منو
 صفحه های تصادفی
صنعت رنگ سازی
سبک استریم لاینینگ در طراحی اتوبوس
باطیه «صورت فلکی»
هدانبرژیت
فرمانروایان علویان
واژه‌نامه علوم
کلان شهر
این مسئله شوخی نیست
تقوا و اطاعت
علامه طباطبایی
 کاربر Online
629 کاربر online
Lines: 1-15Lines: 1-77
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان شیمی تجزیه))
 +*((واژگان شیمی آلی))
 +*((واژگان شیمی معدنی))
 +*((واژگان شیمی فیزیک))
 +*((واژگان شیمی صنعتی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((شیمی تجزیه))
 +*((شیمی تجزیه کمی))
 +*((مراحل تجزیه شیمیایی))
 +*((معرف PH))
 +*((معرف رنگی))
 +*((آشنایی با تبادلگرهای یونی))
 +*((الکترود شاهد))
 +*((الکترود شیشه‌ای))
 +*((مقالات جدید شیمی|شیمی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای شیمی فیزیک))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
 +**[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistry|تعریفی از شیمی تجزیه]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography|کروماتوگرافی]
 +**[http://www.shu.ac.uk/schools/sci/chem/tutorials/chrom/gaschrm.htm|کروماتوگرافی گازی]
 +**[http://www.islandnet.com/~yesmag/projects/paper_chroma.html|کروماتوگرافی کاغذی]
 +**[http://www.pharm.uky.edu/ASRG/HPLC/hplcmytry.html|راهنمای HPLC]
 +**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/AbsorbanceSpectrum.html|طیف جذبی در اسپکتروفتومتری]
 +**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/BeersLaw.html|اسپکتروفتومتری-قانون بیر]
 +**[http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/UnknownSolution.html|آنالیز یک ماده ناشناخته-تعیین غلظت آنالیت]
 +**[http://www.wwnorton.com/college/chemistry/chemconnections/Rain/pages/titr.html|منحنی تیتراسیون اسید باز]
 +**[http://www.carlton.srsd119.ca/chemical/equilibrium/abindicators.htm|شناساگرهای اسید باز]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-یکی از خصوصیات اساسی کروماتوگرافی این است که مخلوط اجسام ابتدا به صورت یک نوار در ستون ، که در نتیجه جذب سطحی یا جذب به وسیله فاز ساکن به وجود می‌آید، ظاهر می‌شود. برای جداسازی اجزای باید عمل دیگری روی نوار به یکی از سه روش انجام می‌گیرد. />!روشهای جداسازی اجزای در ((کروموگری))
*__((تجزیه)) به روش شستشو با حلال خالص :__
در ((کروماتوگرافی تقسیمی)) به کار می‌رود در روش شستشو جریان فاز متحرک (محلول شستشو)را تا جداسازی کامل اجزای ((مخلوط)) ادامه می‌دهند. جریان مایع را آنقدر از ستون ادامه می‌دهند که هر جزء به طور کامل از ستون خارج شود و سپس آنرا در محلول خارج شده از ستون به وسیله آزمایش‌های فیزیکی یا شیمیایی مناسب تشخیص می‌دهند. در روش شستشوی مرحله‌ای از عوامل شوینده متعدد به طور متوالی استفاده می‌شود. این محلول‌ها طوری مرتب شده‌اند که هر یک از آنها ، در خارج کردن یک جسم معین از ستون ، از محلول قبلی مؤثرتر باشد. روش دیگر که تجزیه شستشوی تدریجی نامیده می‌شود در ((کروماتوگرافی جذب سطحی)) (از جمله ((تبادل یونی))) اهمیت زیادی دارد، این روش همچنین در ((کروماتوگرافی مایع-مایع)) ، وقتی که حرکت نوارها به کندی انجام می‌گیرد، به کار می‌رود.

