منو
 کاربر Online
1577 کاربر online
Lines: 1-21Lines: 1-32
-جایگاه شمال مغناطیسی

!دید کلی
چرا شمال مغناطیسی در قطب شمال نیست؟
کسانی که می‌خواهند به قطب شمال بروند، باید هنگام استفاده از قطب نما به یاد داشته باشند که قطب شمال منطبق بر شمال مغناطیسی نیست، در غیر این صورت به مقصد نخواهندرسید.
!قطب های مغناطیسی زمین
داشتن دو قطب شمال عجیب و حیر آور تصور می شود، ولی کره زمین یک قطب شمال جغرافیایی و یک قطب شمال مغناطیسی دارد. قطب شمال جغرافیایی در انتهای محوری فرضی واقع است که زمین به دور آن می چرخد. در انتهای دیگر این محور قطب جنوب قرار گرفته است.
!منشا وجودی میدان مغناطیسی زمین
چرخش زمین باعث ایجاد حرکاتی در هسته خارجی (که مذاب است) می شود. این حرکات یک میدان مغناطیسی بزرگ به وجود می آورد که در شمال و جنوب مغناطیسی متمرکز می شود.
موقعیت جغرافیایی قطبهای مغناطیسی زمین:
*شمال مغناطیسی زمین در جزیره ای واقع در شمال کانادا ، در فاصله 2570 کیلومتری قطب شمال جغرافیایی ، قرار دارد.
+!دید کلی
__چرا شمال مغناطیسی در قطب شمال نیست؟__


کسانی که می‌خواهند به ((قطب شمال)) بروند، باید هنگام استفاده از ((قطب نما)) به یاد داشته باشند که قطب شمال منطبق بر شمال مغناطیسی نیست، در غیر این صورت به مقصد نخواهند رسید.
!((قطبهای مغناطیسی زمین))
داشتن دو قطب شمال عجیب و حیرآور تصور میشود، ولی ((کره زمین)) یک قطب ((شمال جغرافیایی)) و یک قطب شمال مغناطیسی دارد. قطب شمال جغرافیایی در انتهای محوری فرضی واقع است که ((زمین)) به دور آن میچرخد. در انتهای دیگر این محور قطب جنوب قرار گرفته است.
!((منشا وجودی میدان مغناطیسی زمین))
چرخش زمین باعث ایجاد حرکاتی در ((هسته خارجی زمین|هسته خارجی)) (که مذاب است) میشود. این حرکات یک ((میدان مغناطیسی)) بزرگ به وجود میآورد که در شمال و جنوب مغناطیسی متمرکز میشود.
!موقعیت جغرافیایی قطبهای مغناطیسی زمین
*شمال مغناطیسی زمین در جزیرهای واقع در شمال ((کانادا)) ، در فاصله 2570 کیلومتری قطب شمال جغرافیایی ، قرار دارد.
 *قطب جنوب مغناطیسی در همین فاصله از قطب جنوب جغرافیایی ، واقع است. *قطب جنوب مغناطیسی در همین فاصله از قطب جنوب جغرافیایی ، واقع است.
-!تغییرات قطب های مغناطیسی زمین
*قطب های مغناطیسی زمین ثابت نیستند و هر ساله اندکی تغییر می کنند. میزان این تغییرات در فصول مختلف سال ، متفاوت است. بیشترین تغییرات در فصول گرم مشاهده شده است.
*دریا نوردان با استفاده از این تغییرات اندک می توانند، به کمک قطب نما راه خود را پیدا کنند. زیرا عقربه قطب نما همیشه قطب شمال مغناطیسی را نشان می دهد.
پدیده های حاصل از تغییرات قطب های مغناطیسی زمین :
*توفان مغناطیسی : در اثر تغییرات ناگهانی میدان مغناطیسی زمین آشفتگر مغناطیسی ایجاد می گردد که به دوره S110 فعالیت خورشیدی مربوط بوده و توفان مغناطیسی نام دارد.
تله مغناطیسی : هرگاه ذرات با سرعت پایین وارد میدان مغناطیسی زمین شود تحت تغییرات آن شروع به نوسان می کنند اگر سرعت مجاز لازم را برای فرار از پتانسیل میدان نداشته باشند در آن گرفتار می شوند که به این پدیده تله مغناطیسی گویند.
*کمربندهای تشعشعی و آلن : تابش تله ای و تله مغناطیسی حاصل از آشوب میدان مغناطیسی زمین حفاظ مغناطیسی در اطراف زمین ایجاد می کند که علاوه از گیراندازی ذرات نقش حفاظتی را در برابر تابش ها ایفا می کنند این لایه ها که در اطراف زمین شکل می گیرند به کمربندهای تشعشعی وان آلن معروف هستند.
+!((تغییرات قطبهای مغناطیسی زمین))
*قطبهای مغناطیسی زمین ثابت نیستند و هر ساله اندکی تغییر میکنند. میزان این تغییرات در ((فصول سال|فصول مختلف سال)) ، متفاوت است. بیشترین تغییرات در فصول گرم مشاهده شده است.
*دریانوردان با استفاده از این تغییرات اندک میتوانند، به کمک قطب نما راه خود را پیدا کنند. زیرا عقربه قطب نما همیشه قطب شمال مغناطیسی را نشان میدهد.
!پدیدههای حاصل از تغییرات قطبهای مغناطیسی زمین
*__((توفان مغناطیسی)) :__
در اثر تغییرات ناگهانی میدان مغناطیسی زمین آشفتگی مغناطیسی ایجاد میگردد که به دوره 110S ((فعالیت خورشیدی)) مربوط بوده و توفان مغناطیسی نام دارد.


*__((تله مغناطیسی)) :__
هرگاه ذرات با سرعت پایین وارد ((میدان مغناطیسی زمین)) شود تحت تغییرات آن شروع به نوسان میکنند اگر سرعت مجاز لازم را برای فرار از پتانسیل میدان نداشته باشند در آن گرفتار میشوند که به این پدیده تله مغناطیسی گویند.


*__((کمربند تشعشعی زمین|کمربندهای تشعشعی ین)) :__
((
تابش تلهای)) و تله مغناطیسی حاصل از آشوب میدان مغناطیسی زمین ((حفاظ مغناطیسی)) در اطراف زمین ایجاد میکند که علاوه از گیراندازی ذرات نقش حفاظتی را در برابر تابشها ایفا میکنند. این لایهها که در اطراف زمین شکل میگیرند به کمربندهای تشعشعی وان آلن معروف هستند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((تابش تله‌ای))
*((تله مغناطیسی))
*((توفان مغناطیسی))
*((حفاظ مغناطیسی))
*((شفق قطبی))
*((شمال جغرافیایی))
*((کره زمین))
*((کمربند تشعشعی زمین))
*((قطب نما))
*((قطب‌های مغناطیسی زمین))
*((منشا وجودی میدان مغناطیسی زمین))
*((میدان مغناطیسی زمین))
*((موئلفه‌های میدان مغناطیسی زمین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 آذر 1383 [06:12 ]   2   حسین خادم      جاری 
 شنبه 14 آذر 1383 [15:10 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..