منو
 کاربر Online
1034 کاربر online
تاریخچه ی: جعرانه

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-10Lines: 1-7
-جعرانه منطقه ای است در شمال ((مکه)) در ((غزوه حنین|جنگ حنین))، نگمی که من شکست خد و در ین قب شینی، غنایم را باقی اشت، پیامبر دستور داد همه اسیران و غنائم را به « جعرانه » ببرند و از آنها محافظت کنند تا یا به تعقیب دشمن پرداند.

پس از پایان جنگ پیامبر به آنجا بازگشت و تصمیم گرفت تا غنائم جنگ را که چشم گیرترین و بزرگترین غنیمت تا آن زمان بود، تقسیم کند.
غنائم عبارت بود از شش هزار اسیر، 24 هزار ((شتر))، بیش از 40 هزار ((گوسفند)) و 852 کیلو ((نقره)) ایا سیزده روز تمام در جعرانه توقف کرد و در این مدت غنائم را بین مسلیمن تقسیم مود.

پی
بر پس از تقسم غنائ در نیمه ماه ذیقعده سال هشتم هجر از جعرانه عازم عمره گردید و وقتی از اعمال عمره فارغ شد، در اواخر ((ماه ذیقعده|ماه ذی القعده)) یا اوائل ((ماه ذی الحجه)) وارد مدینه گشت.
+جعرانه منطقه ای در شمال ((مکه)) ست. در ((غزوه حنین|جنگ حنین))، شکست رکن ((یامبر ام)) دستور داد همه اسیران و غنایم را به «جعرانه» ببرند و از آنها محافظت کنند تا ه اسام به تعقیب دشمن دامه هند.
پس از پایان جنگ، پیامبر به آنجا بازگشت و تصمیم گرفت غنایم جنگی را که چشمگیرترین و بزرگترین غنیمت تا آن زمان بود، میان مسلمانان تقسیم کند.
این غنایم عبارت بود از شش هزار اسیر، 24 هزار ((شتر))، بیش از 40 هزار راس ((گوسفند)) و 852 کیلو ((نقره)). پیمبر اکر سیزده روز تمام در جعرانه توقف کرد و غنایم را بین مسلیمن تقسیم رمود. گا در نیمه ((ماه ذیقعده)) سال هشتم هجری از جعرانه عازم عمره شد.
 منابع: منابع:
 لغت نامه دهخدا، سیره ابن هشام، ‌ج 4، ‌ص 143؛ طبقات ابن سعد، ‌ج 2، ص 152 لغت نامه دهخدا، سیره ابن هشام، ‌ج 4، ‌ص 143؛ طبقات ابن سعد، ‌ج 2، ص 152

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [10:09 ]   7   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 29 دی 1383 [10:21 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [10:21 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [10:14 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [10:14 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [10:14 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 خرداد 1383 [09:16 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..