در این روش از یک عامل شوینده قوی‌تر از ((شوینده‌ها|شوینده‌های)) معمولی استفاده می‌شود. محلول را طوری به ستون اضافه می‌کنند که یک شیب پیوسته غلظتی در ستون به وجود آید. در این صورت قسمت عقب هر نوار کروماتوگرافی همیشه بیشتر از قسمت جلویی آن در تماس با محلول شوینده قوی‌تر قرار می‌گیرد و هر نوار در محیط شوینده قویتر نسبت به نوار جلویی قرار می‌گیرد، بدین ترتیب ، اثر حاصل به دو گونه بروز می‌کند، هر نوار در ناحیه باریک‌تری از ستون فشرده شده و فاصله بین نوارها کاسته می‌شود.


*__((تجزیه جبهه‌ای)) :__>
در این روش ، محلولی از یک مخلوط به طور پیوسته ، تا اشباع شدن ستون ، افزوده می‌شود. این روش مخصوصا در ((کروماتوگرافی جذب سطحی)) مناسب است. البته جداسازی کامل به وسیله این روش ممکن نیست و از این جهت تجزیه جبهه‌ای با سایر روش‌ها تفاوت دارد. با استفاده از داده‌های جذب سطحی می‌توان نسبت‌های هر یک از اجزای موجود در مخلوط اصلی را محاسبه کرد. ولی برای انجام دادن این عمل ، عملیات مقدماتی زیادی لازم است و ((اندازه گیری|اندازه گیری‌های)) کمی تنها در مورد مخلوط‌های بسیار ساده عملی است. تخمین مقدار جزئی ناخالص در یک جسم تقریبا خالص ، نمونه‌ای از کاربرد این روش است. ناخالصی پیشاپیش جسم اصلی متمرکز می‌شود. البته به شرط این که کمتر از جسم اصلی جذب شود.


*__تجزیه به روش گسترش جانشینی :__
این روش را می‌توان به عنوان تلفیقی از تجزیه به روش شستشو و تجزیه جبهه‌ای در نظر گرفت. این روش نیز مانند روش شستشو مقدار کمی از مخلوط را در بالای ستوان قرار می‌دهند، ولی به جای حلال خالص ، محلولی از یک جسم را که از تمام اجزای موجود در مخلوط بیشتر جذب می‌شود، به طور پیوسته به ستون اضافه می‌کنند، این جسم را جانشین می‌نامند. با همان سرعتی که جانشین به ستون اضافه می‌شود مخلوط به طرف پایین ستون حرکت کرده و به نوارهایی از اجزای خالص تفکیک می شود. نوارها به ترتیب قدرت جذب سطحی آنها بر روی مواد پر کننده ستون ، قرار می‌گیرند، هر نوار خالص به عنوان یک جانشین برای جزء جلوتر از خود عمل می‌کند، آخرین نوار که دارای بیشترین جذب سطحی می‌باشد به وسیله جانشین به جلو رانده می‌شود. سرعت افزایش جانشین روی ستون ، عامل تعیین کننده سرعت در تجزیه جانشین است.
+یکی از خصوصیات اساسی ((کروماتوگرافی)) این است که مخلوط اجسام ابتدا بصورت یک نوار در ستون که در نتیجه جذب سطحی یا جذب بوسیله فاز ساکن بوجود می‌آید، ظاهر می‌شود. برای ((جداساز مواد)) اجزا باید عمل دیگری روی نوار به یکی از سه روش انجام می‌گیرد. عمده روشهای جداسازی مواد اجزاء در زیر ری ی‌شود.


{picture=image_sci_matter011.jpg}

!
تجزیه به روش شستشو با حلال خالص />این روش در ((کروماتوگرافی تقسیمی)) بکار می‌رود. در روش شستشو ، جریان فاز متحرک (محلول شستشو) را تا جداسازی مواد کامل اجزای مخلوط ادامه می‌دهند. جریان ((مایع)) را آنقدر از ستون ادامه می‌دهند که هر جزء بطور کامل از ستون خارج شود و سپس آنرا در محلول خارج شده از ستون بوسیله آزمایش‌های فیزیکی یا شیمیایی مناسب تشخیص می‌دهند.

در روش شستشوی مرحله‌ای از عوامل شوینده متعدد بطور متوالی استفاده می‌شود. این محلول‌ها طوری مرتب شده‌اند که هر یک از آنها ، در خارج کردن یک جسم معین از ستون ، از محلول قبلی مؤثرتر باشد.

