منو
 صفحه های تصادفی
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و تربیت امام حسن علیه السلام
نفرین مستجاب امام جواد علیه السلام در کاخ معتصم
معجزه امام سجاد علیه السلام
اندلس در زمان خلافت اموی در دمشق
فهرست فلاسفه
روش ساخت مدار مجتمع
وحشی
کفتار
عنکبوت شناسی
ابن خلدون
 کاربر Online
345 کاربر online
Lines: 1-40Lines: 1-42
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
 در روند پر شتاب توسعه جهانی ((تکنولوژی ارتباطی)) با سرعتی فوق العاده و غیر قابل تصور پیشرفت می‌کند و چهره جهان را دگرگون می‌نماید. گستره و ژرفای این دگرگونی به حدی است که جامعه نوینی در حال پیدایش و شکل‌گیری و و دوره جدیدی در حیات بشر آغاز شده است. عنصر شاخص و تأثیرگذار بر این روند تحول و دگرگونی تکنولوژی است که در عرصه رسانه‌ها هر روز جلوه تازه‌تر و بدیع‌تری پیدا می‌کند. رسانه‌ها وسیله انتقال پیام و اطلاعاتند و به کمک تکنولوژی تمام سطوح اجتماعی را در همه سرزمین تحت سیطره قرار می‌دهند.

برخلاف گذشته تکنولوژی ارتباطات صرفا در اختیار متخصص نیست و در زندگی روزمره مردم معمولی در زمره نیازهای اساسی در آمده است تکنولوژی ارتباطی این امکان را فراهم کرده است که انسانها بدون واسطه دیگران با یکدیگر سخن بگویند، ارتباط برقرار کنند، از افکار و دیدگاههای هم مطلع شوند و بر یکدیگر تأثیر بگذارند، همین قدرت جادویی رسانه‌های نوین است که آن را به یک سلاح مؤثر فرهنگی مبدل کرده است.
 در روند پر شتاب توسعه جهانی ((تکنولوژی ارتباطی)) با سرعتی فوق العاده و غیر قابل تصور پیشرفت می‌کند و چهره جهان را دگرگون می‌نماید. گستره و ژرفای این دگرگونی به حدی است که جامعه نوینی در حال پیدایش و شکل‌گیری و و دوره جدیدی در حیات بشر آغاز شده است. عنصر شاخص و تأثیرگذار بر این روند تحول و دگرگونی تکنولوژی است که در عرصه رسانه‌ها هر روز جلوه تازه‌تر و بدیع‌تری پیدا می‌کند. رسانه‌ها وسیله انتقال پیام و اطلاعاتند و به کمک تکنولوژی تمام سطوح اجتماعی را در همه سرزمین تحت سیطره قرار می‌دهند.

برخلاف گذشته تکنولوژی ارتباطات صرفا در اختیار متخصص نیست و در زندگی روزمره مردم معمولی در زمره نیازهای اساسی در آمده است تکنولوژی ارتباطی این امکان را فراهم کرده است که انسانها بدون واسطه دیگران با یکدیگر سخن بگویند، ارتباط برقرار کنند، از افکار و دیدگاههای هم مطلع شوند و بر یکدیگر تأثیر بگذارند، همین قدرت جادویی رسانه‌های نوین است که آن را به یک سلاح مؤثر فرهنگی مبدل کرده است.
 !((ماهواره)) سلاح مؤثر فرهنگی‌ !((ماهواره)) سلاح مؤثر فرهنگی‌
 دوره جدید از موقعیت رسانه‌ها آغاز ((عصر ماهواره)) است، صاحبنظران ((علوم رسانه)) اعتقاد دارند جامعه جدیدی در حال شکل گیری است که خصوصیت عمده آن حاکمیت تکنولوژی ماهواره است جامعه جدید که با تعبیری چون ((جامعه اطلاعاتی)) (Socity Infirmation) نیز عنوان شده عمری بیشتر از یک دهه ندارد.

