتا کوتاه و مور می‌شد. پر و بال بخش بالای بدن قهوه‌ای متمایل به سرخ است که دارای رگه‌های طولی سیاه است. این جغد بزرگ در کنار آنها دیده می‌شود و غذایش بطور عمده ((ماهی)) و ((خرچنگ)) است به علاوه از پرندگان و پستانداران کوچک نیز تغذیه می‌کند.
!!
جنس بوم
اندازه جثه این جنس متوسط می‌باشد. در تمام دنیا به جز استرالیا و نیوزالاند و ا
غلب نواحی جنوبی به جز هاوایی پراکنده می‌باشند. رگ آمیزی ر و بال و خطوط و لکه‌های موود در پرها او را همرنگ شاخ و برگ درختان می‌سازد و در نتیجه مانع از دیده شدن جغد می‌شود. از نظر کشاورزی این پرنده یکی از مفیدترین پرندگان است.

غذای آنها در محیط طبی
عی خدشان از جانوران موذی است. این پرنده خیلی به سختی از آشیانه خود خارج می‌شود حتی اگر محل آشیانه او را تغییر محل بدهند. این جغدها در اغلب ممالک وجود دارند. این پرنده از انواع پرندگان کوچک و ((سوسک|سوسکها)) نیز تغذیه می‌کند. هنگام روز روی شاخه‌ای خود را پنهان می‌کند و شبها فعال است.
{img src=img/daneshnameh_up/d/d4/athene2.JPG}

!!
جنس کوف
پرندگان این گروه عموما دارای قدی متوسط و یا بزرگ می‌باشند. چشمهای آنها بزرگ و عنبیه آنها سیاه رنگ است. این پرنده در دهات ، شهرها ، با
غها و پارکها دیده می‌شود. در روز این جغد در بین شاخ و برگ درختها باقی می‌ماند و بدن خود را به تنه می‌چسباند و هم آهنگی رنگ و پر و بالش با محیط مانع از دیدن این جغد می‌شود. غذای این جغد اغلب موشها و خرگوش می‌باشد ولی ا پرندگان کوچک نیز تغذیه می‌کند. این جغد اکثر محلهایی را که دارای درختهای بلند و انبوه باشد برای زندگی انتخاب می‌کند. این جغدها مهاجرند و گاهی به انسان حمله می‌کنند و باعث ناراحتی انسان می‌شوند.
!!جنس بوف سفید
این جنس از نظر بزرگی و جثه شبیه جنس بوف می‌باشد. چشمها نسبت به جثه پرنده کوچک است. انگشتان آنها بوسیله پوشش ستبری از پر پوشیده شده است بطوری که چنگالها مخفی است. رنگ عمومی بدن سفید است و در نقاط مختلف بدن کم و بیش لکه‌ها و رگه‌های تیره رنگی وجود دارد. این جنس دارای دو گونه است که در نواحی قطبی زندگی می‌کنند.
!مباحث مرتبط با عنوان

*((پرندگان)) />*((پرندگان شکاری))
*((پرندگان شناگر))
*((رده بندی پرندگان))
*((طوطی))
*((کلاغ))
*((گنجشک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 11 مهر 1385 [08:42 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 06 دی 1383 [06:14 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [05:00 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..