روش دیگر که __تجزیه شستشوی تدریجی__ نامیده می‌شود. در ((کروماتوگرافی جذب سطحی)) (از جمله ((تبادل یونی))) اهمیت زیادی دارد. این روش همچنین در ((کروماتوگرافی مایع-مایع)) ، وقتی که حرکت نوارها بکندی انجام می‌گیرد، بکار می‌رود. در این روش از یک عامل شوینده قوی‌تر از ((شوینده‌ها|شوینده‌های معمولی)) استفاده می‌شود. محلول را طوری به ستون اضافه می‌کنند که یک شیب پیوسته غلظتی در ستون بوجود آید.

در این صورت قسمت عقب هر نوار کروماتوگرافی همیشه بیشتر از قسمت جلویی آن در تماس با محلول شوینده قوی‌تر قرار می‌گیرد و هر نوار در محیط شوینده قویتر نسبت به نوار جلویی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب ، اثر حاصل به دو گونه بروز می‌کند، هر نوار در ناحیه باریک‌تری از ستون فشرده شده و فاصله بین نوارها کاسته می‌شود.
!تجزیه جبهه‌ای
/>در این روش ، محلولی از یک مخلوط بطور پیوسته ، تا اشباع شدن ستون ، افزوده می‌شود. این روش مخصوصا در ((کروماتوگرافی جذب سطحی)) مناسب است. البته جداسازی مواد کامل بوسیله این روش ممکن نیست و از این جهت تجزیه جبهه‌ای با سایر روش‌ها تفاوت دارد. با استفاده از داده‌های جذب سطحی می‌توان نسبت‌های هر یک از اجزای موجود در مخلوط اصلی را محاسبه کرد. ولی برای انجام دادن این عمل ، عملیات مقدماتی زیادی لازم است و اندازه گیری‌های کمی تنها در مورد مخلوط‌های بسیار ساده عملی است.

تخمین مقدار جزئی ناخالص در یک جسم تقریبا خالص ، نمونه‌ای از کاربرد این روش است. ناخالص پیشاپیش جسم اصلی متمرکز می‌شود. البته به شرط این که کمتر از جسم اصلی جذب شود. /> />>

{picture=Chromatography-cabinet-.jpg}کابینت کروماتوگرافی!تجزیه به روش گسترش جانشینی />این روش را می‌توان بعنوان تلفیقی از تجزیه به روش شستشو و تجزیه جبهه‌ای در نظر گرفت. در این روش نیز مانند روش شستشو ، مقدار کمی از مخلوط را در بالای ستون قرار می‌دهند، ولی به جای ((حلال|حلال خالص)) ، محلولی از یک جسم را که از تمام اجزای موجود در مخلوط بیشتر جذب می‌شود، بطور پیوسته به ستون اضافه می‌کنند، این جسم را جانشین می‌نامند. با همان سرعتی که جانشین به ستون اضافه می‌شود مخلوط به طرف پایین ستون حرکت کرده و به نوارهایی از اجزای خالص تفکیک می شود.

نوارها به ترتیب قدرت جذب سطحی آنها ، بر روی مواد پر کننده ستون ، قرار می‌گیرند. هر نوار خالص بعنوان یک جانشین برای جزء جلوتر از خود عمل می‌کند، آخرین نوار که دارای بیشترین جذب سطحی می‌باشد، بوسیله جانشین به جلو رانده می‌شود. سرعت افزایش جانشین روی ستون ، عامل تعیین کننده سرعت در تجزیه جانشین است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((تبادل یونی)) *((تبادل یونی))
-*((تجزی))
*((جزیه بهی))
+*((جداسازی واد))
*((زنهی مباده کننه یون))
 *((کروماتوگرافی)) *((کروماتوگرافی))
-*((کروماتوگرافی بی سطحی))
*((کروماتوگرافی قسیمی))
+*((کروماتوگرافی قیمی))
*((کروماتوگرافی ذب سطحی))
 *((کروماتوگرافی مایع-مایع)) *((کروماتوگرافی مایع-مایع))
-*((مخلوط)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [05:18 ]   7   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [12:14 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [12:00 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [15:11 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [08:16 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [06:20 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:52 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..