منو
 کاربر Online
1037 کاربر online
تاریخچه ی: جعرانه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-10Lines: 1-7
-جعرانه منطقه ای است در شمال مکه در جنگ حنین، ای ک دم کس ورد و ین نشینی ای ا بقی ا، پیامبر دتور د م ایرن و غنا ا ب« ان» ن و از ها افت کند تا ویان تعقی دن دازند. +جعرانه منطقه ای در شمال ((مکه)) ست. در ((غزوه حنین|جنگ حنین))، س از شکست شرا، ((پیامبر اکر)) دتور داد هم سین و غنایم را به «جعرانه» ببرند و نها مات کنن ا سا سلام به عقیب من امه دهند.
پس از پایان جنگ
، پیامبر ه آنجا بازت و صمیم ف غایم جگی را که چمگیررین و بزرگترین غنیمت تا مان بد، مین ملمنان تسیم کن.
ین نیم عبارت بود از ش زار اسیر، 24 هزار ((شتر))، بیش از 40 ار راس ((گوسفن)) و 852 کیو ((نقره)). پیامبر اکرم سیزده روز تمام ر جعرانه توقف کرد و غنایم ا بین میمن تقسیم فمود. ن‌ در نیمه ((م یقعده)) سال هشتم هجری، از جعرانه عازم عمره شد.
-پس از پایان جنگ پیامبر به آنجا بازگشت و تصمیم گرفت تا غنائم جنگ را که چشم گیرترین و بزرگترین غنیمت تا آن زمان بود، تقسیم کند.

غنائم
عبارت بود از شش هزار اسیر، 24 هزار شتر، بیش از 40 هزار گوسفند و 852 کیلو نقره ایشان سیزده روز تمام در جعرانه توقف کرد و در این مدت غنائم را بین مسلیمن تقسیم نمود.

پیامبر پس از تقسیم غنائم در نیمه ماه ذی القعده سال هشتم هجرت از جعرانه عازم عمره گردید و وقتی از اعمال عمره فارغ شد، در اواخر ((ماه ذیقعده|ماه ذی القعده)) یا اوائل ((ماه ذی الحجه)) وارد مدینه گشت.

منابع
:
>>لغت نامه دهخدا ، سیره ابن هشام ،‌ج 4 ،‌ص 143 ؛ طبقات ابن سعد ،‌ج 2 ، ص 152
+منابع:
لغت نامه دهخدا، سیره ابن هشام، ‌ج 4، ‌ص 143؛ طبقات ابن سعد، ‌ج 2، ص 152

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [10:09 ]   7   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 29 دی 1383 [10:21 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [10:21 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [10:14 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [10:14 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [10:14 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 خرداد 1383 [09:16 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..