منو
 صفحه های تصادفی
ضد ویروس های کامپیوتر
نخود «داروئی»
اقسام عفو
آغاز حیات
پاداش آزاردهندگان پیامبر اکرم
فعالیت های مذهبی نیروی مذهبی صفویه چگونه منجر به تشکیل قدرت شد؟
ویژگی های شکارچی – خوشه چینان در آمریکای باستان
تیره علف هفت بند
لیپوپروتئینها
رشد زبان
 کاربر Online
537 کاربر online
تاریخچه ی: جدول انتگرال توابع لگاریتمی

||V{maketoc}||
^@#16:
@@{TEX()} {\int e^x\,dx = e^x + C} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln{a}} + C} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int\ln cx\,dx = x\ln cx - \frac{x}{c}} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int (\ln x)^2\; dx = x(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2x} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int (\ln cx)^n\; dx = x(\ln cx)^n - n\int (\ln cx)^{n-1} dx} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int \frac{dx}{\ln x} = \ln|\ln x| + \ln x + \sum^\infty_{i=2}\frac{(\ln x)^i}{i\cdot i!}} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int \frac{dx}{(\ln x)^n} = -\frac{x}{(n-1)(\ln x)^{n-1}} + \frac{1}{n-1}\int\frac{dx}{(\ln x)^{n-1}} \qquad\mbox{( }n\neq 1\mbox{)}} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int x^m\ln x\;dx = x^{m+1}\left(\frac{\ln x}{m+1}-\frac{1}{(m+1)^2}\right) \qquad\mbox{( }m\neq -1\mbox{)}} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int x^m (\ln x)^n\; dx = \frac{x^{m+1}(\ln x)^n}{m+1} - \frac{n}{m+1}\int x^m (\ln x)^{n-1} dx \qquad\mbox{( }m\neq -1\mbox{)}} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int \frac{(\ln x)^n\; dx}{x} = \frac{(\ln x)^{n+1}}{n+1} \qquad\mbox{( }n\neq -1\mbox{)}} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int \frac{\ln x\,dx}{x^m} = -\frac{\ln x}{(m-1)x^{m-1}}-\frac{1}{(m-1)^2 x^{m-1}} \qquad\mbox{( }m\neq 1\mbox{)}} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int \frac{(\ln x)^n\; dx}{x^m} = -\frac{(\ln x)^n}{(m-1)x^{m-1}} + \frac{n}{m-1}\int\frac{(\ln x)^{n-1} dx}{x^m} \qquad\mbox{( }m\neq 1\mbox{)}} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int \frac{x^m\; dx}{(\ln x)^n} = -\frac{x^{m+1}}{(n-1)(\ln x)^{n-1}} + \frac{m+1}{n-1}\int\frac{x^m dx}{(\ln x)^{n-1}} \qquad\mbox{( }n\neq 1\mbox{)}} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int \frac{dx}{x\ln x} = \ln|\ln x|} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int \frac{dx}{x^n\ln x} = \ln|\ln x| + \sum^\infty_{i=1} (-1)^i\frac{(n-1)^i(\ln x)^i}{i\cdot i!}} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int \frac{dx}{x (\ln x)^n} = -\frac{1}{(n-1)(\ln x)^{n-1}} \qquad\mbox{( }n\neq 1\mbox{)}} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int \sin (\ln x)\;dx = \frac{x}{2}(\sin (\ln x) - \cos (\ln x))} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int \cos (\ln x)\;dx = \frac{x}{2}(\sin (\ln x) + \cos (\ln x))} {TEX}@@
@@{TEX()} {\int e^x (x \ln x - x - \frac{1}{x})\;dx = e^x (x \ln x - x - \ln x)} {TEX}@@


#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 25 مرداد 1385 [10:07 ]   3   سعید صدری      جاری 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [13:14 ]   2   سعید صدری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 مرداد 1385 [06:39 ]   1   سعید صدری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..