منو
 کاربر Online
1146 کاربر online
Lines: 1-33Lines: 1-26
-((حسین بن ید بن علی )) ا امام جعر صاد عی اسام و ا درش اام بر عیه اام نل می کند: ه درم ی ن احسین علیه السلام ((حضرت ام ساد ی اسلام|« امم سجد» ))فرمود: ر سای که مویم حسن ی اسا از دنیا رت در راهای هر دین به نبا عمو، و پدرم، ن و حین علیهم السلام حرکت می کدم من د آن مان در سنین نوجوانی بودم و نزدیک و یا در شر بلو بودم. +((حضرت امام سجاد علیه السلام)) فرمود:
در مد
ینه با عمو و پدرم، ((حضرت امام حسن متبی علیه السلام|حسن)) و ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین)) علیهماالسلام حرکت می کردم. />در راه، ((جابربن عبدالله انصاری|جابربن عبدالله انصاری )) و ((ان بن مالک|انس بن مالک انصاری )) به همراه جمعی از ریش و ((انصار|انصار )) به پدر عوی برخوردند. جابر خدش را بر دست پای عمو و پر اناخت. />ردی از قریش که از زدیکان مروان بو ب جابر اعتراض کرد:«با ای موهای سپید و جایگاهت میا صحاب یامبر خدا، چرا چنی میکنی»
جابر به او
فت:«از من دور شو؛ ار آنچه را ن درباره جایگاه آنها می استم می انستی خاک ک پاهای آنان را نیز می‌بوسیدی.»
حسن و
حسین علیهما السلام رفت و من ایساده دم و گفتگوی جابر اس بن مالک را می شنیدم. جابر گفت:«روزی پیامر در مسج بود که ناگاه به من فرمود:«ای ابر! حسن و حسین را زد من بیار.» />من به نبال‌شان رفتم و آنان را به طرف مسجد پیامبر بردم. گاهی حسن ا در آغش می‌گرتم، گای حسی را، تا ایکه آنها را نزد پیامبر آوردم.
پیامبر به م
ن فرمود:«ای جابر، این دو را دست می داری؟» />گفتم:«چرا دست نداشته باشم در حالی که ایگاه این دو را زد شما می‌دان؟»
پیام
بر فرمود:«می خواهی فایل این دو را برایت بگیم؟» />گفتم:«آری.»
فرمود:«هنگامی که خدای مت
عال مرا از نو سفید آفرید و آن را در صلب پدرم، م، به ودیعت گذارد. این نور همواره از صلب‌های طاهر به رحم‌هی طاهر منتقل شد تا به ((حضرت نوح علیه السلام|نوح )) و ((حضرت ابراهیم علیه السلام|ابراهیم )) و سرانجام به ((حضرت عبدالمطلب علیه لسلام|عبدالمطلب )) رسید و در تمام این مد از پلیدی جاهلیت مصون و محفوظ بود.
آن گه این نطفه به دو نیم شد. نیمی به عبدالله و نیم یر به ابی طالب منتقل شد. پس نبوت را به من ختم فرمود و وصایت را به علی. دو نطفه از من از طریق فاطمه و علی جمع شد و این دو فرزند نیکو و زیباروی به دنیا آمدند. پس خداوند ((سبط پیامبر و حمایت همه جانبه|اسباط )) نبوت را به این دو ختم فرمود و نسل مرا از آنها قرار داد و کسی که رهای کفر را فتح می کند و مین را پر از عدل می سازد، نیز از آنهاست. این دو (( حسین -ع- سرور جوانان اهل بهشت|سرر جوانان بهشتی‌اند. ))
خوشا به حا
ل کسی که آنها را دوت بدارد و پدر و مادرشان را نیز دوست دارد. و وای بر کسانی که با آنان بستیزد و دشمنی کند.»
-((جابربن عبدالله انصاری|جابربن عبدالله انصاری ))و ((انس بن مالک|انس بن مالک انصاری ))به همراه جمعی از قریش و ((انصار|انصار ))به پدر و عمویم بر خوردند، جابر نتوانست خود داری کند بر دست ها و پاهای عمو و پدرم« امام حسن و امام حسین علیهم السلام» افتاد و دست و پاهای آنان را می بوسید.

