منو
 صفحه های تصادفی
امام زمان علیه السلام در قرآن - ملک : 30
مشخصه دیود
زهیر و شهادت در کربلا
حد دنباله
امام هادی علیه السلام و پیشگویی مرگ جوان غافل
موتور پلاسما برای فضاپیما
نشر اسلام در اندونزی بدست ایرانیان
گوشت گاو
روشهای اساسی کارگردانی و تولید
جمود مفصل شانه
 کاربر Online
1172 کاربر online
تاریخچه ی: تیره لادن

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-3Lines: 1-34
-!!رح تیره رلاس تیه لان @@Tropaeolaceae@@ />گیهانی فی تا ودی گوتی گسره روی مین یا گای باا وده برگ ها متاو سری، دایره ای ، مولا بن گوشواره گلها منرد محوی یر تخدانی (مان قانی) ن، ر و ماه کابگ ها ن تایی کاسبر تی مهمیا گلبرگها پ تایی ان دار.رچم شت ایی ، دا ، نمساو تمدا ه ان ا هر نه دارای یک تمک ویزان ، مک موری، خاه منفرد، رسی، اه ها سه ایی، ی، یه شکل از ه بر ناشکوای که دانه ای یک هنگا ریدن ا محور رکی دا ی ند.
+!مقمه />__~~green:تیره لدن (Tropaulaceae)~~__ از ((راست شدای)) است از ژرانیالهایی تشکل میود که دارای گلهای نمنظم ، ((پرچم و چگونگی شکیل سلولهای جنسی ن|افه)) کاهش یفه و ((مدی و اختمان آن|مادگی)) سه رچه‌ی با برچه‌های غیر ممتد بر روی امه هستند. تخمدان این گیاهان هنگا رسیدن ((میوه)) به صورت سه مریکار اسفنجی مجزا و اقد منقار با تار انتهایی است و از این نظر با ((تیره شمعدانی)) از لحاظ مادگی و میوه کاملا تاو دارد. همچنین سولهای محتوی __~~green:میروزین~~__ ، که در گیاهان تیره شمعدانی وجود ندارند، در ای گیهان فراوان می‌شوند.
{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/tropaulaceae1.JPG}

!مشخصات
گیاهان تیره
لاد به یاان تیره شمعدانی بسیار نزدی‌ان و این شباهت بویژه در ((پلارگونیوم)) که گلهای نامنظ دارند بیشتر محسو است. گلهای گیهان این تیره در قسمت خفی دارای یده مهمی با شا نهنجی تد. نه ، ب علت عدم رشد دو پرچم میانی به 8 عدد کاه می‌یاب و مادگی از برچه‌های تک تخکی و فاقد منقر یا تار انتهایی تشکیل می‌شود. فاقد ستونک خامه‌ای است و بره تا سطح خاه متداد ندارد. میوه در زمان رسیدن ، به سه مریکپ افنجی ناشوفا تقسیم می‌شو.
!جنس
لادن
این جنس
به خاطر گونه زینتی آن ، یعنی __~~green:لادن (تروپئلوم مژورس)~~__ ، مشهور است. گلهایی رشت زیبا ه رن زرد و نارجی دارد و خاستاه آ مکزیک ، و شیلی است. همه ین گیاهان علفی ، یکساله و ارا های قربا مدوری هستن که دمبرگ به وسط پهنک آن متصل است و رگبرگها از محل اتال دمر به اطرا و له پهنک طور شعاعی منشعب ی‌شوند.
اربرد
لادن
علاوه بر میوین ، دارای یک هتوزید __~~green:سنه‌ولیک~~__ به نام __~~green:سنه‌ول بنزیلیک~~__ ست که بطور کلی آن را __~~green:گلوکو تروپئولوزید~~__ می‌گویند. این گلوکود گوگددار مصار درمنی دارد.
{img src=img/daneshnameh_up/4/47/tropaulaceae2.JPG}

ویشاوندی لادن با سایر تیهها />این تیره در اختصاصات گ به تیره شمعدانی بسیار نزدیک ست و از طرف دگر با دار بودن سلولهای متو میروزین صفات وی ((تیره شب‌بو)) را شان می‌دهد. گیاهان راسته معدانی گرچه مانند تیه شببو میوین نارند و از ان ظر باید از آها د باشند ولی چون از لاظ اختصاصات جنینی با تیره شب‌بو قرابت و خویشی زدیک دارد این امر روشنگر ابهام کلی خویشاندی‌های این تیره می‌باشد. از تیره لادن نمونه خودرویی وجود ندارد و از تاریخ ورود لادن معمولی که به عنوا زینتی در اغچه‌ها کاشته مشود یگونه الاعی در دست نیست.
!
مباحث مرتبط با عنوان
*((تی
ره برگ‌ب))
*((تی
ره زرشک))
*((
یره معدانی)) />*((تیر گل حنا))
*((ت
یره گل رخ))
*((رد
بندی دو لپه‌ایها))
*((نهاندانگان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 08 آبان 1385 [15:09 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:28 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..