''منون'' (Menon-1995) معتقد است با وجود این که ((صنعت چاپ)) و ((رادیو)) بیش از 50 سال رشد کرده است ولی تکنولوژی ماهواره‌ای تنها ده سال است که در جریان توسعه است. این تکنولوژی جدید خیلی سریع تر از انواع دیگر تکنولوژیها در حال توسعه است. او معتقد است که در دهه پیش اگر رابطه رسانه و تکنولوژی جدید مورد بحث قرار گیرد بحث از ((ویدئو)) ، ((مایکرویو)) و انتقال کابلی و ماهواره می‌شود، ولی صجبتی از CD-ROM رسانه چند وجهی ((تکنولوژی دیجیتالی)) که عناصر اصلی تکنولوژی ارتباطی می‌باشند نمی‌شد.
 دوره جدید از موقعیت رسانه‌ها آغاز ((عصر ماهواره)) است، صاحبنظران ((علوم رسانه)) اعتقاد دارند جامعه جدیدی در حال شکل گیری است که خصوصیت عمده آن حاکمیت تکنولوژی ماهواره است جامعه جدید که با تعبیری چون ((جامعه اطلاعاتی)) (Socity Infirmation) نیز عنوان شده عمری بیشتر از یک دهه ندارد.

''منون'' (Menon-1995) معتقد است با وجود این که ((صنعت چاپ)) و ((رادیو)) بیش از 50 سال رشد کرده است ولی تکنولوژی ماهواره‌ای تنها ده سال است که در جریان توسعه است. این تکنولوژی جدید خیلی سریع تر از انواع دیگر تکنولوژیها در حال توسعه است. او معتقد است که در دهه پیش اگر رابطه رسانه و تکنولوژی جدید مورد بحث قرار گیرد بحث از ((ویدئو)) ، ((مایکرویو)) و انتقال کابلی و ماهواره می‌شود، ولی صجبتی از CD-ROM رسانه چند وجهی ((تکنولوژی دیجیتالی)) که عناصر اصلی تکنولوژی ارتباطی می‌باشند نمی‌شد.
 !جامعه اطلاعاتی با دو ویژگی !جامعه اطلاعاتی با دو ویژگی
 جامعه اطلاعاتی تلاش در جهت دست یابی به تصویری عام از تکنولوژی ارتباطی در تمام سطوح اجتماعی است. برخلاف دوران گذشته که اطلاعات تکنولوژیکی در اختیار متخصصان و صاحبان فن و صنایع قرارداشت و مشروعیت آن نیز به تصدیق و تأیید آنان ارتباط داشت اما در جامعه فعلی که جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیست‌ها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخش عمده‌ای از زندگی روزمره آنان گردیده است زیرا اطلاعات و اخبار نیاز اساسی همه مردم است و تولیدات آن کاربری همه جانبه دارد.

((اطلاعات)) همچون کالایی مورد خرید و فروش قرار گرفته است ((خرید و فروش اطلاعات)) در سطح ملی برای یک کشور خاص معنای خاصی نخواهد داشت از این رو اطلاعات در رابطه با ((بازار بین المللی)) مطرح و مورد توجه قرار می‌گیرد. آنچه عامل طرح اهمیت دهی و توسعه و تبلیغ اطلاعات در سطح فراملیتی است همان تکنولوژی جدید ماهواره است تکنولوژی که در خدمت کشورهای قدرتمند است بطور وسیع در اکثر نقاط جهان گسترش یافته است.

 جامعه اطلاعاتی تلاش در جهت دست یابی به تصویری عام از تکنولوژی ارتباطی در تمام سطوح اجتماعی است. برخلاف دوران گذشته که اطلاعات تکنولوژیکی در اختیار متخصصان و صاحبان فن و صنایع قرارداشت و مشروعیت آن نیز به تصدیق و تأیید آنان ارتباط داشت اما در جامعه فعلی که جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیست‌ها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخش عمده‌ای از زندگی روزمره آنان گردیده است زیرا اطلاعات و اخبار نیاز اساسی همه مردم است و تولیدات آن کاربری همه جانبه دارد.