مردی از قریش که از نزدیکان مروان بود به عنوان اعتراض به جابر گفت
: تو با این سن و مویت که میان اصحاب پیامبر خدا داری، چرا چنین کاری می کنی؟

جابر از کسانی بود که در جنگ بدر حاضر بوده است ـ جابر به او گفت: از من دور شو؛ اگر از فضیلت و جایگاه این دو آنچه را که من می دانستم می دانستی هر آینه خاک زیر پاهای آنان را می بوسیدی.

آنگاه جابر رو به انس بن مالک کرد و گفت: ای ابا حمزه پیامبر خدا صلی الله علیه وآله درباره این دو به چیزی خبر داد که گمان نمی کنم در هیچ بشری وجود داشته باشد، انس به او گفت: پیامبر به چه چیز خبر داد؟

امام سجاد علیه السلام فرمود: حسن و حسین علیهما السلام رفتند و من ایستاده بودم و گفتگوی آنان را می شنیدم پس جابر شروع به سخن کرد و گفت: روزی در حینی که پیامبر در مسجد بود و جمعیت از اطراف ایشان کم شد ناگاه حضرت به من فرمود: ای جابر! حسن و حسین را فراخوان ـ در حالی که پیامبر به آن دو عشق می ورزید ـ پس من رفتم و آنها را فراخواندم و گاهی حسن را حمل می کردم و گاهی حسین را تا اینکه آنها را نزد پیامبر آوردم.

پس در حالی که به خاطر ملاطفت و مهربانی و تکریم من نسبت به آنان سرور و خوشحالی را در چهره پیامبر مشاهده می کردم حضرت به من فرمود: ای جابر آیا این دو را دوست می داری ؟

گفتم: چرا دوست نداشته باشم ـ پدر و مادرم فدای شما باد ـ در حالی که جایگاه این دو در نزد من روشن است؟

پیامبر فرمود: آیا به تو خبر ندهم از فضیلت این دو؟ عرض کردم بلی پدر و مادر فدای شما!

فرمود: هنگامی که خدای متعال خواست مرا خلق کند مرا از یک نطفه سفید پاکیزه آفرید و آن را در صلب پدرم آدم به ودیعه گذارد و همواره از صلب طاهربه رحم طاهر منتقل شد تا به ((حضرت نوح علیه السلام|حضرت نوح ))و ((حضرت ابراهیم علیه السلام|ابراهیم ))علیهم السلام رسید و اینچنین بود تا به ((عبدالمطلب|عبدالمطلب ))منتقل شد و از پلیدی جاهلیت مصون و محفوظ بود.

آنگاه این نطفه به دو نیم شد نیمی به عبدالله و نیم دیگر به ابی طالب منتقل شد پس مرا پدرم بدنیا آورد و خداوند نبوت را به من ختم فرمود و علی بدنیا آمد و وصایت به او ختم گردید. آنگاه دو نطفه از من« به طریق فاطمه» و علی جمع شد و این دو فرزند نیکو و زیبا روی بدنیا آمدند پس خداوند ((سبط پیامبر و حمایت همه جانبه|اسباط ))نبوت را به این دو ختم فرمود و ذریه و نسل مرا از این دو قرار داد و کسی که شهرهای کفر را فتح می کند و زمین را پر از عدل می سازد بعد از آن که پراز جور شده باشد از آنهاست پس این دو « حسن و حسین «ع» » دو فرزند طاهر و مطهرند و این دو سید و (( حسین -ع- سرور جوانان اهل بهشت|مهتر جوانان اهل بهشتند )).

خوشا به حال کسی که این دو را دوست دارد و پدر و مادرشان را نیز دوست دارد وای بر کسانی که با اینها به ستیز و دشمنی برخیزد.

منابع:
بحار الانوار، ج 37، ص 44، حدیث 22- امالی شیخ طوسی.
+منابع:
بحار الانوار، ج 37، ص 44، حدیث 22- امالی شیخ طوسی.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((در صلب آدم))
>>((شیفتگی پیامبر نسبت به حسین علیه السلام))
>>((امر پیامبر به دوستی امام حسین علیه السلام))
>>((محبت ام حسین))
>>((سیب ی - یشینه نطفه))
>>((لقمه های پیامبر در دهان حضرت))
+((در صلب آدم))
((شیفتگی پیامبر به حسنین علیهماالسلام))
((امر پیامبر به دوستی حسنین علیهماالسلام))
((پاداش محبت حسنین علیهماالسلام))
((نسل پیامبر کر ز یب بشتی))
((لقمه های پیامبر در دهان حضرت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [07:12 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 چهارشنبه 04 خرداد 1384 [08:54 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [07:37 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [12:21 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..