((اطلاعات)) همچون کالایی مورد خرید و فروش قرار گرفته است ((خرید و فروش اطلاعات)) در سطح ملی برای یک کشور خاص معنای خاصی نخواهد داشت از این رو اطلاعات در رابطه با ((بازار بین المللی)) مطرح و مورد توجه قرار می‌گیرد. آنچه عامل طرح اهمیت دهی و توسعه و تبلیغ اطلاعات در سطح فراملیتی است همان تکنولوژی جدید ماهواره است تکنولوژی که در خدمت کشورهای قدرتمند است بطور وسیع در اکثر نقاط جهان گسترش یافته است.

 !ویژگی عمده به واسطه تکنولوژی ماهواره‌ای !ویژگی عمده به واسطه تکنولوژی ماهواره‌ای
 *غیر ارادی بودن آن از طرف مخاطب و گیرنده ، زیرا اجبارا و قهرا مطرح شده و بدون اینکه برای ملتها مطرح شده باشد رشد کرده است. *غیر ارادی بودن آن از طرف مخاطب و گیرنده ، زیرا اجبارا و قهرا مطرح شده و بدون اینکه برای ملتها مطرح شده باشد رشد کرده است.
 *((فراگیری)) *((فراگیری))
 *جالب و جذاب بودن *جالب و جذاب بودن
 *دعوت به یکسانی فرهنگی و رفتاری *دعوت به یکسانی فرهنگی و رفتاری
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((ارتباطات)) *((ارتباطات))
 *((ارتباطات بین المللی)) *((ارتباطات بین المللی))
 *((اطلاعات)) *((اطلاعات))
 *((انقلاب اطلاعات)) *((انقلاب اطلاعات))
 *((انفجار جمعیت)) *((انفجار جمعیت))
 *((انقلاب ارتباطات)) *((انقلاب ارتباطات))
 *((اینترنت)) *((اینترنت))
 *((بنیانگذاران علم ارتباطات)) *((بنیانگذاران علم ارتباطات))
 *((تکنولوژی ارتباطی)) *((تکنولوژی ارتباطی))
 *((جامعه شناسی)) *((جامعه شناسی))
 *((جامعه اطلاعاتی و توسعه)) *((جامعه اطلاعاتی و توسعه))
 *((جامعه اطلاعاتی)) *((جامعه اطلاعاتی))
 *((خبر)) *((خبر))
 *((رسانه)) *((رسانه))
 *((دنیای اطلاعات)) *((دنیای اطلاعات))
 *((دولت الکترونیکی)) *((دولت الکترونیکی))
 +*((نشر الکترونیکی ))
 *((عصر ارتباطات)) *((عصر ارتباطات))
 *((علم ارتباطات)) *((علم ارتباطات))
 *((عصر ماهواره)) *((عصر ماهواره))
 *((علوم رسانه)) *((علوم رسانه))
 *((فن‌آوری اطلاعات)) *((فن‌آوری اطلاعات))
 *((گسترش علم و تکنولوژی)) *((گسترش علم و تکنولوژی))
 +*((تکنولوژی ارتباطات و نقش آن در پژوهش))
 *((ماهواره)) *((ماهواره))
 *((مراکز اطلاعاتی)) *((مراکز اطلاعاتی))
 *((نظامهای ارتباطی)) *((نظامهای ارتباطی))
 *((نظام ارتباطی جهانی)) *((نظام ارتباطی جهانی))
 *((وسایل ارتباطی)) *((وسایل ارتباطی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1385 [06:11 ]   4   کیانی      جاری 
 سه شنبه 20 تیر 1385 [04:19 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [06:22 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [11:21 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..